Forskarutbildning vid Linköpings universitet

Forskarutbildningen vid Linköpings universitet vänder sig till dig som vill förvärva spetskompetens inom ett ämnesområde. Utbildningen innebär att du utvecklar kunskap inom vetenskaplig metod och teori, får träning i att arbeta självständigt och systematiskt, samt förvärvar forskningsetisk medvetenhet.

Antal forskarstuderande och examinaVisa/dölj innehåll

727

forskarstuderande fanns vid LiU 2020

175

doktorsexamina avlades 2020

25

licentiatexamina avlades 2020

727

forskarstuderande fanns vid LiU 2020

175

doktorsexamina avlades 2020

25

licentiatexamina avlades 2020

Hur är det att vara doktorand och att arbeta på LiU?Visa/dölj innehåll

Möt en doktorand

Möt några doktorander och hör vad de tycker det om att bedriva forskarstudier på LiU.

På sidan Jobba på LiU kan du se vilka lediga doktorandtjänster det finns. Hur är det egentligen att vara forskarstuderande? Vilka krav finns det och vad behöver man för behörigheter? På studera.nu får du mycket information om hur det är att bedriva forskarstudier.

Forskarutbildning vid våra fakulteterVisa/dölj innehåll

Ansökan och antagning

För att bli antagen till forskarutbildning krävs både grundläggande och särskild behörighet samt förmåga att klara utbildningen. Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller den som utom eller inom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Den särskilda behörigheten specificeras i den allmänna studieplanen för respektive forskarutbildning.

Doktorsexamen eller licentiatexamen

Forskarutbildningen leder fram till en licentiatexamen motsvarande 120 högskolepoäng (två års studier) eller en doktorsexamen motsvarande 240 högskolepoäng (fyra års studier). Licentiatexamen kan även vara ett etappmål på vägen mot doktorsexamen.

Forskarutbildningskurser

För information om forskarutbildningskurser vänder du dig till respektive fakultet.

ForskarskolorVisa/dölj innehåll

Disputationer i LiU:s kalenderVisa/dölj innehåll

Disputation inom reglerteknik: Per Boström-Rost

Per Boström-Rost, vid Institutionen för systemteknik, försvarar sin avhandling "Sensor Management for Target Tracking Applications". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan krävs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Professor Peter Willett, University of Connecticut. Handledare: Gustaf Hendeby, LiU.

Börjar 10 maj 2021 kl. 14.15
Slutar 10 maj 2021 kl. 17.00
Plats Online via Zoom
Kontakt Ninna Stensgård
013-28 47 25

Disputation inom medicinsk vetenskap: Daniel Bengtsson

Daniel Bengtsson, vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV), försvarar sin doktorsavhandling "Cushing´s disease and aggressive tumours of the pituitary - aspects on epidemiology, treatment, and long-term follow-up". Opponent är professor John D Newell-Price, University of Sheffield, Storbritannien. Disputationen äger rum digitalt via Zoom och Youtube. För mer information kontakta Jeanette Wahlberg Hughes, e-post:jeanette.wahlberg@liu.se.

Börjar 14 maj 2021 kl. 09.00
Slutar 14 maj 2021 kl. 13.00
Plats Sänds live via Youtube här >>
Kontakt Jeanette Wahlberg

Disputation i hållbara system: Vlatko Milic

Vlatko Milic, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling A techno-economic system approach for the energy renovation of residential districts built before 1945. Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på svenska. Opponent är Magnus Åberg, docent, Uppsala universitet. Länk till Zoom:  https://liu-se.zoom.us/j/64828661934?pwd=aVFhYXhXWXJwdFQ4TXkvWkt4WGsrdz09

Börjar 21 maj 2021 kl. 10.15
Slutar 21 maj 2021 kl. 12.00
Plats ACAS, A-huset, Campus Valla och via Zoom
Kontakt Vlatko Milic
013-28 47 51