Fotografi av Christer Johansson

Christer Johansson

Universitetslektor

Jag är intresserad av arbetets betydelse för individen i det moderna samhället. Min forskning bygger på externa uppdrag vilka omfattas av myndigheter och regionala organisationer. Uppdragen omfattas av utvärderingar och följeforskning. 

Presentation

Jag är filosofie doktor och verksam som lektor i sociologi vid Linköpings universitet.2009 disputerade jag på en avhandling som handlar om arbetets betydelse för individen vid företagande via den arbetsmarknadspolitiska åtgärden starta eget-bidrag. 

Jag undervisar i sociologi, ledning och strategiskt personalarbete och på programmet för Personal- och arbetsvetenskap. Min forskning bedrivs främst inom det arbetsmarknadsrelaterade området vad gäller individen, arbete och företagande. Jag arbetar även som följeforskare och med utredningsuppdrag.

CV

Filosofie doktorsexamen 2009 

Publikationer

2013

Charlotte Norrman, Christer Johansson (2013) Litteratur- och forskningsöversikt: Socialt företagande och arbetsintegrerande socialt företagande
Charlotte Norrman, Christer Johansson (2013) Effects of ESF projects Capturing effects: of projects and programmes, s. 117-130
Charlotte Norrman, Christer Johansson (2013) Effekter av ESF-projekt Att fånga effekter: av program och projekt, s. 115-128

2012

Göran Brulin, Lennart Svensson, Christer Johansson (2012) Policy Programmes to promote Entrepreneurship and Innovation:A study of the state of the art, design and impact issues Journal of Strategic Innovation and Sustainability, Vol. 8, s. 36-45
Charlotte Norrman, Christer Johansson (2012) Innovationssystemets stödaktörer möter unga 18-30 år

Organisation