Presentation

Publications

2018

Bernard Gyergyay, Syrus Gomari, Johan Olstam, Fredrik Johansson, Markus Friedrich, Jörg Sonnleitner, Siegfried Rupprecht, Wolfgang Backhaus

Automation-ready framework for urban transport planning

Other

2017

Nicholas B Taylor, Johan Olstam, Viktor Bernhardsson, Philippe Nitsche

Modelling delay saving through pro-active incident management techniques

In European Transport Research Review

Article in journal

Johan Olstam, Viktor Bernhardsson

Hastighetsflödessamband för svenska typvägar: Förslag till reviderade samband baserat på trafikmätningar från 2012–2015

Report