agnha47

Agneta Halvarsson Lundqvist

Doktorand

Organisationsförändringars genomförande stöttas ibland av olika kompetensutvecklingsprogram. Hur ser den komplexa dynamik ut som uppstår när dessa program utvecklas och i hur påverkar den organisationsförändringar i de stöttade organisationerna. 

Hur kan nationella kompetensutvecklingssatsningar leda till organisationsförändringar?

Arbete för att genomföra organisationsförändringar stöttas ibland av nationella eller regionala kompetensutvecklingsprogram. En dynamik uppstår då både i kompetensutvecklingsprogrammen och i de organisationer som stöttas. Dynamiken kan beskrivas i termer av lär- och utvecklingsprocesser.

I min licentiatavhandling behandlade jag faktorer som påverkade lär- och utvecklingsprocesser i två stora kompetensutvecklingsprogram. Några faktorer kunde relateras till de organiserade läraktiviteter där personer med olika roller i programmen definierade och analyserade problem som uppstod i det pågående utvecklingsarbetet. I licentiatavhandlingen argumenterade jag för att sådana läraktiviteter, under vissa förutsättningar, kan vara ett komplement till styrning genom förutbestämda planer. Mitt avhandlingsarbete går nu vidare med fokus på förutsättningar för lärande för att utveckla verksamheter, organisationer och kompetensutvecklingsprogram.

Forskningsnätverk och forskargrupper

Forskningsmiljön Arbete och arbetsliv

HELIX 

Medarbetare

Publikationer

2018

Agneta Halvarsson Lundkvist, Gustavsson Maria

Conditions for Employee Learning and Innovation: Interweaving Competence Development Activities Provided by a Workplace Development Programme with Everyday Work Activities in SMEs

Ingår i Vocations and Learning

Artikel i tidskrift

Agneta Halvarsson Lundqvist, Maria Gustavsson

The role of brokers in a workplace development programme targeting SMEs

Ingår i European Journal of Training and Development

Artikel i tidskrift

2016

Agneta Halvarsson Lundkvist, Henrik Kock, Maria Gustavsson

Enabling learning environments in national competence development programmes

Ingår i 2016 Triennial Conference European Society for Research on the Education of Adults (ESREA), Imaging Diverse Futures for Adult Education: Questions of Power and Resources of Creativity

Konferensbidrag

2015

Maria Gustavsson, Agneta Halvarsson Lundqvist

Integrating Formal and Informal Learning – Experiences from a Competence Development Programme Targeting Manufacturing SMEs

Konferensbidrag

2013

Agneta Halvarsson Lundkvist

Styrning genom lärande: En studie av programutvecklingens dynamik i nationella program

Licentiatavhandling, monografi