Forskning om fritidshem och barns delaktighet

Inom området demokratifrågor i relation till utbildning har jag framförallt intresserat sig för frågor relaterade till barns delaktighet med speciellt fokus på barns rättigheter. Jag ingår i nätverket ”Barns rättigheter i utbildning”

Jag bedriver även forskning i relation till fritidshem och är för närvarande verksam i projektet ” Fritidshem i framtiden”, vilket har medel från Norrköpings forskningsfond. Projektet drivs i form av aktionsforskning tillsammans med fritidshem i Norrköpings kommun med syfte att utveckla kvalité samt att synliggöra fritidshemsverksamhet.


Projektet Teknik i förskola är ett pilotprojekt med syfte att undersöka hur teknik görs i förskolans praktik.

PublikationerVisa/dölj innehåll

2021

2020

KonferensVisa/dölj innehåll

Nyheter Visa/dölj innehåll

ForskningsprojektVisa/dölj innehåll

Forskningsprojekt - Inkludering på fritidshemmet

Studien tar sin utgångspunkt i fritidshemmet som en inkluderande praktik. Det övergripande syftet är att studera hur de institutionella villkoren på fritidshem bidrar till inkludering, exkludering och delaktighet på fritidshemmet utifrån barnens perspektiv. 

Forskningsfrågor:

  • Vad kännetecknar fritidsverksamhet med avseende på barns delaktighet?

  • Hur görs delaktighet på fritidshemmet?

  • Vad kännetecknar barnens beskrivning av sin möjlighet till att vara delaktiga?

  • Vilka hinder och möjligheter finns när det gäller barns delaktighet?  

  • På vilket sätt erfar och uppfattar barn relationen mellan föräldrarna och fritidshemspersonalen?

  • Vad kännetecknar barns beskrivningar av sina möjligheter att vara delaktiga i mötet mellan hem och fritidshem? Vilken roll tilldelas barnen enligt dem själva i mötet mellan hem och fritidshem?

Projektet vill medverka till att lyfta fram barn som ”human beings” snarare än som ”human becomings”.

UndervisningVisa/dölj innehåll

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll