Visa/dölj innehåll

Forskarutbildning vid Linköpings universitet

Forskarutbildningen vid Linköpings universitet vänder sig till dig som vill förvärva spetskompetens inom ett ämnesområde. Utbildningen innebär att du utvecklar kunskap inom vetenskaplig metod och teori, får träning i att arbeta självständigt och systematiskt, samt förvärvar forskningsetisk medvetenhet.

Antal forskarstuderande och examina
Visa/dölj innehåll

718

forskarstuderande fanns vid LiU 2018

143

doktorsexamina avlades 2018

37

licentiatexamina avlades 2018

Hur är det att bedriva forskarstudier och att arbeta på LiU?
Visa/dölj innehåll

Möt en doktorand

Hur är det att vara doktorand på Linköpings universitet (LiU)? Läs om några doktorander och om hur de tycker det är att bedriva forskarstudier på LiU.

På sidan Jobba på LiU kan du se vilka lediga doktorandtjänster det finns. Hur är det egentligen att vara forskarstuderande? Vilka krav finns det och vad behöver man för behörigheter? På studera.nu får du mycket information om hur det är att bedriva forskarstudier.

Forskarutbildning vid våra fakulteter
Visa/dölj innehåll

Ansökan och antagning

För att bli antagen till forskarutbildning krävs både grundläggande och särskild behörighet samt förmåga att klara utbildningen. Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller den som utom eller inom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Den särskilda behörigheten specificeras i den allmänna studieplanen för respektive forskarutbildning.

Doktorsexamen eller licentiatexamen

Forskarutbildningen leder fram till en licentiatexamen motsvarande 120 högskolepoäng (två års studier) eller en doktorsexamen motsvarande 240 högskolepoäng (fyra års studier). Licentiatexamen kan även vara ett etappmål på vägen mot doktorsexamen.

Forskarutbildningskurser

Information om forskarutbildningskurser hittar du på respektive fakultet:

Filosofiska fakulteten

Medicinska fakulteten

Tekniska fakulteten

Utbildningsvetenskap

Forskarskolor
Visa/dölj innehåll

Disputationer i LiU:s kalender
Visa/dölj innehåll

Disputation inom matematik: Ahmed Al-Shujary

Ahmed Al-Shujary, vid Matematiska institutionen, försvarar sin avhandling med titeln "Kähler-Poisson algebras". Opponent är Sergei Silvestrov, professor, Mälardalens högskola. Disputationen hålls på engelska och är öppen för allmänheten.

Börjar 27 februari 2020 kl. 13.15
Slutar 27 februari 2020 kl. 15.30
Plats Planck, Fysikhuset, ingång 57, plan 2, Campus Valla
Kontakt Ahmed Al-Shujary
013-28 14 58

Licentiatseminarium Robert Hällqvist

Robert Hällqvist, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin licentiatsavhandling "On Standardized Model Integration: Automated Validation in Aircraft Systems Simulation". Seminariet är öppet för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Opponent är Henrik Tidefelt, teknologie doktor, Wolfram MathCore.

Börjar 28 februari 2020 kl. 10.15
Slutar 28 februari 2020 kl. 12.00
Plats DESI, A-huset, Campus Valla, Linköpings universitet
Kontakt Robert Hällqvist

Licentiatsseminarium i Maskinteknik: Prabhat Pant

Prabhat Pant, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin licentiatsavhandling "Residual Stress Distributions in Additively Manufactured Parts - effect of Build Orientation". Seminariet är öppet för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Opponent är Jonathan Almer, tekn dr, Argonne National Lab, USA.

Börjar 28 februari 2020 kl. 10.15
Slutar 28 februari 2020 kl. 12.00
Plats ACAS, A-huset, Campus Valla, Linköpings universitet
Kontakt Prabhat Pant
013-28 47 83

Disputation inom medicinsk vetenskap: Anna Zimdahl Kahlin

Anna Zimdahl Kahlin, vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV), försvarar sin doktorsavhandling "Pharmacogenetic studies of thiopurine methyltransferase genotype-phenotype concordance and effect of methotrexate on thiopurine metabolism". Opponent är Docent Inger Johansson, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige.

Börjar 06 mars 2020 kl. 09.00
Slutar 06 mars 2020 kl. 12.00
Plats Granitsalen, Hus 448, Våning 9, Ingång 7, Campus US
Kontakt Malin Lindqvist Appell
013-28 68 80

Disputation inom fordonssystem: Sergii Voronov

Sergii Voronov, vid Institutionen för systemvetenskap, försvarar sin avhandling ”Machine Learning Models for Predictive Maintenance”. Framläggningen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan krävs. Opponent: Adjunct professor Kai Goebel, Maintenance and Acoustics Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Lulea university of technology; Principal Scientist, System Sciences Lab, PARC, USA. Handledare: Professor Erik Frisk och Universitetslektor Mattias Krysander.

Börjar 06 mars 2020 kl. 10.15
Slutar 06 mars 2020 kl. 12.00
Plats Ada Lovelace, B-huset, ingång 27, plan 2, Campus Valla
Kontakt Erik Frisk
013-28 57 14

Disputation inom medicinsk vetenskap: Johan Israelsson

Johan Israelsson, vid Institutionen för hälsa, medicin och vård, försvarar sin doktorsavhandling "Health-related quality of life after cardiac arrest". Opponent är Professor Hans Morten Lossius, Stavangers universitet, Norge.

Börjar 13 mars 2020 kl. 09.00
Slutar 13 mars 2020 kl. 12.00
Plats Hasselquistsalen, Hus 511, Våning 9, Ingång 76, 78,Campus US, Linköping
Kontakt Nora Östrup
013-28 22 58