Photo of Helene Elvstrand

Helene Elvstrand

Senior Associate Professor

Presentation

Publications

2024

Monica Orwehag, Helene Elvstrand (2024) Att utgå från elevers erfarenhet i fritidshemmets undervisning: ett didaktiskt dilemma Fritidsdidaktiska dilemman, p. 89-118
Lina Lago, Helene Elvstrand (2024) Frihet, frivillighet och styrning: Elevers friutrymme i fritidshem Fritidsdidaktiska dilemman, p. 39-61

2023

Helene Elvstrand, Lina Lago (2023) Tema - en väg för att skapa helhet och lugn i det fritidspedagogiska arbetet Venue Continue to DOI
Lina Lago, Helene Elvstrand, Kristina Hellberg (2023) School child parenting put under pressure: Conditions for and practices of parenting school aged children with disabilities before, during and after a pandemic
Lina Lago, Helene Elvstrand, Ginevra Roli, Kirsten Kamstrup, Ida Dahlqvist, Mette Enegaard Hindhede, Francesca Tarantola, Elisabetta Nasuti, Alessandra Mantovani, Ann Lambrechts, Angels Aguilera (2023) Training methodology: Intellectual output 2, Playing project

Research

News