Linköpings universitetsbibliotek

Sök artiklar, böcker med mera

Mer från biblioteket

Öppettider 

På gång på biblioteket

27 februari 2024

Vernissage: Gräva i näringsämnen genom stadsodling

kl. 16.15 – 18.30 Universitetsbiblioteket, Studenthuset, Campus Valla, Linköping.

Välkommen till invigning av denna konst- och vetenskapsutställning! Utställningen inleds med en föreläsning ”Urban food gardens and nutrients - balancing multiple sustainability considerations” med Geneviève S. Metson. Efter föreläsningen är alla varmt välkomna till invigning av utställningen på Universitetsbiblioteket. Ta möjlighet att träffa och samtala med konstnären Elizabeth Carlsson, som visar upp sin konstverk i form av broderingar.

Kontakt

Utställning: Gräva i näringsämnen genom stadsodling

27 februari 2024 kl. 17.00 - 02 maj 2024 kl. 12.00 Plan 3, Studenthuset, Campus Valla

Ge dig ut på en lärorik resa där konst och vetenskap möts i en sömlös dans och utforskar hållbar stadsodling. Välkommen till en utställning om hur näringsämnen, som fosfor och kväve, rör sig genom odlingssystemen, samt hur konstnären Elizabeth Carlsson gestaltar vetenskapliga illustrationer och data på ett emotionellt och symboliskt sätt.

Kontakt

29 februari 2024

Spikprat Alma Memisevic IBL/LEN

kl. 15.00 – 15.30 Utanför entrén till Campus Norrköpings bibliotek, Kåkenhus, Campus Norrköping

Alma Memisevic, doktorand vid institutionen för beteendevetenskap och lärande, berättar om sin avhandling ”Det undervisande fritidshemmet i lärandets tidevarv: En diskursanalytisk studie med fokus på de naturvetenskapliga och tekniska undervisningspraktikerna.” Spikpratet är på svenska. Alla är välkomna!

Kontakt

12 mars 2024

Research just around the corner: Building governance capacities for urban low-carbon transitions

kl. 12.15 – 13.00 Lövverket, Studenthuset, Campus Valla, Linköping

Addressing the climate crisis demands a fundamental transformation of the way we live, work and consume. Cities are expected to take a leading role in driving systemic changes in sectors such as energy, mobility or construction. In this presentation, Professor Harald Rohracher will talk about capabilities needed to implement long-term, goal-oriented and reflexive policies for an urban climate transition. In English. Everybody is welcome!

Kontakt

20 mars 2024

Spikprat Petter Haglund ITN/KTS

kl. 14.00 – 14.30 Utanför entrén till Campus Norrköpings bibliotek, Kåkenhus, Campus Norrköping

Petter Haglund, doktorand vid institutionen för teknik och naturvetenskap, berättar om sin avhandling ””Logistics organization design for building contractors." Spikpratet är på engelska. Alla är välkomna!

Kontakt

26 mars 2024

Research just around the corner: Hållbar magkänsla

26 mars 2024 kl. 12.15 - 26 februari 2024 kl. 13.00 Lövverket, Studenthuset, Campus Valla, Linköping

Hur våra känslor ligger till grund för våra vardagliga beslut är temat för Daniel Västfjälls öppna föreläsning. Föreläsningen handlar om hur en människa kan leva hållbart på ett kognitivt och emotionellt plan i dagens samhälle tack vare en förståelse för hur vi tar beslut och hur den beslutsprocessen fungerar. Vi granskar hur vår magkänsla påverkar vårt beteende och våra vanor och genom dessa insikter kan vi fatta mer medvetna och hållbara beslut som gynnar både oss själva och vår omvärld. Daniel Västfjäll är professor i psykologi vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL). Alla är välkomna!

Kontakt

Utställningar

Medborgarskap & digitalisering – en utställning om vardagslivets digitala utmaningar

Det ställs allt större krav på oss som medborgare att kunna hantera olika digitala tjänster, bland annat när myndigheter och andra samhällstjänster övergår till digitala lösningar. Denna utställning handlar om de utmaningar som digitaliseringen medför och grundar sig bland annat på den forskning som bedrivs vid LiU av forskargruppen Digitalisering i nya offentligheter (DINO). Utställningen innefattar även mer lekfulla inslag, såsom ett brädspel på temat digitalisering som tagits fram speciellt för denna utställning. Alla är välkomna!

Börjar 09 februari 2024 kl. 10.00
Slutar 30 april 2024 kl. 16.00
Plats Campus Norrköpings bibliotek, Kåkenhus, Campus Norrköping
Kontakt Kerstin Annerbo
011-36 33 44

Utställning: Gräva i näringsämnen genom stadsodling

Ge dig ut på en lärorik resa där konst och vetenskap möts i en sömlös dans och utforskar hållbar stadsodling. Välkommen till en utställning om hur näringsämnen, som fosfor och kväve, rör sig genom odlingssystemen, samt hur konstnären Elizabeth Carlsson gestaltar vetenskapliga illustrationer och data på ett emotionellt och symboliskt sätt.

Börjar 27 februari 2024 kl. 17.00
Slutar 02 maj 2024 kl. 12.00
Plats Plan 3, Studenthuset, Campus Valla
Kontakt Karin Tonderski
013-28 44 67

Kontakta biblioteket

Följ oss i sociala medier

Sidansvarig: Linköpings universitetsbibliotek, biblioteket@liu.se