Uppdragsutbildning vid LiU - för det livslånga lärandet

Uppdragsutbildning är till för dig som har en anställning och vill utveckla din kompetens, men också för dig som är arbetslös och vill studera för att öka dina chanser att komma in på arbetsmarknaden. Din arbetsgivare eller organisation beställer då utbildning av oss.

Vi erbjuder uppdragsutbildning inom flera ämnesområden som relaterar till den forskning och undervisning som bedrivs vid LiU. Alla våra uppdragsutbildningar vilar på vetenskaplig grund, samtidigt som de anpassas till deltagarnas behov och förutsättningar. De som ansvarar för innehåll och genomförande av våra utbildningar är erfarna lärare och forskare vid universitetets institutioner.

Våra uppdragsutbildningar

Vid Linköpings universitet finns kunskap inom flera ämnesområden. Nedan presenterar vi de uppdragsutbildningar vi erbjuder just nu och planerar att erbjuda framöver. 

Om du och din organisation är i behov av en utbildning som inte redan finns beskriven nedan skräddarsyr vi också gärna en utbildning för er! Kontakta oss så undersöker vi tillsammans vilka möjligheter som finns att möta just era behov. Kontaktuppgifter finner du under respektive område nedan. 

Om uppdragsutbildning vid LiU