Photo of Sofia Littmarck

Sofia Littmarck

Associate Professor

Publications

My thesis

2021

Sofia Littmarck (2021) Utbilda mamma & pappa: Politiska visioner för en allmän föräldrautbildning under 1970-talet Arbetarhistoria : Meddelande från Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek, Vol. 179-180, p. 62-71

2020

Sofia Littmarck, Peter Skagius, Karin Zetterqvist Nelson (2020) Autismens historia [The history of autism] -: en internationell forskningsöversikt [an international research overview] Scandia, Vol. 86, p. 101-118 Continue to DOI