Disputationer vid Linköpings universitet

18 oktober 2021

Disputation inom åldrande och social förändring: Arianna Poli

kl. 13.00 – 17.00 Online via Zoom och K1, Kåkenhus, Campus Norrköping

Arianna Poli, vid Institutionen för kultur och samhälle, försvarar sin avhandling med titeln "A Divided Old Age through Research on Digital Technologies". Opponent är Marijke Veenstra, Oslo Metropolitan University. Disputationen hålls på engelska och är öppen för allmänheten. Kontakta Marjaana Kinnunen för Zoomlänk.

Kontakt

21 oktober 2021

Disputation i elektroniska och fotoniska material: Chaoyang Kuang

kl. 09.00 – 12.30  TEMCAS, T-byggnaden och Zoom

Chaoyang Kuang, vid institutionen för fysik, kemi och biologi, försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Interface-Assisted Perovskite Modulations for High-Performance Light-Emitting Diodes”. Opponent är Mingjian Yuan, Nankai University, Kina. 

Kontakt

22 oktober 2021

Disputation i tillämpad fysik: Joni Kilpijärvi

kl. 10.00 – 13.00 Plack, Fysikhuset, Campus Valla

Joni Kilpijärvi, vid institutionen för fysik, kemi och biologi, försvarar sin doktorsavhandling "RF-microwave sensor development for cell and human in vitro and ex vivo monitoring” Opponent är Karol Malecha, Wroclaw University of Science and Technology, Wroclaw, Polen. 

Disputation inom fordonssystem: Pavel Anistratov

kl. 10.15 – 13.15 Ada Lovelace, B-huset, ingång 27, plan 2, Campus Valla och Zoom

Pavel Anistratov, vid Institutionen för systemteknik, försvarar sin avhandling "Autonomous Avoidance Maneuvers for Vehicles using Optimization". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan krävs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Jonas Mårtensson, Division of Decision and Control Systems, KTH. Handledare: Lars Nielsen, Björn Olofsson, Jan Åslund.

Kontakt

Disputation inom tillämpad fysik: Dennis Cherian

kl. 14.00 – 17.30 Online via Zoom eller K1, Kåkenhus, Campus Norrköping

Dennis Cherian vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, försvarar sin avhandling med titeln ”Iontronic devices for precision delivery and seperation of ions”. Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska. Opponent: Associate Professor Alon Gordodetsky, University of California, USA.  Handledare: Daniel Simon För deltagande online kontakta Jennie Jordenlöv, jennie.jordenlov@liu.se, för zoomlänk.

Kontakt

29 oktober 2021

Disputation i medicinsk vetenskap: Marta Vergara Valgañon

kl. 09.00 – 14.00 Belladonna, hus 511 (Växthuset) samt via Zoom

Marta Vergara Valgañon, vid Institutionen för hälsa, medicin och vård, disputerar med sin avhandling "Impact of different interventions on cardiovascular risk factors". Opponent är professor Anna Krook, Karolinska institutet, Stockholm. Länk till zoomsändning: https://liu-se.zoom.us/j/61686833441.

Kontakt

Disputation inom fordonssystem: Iman Shafikhani

kl. 13.15 – 16.15 Ada Lovelace, B-huset, ingång 27, plan 2, Campus Valla, samt via Zoom

Iman Shafikhani, vid Institutionen för systemteknik, försvarar sin avhandling " Energy Management Strategy Design for Series Hybrid Electric Vehicles". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan krävs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Professor Marcello Canova, Dept. Mechanical and Aerospace Engineering, Ohio State University, USA. Handledare: Jan Åslund, Erik Frisk, Christofer Sundström.

Kontakt

5 november 2021

Disputation inom tillämpad fysik: Chiara Diacci

kl. 10.00 – 15.00 Online via Zoom eller K1, Kåkenhus, Campus Norrköping

Chiara Diacci vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, försvarar sin avhandling med titeln ”Organic Electrochemical Transistor – Based Biosensors”. Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska. Opponent: Francesca Santoro, Italian Institute of Technology.  Handledare: Daniel Simon För deltagande online kontakta Jennie Jordenlöv, jennie.jordenlov@liu.se, för zoomlänk. 

Kontakt

12 november 2021

Disputation i medicinsk vetenskap: Karin Schröder

kl. 09.00 – 14.00 Berzeliussalen, ing 65, Campus US

Karin Schröder, vid Institutionen för hälsa, medicin och vård, försvarar sin avhandling med titeln: "Implementing BetterBack – a Best Practice Physiotherapy Healthcare Model for Low Back Pain: Clinician and Patient Evaluation". Opponent: Professor Eva Rasmussen Barr, Karolinska Institutet. 

Kontakt

Disputation i tema Barn: Yelyzaveta Hrechaniuk

kl. 13.15 – 16.00 Temcas, Campus Valla and via Zoom

Yelyzaveta Hrechaniuk, vid tema Barn, försvarar sin avhandling "Children helping children? Values and concerns in corporate charity". Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska. Opponent är biträdande professor, Nick Lee, Warwick University. Disputationen äger rum digitalt via Zoom.

