Om Linköpings universitet

Med kraften från fler än 40 000 studenter och medarbetare.

Vi vill alla skapa en bättre värld. På Linköpings universitet, LiU, använder vi gränsöverskridande forskning och innovativa utbildningar för att nå dit. För att lösa vår tids utmaningar är vi i ständig och nära kontakt med näringsliv och samhälle. Internationella rankningar visar att LiU är bland de främsta universiteten i världen. Våra studenter är eftertraktade på arbetsmarknaden och vi är en av de mest attraktiva arbetsgivarna i Sverige. Allt detta förklarar vi med att vi i stort som smått har modet att tänka fritt och göra nytt.

LiU fortsätter ge generationer av nyfikna möjlighet att växa och bidra till en bättre värld. Vi gör det med kraften från 40 400 studenter och 4 500 medarbetare.

Besök LiU

Med rötterna i LiU

Siffror om Linköpings universitet

Så föddes Linköpings universitet

Ceremonier och hedersdoktorer

NextGenerationEU

En del av utbildningarna har delfinansierats med medel hänförliga till EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF).

För mer detaljerad information om
RRF hänvisar vi till regeringens återhämtningsplan (Regeringskansliet, Sveriges återhämtningsplan).