Kris och säkerhet vid Linköpings universitet

Trygghet och ordning

Säkerhetsarbete

I akuta situationer, ring 112.

Säkerhetsarbetet vid Linköpings universitet syftar till att skapa en trygg och säker miljö för studenter, anställda och besökare. Universitetet arbetar kontinuerligt med att förebygga och hantera oönskade händelser som till exempel brand, inbrott, cyberattacker, våld och hot.

Säkerhetsarbetet på LiU bedrivs i nätverksform, där LiU:s säkerhetschef ansvarar för att LiU har en säkerhetsorganisation och arbetar nära de funktioner som på olika sätt ansvarar för säkerhetsfrågor på LiU.

Nyttjande av LiU:s lokaler

Alla som vistas på campus, vare sig man studerar, arbetar eller är besökande omfattas av regler för hur man får nyttja LiU:s lokaler. Man får till exempel inte nyttja sparkcyklar inomhus (förutom transportmedel avsedda att nyttjas i kulvert eller liknande), affischera på andra platser utöver de som är avsedda för ändamålet, köra bil på Corson eller klättra på tak eller fasader med mera.

LiU samverkar med fastighetsägare, kommun och andra relevanta aktörer för att skapa en god trygghet på våra olika campus.

Kontakta LiU:s säkerhetschef i säkerhetsfrågor.

Campusväktare

Campusväktare finns tillgängliga dygnet runt på alla våra campus och kan kontaktas om du tex har låst dig ute eller upptäcker ett akut fel, pågående inbrott eller skadegörelse.

Telefonnummer till väktare:

013-28 58 88

 

LiU:s väktare kan också hjälpa till vid akuta situationer då de är utbildade i första hjälpen och har tillgång till hjärtstartare. Observera att det är ett särskilt, prioriterat nummer som kan användas om man är i behov en hjärtstartare.

Telefon hjärtstartare:

• 013-28 2010 (Campus Valla)
• 011-36 3010 (Campus Norrköping)

Information för studenter vid LiU

Är du student?

Då hittar du information om säkerhet på Liunet för studenter (kräver inlogg)

Information för anställda vid LiU

Är du anställd?

Du hittar information om säkerhet på Liunet Medarbetare (kräver inlogg).

Labbsäkerhet