16 september 2014

Det medicinska bildcentrumet CMIV i Linköping uppgraderar
maskinparken och säkrar ställningen som en av världens främsta på området.

I veckan installerades Force, den vassaste datortomografen i Siemens sortiment, som ska höja bildkvalitén, sänka stråldosen och öppna nya möjligheter att titta på bland annat hjärta och leder i fyra dimensioner.

– Force finns bara på ett fåtal platser i världen och CMIV kan genom ett unikt samarbete med Siemens göra investeringen som blir till stor nytta för sjukvården, forskningen och industrin men framförallt för patienterna, säger Anders Persson, professor och föreståndare för CMIV.

Större områden på kortare tid

Den nya maskinen är starkare och snabbare än den gamla.

– Den kan till exempel söka av större områden på kortare tid – hela kroppen kan avbildas på en sekund, säger Petter Quick, röntgensjuksköterska och expert på datortomografi, förkortat CT (computed tomography).

CT är en av två avbildningstekniker som används i kliniskt bruk och forskning vid CMIV. Till skillnad från magnetkameran (MR) arbetar den med röntgenstrålar. Tack vare ny teknik kan Force arbeta med betydligt lägre stråldos än äldre maskiner, vilket minskar belastningen för patienten.

Siemens nya CT-scannerMedan tomografen roterar ett varv runt kroppen på en fjärdedels sekund tas en exponering var 66:e millisekund. Resultatet blir ett stort antal tvärsnittsbilder, cirka en halv millimeter tjocka skivor. Denna extremt höga upplösning minskar risken för störningar när patienten rör sig, inte kan hålla andan eller är alltför överviktig.

Fjärde dimensionen tid

Det öppnar också möjligheter att granska ett förlopp i 4D, där tiden är den fjärde dimensionen. Ett forskningsprojekt som planeras handlar om att göra en funktionsundersökning på hjärtat – inte bara konstatera en kärlförträngning, utan se om den också orsakar ett sämre blodflöde. Ett annat är att scanna leden medan patienten arbetar med knät.

– De projekten är på gränsen av vad som går att göra, men det är ju där CMIV vill ligga, säger Petter Quist.


Övre bilden: Via ett stort hål i väggen rullades den nya maskinen in i CMIV:s lokaler på Universitetssjukhuset.
Nedre bilden: I "Force" exponeras patienterna för en lägre stråldos. (Foto: Siemens)


Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV)

2014-09-16