Disputationer vid Linköpings universitet

Disputationer

20 maj 2024

Disputation i design: Juan Felipe Ruiz Munoz

kl. 09.00 – 12.00 ACAS, A-huset, Campus Valla, Linköping

Juan Felipe Ruiz Munoz, Avdelningen för produktrealisering, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin avhandling med titeln "Problems of Problem-Based Design Engineering Education". Handledaren är Renee Wever, professor vid Linköpings universitet. Opponent är Anna Öhrvall Rönnbäck, professor vid Luleå universitet. Disputationen är öppen för allmänheten.

Licentiatseminarium inom Infrainformatik: Henrik Hardell

kl. 10.15 – 13.00 Sal K1, Kåkenhus, Campus Norrköping

Henrik Hardell, vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, försvarar sin licentiatavhandling med titeln "Optimization of Aircraft Arrival Operations for Improved Environmental Efficiency".  Seminariet är öppen för allmänheten och hålls på engelska. Opponent är Doktor Ramon Dalmau Codina, Eurocontrol, Frankrike. Handledare är Tatiana Polishchuk.

Kontakt

Licentiatseminarium inom nationelekonomi: Niklas Ottosson

kl. 13.15 – 16.15 Diana, A-huset, Campus Valla, Linköping

Niklas Ottosson vid Avdelningen för nationalekonomi, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin avhandling med titeln "Two Essays in the Economics of Discrimination: Ethnicity and Gender in the Labor Market and Welfare System". Handledare är Ali Ahmed, professor, Linköpings universitet. Opponent är Monika Hjeds Löfmark, fil. dr., Svenska institutet för europapolitiska studier. Seminariet är öppet för allmänheten.

21 maj 2024

Licentiatseminarium inom Infrainformatik: Anna Danielsson

kl. 10.15 – 13.00 Sal K3, Kåkenhus, Campus Norrköping

Anna Danielsson, vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, försvarar sin licentiatavhandling med titeln "Towards efficient urban road transport using multimodal traffic management".  Seminariet är öppen för allmänheten och hålls på engelska. Opponent är Doktor Irene Martínez Josemaría, TU Delft, Nederländerna. Handledare är Clas Rydergren. 

Kontakt

LiU:s kalendarium