Photo of Magnus Jansson

Magnus Jansson

Lecturer

Presentation

Publications

2023

Magnus Jansson, Lars Wallner (2023) Att skapa sig själv och andra: Populärkulturen som verktyg för samtal i fritidshemmets vardag
Magnus Jansson (2023) Vardagliga teknikaktiviteter i fritidshem: organisation, didaktik och görande
Magnus Jansson, Lars Wallner (2023) Att skapa sig själv och andra: Populärkulturen som verktyg för samtal i fritidshemmets vardag Barn, Vol. 41 Continue to DOI
Sofia Littmarck, Magnus Jansson, Mats Bevemyr, Helene Elvstrand (2023) Fritidshemmets fysiska lärmiljöer: Förutsättningar för och planering av inomhusmiljöer för varierade handlingserbjudanden Barn, Vol. 41, p. 100-117 Continue to DOI

2019

Patricia Schuler Braunschweig, Helene Elvstrand, Christa Kappler, Lina Söderman Lago, Magnus Jansson, Emanuela Chiapparini (2019) Teaching in Different Spaces: How Educators and Teachers Work Together in Full-Day Schools Extended Education from an International Comparative Point of View: WERA-IRN Extended Education Conference, p. 85-99 Continue to DOI

Research