Photo of Sofia Nordmark

Sofia Nordmark

Associate Professor, Head of Division

Publications

2024

Douglas Brommesson, Sofia Nordmark, Jörgen Ödalen (2024) Massuniversitetets utmaningar för kvaliteten på högre utbildning

2023

Andreas Fejes, Magnus Dahlstedt, Helena Colliander, Nedzad Mesic, Sofia Nordmark, Sofia Nyström, Maria Rydell (2023) Migration, språkligt lärande och social inkludering Resultatdialog 2023, p. 44-47
Helena Colliander, Sofia Nordmark (2023) Teachers' approaches to social inclusion in second language teaching for adult migrants European Journal for Research on the Education and Learning of Adults, Vol. 14, p. 397-410 Continue to DOI
Sofia Nordmark, Magnus Dahlstedt (2023) Sfi som villkorande och villkorad praktik De sociala rättigheternas politik: Förhandlingar och spänningsfält, p. 187-201
Sofia Nordmark, Helena Colliander (2023) Adult Migrants' Endeavours for a Life as Included Social Inclusion, Vol. 11, p. 111-120 Continue to DOI

Organisation