Photo of Monica Sahlberg

Monica Sahlberg

Administrator

I work as HR-administrator and registrar at IFM.

News

People chatting in the library.

Kickoff Conference for SweCSS

On 15 April, a kickoff conference for the Swedish Center of Excellence for Computational Social Science (SweCSS) was held at the Museum of Work in Norrköping. The event gathered around 30 researchers from Linköping University.

Picture of Anna Follin and the app teaser.

hur-ska-digitala-verktyg-for-att-larma-ut-frivilliga-vid-raddningsinsatser-designas-pa-basta-satt-

Civilia insatspersoner (CIP) är frivilliga som i avtal med räddningstjänst och efter utbildning larmas ut för en första respons vid bränder, trafikolyckor och hjärtstopp. Utlarmningen, hur den sker och vad den innehåller för information är central.

Sheet of glass with droplet.

Next-generation sustainable electronics are doped with air

Researchers at LiU have developed a new method where organic semiconductors can become more conductive with the help of air as a dopant. The study is a significant step towards future sustainable organic semiconductors.