Fotografi av Magnus Jansson

Magnus Jansson

Universitetsadjunkt

Presentation

Publikationer

2023

Magnus Jansson, Lars Wallner (2023) Att skapa sig själv och andra: Populärkulturen som verktyg för samtal i fritidshemmets vardag

2019

Patricia Schuler Braunschweig, Helene Elvstrand, Christa Kappler, Lina Söderman Lago, Magnus Jansson, Emanuela Chiapparini (2019) Teaching in Different Spaces: How Educators and Teachers Work Together in Full-Day Schools Extended Education from an International Comparative Point of View: WERA-IRN Extended Education Conference, s. 85-99 Vidare till DOI
Magnus Jansson, Lina Söderman Lago (2019) Att göra teknik i fritidshem Fritidshemmets möjligheter: Att arbeta fritidspedagogiskt, s. 265-286

2018

Jonas Hallström, Magnus Jansson, Maria Simonsson, Per Gyberg (2018) Teknik i fritidshem - mellan omsorg och utbildning Teknikdidaktisk forskning för lärare: Bidrag från en forskningsmiljö, s. 41-50

2016

Magnus Jansson, Maria Simonsson, Per Gyberg, Jonas Hallström (2016) Technology Education and Informal Learning: Technology in the Swedish Leisure-Time Centre as Boundary Object PATT-32 Proceedings: Technology Education for 21st Century Skills, s. 226-233

Forskning

Se utställningen Bilden och berättelsen

Organisation