Visa/dölj innehåll

Forskarutbildning vid Linköpings universitet

Forskarutbildningen vid Linköpings universitet vänder sig till dig som vill förvärva spetskompetens inom ett ämnesområde. Utbildningen innebär att du utvecklar kunskap inom vetenskaplig metod och teori, får träning i att arbeta självständigt och systematiskt, samt förvärvar forskningsetisk medvetenhet.

Antal forskarstuderande och examina
Visa/dölj innehåll

734

forskarstuderande fanns vid LiU 2019

170

doktorsexamina avlades 2019

43

licentiatexamina avlades 2019

Hur är det att bedriva forskarstudier och att arbeta på LiU?
Visa/dölj innehåll

Möt en doktorand

Hur är det att vara doktorand på Linköpings universitet (LiU)? Läs om några doktorander och om hur de tycker det är att bedriva forskarstudier på LiU.

På sidan Jobba på LiU kan du se vilka lediga doktorandtjänster det finns. Hur är det egentligen att vara forskarstuderande? Vilka krav finns det och vad behöver man för behörigheter? På studera.nu får du mycket information om hur det är att bedriva forskarstudier.

Forskarutbildning vid våra fakulteter
Visa/dölj innehåll

Ansökan och antagning

För att bli antagen till forskarutbildning krävs både grundläggande och särskild behörighet samt förmåga att klara utbildningen. Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller den som utom eller inom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Den särskilda behörigheten specificeras i den allmänna studieplanen för respektive forskarutbildning.

Doktorsexamen eller licentiatexamen

Forskarutbildningen leder fram till en licentiatexamen motsvarande 120 högskolepoäng (två års studier) eller en doktorsexamen motsvarande 240 högskolepoäng (fyra års studier). Licentiatexamen kan även vara ett etappmål på vägen mot doktorsexamen.

Forskarutbildningskurser

Information om forskarutbildningskurser hittar du på respektive fakultet:

Filosofiska fakulteten

Medicinska fakulteten

Tekniska fakulteten

Utbildningsvetenskap

Forskarskolor
Visa/dölj innehåll

Disputationer i LiU:s kalender
Visa/dölj innehåll

Licentiatseminarium i teknisk mekanik: Shyam Suresh 

Shyam Suresh, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin licentiatsavhandling Topology optimization for additive manufacturing involving high-cycle fatigue. Seminariet är öppet för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Opponent är Reijo Kouhia, professor, Tampere universitet. Språk: svenska. För länk till Zoom var vänlig kontakta Anders Klarbring, anders.klarbring@liu.se.

Börjar 27 maj 2020 kl. 10.15
Slutar 27 maj 2020 kl. 12.00
Plats C3, C-huset, Campus Valla och online via Zoom.
Kontakt Anders Klarbring
013-28 11 17

Disputation inom medicinsk vetenskap: Kristina Hasselgren

Kristina Hasselgren, vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, försvarar sin doktorsavhandling "Colorectal liver metastases - Different aspects on treatment with ALPPS". Opponent är professor Per Lindnér, Göteborgs universitet. Disputationen äger rum i Eken och via Zoom. Kontakta Bergthor Björnsson, bergthor.bjornsson@liu.se, för att få tillgång till länk till disputationen.

Börjar 29 maj 2020 kl. 09.00
Slutar 29 maj 2020 kl. 12.00
Plats Eken, Hus 421, Plan 9, Ingång 65, CampusUS och via Zoom.
Kontakt Bergthor Björnsson

Disputation i Energisystem: Akvile Lawrence

Akvile Lawrence, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin avhandling inom Energisystem med titeln Energy Management for Improving Energy Efficiency in the Pulp and Paper Industry - Success factors for strengthening drivers and overcoming barriers. Disputationen hålls på svenska och är öppen för allmänheten. Ingen föranmälan behövs. För zoomlänk samt lösenord kontakta Magnus Karlsson, magnus.karlsson@liu.se. Opponent är Lars J Nilsson, professor, Lunds universitet.

Börjar 29 maj 2020 kl. 10.15
Slutar 29 maj 2020 kl. 12.00
Plats C3, C-huset, Campus Valla, Linköpings universitet, och online via Zoom
Kontakt Magnus Karlsson
013-28 57 39