Photo of Peter Nilsson

Peter Nilsson

Associate Professor

Presentation

Publications

2022

Karin Wastesson, Anna Fogelberg Eriksson, Peter Nilsson, Maria Gustavsson (2022) First-line managers' practices and learning in unpredictable work within elderly care Studies in Continuing Education, Vol. 44, p. 376-391 Continue to DOI

2021

Maria Gustavsson, Peter Nilsson (2021) Kompetensförsörjning - att attrahera och behålla personal inom svensk hälso- och sjukvård: - exemplet Magnetmodellen
Karin Wastesson, Anna Fogelberg Eriksson, Peter Nilsson, Maria Gustavsson (2021) Conditions for Workplace Learning as a New First-Line Manager in Elderly Care Vocations and Learning, Vol. 14, p. 205-222 Continue to DOI

2018

Peter Nilsson, Andreas Wallo, Dan Rönnqvist, Bo Davidson (2018) Human Resource Development: att utveckla individer, grupper och organisationer

2016

Peter Nilsson (2016) Ledarskapsutveckling Mot ett förändrat ledarskap?: om chefers arbete och ledarskap i ett organisationsperspektiv, p. 183-198

Organisation