Photo of Christer Johansson

Christer Johansson

Associate Professor

Presentation

Publications

2013

Charlotte Norrman, Christer Johansson (2013) Litteratur- och forskningsöversikt: Socialt företagande och arbetsintegrerande socialt företagande
Charlotte Norrman, Christer Johansson (2013) Effects of ESF projects Capturing effects: of projects and programmes, p. 117-130
Charlotte Norrman, Christer Johansson (2013) Effekter av ESF-projekt Att fånga effekter: av program och projekt, p. 115-128

2012

Göran Brulin, Lennart Svensson, Christer Johansson (2012) Policy Programmes to promote Entrepreneurship and Innovation:A study of the state of the art, design and impact issues Journal of Strategic Innovation and Sustainability, Vol. 8, p. 36-45
Charlotte Norrman, Christer Johansson (2012) Innovationssystemets stödaktörer möter unga 18-30 år

Organisation