Publications

2022

Marcus Samuelsson, Anja Thorsten (2022) Didaktiskt ledarskap Lärarens ledarskap: professionell pedagogisk praktik, p. 45-58
Anja Thorsten, Marcus Samuelsson, Margareta Dott, Frida Enwall, Camilla Heiskanen, Rickard Kenndal, Johan Meckbach, Anneli Mohlin, Karin Månsson, Caisa Skoglund (2022) Till nytta för vem och på vilket sätt? Ledarskap för lärande, p. 111-113
Anja Thorsten, Marcus Samuelsson, Margareta Dott, Frida Enwall, Camilla Heiskanen, Rickard Kenndal, Johan Meckbach, Anneli Mohlin, Karin Månsson, Caisa Skoglund (2022) Modell 1-projektets faser Ledarskap för lärande, p. 24-26