Publications

2020

Ulrika Wernesjö, Gustavsson Holmström Marie, Magnus Dahlstedt (2020) Fotobaserad metod Metoder för forskning i socialt arbete: hur, var och varför?, p. 79-95

2017

2012

Organisation