Hanna Scott

Doktorand

Ungdomars brottsutsatthet

Min bakgrund är som jurist för barn och unga inom straffrätt, samt inom migrations- och socialrätt. Min forskning fokuserar på erfarenheter av brottsutsatthet bland unga som flytt till Sverige som barn och hur tillgången till (formellt och informellt) skydd förhandlas. Mitt forskningsprojekt har arbetstiteln: Brottsutsatthet bland ungdomar i ett sammanhang av irreguljär migration: Papperslös, rådlös, rättslös? Projektet är finansierat av Brottsoffermyndigheten. 

Jag undervisar i välfärdsrätt på socionomprogrammet. 

Publikationer

2020

Scott, H. (2020). Calling Out the Law with a Lie: Community Perspectives on Precarity, Welfare and Law in Times of Covid-19 in Sweden.

Hermansson, L., Lundberg, A., Gruber, S., Jolly, A., Lind, J., Righard, E., & Scott, H. (2020). Firewalls: A necessary tool to enable social rights for undocumented migrants in social work.International Social Work. 

2019

Hermansson, L., Lind, J., Scott, H. (2019) ‘Brandväggsprincipen – Att säkerställa papperslösa barn och ungas rättigheter i Malmö’, in Harju, A., Sjölander, J. (eds) Drömmar och röster – En antologi om barns och ungas livsvillkor i Malmö, pp. 60–73. Malmö: Malmö University. 

H. Scott och A. Roos, Gymnasielagen blev ett orättvist lotteri, Svenska dagbladet, 15 november 2019.

2024

Hanna Scott (2024) 'We can't help you - it doesn't concern us': the legal consciousness of young people seeking asylum in Sweden who report violent crime Journal of law and society Vidare till DOI

2022

Hanna Scott, Anna Lundberg, Jacob Lind (2022) Förslaget skulle befästa ett angiverisamhälle där lärare, socialarbetare och personal i sjukvården tvingas bli medlöpare. Sydsvenska dagbladet
Hanna Scott (2022) Survival over safety: non-reporting of criminalised violence by young migrants excluded from protection Journal of ethnic and migration studies, Vol. 48, s. 4793-4810 Vidare till DOI
Linus Hermansson, Anna Lundberg, Sabine Gruber, Andrew Jolly, Acob Lind, Erica Righard, Hanna Scott (2022) Firewalls: A necessary tool to enable social rights for undocumented migrants in social work International Social Work, Vol. 65, s. 678-692 Vidare till DOI

2021

Ali Hoznak, Omid Mahmoudi, Hanna Scott, Anna Lundberg, Sandra Grahn (2021) Låt de afghanska flyktingarna stanna. Bevilja dem amnesti. Sydsvenska dagbladet

Forskning

Undervisning

Organisation