Forskarutbildning vid Linköpings universitet

Forskarutbildningen vid Linköpings universitet vänder sig till dig som vill förvärva spetskompetens inom ett ämnesområde. Utbildningen innebär att du utvecklar kunskap inom vetenskaplig metod och teori, får träning i att arbeta självständigt och systematiskt, samt förvärvar forskningsetisk medvetenhet.

Antal forskarstuderande och examina Visa/dölj innehåll

715

forskarstuderande fanns vid LiU 2021

139

doktorsexamina togs ut 2021

32

licentiatexamina togs ut 2021

715

forskarstuderande fanns vid LiU 2021

139

doktorsexamina togs ut 2021

32

licentiatexamina togs ut 2021

Hur är det att vara doktorand och att arbeta på LiU? Visa/dölj innehåll

Möt en doktorand

Möt några doktorander och hör vad de tycker det om att bedriva forskarstudier på LiU.

På sidan Jobba på LiU kan du se vilka lediga doktorandtjänster det finns. Hur är det egentligen att vara forskarstuderande? Vilka krav finns det och vad behöver man för behörigheter? På studera.nu får du mycket information om hur det är att bedriva forskarstudier.

Forskarutbildning vid våra fakulteter Visa/dölj innehåll

Ansökan och antagning

För att bli antagen till forskarutbildning krävs både grundläggande och särskild behörighet samt förmåga att klara utbildningen. Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller den som utom eller inom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Den särskilda behörigheten specificeras i den allmänna studieplanen för respektive forskarutbildning.

Doktorsexamen eller licentiatexamen

Forskarutbildningen leder fram till en licentiatexamen motsvarande 120 högskolepoäng (två års studier) eller en doktorsexamen motsvarande 240 högskolepoäng (fyra års studier). Licentiatexamen kan även vara ett etappmål på vägen mot doktorsexamen.

Forskarutbildningskurser

För information om forskarutbildningskurser vänder du dig till respektive fakultet.

Forskarskolor Visa/dölj innehåll

Disputationer i LiU:s kalender Visa/dölj innehåll

Disputation inom tillämpad fysik: Najmeh Delavari

Najmeh Delavari vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, försvarar sin avhandling med titeln ”Computational modelling of organic bioelectronic devices and materials”. Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska. Opponent: Prof. Brett Savoie, Davidson School of Chemical Engineering, Purdue University, USA Handledare: Prof. Igor Zozoulenko, LiU.

Börjar 27 maj 2022 kl. 13.00
Slutar 27 maj 2022 kl. 16.00
Plats Lokal K1, Kåkenhus, Campus Norrköping
Kontakt Ami Palmin
011-36 35 79

Diputation inom tunnfilmsfysik: Rui Shu

Rui Shu, vid institutionen för fysik, kemi och biologi, försvarar sin avhandling “Refractory High-entropy Alloy and Nitride Thin Films”. Opponent är Professor Alfred Ludwig, Ruhr-Universität-Bochhem.

Börjar 31 maj 2022 kl. 09.00
Slutar 31 maj 2022 kl. 12.00
Plats För att delta online, mejla anette.frid@liu.se senast 2022-05-30.
Kontakt Per Eklund
013-28 89 40

Disputation inom tillämpad fysik: Mehmet Girayhan Say

Mehmet Girayhan Say, vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, försvarar sin avhandling med titeln "Hybrid materials for wearable electronics and electrochemical systems".  Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska. Opponent är Professor Shizuo Tokito, Yamagata University, Japan. Handledare är Magnus Berggren.

Börjar 01 juni 2022 kl. 10.15
Slutar 01 juni 2022 kl. 13.00
Plats Online via Zoom och lokal K2, Kåkenhus, Campus Norrköping
Kontakt Lesley G Bornhöft
011-36 32 54