Forskarutbildning vid Linköpings universitet

Forskarutbildningen vid Linköpings universitet vänder sig till dig som vill förvärva spetskompetens inom ett ämnesområde. Utbildningen innebär att du utvecklar kunskap inom vetenskaplig metod och teori, får träning i att arbeta självständigt och systematiskt, samt förvärvar forskningsetisk medvetenhet.

Antal forskarstuderande och examina Visa/dölj innehåll

715

forskarstuderande fanns vid LiU 2021

139

doktorsexamina togs ut 2021

32

licentiatexamina togs ut 2021

715

forskarstuderande fanns vid LiU 2021

139

doktorsexamina togs ut 2021

32

licentiatexamina togs ut 2021

Hur är det att vara doktorand och att arbeta på LiU? Visa/dölj innehåll

Möt en doktorand

Möt några doktorander och hör vad de tycker det om att bedriva forskarstudier på LiU.

På sidan Jobba på LiU kan du se vilka lediga doktorandtjänster det finns. Hur är det egentligen att vara forskarstuderande? Vilka krav finns det och vad behöver man för behörigheter? På studera.nu får du mycket information om hur det är att bedriva forskarstudier.

Forskarutbildning vid våra fakulteter Visa/dölj innehåll

Ansökan och antagning

För att bli antagen till forskarutbildning krävs både grundläggande och särskild behörighet samt förmåga att klara utbildningen. Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller den som utom eller inom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Den särskilda behörigheten specificeras i den allmänna studieplanen för respektive forskarutbildning.

Doktorsexamen eller licentiatexamen

Forskarutbildningen leder fram till en licentiatexamen motsvarande 120 högskolepoäng (två års studier) eller en doktorsexamen motsvarande 240 högskolepoäng (fyra års studier). Licentiatexamen kan även vara ett etappmål på vägen mot doktorsexamen.

Forskarutbildningskurser

För information om forskarutbildningskurser vänder du dig till respektive fakultet.

Forskarskolor Visa/dölj innehåll

Disputationer i LiU:s kalender Visa/dölj innehåll

Disputation i tema Miljöförändring: David Rudberg

David Rudberg, vid tema Miljöförändring, försvarar sin avhandling "CO2 Emissions from Northern Lakes: Insights on regulation and spatiotemporal variability across contrasting lakes in Sweden". Opponent är professor Paul Hanson, University of Wisconsin, USA. Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska.

Börjar 06 oktober 2022 kl. 13.00
Slutar 06 oktober 2022 kl. 16.00
Plats Temcas Tema-huset, Campus Valla
Kontakt Susanne Eriksson
013-28 22 86

Disputation i datalogi: Azeem Ahmad

Azeem Ahmad vid Institutionen för datavetenskap (IDA) försvarar sin avhandling med titeln "Contributions to Improving Feedback and Trust in Automated Testing and Continuous Integration and Delivery". Huvudhandledare: Kristian Sandahl, professor, IDA. Opponent: Mika Mäntylä, professor, Uleåborgs universtitet, Finland. Ordförande för disputationen: Eva Blomqvist, docent, IDA. Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska. Kontakta Anne Moe via mejl om du önskar en Zoomlänk. 

Börjar 06 oktober 2022 kl. 13.15
Slutar 06 oktober 2022 kl. 16.15
Plats Ada Lovelace, Hus B, ingång 27, Campus Valla; och via Zoom
Kontakt Anne Moe
013-28 14 60

Disputation inom medicinsk vetenskap: Magnus Nord

Magnus Nord, vid Institutionen för hälsa, medicin och vård, försvarar sin doktorsavhandling med titeln ”Proactive primary care for older  adults at high risk of hospital admission” Opponent är docent Hugo Lövheim, Umeå universitet. Disputationen hålls i sal Belladonna vid Campus US men kommer även sändas via Zoom.

Börjar 07 oktober 2022 kl. 09.00
Slutar 07 oktober 2022 kl. 17.00
Plats Sal Belladonna, Campus US, ingång 75, 76, 78
Kontakt Åsa Fahlstedt
013-28 46 63