Presentation

Jag är filosofie doktor och verksam som lektor i sociologi vid Linköpings universitet.2009 disputerade jag på en avhandling som handlar om arbetets betydelse för individen vid företagande via den arbetsmarknadspolitiska åtgärden starta eget-bidrag. 

Jag undervisar i sociologi, ledning och strategiskt personalarbete och på programmet för Personal- och arbetsvetenskap. Min forskning bedrivs främst inom det arbetsmarknadsrelaterade området vad gäller individen, arbete och företagande. Jag arbetar även som följeforskare och med utredningsuppdrag.

CV

Filosofie doktorsexamen 2009 

Publikationer Visa/dölj innehåll

2013

Charlotte Norrman, Christer Johansson (2013) Effects of ESF projects Capturing effects: of projects and programmes, s. 117-130
Charlotte Norrman, Christer Johansson (2013) Effekter av ESF-projekt Att fånga effekter: av program och projekt, s. 115-128

2012

Organisation Visa/dölj innehåll