Forskning/forskningsintressen

  • Föräldraskap och stöd i föräldraskap
  • Funktionsnedsättning
  • Samverkan

Pågående projekt

Föräldrastöd och samverkan (finansieras av FHI)

Samverkan med omgivande samhälle

Anställd på 25 % på Centrum för kommunstrategiska studier, LiU. Uppgifterna där handlar bl.a. om att koordinerar IFO-Dialogen, ett nätverk för chefer och/eller personer med utvecklingsansvar inom Individ- och familjeomsorg. Driver på regional nivå även en så kallad Utvärderingsverkstad tillsammans med PUFF-enheten i Norrköpings kommun.

Uppdrag

  • Programansvarig för Socionomprogrammet

Forskning
Visa/dölj innehåll

Undervisning
Visa/dölj innehåll

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll