Välkommen till LiU skolsamverkan

Linköpings universitet samarbetar med skolor på många olika sätt – allt ifrån att anordna aktiviteter för lärare och elever till att bedriva forskning tillsammans med verksamma i skolan. Följ länkarna nedan för information om vad som kan intressera dig som elev, lärare eller skolledare.

Tema Digitalisering

Aktuellt

Kalendarium

6 mars 2018

Nätverksträffar för lärare med utvecklingsuppdrag

kl. 09.00 – 16.00 B42, Bomullsspinneriet, Campus Norrköping

Att utvärdera digitala verktyg för undervisning. Förmiddagspasset (9:00-12:00) riktar sig till lärare från förskola till årskurs 6, och eftermiddagspasset (13:00-16:00) till lärare från årskurs 7-9 och gymnasiet. 

Kontakt

Therese Örnberg Berglund

13 mars 2018

20 mars 2018

Matematikens didaktik - Kompetenskonferens

kl. 08.30 – 12.00 Linköpings universitet, Campus Norrköping, sal K4, Kungsgatan 40, Norrköping

En konferens om erfarenheter och forskningsresultat från ett flerårigt forskningsprojekt mellan LiU, Norrköpings kommun och Linköpings kommun.

Kontakt

10 april 2018

23 april 2018

Skolledarkonferens

kl. 13.15 – 17.00 Key 1, Campus Valla, Linköping

Temat är Att leda digitalt utvecklingsarbete, och konferensen syftar till att ge inspiration och verktyg för att leda sådant utvecklingsarbete, samt att skapa inblick i frågor som rör lärares och elevers digitala kompetens.

Kontakt

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Relaterat innehåll

Föreståndare för LiU Skolsamverkan

Organisation

Sidor för LiU-anställda