Photo of Sofi Jansson-Keshavarz

Sofi Jansson-Keshavarz

PhD student

Publications

2024

Sofi Jansson-Keshavarz, Karin Krifors, Vanna Nordling (2024) Housing and temporary legality: The evictability and settlement of refugees in Swedish municipalities Critical Social Policy Continue to DOI

2023

Sofi Jansson-Keshavarz (2023) Agiverilagen ger bara en utväg ETC Nyhetsmagasin, Vol. 8 dec, p. 6-7

2022

Sofi Jansson-Keshavarz, Vanna Nordling (2022) Waiting for housing: municipal practices of mobility control; Väntan på bostad: kommunala mobilitetskontrollerande praktiker European Journal of Social Work, Vol. 25, p. 969-981 Continue to DOI

2021

Sofi Jansson-Keshavarz, Anna Lundberg, Hedvig Obenius (2021) Förskjutningar av välfärdsrättigheter och ansvar Rättssäkerheten och solidariteten - vad hände?: en antologi om mottagande av människor på flykt, p. 319-334

2020

Sofi Jansson-Keshavarz, Anna Lundberg, Hedvig Obenius (2020) Rättskartografisk metod Metoder för forskning i socialt arbete: hur, var och varför?, p. -208

Research

Organisation