Presentation

Publications

2018

Eline Jonkers, John Nellthorp, Isabel Wilmink, Johan Olstam

Evaluation of eco-driving systems: A European analysis with scenarios and micro simulation

In Case Studies on Transport Policy

Article in journal

Bernard Gyergyay, Syrus Gomari, Johan Olstam, Fredrik Johansson, Markus Friedrich, Jörg Sonnleitner, Siegfried Rupprecht, Wolfgang Backhaus

Automation-ready framework for urban transport planning

Other

2017

Johan Olstam

Kalibrering av restidsfunktioner: förslag till metodik och datainsamlingsupplägg

Report