Visa/dölj innehåll

Forskarutbildning vid Linköpings universitet

Forskarutbildningen vid Linköpings universitet vänder sig till dig som vill förvärva spetskompetens inom ett ämnesområde. Utbildningen innebär att du utvecklar kunskap inom vetenskaplig metod och teori, får träning i att arbeta självständigt och systematiskt, samt förvärvar forskningsetisk medvetenhet.

Antal forskarstuderande och examina
Visa/dölj innehåll

734

forskarstuderande fanns vid LiU 2019

170

doktorsexamina avlades 2019

43

licentiatexamina avlades 2019

Hur är det att bedriva forskarstudier och att arbeta på LiU?
Visa/dölj innehåll

Möt en doktorand

Hur är det att vara doktorand på Linköpings universitet (LiU)? Läs om några doktorander och om hur de tycker det är att bedriva forskarstudier på LiU.

På sidan Jobba på LiU kan du se vilka lediga doktorandtjänster det finns. Hur är det egentligen att vara forskarstuderande? Vilka krav finns det och vad behöver man för behörigheter? På studera.nu får du mycket information om hur det är att bedriva forskarstudier.

Forskarutbildning vid våra fakulteter
Visa/dölj innehåll

Ansökan och antagning

För att bli antagen till forskarutbildning krävs både grundläggande och särskild behörighet samt förmåga att klara utbildningen. Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller den som utom eller inom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Den särskilda behörigheten specificeras i den allmänna studieplanen för respektive forskarutbildning.

Doktorsexamen eller licentiatexamen

Forskarutbildningen leder fram till en licentiatexamen motsvarande 120 högskolepoäng (två års studier) eller en doktorsexamen motsvarande 240 högskolepoäng (fyra års studier). Licentiatexamen kan även vara ett etappmål på vägen mot doktorsexamen.

Forskarutbildningskurser

Information om forskarutbildningskurser hittar du på respektive fakultet:

Filosofiska fakulteten

Medicinska fakulteten

Tekniska fakulteten

Utbildningsvetenskap

Forskarskolor
Visa/dölj innehåll

Disputationer i LiU:s kalender
Visa/dölj innehåll

Disputation inom medicinsk vetenskap: Johan Zötterman

Johan Zötterman, vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV), försvarar sin doktorsavhandling "Laser Speckle Contrast Imaging in Reconstructive Surgery". Opponent är adj. professor Henry Svensson, Lunds universitet, Lund. Disputationen äger rum i Berzeliussalen och digitalt via Zoom.

Börjar 17 april 2020 kl. 09.00
Slutar 17 april 2020 kl. 12.00
Plats Berzeliussalen, Hus 463, Plan 9, Ing 65, Campus US och via Zoom.
Kontakt Simon Farnebo

Disputation inom materialvetenskap: Rania Elhadi Adam

Rania Elhadi Adam vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, försvarar sin avhandling med titeln ”Synthesis and characterization of some nano-structured materials for visible light driven photo-processes”. Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska. Opponent: Professor Nicolas Martin, Univeristy De Franche Comte, Frankrike.

Börjar 17 april 2020 kl. 10.15
Slutar 17 april 2020 kl. 13.00
Plats K3 Önnesjösalen, Kåkenhus, Campus Norrköping
Kontakt Omer Nour
011-36 30 35

Disputation i företagsekonomi: Johanna Sylvander

Johanna Sylvander, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling The influence of clients on the social identities within the audit profession: Studies on the Swedish audit arena. Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på svenska. Opponent är Bino Catasus, professor, Stockholms universitet.

Börjar 17 april 2020 kl. 13.00
Slutar 17 april 2020 kl. 15.00
Plats Online. Mer information kommer.
Kontakt Johanna Sylvander
013-28 15 40