Uppdragsutbildning vid LiU - för det livslånga lärandet

Uppdragsutbildning är till för dig som har en anställning och vill utveckla din kompetens, men också för dig som är arbetslös och vill studera för att öka dina chanser att komma in på arbetsmarknaden. Din arbetsgivare eller organisation beställer då utbildning av oss.

Vi erbjuder uppdragsutbildning inom flera ämnesområden som relaterar till den forskning och undervisning som bedrivs vid LiU. Alla våra uppdragsutbildningar vilar på vetenskaplig grund, samtidigt som de anpassas till deltagarnas behov och förutsättningar. De som ansvarar för innehåll och genomförande av våra utbildningar är erfarna lärare och forskare vid universitetets institutioner.

Våra uppdragsutbildningar

Skräddarsydda och öppna uppdragsutbildningar

På LiU erbjuder vi både skräddarsydda och öppna utbildningar. En skräddarsydd utbildning specialbeställs av en uppdragsgivare och tas då fram i nära samarbete med företaget eller organisationen - för att skapa en kurs som helt och hållet möter dess specifika behov. Våra öppna utbildningar är som de låter - öppna för alla - där deltagare från flera olika organisationer och/eller företag kan delta. Det krävs dock alltid att en uppdragsgivare, inte en privatperson, beställer utbildningen av oss. 

Ansök till en uppdragsutbildning hos oss:

Är du gymnasielärare och vill bli
bättre på att hantera elevernas APL?

Nu är intresseanmälan för vårens kurs i APL-utveckling öppen!

APL-utvecklarutbildning för gymnasielärare

TF-KBT - för dig som arbetar med
barn och unga inom psykiatrin

En kurs som tar avstamp i klassisk KBT-terapi men med ett särskilt fokus på trauma:

Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi

Obehörig i förskoleklass? Eller behörig som vill kompetensutveckla dig?

På uppdrag av Skolverket ger vi en kurs som täcker områdena språk och kommunikation samt matematiska uttrycksformer:  

Uppdragsutbildning för obehöriga i förskoleklassen

 

Flera exempel på uppdragsutbildningar vi kan erbjuda:

Pedagogik och vuxnas lärande

Uppdragsutbildningar inom pedagogik och vuxnas lärande ges på Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL). Här finns bland annat följande kurser:

Förskola, fritidshem och skola

Teknik för grundskolelärare

Här finns kurser som riktar sig mot lärare i årskurserna 1-3 och 4-6. 

Teknik för lärare åk 1-3

Teknik för lärare åk 4-6

Programmering med matematisk inriktning - för gymnasie- och högstadielärare

För dig som undervisar i matematik åk 7-9 eller gymnasiet. Anmälan till vårens kurs är nu öppen!

Arbetsterapi

Kurser för arbetsterapeuter ges vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV). Bland annat kan följande kurs erbjudas: 

Människans aktivitetsförmåga,
intervention och utvärdering

Socialt arbete

Kurser inom socialt arbete och omvårdnad
ges vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV).
Exempel på kurser som kan ges:

  • Handledning och handledningsmetodik
  • Personlig assistans

Läs mer om kurserna inom socialt arbete

Omvårdnad

  • Att leva med funktionshinder – att se individens resurser
  • Att möta individer med funktionsnedsättning
  • Att möta äldre med psykisk ohälsa

Läs mer om kurserna inom omvårdnad 

Läs mer om uppdragsutbildning vid LiU