agnha47

Agneta Halvarsson Lundqvist

Universitetslektor

Organisationsförändringars genomförande stöttas ibland av olika kompetensutvecklingsprogram. Hur ser den komplexa dynamik ut som uppstår när dessa program utvecklas och i hur påverkar den organisationsförändringar i de stöttade organisationerna. 

Hur kan nationella kompetensutvecklingssatsningar leda till organisationsförändringar?

Arbete för att genomföra organisationsförändringar stöttas ibland av nationella eller regionala kompetensutvecklingsprogram. En dynamik uppstår då både i kompetensutvecklingsprogrammen och i de organisationer som stöttas. Dynamiken kan beskrivas i termer av lär- och utvecklingsprocesser.

I min licentiatavhandling behandlade jag faktorer som påverkade lär- och utvecklingsprocesser i två stora kompetensutvecklingsprogram. Några faktorer kunde relateras till de organiserade läraktiviteter där personer med olika roller i programmen definierade och analyserade problem som uppstod i det pågående utvecklingsarbetet. I licentiatavhandlingen argumenterade jag för att sådana läraktiviteter, under vissa förutsättningar, kan vara ett komplement till styrning genom förutbestämda planer. Mitt avhandlingsarbete går nu vidare med fokus på förutsättningar för lärande för att utveckla verksamheter, organisationer och kompetensutvecklingsprogram.

Forskningsnätverk och forskargrupper

Forskningsmiljön Arbete och arbetsliv

HELIX 

Medarbetare
Visa/dölj innehåll

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2019

2018

2016