19 november 2021

Disputation i analytisk sociologi: José Luis Estévez Navarro

kl. 10.15 – 12.00 K1, Kåkenhus, Campus Norrköping, Linköpings universitet

José Luis Estévez Navarro, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling "Antecedents and consequences of gossip: A social network approach". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Alexandra Gerbasi, professor, University of Exeter.

Kontakt

Disputation i medicinsk teknik: Marco Domenico Cirillo

kl. 13.15 – 18.00 Hugo Theorell, Ingång 7, Campus US

Marco Domenico Cirillo vid Institutionen för medicinsk teknik, försvarar sin doktorsavhandling med titeln "A path along deep learning for medical image analysis - With focus on burn wounds and brain tumors". Opponent är Veronika Cheplygina, IT University of Copenhagen, Danmark. Disputationen kommer att hållas på engelska. 

Kontakt

22 november 2021

Disputation i industriell ekonomi: Per Staffan Boström

kl. 09.00 – 11.00

Per Staffan Boström, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling Resursbaserad ledning och styrning - Ett nytt synsätt på resurs- och värdetillväxt av företagets innovationskapital. Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på svenska. Opponent är Niklas Myhr, universitetslektor, Chapman University, Southern California.

Kontakt

26 november 2021

Disputation i tema Barn: Sarah Mitchell

kl. 13.15 – 16.00 Temcas, Campus Valla och via Zoom

Sarah Mitchell, vid tema Barn, försvarar sin avhandling "CIRCULATING ‘SWEDISH DADS’. Exhibiting progressive fatherhood and branding a nation". Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska. Opponent är professor Helena Wahlström Henriksson, Uppsala universitet. Disputationen äger rum digitalt via Zoom.

8 december 2021

Disputation i hållara system: John Laurence Esguerra

kl. 09.00 – 11.00 ACAS, A-huset, Campus Valla och via Zoom

John Laurence Esguerra, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling "Developing strategies for improved economic performance and reduced climate impact of landfill mining in Europa". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Anders Damgaard, doktor, Danmarks tekniska universitet.

Kontakt

10 december 2021

Disputation i hållbara system: Tharaka Gunaratne

kl. 09.00 – 12.00 ACAS, A-huset, Campus Valla, Linköpings universitet

Tharaka Gunaratne, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling "Valorisation of heterogeneous industrial residues". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Jouni Korhonen, biträdande professor, KTH.

Kontakt

Disputation i Bioinformatik: Olof Rundquist

kl. 09.00 – 13.00 Planck J207, Fysikhuset ing 57, Campus Valla och via Zoom. 

Olof Rundquist, vid institutionen för fysik, kemi och biologi, försvarar sin doktorsavhandling "Multi-omic time-series analysis of T-cells as a model for identification of biomarkers, treatments and upstream disease regulators". Opponent är Professor Riitta Lahesmaa, University of Turku, Faculty of Medicine, Finland.

Kontakt

Disputation i logistik: Olle Olsson

kl. 13.15 – 15.00 ACAS, A-huset, Campus Valla, Linköpings universitet

Olle Olsson, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling Managing variability in patient flows. Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på svenska. Opponent är Daniel Ekwall, professor, Högskolan i Borås.

Kontakt

Olle Olsson

Disputation i tema Miljöförändring: Emelie Fälton

kl. 13.15 – 16.00 Temcas, Campus Valla och via Zoom

Emelie Fälton, vid tema Miljöförändring, försvarar sin avhandling "Shapeshifting Nature: Ambivalent Ways of Seeing the Non-Human World within Swedish National Park Tourism and its Visual Culture". Opponent är Dr. Keri Cronin från Brock University. Disputationen kommer att hållas på engelska. Det går att delta digitalt via Zoom.

Kontakt

14 december 2021

Disputation i maskinteknik: Anton Wiberg

kl. 10.15 – 12.00 ACAS, A-huset, Campus Valla, Linköpings universitet

Anton Wiberg, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling "Design Automation for Additive Manufacturing - A multidisciplinary Design Optimization Approach". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Kristina Shea, professor, ETC Zürich.

Kontakt

15 december 2021

Disputation i analytisk sociologi: Selcan Mutgan

kl. 13.15 – 15.00 K1, Kåkenhus, Campus Norrköping, Linköpings universitet

Selcan Mutgan, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling "Free to choose? Studies of Opportunity Constraints and the Dynamics of School Segregation". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Francesco Candeloro Billari, professor, University of Bocconi.

Kontakt

Selcan Mutgan

16 december 2021

Disputation i maskinteknik: Robert Casper

kl. 09.00 – 11.00 ACAS, A-huset, Campus Valla, Linköpings universitet

Robert Casper, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling "Automotive Remanufacturing Business in a Changing Market". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Amir Rashid, professor, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm.

Kontakt

17 december 2021

Disputation i tema Miljöförändring: Maria Jernnäs

kl. 13.15 – 16.30 Temcas, Campus Valla

Maria Jernnäs, vid tema Miljöförändring, försvarar sin avhandling "Governing Climate Change under the Paris Regime: Meeting Urgency with Voluntarism". Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska.

Kontakt