Forskarutbildning vid Linköpings universitet

Forskarutbildningen vid Linköpings universitet vänder sig till dig som vill förvärva spetskompetens inom ett ämnesområde. Utbildningen innebär att du utvecklar kunskap inom vetenskaplig metod och teori, får träning i att arbeta självständigt och systematiskt, samt förvärvar forskningsetisk medvetenhet.

Antal forskarstuderande och examinaVisa/dölj innehåll

727

forskarstuderande fanns vid LiU 2020

175

doktorsexamina avlades 2020

25

licentiatexamina avlades 2020

727

forskarstuderande fanns vid LiU 2020

175

doktorsexamina avlades 2020

25

licentiatexamina avlades 2020

Hur är det att vara doktorand och att arbeta på LiU?Visa/dölj innehåll

Möt en doktorand

Möt några doktorander och hör vad de tycker det om att bedriva forskarstudier på LiU.

På sidan Jobba på LiU kan du se vilka lediga doktorandtjänster det finns. Hur är det egentligen att vara forskarstuderande? Vilka krav finns det och vad behöver man för behörigheter? På studera.nu får du mycket information om hur det är att bedriva forskarstudier.

Forskarutbildning vid våra fakulteterVisa/dölj innehåll

Ansökan och antagning

För att bli antagen till forskarutbildning krävs både grundläggande och särskild behörighet samt förmåga att klara utbildningen. Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller den som utom eller inom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Den särskilda behörigheten specificeras i den allmänna studieplanen för respektive forskarutbildning.

Doktorsexamen eller licentiatexamen

Forskarutbildningen leder fram till en licentiatexamen motsvarande 120 högskolepoäng (två års studier) eller en doktorsexamen motsvarande 240 högskolepoäng (fyra års studier). Licentiatexamen kan även vara ett etappmål på vägen mot doktorsexamen.

Forskarutbildningskurser

För information om forskarutbildningskurser vänder du dig till respektive fakultet.

ForskarskolorVisa/dölj innehåll

Disputationer i LiU:s kalenderVisa/dölj innehåll

Disputation vid Dynamics of Health and Welfare: Cristina Mendes Santos

Cristina Mendes Santos, doktorand vid Erasmus Mundus Phoenix programmet Dynamics of Health and Welfare (IKOS) försvarar sin doktorsavhandling med titeln ”Developing Internet Interventions to Improve Psychosocial Outcomes in Breast Cancer Survivors: Attitudes and practices in Portuguese Cancer Settings”. Opponent är professor Irma Verdonck-de Leeuw, Vrije Universiteit Amsterdam. Disputationen hålls på engelska och är öppen för allmänheten. Kontakta Britt-Marie Alfredsson för länk till Zoom. 

Börjar 07 december 2021 kl. 13.00
Slutar 07 december 2021 kl. 16.00
Plats TEMCAS, Campus Valla och online via Zoom
Kontakt Britt-Marie Alfredsson
013-28 24 09

Disputation i hållara system: John Laurence Esguerra

John Laurence Esguerra, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling "Developing strategies for improved economic performance and reduced climate impact of landfill mining in Europa". Disputationen är öppen för allmänheten. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Anders Damgaard, doktor, Danmarks tekniska universitet. Zoom länk: https://liu-se.zoom.us/j/66408327857 Meeting ID: 664 0832 7857 Passcode: 924124

Börjar 08 december 2021 kl. 09.00
Slutar 08 december 2021 kl. 11.00
Plats C3, C-huset, Campus Valla och via Zoom
Kontakt John Laurence Esguerra
013-28 47 19

Disputation i Bioinformatik: Olof Rundquist

Olof Rundquist, vid institutionen för fysik, kemi och biologi, försvarar sin doktorsavhandling "Multi-omic time-series analysis of T-cells as a model for identification of biomarkers, treatments and upstream disease regulators". Opponent är Professor Riitta Lahesmaa, University of Turku, Faculty of Medicine, Finland.

Börjar 10 december 2021 kl. 09.00
Slutar 10 december 2021 kl. 13.00
Plats Planck J207, Fysikhuset ing 57, Campus Valla och via Zoom. 
Kontakt Mika Gustafsson
013-28 21 38