Photo of Agneta Halvarsson Lundqvist

Agneta Halvarsson Lundqvist

Associate Professor

Publications

2024

Anna Fogelberg Eriksson, Agneta Halvarsson Lundkvist (2024) Att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg: Uppföljning av användning av statsbidrag

2023

Daniel Persson-Thunqvist, Maria Gustavsson, Agneta Halvarsson Lundqvist (2023) The Role of VET in a Green Transition of Industry: A literature review International Journal for Research in Vocational Education and Training, Vol. 10, p. 361-382 Continue to DOI

2022

Maria Gustavsson, Daniel Persson-Thunqvist, Agneta Halvarsson Lundqvist (2022) Kompetenslyft för klimatomställning. Kunskapsläge och fortsatta forskningsbehov
Agneta Halvarsson Lundqvist, Jörgen Eklund, Olof Hjelm (2022) Grön omställning i svenska tillverkningsföretag: En interaktiv förstudie av omställningsprogram för små och medelstora företag
Agneta Halvarsson Lundkvist, Gabriel Hällqvist, Ann Öhman Sandberg, Lena Öijen (2022) Nulägesanalys och vägen framåt för projektet "Skolresultaten i regionen har förbättrats - att leda och styra en komplex organisation": En sammanfattande rapport med resultat från FoU-projektet Forskningsbaserad samverkan i Region Örebro län (FRÖ)

Research

Organisation