Vision och strategi

Vår vision Visa/dölj innehåll

Linköpings universitet - med mod att tänka fritt och göra nytt

Genom att tänka fritt och göra nytt tar vi oss an samtidens utmaningar. Vi är modiga på vår resa och är övertygade om att vi tillsammans, med stora och små handlingar, bidrar till en bättre värld.

Vår bästa tid är snart!

Förnyelse är Linköpings universitets enda tradition. Sedan vi 1975 blev Sveriges sjätte universitet har LiU bedrivit världsledande forskning och gränsöverskridande utbildning i nära och produktiv samverkan med näringsliv och samhälle. Genom snart fem decennier har vi ledsagat nyfikna och nytänkande studenter till beslutsfattande positioner och framgångsrika karriärer, alltmedan våra forskare outtröttligt undersökt världen runt omkring oss och publicerat banbrytande kunskap om dess komplexa natur och funktion.

Med vår nya strategiska plan 2030 håller Linköpings universitet fast vid att förnyelse är vår enda tradition. Jag ser med spänd förväntan fram emot att nu få implementera den här strategin, och att tillsammans med dig få genomföra och uppleva den förnyelse som våra gemensamma mål strävar mot.

Jan-Ingvar Jönsson
Rektor vid Linköpings universitet

Jan-Ingvar JönssonJan-Ingvar Jönsson Foto Charlotte Perhammar

Strategiska vägar framåt Visa/dölj innehåll

Målområden

Vi har sex målområden som vi ser som mest angelägna för Linköpings universitet att fokusera på under kommande år. Det är inte genom en enskild strategi utan genom den sammanvägda kraften hos flera länkade strategier som framtidens utbildning och forskning skapas.

För att vi ska nå våra mål krävs inte bara att vi vågar vara en nyskapande, flexibel och snabbfotad organisation, utan även ett stort mått av engagemang, empati, medinflytande och tillåtande ledarskap. Det är stora och förpliktande men samtidigt helt nödvändiga ord – genom att uppfylla målsättningarna inom varje målområde får våra medarbetare och studenter tillsammans ökade möjligheter att driva LiU framåt som det djärvt nyskapande universitetet.

De målområden som är mest angelägna för LiU att fokusera på under kommande år är: 

Öppet och inkluderande

Bildning och kunskapande

Studenterna formar framtiden

Samverkan över gränser

Excellens och nytta

Hållbar samhällsutveckling

Från strategi till verklighet Visa/dölj innehåll

Möjliggörare

För att strategin ska kunna genomföras inom det planerade tidsomfånget krävs goda förutsättningar för såväl medarbetare som studenter att verka i en väl fungerande organisation med kontinuerlig tillgång till olika slags faciliteter och hjälpmedel. Dessa förutsättningar är starkt beroende av sex grundläggande möjliggörare och den dynamiska gemensamma samverkan som uppstår mellan dem.

Människor

Campus

Digitalisering

Infrastruktur

Finansiering

Organisation

LiU:s verksamhetsplan 2023 Visa/dölj innehåll

Ny strategisk plan

Den 16 februari 2022 beslutade LiU:s universitetsstyrelse om en ny strategisk plan för perioden 2022–2030.

Den 8 juni beslutade universitetsstyrelsen om verksamhetsplan och budget för 2023 samt plan för 2024-25.

Verksamhetsplan och budget för 2023 samt plan för 2024-2025.

Omslag LiU VP 2023.Omslag LiU VP 2023