Forskarutbildning vid Linköpings universitet

Forskarutbildningen vid Linköpings universitet vänder sig till dig som vill förvärva spetskompetens inom ett ämnesområde. Utbildningen innebär att du utvecklar kunskap inom vetenskaplig metod och teori, får träning i att arbeta självständigt och systematiskt, samt förvärvar forskningsetisk medvetenhet.

Antal forskarstuderande och examina

1215

forskarstuderande fanns vid LiU 2017

171

doktorsexamina avlades 2017

30

licentiatexamina avlades 2017

Hur är det att bedriva forskarstudier och att arbeta på LiU?

LiU bedriver forskarutbildning inom humaniora-samhällsvetenskap, medicin, teknik och naturvetenskap. 

Hur är det egentligen att vara forskarstuderande? Vilka krav finns det och vad behöver man för behörigheter? På studera.nu får du mycket information om hur det är att bedriva forskarstudier.

Hur är det att vara jobba som doktorand på Linköpings universitet (LiU)? Läs om några doktorander och om hur de tycker det är att bedriva forskarstudier på LiU. 

Möt en doktorand

Forskarutbildning och forskarskolor

Forskarutbildning vid våra fakulteter

Forskarskolor

Information

Ansökan och antagning

För att bli antagen till forskarutbildning krävs både grundläggande och särskild behörighet samt förmåga att klara utbildningen. Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller den som utom eller inom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Den särskilda behörigheten specificeras i den allmänna studieplanen för respektive forskarutbildning.

Doktorsexamen eller licentiatexamen

Forskarutbildningen leder fram till en licentiatexamen motsvarande 120 högskolepoäng (två års studier) eller en doktorsexamen motsvarande 240 högskolepoäng (fyra års studier). Licentiatexamen kan även vara ett etappmål på vägen mot doktorsexamen.

Forskarutbildningskurser

Information om forskarutbildningskurser hittar du på respektive fakultet:

Filosofiska fakulteten

Medicinska fakulteten

Tekniska fakulteten

Utbildningsvetenskap

LiU:s kalender

Avhandlingar från LiU

Här listas de tre senaste avhandlingarna.

2019

Markus Radits

A Business Ecology Perspective on Community-Driven Open Source: The Case of the Free and Open Source Content Management System Joomla

Doktorsavhandling, monografi

Susanne Odar

Managementinitiativ, mening och verksamhetsresultat: En retrospektiv studie av en teknikintensiv verksamhet

Doktorsavhandling, monografi

2018

Lars Liljegren

The Taming of a Viking: August Strindberg, Translation and Post-Victorian Censorship

Doktorsavhandling, monografi

Promovering vid Linköpings universitet