Photo of Gun Sparrhoff

Gun Sparrhoff

Associate Professor

Presentation

Publications

2022

Andreas Wallo, Jason Martin, Gun Sparrhoff, Henrik Kock (2022) Balancing "Critique for Improvement" With "Critique for Emancipation" in Management Learning and Education Journal of Management Education, Vol. 46, p. 506-530 Continue to DOI

2019

Gun Sparrhoff (2019) Bokrecension: An Active Student Participation Companion Högre Utbildning, Vol. 9, p. 29-31, Article 1734 Continue to DOI

2018

Charlotte Wikholm, Gun Sparrhoff, Caroline Jarebrant, Andreas Wallo, Henrik Kock (2018) Strategisk kompetensförsörjning för hållbart arbetsliv: En kunskapsöversikt och analys av utvalda ESF-projekt

2016

Oscar Rantatalo, Ulrika Haake, Ola Lindberg, Gun Sparrhoff, Thomas Bäck (2016) Den pluralistiska ledarskapsforskningen: en översikt över svenska avhandlingar om ledarskap 2003-2014 Nordiske organisasjonsstudier, Vol. 18, p. 3-29
Gun Sparrhoff (2016) Anställningsbarhet: ett tecken i tiden Anställningsbarhet: perspektiv från utbildning och arbetsliv, p. 25-36