Photo of Glenn Hultman

Glenn Hultman

Presentation

Publications

2022

Glenn Hultman (2022) Pedagogisk forskning är bra! Pedagogisk forskning i Sverige, Vol. 27, p. 170-176 Continue to DOI
Glenn Hultman (2022) The anthropology of didactics and learning

2021

Glenn Hultman (2021) Kunskapsbildning eller praktiknära forskning? Pedagogisk forskning i Sverige, p. 1-6, Article 1401-6788

2018

Glenn Hultman, Bengt-Göran Martinsson (2018) Pedagogiskt arbete som tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsfält. Exemplet Linköpings universitet Pedagogisk forskning i Sverige, Vol. 23, p. 118-136
Glenn Hultman (2018) The anthropology of didactics and learning