Disputationer vid Linköpings universitet

9 september 2022

Disputation i nationalekonomi: Kajsa Hansson

kl. 10.00 – 12.00 A1, A-huset, Campus Valla

Disputation inom tillämpad fysik: Samuel Lienemann

kl. 13.00 – 17.00 K1, Kåkenhus, Campus Norrköping

12 september 2022

Disputation i maskinteknik: Henrique Raduenz

kl. 10.15 – 12.00

Licentiatseminarium inom industriell ekonomi med inriktning industriell marknadsföring: Arvid Wahlman

kl. 13.15 – 15.00 ACAS, A-huset, Campus Valla

16 september 2022

Disputation i industriell ekonomi med inriktning mot produktionsekonomi: Pontus Söderbäck

kl. 10.15 – 12.00 ACAS, A-huset, Campus Valla

30 september 2022

Disputation inom tillämpad fysik: Stefano Rossi

kl. 10.15 – 13.00 K1, Kåkenhus, Campus Norrköping

Disputation i maskinteknik: Samuel Kärnell

kl. 10.15 – 12.00

5 oktober 2022

Licentiatseminarium inom hållbara system: Venus Krantz

kl. 09.15 – 12.00

14 oktober 2022

Disputation i hållfasthetslära: Thomas Lindström

kl. 10.15 – 12.00 C3, C-huset, Campus Valla