Fotografi av Sofi Jansson-Keshavarz

Sofi Jansson-Keshavarz

Doktorand

Publikationer

2023

Sofi Jansson-Keshavarz (2023) Agiverilagen ger bara en utväg ETC Nyhetsmagasin, Vol. 8 dec, s. 6-7

2022

Sofi Jansson-Keshavarz, Vanna Nordling (2022) Waiting for housing: municipal practices of mobility control; Väntan på bostad: kommunala mobilitetskontrollerande praktiker European Journal of Social Work, Vol. 25, s. 969-981 Vidare till DOI

2021

Sofi Jansson-Keshavarz, Anna Lundberg, Hedvig Obenius (2021) Förskjutningar av välfärdsrättigheter och ansvar Rättssäkerheten och solidariteten - vad hände?: en antologi om mottagande av människor på flykt, s. 319-334

2020

Sofi Jansson-Keshavarz, Anna Lundberg, Hedvig Obenius (2020) Rättskartografisk metod Metoder för forskning i socialt arbete: hur, var och varför?, s. -208
Sofi Jansson-Keshavarz, Anna Lundberg, Hedvig Obenius (2020) Grundläggande välfärd har skjutits över på civilsamhället ETC

Nyheter

Forskning

Sociala medier

Organisation