Arbetsuppgifter

- Administrerar HR

- Arbetar som registrator inom HR och stipendier