Photo of Barbro Krevers

Barbro Krevers

Senior Associate Professor

Presentation

Publications

2023

Axel Ågren, Barbro Krevers, Elisabet Cedersund, Ann-Charlotte Nedlund (2023) Policy Narratives on Palliative Care in Sweden 1974-2018 Health Care Analysis, Vol. 31, p. 99-113 Continue to DOI
Barbro Krevers, Karin Bäckman (2023) Modell för prioriteringsarbete i kommuner: Processer och verktyg vid resursfördelning i en övergripande ledningsprocess
Suzana Holmér, Ann-Charlotte Nedlund, Kristin Thomas, Barbro Krevers (2023) How health care professionals handle limited resources in primary care - an interview study BMC Health Services Research, Vol. 23, Article 6 Continue to DOI

2022

Barbro Krevers (2022) Att styra mot god hälsa och vård på lika villkor i regioner och kommuner Prioriteringscentrum - 20 år i rättvisans tjänst, p. 53-64
Maria Liljeroos, Barbro Krevers, Anna Milberg (2022) Family members long-term grief management: A prospective study of factors during ongoing palliative care and bereavement Palliative & Supportive Care, Article PII S1478951522001687 Continue to DOI

Research

Publications

2023

Axel Ågren, Barbro Krevers, Elisabet Cedersund, Ann-Charlotte Nedlund (2023) Policy Narratives on Palliative Care in Sweden 1974-2018 Health Care Analysis, Vol. 31, p. 99-113 Continue to DOI
Barbro Krevers, Karin Bäckman (2023) Modell för prioriteringsarbete i kommuner: Processer och verktyg vid resursfördelning i en övergripande ledningsprocess
Suzana Holmér, Ann-Charlotte Nedlund, Kristin Thomas, Barbro Krevers (2023) How health care professionals handle limited resources in primary care - an interview study BMC Health Services Research, Vol. 23, Article 6 Continue to DOI

2022

Barbro Krevers (2022) Att styra mot god hälsa och vård på lika villkor i regioner och kommuner Prioriteringscentrum - 20 år i rättvisans tjänst, p. 53-64
Maria Liljeroos, Barbro Krevers, Anna Milberg (2022) Family members long-term grief management: A prospective study of factors during ongoing palliative care and bereavement Palliative & Supportive Care, Article PII S1478951522001687 Continue to DOI

Research affiliation

Organisation