Forskning om fritidshem och barns delaktighet

Inom området demokratifrågor i relation till utbildning har jag framförallt intresserat sig för frågor relaterade till barns delaktighet med speciellt fokus på barns rättigheter. Jag ingår i nätverket ”Barns rättigheter i utbildning”

Jag bedriver även forskning i relation till fritidshem och är för närvarande verksam i projektet ” Fritidshem i framtiden”, vilket har medel från Norrköpings forskningsfond. Projektet drivs i form av aktionsforskning tillsammans med fritidshem i Norrköpings kommun med syfte att utveckla kvalité samt att synliggöra fritidshemsverksamhet.


Projektet Teknik i förskola är ett pilotprojekt med syfte att undersöka hur teknik görs i förskolans praktik.

Publikationer

2023

Forskningsprojekt

Undervisning

Nyheter

Relaterat innehåll