Forskarutbildning vid Linköpings universitet

Forskarutbildningen vid Linköpings universitet vänder sig till dig som vill förvärva spetskompetens inom ett ämnesområde. Utbildningen innebär att du utvecklar kunskap inom vetenskaplig metod och teori, får träning i att arbeta självständigt och systematiskt, samt förvärvar forskningsetisk medvetenhet.

Antal forskarstuderande och examinaVisa/dölj innehåll

727

forskarstuderande fanns vid LiU 2020

175

doktorsexamina avlades 2020

25

licentiatexamina avlades 2020

727

forskarstuderande fanns vid LiU 2020

175

doktorsexamina avlades 2020

25

licentiatexamina avlades 2020

Hur är det att vara doktorand och att arbeta på LiU?Visa/dölj innehåll

Möt en doktorand

Möt några doktorander och hör vad de tycker det om att bedriva forskarstudier på LiU.

På sidan Jobba på LiU kan du se vilka lediga doktorandtjänster det finns. Hur är det egentligen att vara forskarstuderande? Vilka krav finns det och vad behöver man för behörigheter? På studera.nu får du mycket information om hur det är att bedriva forskarstudier.

Forskarutbildning vid våra fakulteterVisa/dölj innehåll

Ansökan och antagning

För att bli antagen till forskarutbildning krävs både grundläggande och särskild behörighet samt förmåga att klara utbildningen. Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller den som utom eller inom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Den särskilda behörigheten specificeras i den allmänna studieplanen för respektive forskarutbildning.

Doktorsexamen eller licentiatexamen

Forskarutbildningen leder fram till en licentiatexamen motsvarande 120 högskolepoäng (två års studier) eller en doktorsexamen motsvarande 240 högskolepoäng (fyra års studier). Licentiatexamen kan även vara ett etappmål på vägen mot doktorsexamen.

Forskarutbildningskurser

För information om forskarutbildningskurser vänder du dig till respektive fakultet.

ForskarskolorVisa/dölj innehåll

Disputationer i LiU:s kalenderVisa/dölj innehåll

Disputation inom kemi med inriktning materialkemi: Hama Nadhom

Hama Nadhom försvarar sin doktorsavhandling "Area selective chemical vapor deposition of metallic films using plasma electrons asa reducing agent" vid Linköpings universitet. Plats Planck, Fysikhuset, Campus Valla. Opponent: Professor Wilhelmus (Erwin) Kessels, TU/Eindhoven, Applied physics. För mer info: henrik.pedersen@liu.se

Börjar 20 augusti 2021 kl. 09.15
Slutar 20 augusti 2021 kl. 16.00
Plats
Kontakt Henrik Pedersen
013-28 13 85

Disputation i medicinsk vetenskap: Sofia Hammarström

Sofia Hammarström vid Institutionen för hälsa, medicin och vård, försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Identification of young people at risk of sexual ill health – implementing a new tool in youth clinics". Opponent är professor Gisela Priebe, Karlstad universitet.

Börjar 06 september 2021 kl. 13.00
Slutar 06 september 2021 kl. 18.00
Plats Belladonna, Campus US, Linköping
Kontakt Camilla Rosén
013-28 67 98

Disputation i medicinsk vetenskap: Maria Andreassen

Maria Andreassen, vid Institutionen för hälsa, medicin och vård, försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Digital Support for People with Cognitive  Impairment – an Intervention to Increase Occupational Performance and Independence". Opponent är professor Susanne Guidetti, Karolinska institutet. Disputationen hålls på svenska.

Börjar 09 september 2021 kl. 09.00
Slutar 09 september 2021 kl. 13.00
Plats K1, Campus Norrköping, Norrköping
Kontakt Ann-Christin Norén
011-36 31 41