Kompetensutveckla dig vid LiU - läs mer om vår uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning är till för dig som har en anställning och vill utveckla din kompetens, men också för dig som är arbetslös och vill studera för att öka dina chanser att komma in på arbetsmarknaden. Din arbetsgivare eller organisation beställer då utbildning av oss.

Vi erbjuder uppdragsutbildning inom flera ämnesområden som relaterar till den forskning och undervisning som bedrivs vid LiU. Alla våra uppdragsutbildningar vilar på vetenskaplig grund, samtidigt som de anpassas till deltagarnas behov och förutsättningar. De som ansvarar för innehåll och genomförande av våra utbildningar är erfarna lärare och forskare vid universitetets institutioner.

LiU Uppdragsutbildning

Skräddarsydd eller öppen uppdragsutbildning?

LiU erbjuder såväl skräddarsydda som öppna uppdragsutbildningar. Skräddarsydda utbildningar specialbeställs och tas fram i nära samarbete med uppdragsgivaren för att skapa en kurs som utgår helt från deltagarnas behov. Det finns också öppna utbildningar, där personer från flera olika organisationer och företag kan delta.

Ansök till en uppdragsutbildning

Andra exempel på uppdragsutbildningar vid LiU

Pedagogik och vuxnas lärande

 • APL-utvecklarutbildning för lärare inom gymnasial utbildning
 • Folkhögskolans idé och pedagogik
 • Inkluderande vuxenpedagogik på folkhögskola
 • Validering i praktiken
 • Religionspedagogik med inriktning
  mot konfirmandarbete

Läs mer om uppdragsutbildning inom området pedagogik och vuxnas lärande

Förskola, fritidshem och skola

 • Teknik för lärare åk 1-3
 • Teknik för lärare åk 4-6
 • Teknik för lärare åk 7-9

Läs mer om uppdragsutbildning inom området förskola, fritidshem och skola

Socialt arbete

 • Handledning och handledningsmetodik
 • Personlig assistans

Läs mer om uppdragsutbildning
inom området socialt arbete

Omvårdnad

 • Att leva med funktionshinder – att se individens resurser
 • Att möta individer med funktionsnedsättning
 • Att möta äldre med psykisk ohälsa

Läs mer om uppdragsutbildning
inom området omvårdnad

Vad är uppdragsutbildning?