Forskning som gör skillnad

Det som gör Linköpings universitet speciellt är nytänkande och öppenhet mellan ämnen och fakulteter, vilket har lett till flera världsledande forskningsmiljöer. Förutom vetenskapliga frågeställningar strävar vi efter att ta oss an frågor som kan vara till nytta för hela samhället.

Forskningsnyheter

Forskning i fokus

Hjärnorna bakom framstegen

Frågvis

Publikationer

Satsningar

Världsledande forskning

Miljö och hållbarhet - inte bara snack!

Miljö och hållbarhet - inte bara snack!

Drygt 300 personer på LiU forskar om klimat, hållbarhet, energi och miljö – med olika infallsvinklar. Professor Jenny Palm forskar om hushållens val av energilösningar. Som till exempel varför man väljer solceller till taket, något som husägaren Stig Karlsson gjort.