Forskarutbildning

Forskarutbildningen vid Linköpings universitet vänder sig till dig som vill förvärva spetskompetens inom ett ämnesområde. Utbildningen innebär att du utvecklar kunskap inom vetenskaplig metod och teori, får träning i att arbeta självständigt och systematiskt, samt förvärvar forskningsetisk medvetenhet.

LiU bedriver forskarutbildning inom humaniora-samhällsvetenskap, medicin, teknik och naturvetenskap. För information om forskarutbildning vid respektive fakultet gå vidare via länkarna: 

Filosofiska fakulteten
Medicinska fakulteten
Tekniska fakulteten
Utbildningsvetenskap

Forskarstuderanden och examina

1276

forskarstuderande fanns vid LiU 2016

195

doktorsexamina avlades 2016

46

licentiatexamina avlades 2016

Information

Ansökan och antagning

För att kunna bli antagen till forskarutbildning krävs både grundläggande och särskild behörighet samt förmåga att klara utbildningen. Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller den som utom eller inom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Den särskilda behörigheten specificeras i den allmänna studieplanen för respektive forskarutbildning.

Doktorsexamen eller licentiatexamen

Forskarutbildningen leder fram till en licentiatexamen motsvarande 120 högskolepoäng (två års studier) eller en doktorsexamen motsvarande 240 högskolepoäng (fyra års studier). Licentiatexamen kan även vara ett etappmål på vägen mot doktorsexamen.

Forskarutbildningskurser

Information om forskarutbildningskurser hittar du på respektive fakultet:

Filosofiska fakulteten

Medicinska fakulteten

Tekniska fakulteten

Utbildningsvetenskap

Bli doktorand vid LiU

Studera på forskarnivå

Möt en doktorand

Avhandlingar

Nyheter

Promovering vid Linköpings universitet