Presentation

Publikationer Visa/dölj innehåll

2019

2018

2016

Forskningsprojekt Visa/dölj innehåll

Lek och miljö i fritidshem

I projektet intresserar vi oss för lek och lekmiljöer i fritidshem, vilket är en viktig del av fritidshemmet praktik. 

I fritidshemmet är leken betydelsefull både för att elever ska få möjlighet till en meningsfull fritid, skapa sociala relationer och som lärandeform. Vi är särskilt intresserade att studera lek som fenomen och arbetar med följande frågeställningar:

  • Vilka möjligheter till lek erbjuds elever i fritidshemmet?
  • Hur är miljöer för lek utformande och vilket material för lek finns tillgängligt för elever?

I studien kommer vi ta oss an detta område på olika sätt då vi är intresserade av både elever och fritidshemslärares perspektiv på dessa frågor samt görandet i praktiken. I den första delstudien genomför vi samtalspromenader med fritidshemslärare där de berättar om fritidshemmets lekmiljöer med utgångspunkt i möjligheter respektive utmaningar för lek. Samtalspromenaderna sker genom att vi tillsammans med fritidshemslärare går runt i lokalerna och under promenaden så stannar vi och pratar om de olika lekmiljöerna (jmf Klerfelt & Haglund, 2014).
Forskningsledare för projektet är Helene Elvstrand
Deltagande forskare: Sofia Littmarck, Magnus Jansson och Mats Bevemyr

Organisation Visa/dölj innehåll