Välkommen till Linköpings universitetsbibliotek 
Visa/dölj innehåll

Anmäl dig till workshops om Git, NVivo, Python-programmering, text mining med mera:
Digital Lab/Makerspace.
Läs om nya e-resurser, hur du tar reda på om en tidskrift är vetenskaplig eller inte och vad biblioteket kan göra för dig som forskare i vår blogg:
Aktuellt på biblioteket.
LiU-forskare! Få publiceringsavgift (APC) betald vid publicering i rena open access-tidskrifter.
Ansök här!

Kontakt och öppettider 
Visa/dölj innehåll

Evenemang på campusbiblioteken
Visa/dölj innehåll

28 mars 2019

Workshop: R-programmering för nyfikna – kom igång med RStudio

kl. 15.15 – 17.00 Vallabiblioteket, hus D, ingång 41, Campus Valla

R har en lång tradition inom statistisk, datavisualisering och artificiall intelligens och bygger på ett stort nätverk av användare. Vi ger dig en introduktion till R som verktyg i akademiska sammanhang och hjälper dig att komma igång, hitta lärresurser och ta första stegen med RStudio. Ta med egen dator. Vi talar engelska om det behövs. Anmälan till: wolmar.nyberg.akerstrom@liu.se

Kontakt

Wolmar Nyberg Åkerström

10 april 2019

Workshop: Git för versionshantering av källkod, data och text

kl. 10.15 – 12.00 Vallabiblioteket, hus D, ingång 41, Campus Valla

Git är ett populärt verktyg för att hålla koll på versioner och samarbeta med andra. Vi introducerar grunderna i versionshantering för källkod, mindre dataset och andra dokument och hjälper dig komma igång med Git och GitLab på LiU (gitlab.liu.se). Ta med dig egen dator med Git och SourceTree installerat (finns i MinIT). Vi talar engelska om det behövs. Anmälan: wolmar.nyberg.akerstrom@liu.se

Kontakt

Wolmar Nyberg Åkerström

11 april 2019

Workshop: Python-programmering för nyfikna – Kom igång med Jupyter Notebook

kl. 15.15 – 17.00 Vallabiblioteket, hus D, ingång 41, Campus Valla

Python är lättläst, enkelt att lära sig och används flitigt inom många forskningsfält. Vi ger dig en introduktion till Python som verktyg i akademiska sammanhang och hjälper dig att komma igång, hitta lärresurser och ta första stegen med Jupyter Notebook.

Kontakt

Wolmar Nyberg Åkerström

9 maj 2019

Workshop: NVivo för kvalitativ analys och undersökningar

kl. 10.15 – 12.00 Vallabiblioteket, hus D, ingång 41, Campus Valla

NVivo är ett verktyg för kvalitativ dataanalys. Vi ger dig en överblick av vad du kan göra med NVivo och hjälper dig att komma igång med att importera, utforska och analysera dina dokument, bilder och insamlade data. Anmälan till: wolmar.nyberg.akerstrom@liu.se Ta med dig egen dator med NVivo installerat: https://insidan.liu.se/it/dator-lagring-och-programvara/nvivo?l=sv

Kontakt

Wolmar Nyberg Åkerström

Biblioteket i sociala medier

Sidansvarig: Linköpings universitetsbibliotek, biblioteket@liu.se