Välkommen till LiU:s skolsamverkanswebb

Linköpings universitet samarbetar med skolor på många olika sätt – allt ifrån att anordna aktiviteter för lärare och elever, till att bedriva forskning tillsammans med verksamma i skolan. Här har vi samlat information om sådant som kan intressera dig som elev, lärare eller skolledare.

 LiU samverkar med skolvärlden inom ett flertal områden. Exempelvis anordnas studiebesök och aktiviteter där elever besöker universitetet för att ta del av verksamheten och uppmuntras till vidare studier. Annan verksamhet riktad mot elever bedrivs vid Visualiseringscenter C, Fenomenmagasinet och datamuseet IT-ceum.

 

Även för lärare och skolledare erbjuds olika aktiviteter vid universitetet, såsom exempelvis inspirationsdagar och nätverksträffar eller poänggivande kurser inom ramen för LiUs satsning på vidareutbildning för lärare.

 

Vid LiU bedrivs också forskning med relevans för skolan. I flera projekt samarbetar forskare vid LiU med pedagoger verksamma i skolan. LiUs skolforskning presenteras bland annat i den nätbaserade tidskriften Venue.

 

LiUs samverkan med skolan samlas under den samordnande plattformen LiU Skolsamverkan.

Aktuellt

Forskning och utbildning

Aktiviteter och nätverk

Aktiviteter

Oavsett om du är elev, lärare, skolledare eller studie- och yrkesvägledare vill vi att du ska se LiU som en partner i din utveckling. Välkommen att delta i de aktiviteter vi anordnar.

Till Aktiviteter

VFU

Information för handledare, fältmentorer, kursansvariga och kursmentorer.

Till VFU

Skolsamverkansrelaterat i LiU:s nyhetsflöde

Föreståndare för LiU Skolsamverkan