Om Linköpings universitet

Linköpings universitet kommer aldrig att slå sig till ro.

Universitetet bedriver världsledande, gränsöverskridande forskning i nära samverkan med näringsliv och samhälle, bland annat inom material, IT och hörsel. I samma anda erbjuder Linköpings universitet, LiU, ett stort antal innovativa utbildningar, inte minst många professionsutbildningar för till exempel läkare, lärare, civilekonomer och civilingenjörer. 

Universitetet har 37 600 studenter och 4 300 medarbetare vid fyra campus som tillsammans söker svar på samtidens komplexa frågor. Studenterna är bland de mest eftertraktade på arbetsmarknaden och enligt internationella rankningar är LiU bland de främsta i världen. 
LiU blev universitet 1975 och förnyelse är vår enda tradition.

Besök LiU

Med rötterna i LiU

Siffror om Linköpings universitet

Så föddes Linköpings universitet

Ceremonier och hedersdoktorer

NextGenerationEU

En del av utbildningarna har delfinansierats med medel hänförliga till EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF).

För mer detaljerad information om
RRF hänvisar vi till regeringens återhämtningsplan (Regeringskansliet, Sveriges återhämtningsplan).