Forskarutbildning vid Linköpings universitet

Forskarutbildningen vid Linköpings universitet vänder sig till dig som vill förvärva spetskompetens inom ett ämnesområde. Utbildningen innebär att du utvecklar kunskap inom vetenskaplig metod och teori, får träning i att arbeta självständigt och systematiskt, samt förvärvar forskningsetisk medvetenhet.

Antal forskarstuderande och examina

1215

forskarstuderande fanns vid LiU 2017

171

doktorsexamina avlades 2017

30

licentiatexamina avlades 2017

Hur är det att bedriva forskarstudier och att arbeta på LiU?

LiU bedriver forskarutbildning inom humaniora-samhällsvetenskap, medicin, teknik och naturvetenskap. 

Hur är det egentligen att vara forskarstuderande? Vilka krav finns det och vad behöver man för behörigheter? På studera.nu får du mycket information om hur det är att bedriva forskarstudier.

Hur är det att vara jobba som doktorand på Linköpings universitet (LiU)? Läs om några doktorander och om hur de tycker det är att bedriva forskarstudier på LiU. 

Möt en doktorand

Forskarutbildning och forskarskolor

Forskarutbildning vid våra fakulteter

Forskarskolor

Information

Ansökan och antagning

För att bli antagen till forskarutbildning krävs både grundläggande och särskild behörighet samt förmåga att klara utbildningen. Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller den som utom eller inom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Den särskilda behörigheten specificeras i den allmänna studieplanen för respektive forskarutbildning.

Doktorsexamen eller licentiatexamen

Forskarutbildningen leder fram till en licentiatexamen motsvarande 120 högskolepoäng (två års studier) eller en doktorsexamen motsvarande 240 högskolepoäng (fyra års studier). Licentiatexamen kan även vara ett etappmål på vägen mot doktorsexamen.

Forskarutbildningskurser

Information om forskarutbildningskurser hittar du på respektive fakultet:

Filosofiska fakulteten

Medicinska fakulteten

Tekniska fakulteten

Utbildningsvetenskap

LiU:s kalender

Avhandlingar från LiU

Här listas de tre senaste avhandlingarna.

2018

Jun Zhang

Synthesis and characterization of fluorescent stilbene-based probes targeting amyloid fibrils

Doktorsavhandling, sammanläggning

Bo Lü

Nano- and mesoscale morphology evolution of metal films on weakly-interacting surfaces

Doktorsavhandling, sammanläggning

Britta Behrendt Jonsson

Solvens II kapitalkravet för försäkringsgrupper: Om konflikten mellan försäkringsrörelserätt och bolagsrätt

Doktorsavhandling, monografi

Promovering vid Linköpings universitet