Publications

2020

Scott, H. (2020). Calling Out the Law with a Lie: Community Perspectives on Precarity, Welfare and Law in Times of Covid-19 in Sweden.
 

Hermansson, L., Lundberg, A., Gruber, S., Jolly, A., Lind, J., Righard, E., & Scott, H. (2020). Firewalls: A necessary tool to enable social rights for undocumented migrants in social work. International Social Work. 
 

2019

Hermansson, L., Lind, J., Scott, H. (2019) ‘Brandväggsprincipen – Att säkerställa papperslösa barn och ungas rättigheter i Malmö’, in Harju, A., Sjölander, J. (eds) Drömmar och röster – En antologi om barns och ungas livsvillkor i Malmö, pp. 60–73. Malmö: Malmö University. 
 
H. Scott och A. Roos, Gymnasielagen blev ett orättvist lotteri, Svenska dagbladet, 15 november 2019.
 

Research

Organisation