Ungdomars brottsutsatthet

Min bakgrund är som jurist för barn och unga inom straffrätt, samt inom migrations- och socialrätt. Min forskning fokuserar på erfarenheter av brottsutsatthet bland unga som flytt till Sverige som barn och hur tillgången till (formellt och informellt) skydd förhandlas. Mitt forskningsprojekt har arbetstiteln: Brottsutsatthet bland ungdomar i ett sammanhang av irreguljär migration: Papperslös, rådlös, rättslös? Projektet är finansierat av Brottsoffermyndigheten. 

Jag undervisar i välfärdsrätt på socionomprogrammet. 

Publikationer

2020

Scott, H. (2020). Calling Out the Law with a Lie: Community Perspectives on Precarity, Welfare and Law in Times of Covid-19 in Sweden.

Hermansson, L., Lundberg, A., Gruber, S., Jolly, A., Lind, J., Righard, E., & Scott, H. (2020). Firewalls: A necessary tool to enable social rights for undocumented migrants in social work.International Social Work. 

2019

Hermansson, L., Lind, J., Scott, H. (2019) ‘Brandväggsprincipen – Att säkerställa papperslösa barn och ungas rättigheter i Malmö’, in Harju, A., Sjölander, J. (eds) Drömmar och röster – En antologi om barns och ungas livsvillkor i Malmö, pp. 60–73. Malmö: Malmö University. 

H. Scott och A. Roos, Gymnasielagen blev ett orättvist lotteri, Svenska dagbladet, 15 november 2019.

2022

2021

2020

Forskning

Undervisning

Organisation