Visselblåsarrutin

Nolltolerans mot oegentligheter Visa/dölj innehåll

LiU har nolltolerans mot oegentligheter och brott i verksamheten. Visselblåsning är till för att upptäcka allvarliga missförhållanden, utreda och åtgärda dem. Om du misstänker, iakttar eller får information om att något allvarligt i form av oegentligt eller brottsligt har utförts eller pågår vid LiU – slå genast larm! Vissla!

              

Vad är en oegentlighet?

En oegentlighet är en medveten handling, utförd av en eller flera anställda, för att uppnå fördel för den eller de som utför handlingen eller någon annan och som kan orsaka väsentlig skada eller förlust för universitetet, till exempel ekonomisk förlust eller förtroendeskada. Det kan också handla om stöld, skadegörelse, bedrägeri, förskingring, trolöshet mot huvudman, olaga hot, urkundsförfalskning, dataintrång, tjänstefel, att ta emot muta, att inte följa upphandlingsregler, attestordning eller att inte anmäla bisyssla. 

Vad är ett brott?

Ett brott är en gärning enligt brottsbalken, utförd av en student, en okänd eller extern person, som riktas mot universitetet. Det kan till exempel handla om stöld, skadegörelse, bedrägeri, olaga hot, hot mot tjänsteman, dataintrång och givande av muta.

Hur gör jag om jag vill vissla?

Du visslar (anmäler) till:

  • Chefsjuristen, om det är en anställd som misstänks ha begått en oegentlighet
  • Säkerhetschefen, om det är en student, en okänd eller extern person som misstänks ha begått ett brott.

Anonym eller öppen anmälan?

Du kan anmäla anonymt, på det sätt du föredrar (t ex via telefon eller från en oidentifierbar e-postadress), men du kan också välja att vara öppen med din identitet. En utredning kan baseras på anonyma uppgifter, men försvårar möjligheterna att genomföra den.

Vad händer efter att jag har visslat?

Om den inledande bedömningen visar att det finns skälig misstanke om att det pågår missförhållanden vid LiU, i form av oegentlighet eller brott, tillsätts en utredning.

Kontakt

  • Om din misstanke rör en anställd – kontakta chefsjuristen Christina Helmér
  • Om din misstanke rör en student, en okänd eller extern person – kontakta säkerhetschefen Annevi Fredäng

Kontakt Visa/dölj innehåll