Linköpings universitetsbibliotek

Sök artiklar, böcker med mera

Mer från biblioteket

Öppettider 

På gång på biblioteket

23 april 2024

Research just around the corner: Att leva i klimatomställningens tid

kl. 12.15 – 13.00 Lövverket, Studenthuset, Campus Valla, Linköping

"Att leva i klimatomställningens tid - Det fossilfria samhällets platser, politik och etik" är temat för Anna Bohmans öppna föreläsning i serien Research just around the corner. Vad kan en rättvis och inkluderande klimatomställning betyda på platser som är intimt förknippade med fossilintensiv produktion? Hur påverkar den fossilfria omställningen människors berättelser om sin stad, sina livsvillkor och framtida vägval? I denna presentation får vi höra om pågående forskning i tre svenska industriorter med stora klimatavtryck från olje-, cement- och stålindustrin. Anna Bohman är lektor vid Tema Miljöförändring, Institutionen för Tema. Alla är välkomna!

Kontakt

Spikprat Moshen Mohammadi, ITN/LOE 

kl. 15.30 – 16.00 Utanför entrén till Campus Norrköpings bibliotek, Kåkenhus, Campus Norrköping

Moshen Mohammadi, doktorand vid institutionen för teknik och naturvetenskap, berättar om sin avhandling ”Stretchable Electronics Using Wood-Based Functional Materials.” Spikpratet är på engelska. Alla är välkomna!

Kontakt

29 april 2024

Spikprat Cyril Routier  ITN/LOE

kl. 14.00 – 14.30 Utanför entrén till Campus Norrköpings bibliotek, Kåkenhus, Campus Norrköping

Cyril Routier, doktorand vid institutionen för teknik och naturvetenskap, berättar om sin avhandling “Plant Nanobionics: From Localized Carbon Capture to Precision Molecular Delivery." Spikpratet är på engelska. Alla är välkomna!

Kontakt

7 maj 2024

Research just around the corner: Historieförfalskning som politiskt vapen

kl. 12.00 – 13.00 Lövverket, Studenthuset, Campus Valla, Linköping

Historieförfalskning härjar på sociala medier utan att de som sitter på kunskaperna tycks medvetna om det. Ola Larsmo föreläser om historieförfalskning och forskarens ansvar. Ola Larsmo är under 2023 och 2024 gästprofessor i Moa Martinsons namn. Föreläsningen ingår i serien Research just around the corner. Alla är välkomna!

Kontakt

21 maj 2024

Research just around the corner: Hållbara och cirkulära system

kl. 12.15 – 13.00 Lövverket, Studenthuset, Campus Valla, Linköping

I dagens samhälle förespråkas alltmer cirkulära system av produkter och material. Föredraget handlar om vad som får dessa cirkulära system hållbara. Ett flertal exempel från olika industrier tas upp och förklaras på vilket sätt de är hållbara. Erik Sundin är professor vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI). Alla är välkomna!

Kontakt

Utställningar

Medborgarskap & digitalisering – en utställning om vardagslivets digitala utmaningar

Det ställs allt större krav på oss som medborgare att kunna hantera olika digitala tjänster, bland annat när myndigheter och andra samhällstjänster övergår till digitala lösningar. Denna utställning handlar om de utmaningar som digitaliseringen medför och grundar sig bland annat på den forskning som bedrivs vid LiU av forskargruppen Digitalisering i nya offentligheter (DINO). Utställningen innefattar även mer lekfulla inslag, såsom ett brädspel på temat digitalisering som tagits fram speciellt för denna utställning. Alla är välkomna!

Börjar 09 februari 2024 kl. 10.00
Slutar 30 april 2024 kl. 16.00
Plats Campus Norrköpings bibliotek, Kåkenhus, Campus Norrköping
Kontakt Kerstin Annerbo
011-36 33 44

Utställning: Gräva i näringsämnen genom stadsodling

Ge dig ut på en lärorik resa där konst och vetenskap möts i en sömlös dans och utforskar hållbar stadsodling. Välkommen till en utställning om hur näringsämnen, som fosfor och kväve, rör sig genom odlingssystemen, samt hur konstnären Elizabeth Carlsson gestaltar vetenskapliga illustrationer och data på ett emotionellt och symboliskt sätt.

Börjar 27 februari 2024 kl. 17.00
Slutar 02 maj 2024 kl. 12.00
Plats Plan 3, Studenthuset, Campus Valla
Kontakt Karin Tonderski
013-28 44 67

Kontakta biblioteket

Följ oss i sociala medier

Sidansvarig: Linköpings universitetsbibliotek, biblioteket@liu.se