Forskarutbildning vid Linköpings universitet

Forskarutbildningen vid Linköpings universitet vänder sig till dig som vill förvärva spetskompetens inom ett ämnesområde. Utbildningen innebär att du utvecklar kunskap inom vetenskaplig metod och teori, får träning i att arbeta självständigt och systematiskt, samt förvärvar forskningsetisk medvetenhet.

Antal forskarstuderande och examinaVisa/dölj innehåll

727

forskarstuderande fanns vid LiU 2020

175

doktorsexamina avlades 2020

25

licentiatexamina avlades 2020

727

forskarstuderande fanns vid LiU 2020

175

doktorsexamina avlades 2020

25

licentiatexamina avlades 2020

Hur är det att vara doktorand och att arbeta på LiU?Visa/dölj innehåll

Möt en doktorand

Möt några doktorander och hör vad de tycker det om att bedriva forskarstudier på LiU.

På sidan Jobba på LiU kan du se vilka lediga doktorandtjänster det finns. Hur är det egentligen att vara forskarstuderande? Vilka krav finns det och vad behöver man för behörigheter? På studera.nu får du mycket information om hur det är att bedriva forskarstudier.

Forskarutbildning vid våra fakulteterVisa/dölj innehåll

Ansökan och antagning

För att bli antagen till forskarutbildning krävs både grundläggande och särskild behörighet samt förmåga att klara utbildningen. Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller den som utom eller inom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Den särskilda behörigheten specificeras i den allmänna studieplanen för respektive forskarutbildning.

Doktorsexamen eller licentiatexamen

Forskarutbildningen leder fram till en licentiatexamen motsvarande 120 högskolepoäng (två års studier) eller en doktorsexamen motsvarande 240 högskolepoäng (fyra års studier). Licentiatexamen kan även vara ett etappmål på vägen mot doktorsexamen.

Forskarutbildningskurser

För information om forskarutbildningskurser vänder du dig till respektive fakultet.

ForskarskolorVisa/dölj innehåll

Disputationer i LiU:s kalenderVisa/dölj innehåll

Disputation inom design: Martin Lindvall

Martin Lindvall vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, försvarar sin avhandling med titeln ”Designing with Machine Learning in Digital Pathology”. Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska. Opponent: Ass Professor Andreas Holzinger, Medical University Graz, Österrike.  Handledare: Professor Jonas Löwgren

Börjar 23 september 2021 kl. 09.15
Slutar 23 september 2021 kl. 13.00
Plats K3, Kåkenhus, campus Norrköping samt online via Zoom
Kontakt Gun-Britt Löfgren
011-36 31 30

Disputation i logistik: Linnea Haag

Linnea Haag, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling "Logistics dynamic capabilities for managing logistics challenges of retailers". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på svenska. Opponent är Arni Halldorsson, docent, Chalmers tekniska högskola. Länk till Zoom: https://liu-se.zoom.us/j/62028623993

Börjar 23 september 2021 kl. 10.15
Slutar 23 september 2021 kl. 12.00
Plats ACAS, A-huset, Campus Valla och Zoom
Kontakt Linnea Haag
013-28 10 64

Disputation inom tillämpad fysik: Fuxiang Ji

Fuxiang Ji, vid institutionen för fysik, kemi och biologi, försvarar sin doktorsavhandling med titeln  "Bandgap Engineering of Lead-Free Halide Double Perovskites". Opponent är David Mitzi, Duke University, USA.

Börjar 23 september 2021 kl. 13.30
Slutar 23 september 2021 kl. 16.00
Plats Zoom och BL32, B-huset, Campus Valla
Kontakt Emma Ljungkvist
013-28 26 18