Fotografi av Cecilia Lindström

Cecilia Lindström

Forskarstuderande i pedagogiskt arbete, inom projektet "Språkundervisning i förskolan - stöd för lärande och utveckling”. Arbetar samtidigt som utvecklingspedagog i Norrköpings kommun.

Publikationer

2023

Niklas Pramling, Maria Simonsson, Cecilia Lindström (2023) Professional read-aloud in preschool: Preschool teachers' reasoning about a contemporary didactisation 31st EECERA ANNUAL CONFERENCE Children’s Curiosity: Children’s Curiosity, Agency and Participation: Challenges for Professional Action and Development, s. 260-260
Maria Simonsson, Cecilia Lindström (2023) Bilder i förskolans undervisningspraktiker Bilder för barn och bilder av barn, s. 67-82

Forskning

Organisation