Välkommen till LiU skolsamverkan

Linköpings universitet samarbetar med skolor på många olika sätt – allt ifrån att anordna aktiviteter för lärare och elever till att bedriva forskning tillsammans med verksamma i skolan. Följ länkarna nedan för information om vad som kan intressera dig som elev, lärare eller skolledare.

Tema Digitalisering

Aktuellt

Kalendarium

13 september 2018

Kvalitet i kompetensutveckling – Erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer inom STEM-utbildning

kl. 12.00 – 13.00 Norrköping 

Workshopen riktar sig till alla aktörer som på något vis arbetar med skolutveckling eller lärarfortbildning inom naturvetenskapliga ämnen, teknik och/eller matematik.

Kontakt

4 oktober 2018

Vetenskapsdagen

kl. 09.00 – 16.30 Campus Valla, Linköping

Vetenskapsdagen är en årlig inspirationsdag för lärare i fysik, kemi, biologi, naturvetenskap, matematik, teknik och datavetenskap. Lyssna till flera korta spännande föredrag från forskare inom dessa områden och delta i intressanta studiebesök.

Kontakt

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Relaterat innehåll

Föreståndare för LiU Skolsamverkan

Organisation