Photo of Anja Thorsten

Anja Thorsten

Associate Professor, Docent

Publications

2023

Anja Thorsten, Joakim Samuelsson (2023) Grundläggande principer för undervisning
Anja Thorsten, Malin Tvarana (2023) Focal points for teaching the notion of critical aspects Scandinavian Journal of Educational Research Continue to DOI

2022

Marcus Samuelsson, Joakim Samuelsson, Anja Thorsten, Cecilia Sveider (2022) Lärarstudenters möten med didaktiska dilemman i en virtuell praktik Digitala didaktiska dilemman, p. 165-194
Marcus Samuelsson, Anja Thorsten (2022) Didaktiskt ledarskap Lärarens ledarskap: professionell pedagogisk praktik, p. 45-58
Anja Thorsten, Marcus Samuelsson, Margareta Dott, Frida Enwall, Camilla Heiskanen, Rickard Kenndal, Johan Meckbach, Anneli Mohlin, Karin Månsson, Caisa Skoglund (2022) Till nytta för vem och på vilket sätt? Ledarskap för lärande, p. 111-113