Fredrik Jeppsson

Senior Associate Professor

Presentation

Publications

2023

Kristina Danielsson, Ewa Bergh Nestlog, Fredrik Jeppsson, Kok-Sing Tang (2023) Transformationer av transformationer: en tvärvetenskaplig studie av elevers?meningsskapande genom transformationer av representationer i naturvetenskaplig undervisning Resultatdialog 2023, p. 19-24
Kristina Danielsson, Fredrik Jeppsson, Ewa B. Nestlog, Kokā€Sing Tang (2023) Representations of science content in a primary classroom: Combining long and short timescales for multimodal analysis Science Education, Vol. 107, p. 1561-1592 Continue to DOI
Kristina Danielsson, Ewa Bergh Nestlog, Fredrik Jeppsson, Kok-Sing Tang (2023) Analysing interaction in science classrooms: A comparative study of two discourse analysis frameworks Educare, Vol. 1, p. 1-32 Continue to DOI
Kristina Danielsson, Ewa Bergh Nestlog, Fredrik Jeppsson, Kok-Sing Tang (2023) Analysing Interaction in Science Classrooms: A Comparative Study of two Discourse Analysis Frameworks Educare, Vol. 1, p. 1-32 Continue to DOI
Tünde Puskas, Anita Andersson, Fredrik Jeppsson, Virginia Slaughter (2023) Living in heaven and buried in the earth? Teaching young children about death European Early Childhood Education Research Journal, Vol. 31, p. 900-913 Continue to DOI

Organisation