Uppgifter om Linköpings universitet

Fakturaadress, organisationsnummer och inbetalningar

Fakturaadress

Linköpings universitet
Fakturasupport
581 83 Linköping

Som referens på fakturan ska du ange något av följande:
Inköpsordernummer, t.ex. LiU1000XXXXX
Kostnadsställe och namn t.ex. XXXXX Anna Andersson.

Skicka e-faktura till LiU

Peppol-ID 0088:7350005589455

Organisationsnummer

202100–3096

Registreringsnummer för mervärdesskatt (moms)

SE202100309601

EORI-nr

SE2021003096

D-U-N-S®-nr

350582292

Inbetalningar

Inbetalningar inom Sverige

Bankgiro 5050–0016
Bankgiro 743–8609 – används endast vid betalning av fakturor/rekvisitioner utställda av LiU (OCR-inbetalningar)

Inbetalningar från utlandet

Danske Bank, Box 7523, 103 92 Stockholm Sweden
Bankkonto: 1281 01 17 713
BIC/SWIFT: DABASESX,
IBAN: SE13 1200 0000 0128 1011 7713

Inbetalningar EU-medel när LiU är koordinator

Danske Bank, Box 7523, 103 92 Stockholm Sweden
Valutakonto: 1281 01 19 279
BIC/SWIFT: DABASESX,
IBAN: SE23 1200 0000 0128 1011 9279