Forskarutbildning vid Linköpings universitet

Forskarutbildningen vid Linköpings universitet vänder sig till dig som vill förvärva spetskompetens inom ett ämnesområde. Utbildningen innebär att du utvecklar kunskap inom vetenskaplig metod och teori, får träning i att arbeta självständigt och systematiskt, samt förvärvar forskningsetisk medvetenhet.

Antal forskarstuderande och examina Visa/dölj innehåll

715

forskarstuderande fanns vid LiU 2021

139

doktorsexamina togs ut 2021

32

licentiatexamina togs ut 2021

715

forskarstuderande fanns vid LiU 2021

139

doktorsexamina togs ut 2021

32

licentiatexamina togs ut 2021

Hur är det att vara doktorand och att arbeta på LiU? Visa/dölj innehåll

Möt en doktorand

Möt några doktorander och hör vad de tycker det om att bedriva forskarstudier på LiU.

På sidan Jobba på LiU kan du se vilka lediga doktorandtjänster det finns. Hur är det egentligen att vara forskarstuderande? Vilka krav finns det och vad behöver man för behörigheter? På studera.nu får du mycket information om hur det är att bedriva forskarstudier.

Forskarutbildning vid våra fakulteter Visa/dölj innehåll

Ansökan och antagning

För att bli antagen till forskarutbildning krävs både grundläggande och särskild behörighet samt förmåga att klara utbildningen. Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller den som utom eller inom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Den särskilda behörigheten specificeras i den allmänna studieplanen för respektive forskarutbildning.

Doktorsexamen eller licentiatexamen

Forskarutbildningen leder fram till en licentiatexamen motsvarande 120 högskolepoäng (två års studier) eller en doktorsexamen motsvarande 240 högskolepoäng (fyra års studier). Licentiatexamen kan även vara ett etappmål på vägen mot doktorsexamen.

Forskarutbildningskurser

För information om forskarutbildningskurser vänder du dig till respektive fakultet.

Forskarskolor Visa/dölj innehåll

Disputationer i LiU:s kalender Visa/dölj innehåll

Disputation i tema Miljöförändring: Jonathan Schenk

Jonathan Schenk, vid tema Miljöförändring, försvarar sin avhandling "Methane dynamics in northern lakes: Insights from multi-scale observations". Opponent är Professor Damien Maher, Faculty of Science and Engineering, Southern Cross University, Lismore, New South Wales, Australia. Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska. Det gör att följa disputationen via Zoom: https://liu-se.zoom.us/j/67278348486?pwd=WnIyM1phci9NSU1SYk9TNzd1SXNzZz09

Börjar 24 augusti 2022 kl. 12.15
Slutar 24 augusti 2022 kl. 15.00
Plats TEMCAS, Temahuset, Campus Valla, Linköping & Zoom
Kontakt David Bastviken
013-28 22 91

Licentiatseminarium inom Infrainformatik: Guang Wei

Guang Wei, vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, försvarar sin licentiatavhandling med titeln "Calibration of Urban Network Capacities".  Seminariet är öppen för allmänheten och hålls på engelska. Opponent är Doktor Zhenliang Ma, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm, Sverige. Handledare är Gunnar Flötteröd. 

Börjar 30 augusti 2022 kl. 13.15
Slutar 30 augusti 2022 kl. 17.00
Plats  TP54, Täppan, Campus Norrköping 
Kontakt Viveka Nilson
011-36 34 74

Licentiatseminarium inom Infrainformatik: Ivan Postigo Takahashi

Ivan Postigo Takahashi, vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, försvarar sin licentiatavhandling med titeln "Developing Microscopic Traffic Simulation Models for the Transition Towards Automated Driving".  Seminariet är öppen för allmänheten och hålls på engelska. Opponent är Doktor Selpi Selpi, Chalmers tekniska högskola, Göteborg, Sverige. Handledare är Clas Rydergren. 

Börjar 02 september 2022 kl. 10.15
Slutar 02 september 2022 kl. 14.15
Plats K1, Kåkenhus, Campus Norrköping eller via Zoom
Kontakt Viveka Nilson
011-36 34 74