Maria Klerebladh

Cleaning Service Staff

Publications

Search results can unfortunately not be shown now, please return later

News

Picture of Anna Follin and the app teaser.

hur-ska-digitala-verktyg-for-att-larma-ut-frivilliga-vid-raddningsinsatser-designas-pa-basta-satt-

Civilia insatspersoner (CIP) är frivilliga som i avtal med räddningstjänst och efter utbildning larmas ut för en första respons vid bränder, trafikolyckor och hjärtstopp. Utlarmningen, hur den sker och vad den innehåller för information är central.

Sheet of glass with droplet.

Next-generation sustainable electronics are doped with air

Researchers at LiU have developed a new method where organic semiconductors can become more conductive with the help of air as a dopant. The study is a significant step towards future sustainable organic semiconductors.

physicians in a clinica setting.

Healthcare interpreters important for heart attack aftercare

After a heart attack, foreign-born people are less likely to attend a relapse-preventing Heart School than native-born patients. But with access to a professional interpreter, participation increases, according to a new study.