Om Linköpings universitet

Linköpings universitet (LiU) är ett av Sveriges större lärosäten och har varit en förnyare från början.

LiU hör till de svenska universitet som erbjuder flest utbildningsprogram med inriktning mot en profession, som läkare, lärare, civilekonom och civilingenjör. Vi bedriver forskning inom en mängd områden och här finns internationellt starka forskningsmiljöer inom till exempel nya material, IT och handikappvetenskap.

Sedan LiU blev universitet 1975 (och även innan dess) har vi arbetat med förnyelse av utbildning och forskning. Till exempel har vi varit först i Sverige med tvärvetenskaplig temaforskning, problembaserat lärande, forskarskolor och flera nyskapande utbildningsprogram.

Kontaktuppgifter och besöksinformation

Siffror och fakta om Linköpings universitet

Så föddes Linköpings universitet

Med rötterna i LiU

Ceremonier och hedersdoktorer

Universitetets logotyp för samarbetspartner