Photo of Marie Gustavsson

Marie Gustavsson

Associate Professor, Head of Division

Publications

2023

Gustavsson Holmström Marie, Kristin Alfredsson Ågren (2023) Intellektuell funktionsnedsättning och rätt till fritid De sociala rättigheternas politik: förhandlingar och spänningsfält, p. 139-154

2020

Ulrika Wernesjö, Gustavsson Holmström Marie, Magnus Dahlstedt (2020) Fotobaserad metod Metoder för forskning i socialt arbete: hur, var och varför?, p. 79-95

2017

Marie Gustavsson, Mikaela Starke (2017) Groups for Parents with Intellectual Disabilities: A Qualitive Analysis of Experiences JARID: Journal of applied research in intellectual disabilities, Vol. 30, p. 638-647 Continue to DOI

Organisation