Kompetensutveckla dig vid LiU - läs mer om vår uppdragsutbildning

Vi finns där för dig som har en anställning och vill utveckla din kompetens eller vill studera för att öka dina chanser att komma in på arbetsmarknaden och som har en arbetsgivare eller organisation som kan beställa utbildning av oss.

Vi erbjuder uppdragsutbildning inom en mängd områden som relaterar till den forskning och undervisning som vi bedriver vid LiU. Vår uppdragsutbildning vilar på vetenskaplig grund, samtidigt som den är anpassad till deltagarnas behov och förutsättningar. De som ansvarar för innehåll och genomförande är erfarna lärare och forskare vid våra institutioner.

LiU Uppdragsutbildning

Skräddarsydda eller öppna uppdragsutbildningar

LiU samverkar gärna med olika uppdragsgivare för att utveckla uppdragsutbildning som skräddarsys för att vara anpassad till deltagarnas behov och förutsättningar. Vi erbjuder också uppdragsutbildning som är öppen, det vill säga möjlig att söka för personer från olika arbetsgivare och organisationer.

Ansök till en uppdragsutbildning

Nedan ges några exempel på uppdragsutbildning vid LiU.

Uppdragsutbildning inom pedagogik och vuxnas lärande

 • APL-utvecklarutbildning för lärare inom gymnasial utbildning
 • Folkhögskolans idé och pedagogik
 • Inkluderande vuxenpedagogik på folkhögskola
 • Validering i praktiken

Läs mer om uppdragsutbildning inom området pedagogik och vuxnas lärande.

Uppdragsutbildning inom förskola, fritidshem och skola

 • Teknik för lärare åk 1-3
 • Teknik för lärare åk 4-6
 • Teknik för lärare åk 7-9

Läs mer om uppdragsutbildning inom förskola, fritidshem och skola.

Uppdragsutbildning inom socialt arbete

 • Handledning och handledningsmetodik
 • Personlig assistans

Läs mer om uppdragsutbildning inom socialt arbete.

Uppdragsutbildning inom omvårdnad

 • Att leva med funktionshinder – att se individens resurser
 • Att möta individer med funktionsnedsättning
 • Att möta äldre med psykisk ohälsa

Läs mer om uppdragsutbildning inom området omvårdnad.

Vad är uppdragsutbildning?