Forskarutbildning vid Linköpings universitet

Forskarutbildningen vid Linköpings universitet vänder sig till dig som vill förvärva spetskompetens inom ett ämnesområde. Utbildningen innebär att du utvecklar kunskap inom vetenskaplig metod och teori, får träning i att arbeta självständigt och systematiskt, samt förvärvar forskningsetisk medvetenhet.

Antal forskarstuderande och examinaVisa/dölj innehåll

727

forskarstuderande fanns vid LiU 2020

175

doktorsexamina avlades 2020

25

licentiatexamina avlades 2020

727

forskarstuderande fanns vid LiU 2020

175

doktorsexamina avlades 2020

25

licentiatexamina avlades 2020

Hur är det att vara doktorand och att arbeta på LiU?Visa/dölj innehåll

Möt en doktorand

Möt några doktorander och hör vad de tycker det om att bedriva forskarstudier på LiU.

På sidan Jobba på LiU kan du se vilka lediga doktorandtjänster det finns. Hur är det egentligen att vara forskarstuderande? Vilka krav finns det och vad behöver man för behörigheter? På studera.nu får du mycket information om hur det är att bedriva forskarstudier.

Forskarutbildning vid våra fakulteterVisa/dölj innehåll

Ansökan och antagning

För att bli antagen till forskarutbildning krävs både grundläggande och särskild behörighet samt förmåga att klara utbildningen. Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller den som utom eller inom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Den särskilda behörigheten specificeras i den allmänna studieplanen för respektive forskarutbildning.

Doktorsexamen eller licentiatexamen

Forskarutbildningen leder fram till en licentiatexamen motsvarande 120 högskolepoäng (två års studier) eller en doktorsexamen motsvarande 240 högskolepoäng (fyra års studier). Licentiatexamen kan även vara ett etappmål på vägen mot doktorsexamen.

Forskarutbildningskurser

För information om forskarutbildningskurser vänder du dig till respektive fakultet.

ForskarskolorVisa/dölj innehåll

Disputationer i LiU:s kalenderVisa/dölj innehåll

Disputation inom pedagogik Marlene Bjärehed

Marlene Bjärehed försvarar sin avhandling med titeln. The association between moral disengagement and bullying in early adolescene". Opponent: Professor Sigrun Karin Ertesvåg, Universitetet i Stavanger, Norge. För Zoom-länk kontakta Britt-Marie Alfredsson.

Börjar 21 januari 2022 kl. 13.00
Slutar 21 januari 2022 kl. 15.00
Plats Sal BL32, B-huset, Campus Valla samt via Zoom 
Kontakt Britt-Marie Alfredsson
013-28 24 09

Disputation inom elektroniska och fotoniska material: Nannan Yao 

Nannan Yao, vid Institutionen för fysik, kemi och biologi, försvarar sin avhandling med titeln "Fill factor of organic solar cells and applications of dilute donor devices".Opponent är Julia W.P Hsu, University of Texas, Dallas.

Börjar 26 januari 2022 kl. 14.00
Slutar 26 januari 2022 kl. 17.00
Plats TEMCAS, och online via Zoom (kontakta wendela.yonar@liu.se för att delta via Zoom).
Kontakt Fengling Zhang
013-28 12 57

Disputation i medicinsk teknik: Martin Hultman

Martin Hultman vid Institutionen för medicinsk teknik försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Real-time multi-exposure laser speckle contrast imaging of skin microcirculatory perfusion". Opponent är professor Anne Heurtier vid Université d'Angers. Disputationen kommer att hållas på engelska. Både publik på plats och digitalt välkomnas. Länk till Zoom: https://liu-se.zoom.us/j/62722882249 .

Börjar 28 januari 2022 kl. 09.00
Slutar 28 januari 2022 kl. 13.00
Plats Berzeliussalen, Campus US, ingång 65, och Zoom
Kontakt Ingemar Fredriksson
013-28 67 47