Applied Microeconomics

Forskargruppen i tillämpad mikroekonomi bedriver forskning inom en rad olika områden såsom arbetsmarknadsekonomi, brottsekonomi, religion och ekonomi, transportekonomi, internationell ekonomi, hälsoekonomi, utvecklingsekonomi och miljöekonomi.

The research in applied microeconomics covers a variety of areas such as labor economics, law economics, religion and economics, transport economics, international economics, health economics, development economics and environmental economics.