Photo of Veronika Wallroth

Veronika Wallroth

Deputy Head of Department, Associate Professor

Publications

2023

Kjerstin Larsson, Veronika Wallroth, Agneta Schröder (2023) Older Adults' Experiences of How Participating in a Senior Summer Camp Has Affected Their Lives - A Phenomenographic Study Journal of gerontological social work, Vol. 66, p. 321-338 Continue to DOI
Kjerstin Larsson, Veronika Wallroth, Agneta Schröder (2023) Efforts of a Mobile Geriatric Team from a Next-of-Kin Perspective: A Phenomenographic Study Healthcare, Vol. 11, Article 1038 Continue to DOI
Veronika Wallroth, Axel Ågren (2023) Anhörigomsorg i Sverige idag - mellan skyldigheter och rättigheter? De sociala rättigheternas politik: förhandlingar och spänningsfält, p. 171-186