Presentation

Publications Show/Hide content

2021

2018

2016

Peter Nilsson (2016) Ledarskapsutveckling Mot ett förändrat ledarskap?: om chefers arbete och ledarskap i ett organisationsperspektiv , s. 183-198

Organisation Show/Hide content