Forskarutbildning vid Linköpings universitet

Forskarutbildningen vid Linköpings universitet vänder sig till dig som vill förvärva spetskompetens inom ett ämnesområde. Utbildningen innebär att du utvecklar kunskap inom vetenskaplig metod och teori, får träning i att arbeta självständigt och systematiskt, samt förvärvar forskningsetisk medvetenhet.

Antal forskarstuderande och examinaVisa/dölj innehåll

734

forskarstuderande fanns vid LiU 2019

170

doktorsexamina avlades 2019

43

licentiatexamina avlades 2019

Hur är det att bedriva forskarstudier och att arbeta på LiU?Visa/dölj innehåll

Möt en doktorand

Hur är det att vara doktorand på Linköpings universitet (LiU)? Läs om några doktorander och om hur de tycker det är att bedriva forskarstudier på LiU.

På sidan Jobba på LiU kan du se vilka lediga doktorandtjänster det finns. Hur är det egentligen att vara forskarstuderande? Vilka krav finns det och vad behöver man för behörigheter? På studera.nu får du mycket information om hur det är att bedriva forskarstudier.

Forskarutbildning vid våra fakulteterVisa/dölj innehåll

Ansökan och antagning

För att bli antagen till forskarutbildning krävs både grundläggande och särskild behörighet samt förmåga att klara utbildningen. Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller den som utom eller inom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Den särskilda behörigheten specificeras i den allmänna studieplanen för respektive forskarutbildning.

Doktorsexamen eller licentiatexamen

Forskarutbildningen leder fram till en licentiatexamen motsvarande 120 högskolepoäng (två års studier) eller en doktorsexamen motsvarande 240 högskolepoäng (fyra års studier). Licentiatexamen kan även vara ett etappmål på vägen mot doktorsexamen.

Forskarutbildningskurser

För information om forskarutbildningskurser vänder du dig till respektive fakultet.

ForskarskolorVisa/dölj innehåll

Disputationer i LiU:s kalenderVisa/dölj innehåll

Disputation inom Tillämpad fysik: Marie Jakesova

Marie Jakesova vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, försvarar sin avhandling med titeln ”Wireless Bioelectronic Devices Driven by Deep Red Light”. Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska. Opponent: Professor Diego Ghezzi, EPFL, Center for Neuroprosthetics, Schweiz Handledare: Daniel Simon. Anmälan sker till Jennie Jordenlöv, jennie.jordenlov@liu.se, senast 1/3 för länk till Zoom eller fysisk deltagande.

Börjar 03 mars 2021 kl. 10.00
Slutar 03 mars 2021 kl. 14.00
Plats Online och K1, Kåkenhus, Campus Norrköping. Kontakta Jennie Jordenlöv, jennie.jordenlov@liu.se för länk till
Kontakt Daniel Simon
011-36 34 76

Disputation inom medicinsk vetenskap: Yvonne Lood

Yvonne Lood, vid BKV, försvarar sin doktorsavhandling "Testosterone use and abuse; Methodological aspects in forensic toxicology and clinical diagnostics". Opponent är professor Ingemar Thiblin, Uppsala universitet. Disputationen äger rum digitalt via Zoom och Youtube med utgångspunkt i Belladonna. För mer information kontakta Jeanette Wahlberg Hughes, e-post jeanette.wahlberg@regionostergotland.se.

Börjar 05 mars 2021 kl. 09.00
Slutar 05 mars 2021 kl. 13.00
Plats Sänds live på Youtube här >>
Kontakt Jeanette Wahlberg

Disputation inom medicinsk vetenskap: Anna Ramö Isgren

Anna Ramö Isgren försvarar sin doktorsavhandling "Maternal overweight and obesity, impact on obstetric outcomes in adolescents and oxytocin in labor". Opponent är docent Gunilla Ajne, Karolinska institutet, Stockholm. isputationen äger rum digitalt via Zoom och Youtube med utgångspunkt i Belladonna. För mer information kontakta Marie Blomberg, marie.blomberg@regionostergotland.se.

Börjar 12 mars 2021 kl. 09.00
Slutar 12 mars 2021 kl. 14.00
Plats Sänds live här via Youtube >>
Kontakt Marie Blomberg
013-28 89 56