Visa/dölj innehåll

Forskarutbildning vid Linköpings universitet

Forskarutbildningen vid Linköpings universitet vänder sig till dig som vill förvärva spetskompetens inom ett ämnesområde. Utbildningen innebär att du utvecklar kunskap inom vetenskaplig metod och teori, får träning i att arbeta självständigt och systematiskt, samt förvärvar forskningsetisk medvetenhet.

Antal forskarstuderande och examina
Visa/dölj innehåll

734

forskarstuderande fanns vid LiU 2019

170

doktorsexamina avlades 2019

43

licentiatexamina avlades 2019

Hur är det att bedriva forskarstudier och att arbeta på LiU?
Visa/dölj innehåll

Möt en doktorand

Hur är det att vara doktorand på Linköpings universitet (LiU)? Läs om några doktorander och om hur de tycker det är att bedriva forskarstudier på LiU.

På sidan Jobba på LiU kan du se vilka lediga doktorandtjänster det finns. Hur är det egentligen att vara forskarstuderande? Vilka krav finns det och vad behöver man för behörigheter? På studera.nu får du mycket information om hur det är att bedriva forskarstudier.

Forskarutbildning vid våra fakulteter
Visa/dölj innehåll

Ansökan och antagning

För att bli antagen till forskarutbildning krävs både grundläggande och särskild behörighet samt förmåga att klara utbildningen. Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller den som utom eller inom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Den särskilda behörigheten specificeras i den allmänna studieplanen för respektive forskarutbildning.

Doktorsexamen eller licentiatexamen

Forskarutbildningen leder fram till en licentiatexamen motsvarande 120 högskolepoäng (två års studier) eller en doktorsexamen motsvarande 240 högskolepoäng (fyra års studier). Licentiatexamen kan även vara ett etappmål på vägen mot doktorsexamen.

Forskarutbildningskurser

Information om forskarutbildningskurser hittar du på respektive fakultet:

Filosofiska fakulteten

Medicinska fakulteten

Tekniska fakulteten

Utbildningsvetenskap

Forskarskolor
Visa/dölj innehåll

Disputationer i LiU:s kalender
Visa/dölj innehåll

Disputation inom teoretisk biologi: Usman Akram

Usman Akram, vid Institutionen för fysik, kemi och biologi försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Closing nutrient cycles". Opponent är professor Bob Rees, Scotland´s Rural College. Disputationen är öppen för allmänheten och äger rum online. För mer information, kontakta Uno Wennergren, uno.wennergren@liu.se.

Börjar 22 september 2020 kl. 09.00
Slutar 22 september 2020 kl. 12.00
Plats Online
Kontakt Uno Wennergren
013-28 16 66

Disputation inom biomolekylär och organisk elektronik: Tim Cornelissen

Tim Cornelissen, vid Institutionen för fysik, kemi och biologi, försvarar sin doktorsavhandling med titeln ”Switching Kinetics and Charge Transport in Organic Ferroelectrics”. Opponent är docent Kamal Asadi, Max Planck Institute for polymer research, Tyskland. Disputationen är öppen för allmänheten och äger rum online. För mer information och länk, kontakta Martijn Kemerink, martijn.kemerink@cam.uni-heidelberg.de.

Börjar 25 september 2020 kl. 13.00
Slutar 25 september 2020 kl. 16.00
Plats Online
Kontakt

Disputation inom elektroniska och fotoniska material: Lei Wang

Lei Wang, vid Institutionen för fysik, kemi och biologi, försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Protein Nanomaterials: Functionalization, Self-assembly, and Applications". Opponent är Doktor German Salazar Alvarez, Uppsala Universitet. Disputationen är öppen för allmänheten och tillgänglig online. För mer information, kontakta Niclas Solin, niclas.solin@liu.se. För länk till disputationen, kontakt Wendela Yonar, wendela.yonar@liu.se.

Börjar 30 september 2020 kl. 10.00
Slutar 30 september 2020 kl. 13.00
Plats TEMCAS T-byggnaden / Online sänd förfrågan om länk till wendela.yonar@liu.se.
Kontakt Niclas Solin
013-28 12 12