Presentation

Publications

2022

2021

2018

2016

Peter Nilsson (2016) Ledarskapsutveckling Mot ett förändrat ledarskap?: om chefers arbete och ledarskap i ett organisationsperspektiv, p. 183-198

Organisation