Disputationer vid Linköpings universitet

5 mars 2021

Disputation inom medicinsk vetenskap: Yvonne Lood

kl. 09.00 – 13.00 Sänds live på Youtube här >>

Yvonne Lood, vid BKV, försvarar sin doktorsavhandling "Testosterone use and abuse; Methodological aspects in forensic toxicology and clinical diagnostics". Opponent är professor Ingemar Thiblin, Uppsala universitet. Disputationen äger rum digitalt via Zoom och Youtube med utgångspunkt i Belladonna. För mer information kontakta Jeanette Wahlberg Hughes, e-post jeanette.wahlberg@regionostergotland.se.

Kontakt

Jeanette Wahlberg

12 mars 2021

Disputation inom medicinsk vetenskap: Anna Ramö Isgren

kl. 09.00 – 14.00 Sänds live här via Youtube >>

Anna Ramö Isgren försvarar sin doktorsavhandling "Maternal overweight and obesity, impact on obstetric outcomes in adolescents and oxytocin in labor". Opponent är docent Gunilla Ajne, Karolinska institutet, Stockholm. isputationen äger rum digitalt via Zoom och Youtube med utgångspunkt i Belladonna. För mer information kontakta Marie Blomberg, marie.blomberg@regionostergotland.se.

Kontakt

Disputation i Miljövetenskap: Anna Andersson

kl. 13.15 – 15.30 Temcas, Temahuset, Campus Valla, Linköping

Anna Andersson, Institutionen för Tema, försvarar sin avhandling med titeln "Uncharted Waters: Non-target analysis of disinfection by-products in drinking water". Opponent är professor David Reckhow, University of Massachusetts Amherst. Kontakta Anna Andersson, anna.e.andersson@liu.se, för mer information och länk till digital sändning via Zoom.

Kontakt

Disputation inom pedagogiskt arbete: Simon Wessbo

kl. 13.15 – 15.00 Zoom - Kontakta Helen Winzell senast den 10 mars för Zoom-länk.

Simon Wessbo, doktorand i Pedagogiskt arbete med ämnesdidaktisk inriktning vid Institutionen för kultur och samhälle, försvarar sin doktorsavhandling med titeln ”Fiktion genom två medier. En studie om gymnasieelevers meningsskapande utifrån Hjalmar Söderbergs novell ”Pälsen” och dess adaption till film”. Opponent är prof. Christina Olin-Scheller, Karlstads universitet. 

Kontakt

Disputation inom Teoretisk fysik: Joel Davidsson

kl. 15.00 – 18.00 Online via Zoom. Kontakta Therese Dannetun för länk, therese.dannetun@liu.se.

Joel Davidsson, vid Institutionen för fysik, kemi och biologi, försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Color centers in Semiconductors for quantum applications: A high-throughput search of point defects in SiC". Opponent är professor  Giulia Gallo, University of Chicago.

Kontakt

22 mars 2021

Disputation inom Tillämpad fysik: Shangzhi Chen

kl. 10.00 – 13.00 Online via Zoom

Shangzhi Chen vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, försvarar sin avhandling med titeln ”Optics of conducting polymer thin films and nanostructures”. Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska. Opponent: Professor William Barnes, University of Exeter, UK Handledare: Magnus Jonsson. För länk till Zoom, kontakta Ami Palmin, ami.palmin@liu.se. Om möjlighet till digitalt deltagande saknas, kontakta Ami Palmin senast den 18/3 för anmälan till fysiskt deltagande.

Kontakt

25 mars 2021

Disputation inom Naturvetenskapernas och ingenjörsvetenskapernas didaktik: Andreas Göransson

kl. 10.00 – 14.00 Online via Zoom och TPM55, Täppan, Campus Norrköping

Andreas Göransson, vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, försvarar sin avhandling med titeln ”Crossing the threshold: Visualization design and conceptual understanding of evolution.”. Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska. Opponent: Professor Anat Yarden, Dept. of Science Teaching,Weizmann Institut, Israel. Handledare: Professor Lena Tibell.

Kontakt

Disputation inom matematiska vetenskaper: Abubakar Mwasa

kl. 10.15 – 12.30 Zoom

Abubakar Mwasa, vid Matematiska institutionen, försvarar sin avhandling "Boundary Value Problems for Nonlinear Elliptic Equations in Divergence Form". Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska. Opponent är docent Sorina Barza, Karlstads universitet. Disputationen äger rum digitalt via Zoom. Kontakta Jana Björn, jana.bjorn@liu.se, för mer information och länk till Zoom.

Kontakt

26 mars 2021

Disputation inom medicinsk vetenskap: Hanna Sjöholm

kl. 09.00 – 15.00 Youtube

Hanna Sjöholm, vid Institutionen för hälsa, medicin och vård, försvarar sin avhandling med titeln "Assessments and Risk Factors for Falls in Persons with Acute Stroke". Opponent är professor Christina Brogårdh, Lunds universitet. Disputationen livesänds via Youtube.

Kontakt

Disputation inom Visualisering och medieteknik: Kahin Akram Hassan

kl. 09.30 – 13.30 Online via Zoom

Kahin Akram Hassan vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, försvarar sin avhandling med titeln “It's About Time: User-centered Evaluation of Visual Representations for Temporal Data”.  Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska. Opponent är Opponent är Christian Tominiski, Institute for Visual & Analytic Computing, University of Rostock, Tyskland. Handledare är Niklas Rönnberg. Kommer ni att delta på öppen visning i KO301, vänligen kontakta Gun-Britt Löfgren.

Kontakt

Licentiatseminarium inom Reglerteknik: Daniel Arnström

kl. 10.15 – 13.00 Online via Zoom

Daniel Arnström, vid Institutionen för systemteknik, presenterar sin licentiatexamination "On Complexity Certification of Active-Set QP Methods with Applications to Linear MPC". Framläggningen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan krävs. Framläggningen hålls på engelska. Opponent är professor Mikael Johansson, KTH. Handledare: Biträdande professor Daniel Axehill.

Kontakt

29 mars 2021

Disputation i design: Torbjörn Andersson

kl. 13.00 – 15.00 ACAS, A-huset, Campus Valla och via Zoom

Torbjörn Andersson, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling Flexibility in Industrial design practice. Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Toni-Matti Karjalainen, professor, Sibelius-akademin vid Konstuniversitetet i Helsingfors.

Kontakt

16 april 2021

Disputation inom medicinsk vetenskap: Lisa Kastbom

kl. 09.00 – 15.00 Youtube

Lisa Kastbom, vid Institutionen för hälsa, medicin och vård, försvarar sin avhandling med titeln "A good death from the perspective of patients with severe illness and advance care planning (ACP) in patients near end-of-life". Opponent är docent Ulla Molander, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Kontakt

23 april 2021

Disputation i industriell ekonomi: Alexey Sklyar

kl. 13.00 – 15.00 ACAS, A-huset, Campus Valla och via Zoom

Alexey Sklyar, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling Digital servitization: Organizing the firm and influencing the firm’s ecosystem. Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Vinit Parida, professor, Luleå tekniska universitet.

Kontakt

7 maj 2021

Disputation inom materialvetenskap: Ebrahim Chalangar

kl. 10.15 – 14.00 Online via Zoom, länk skickas till anmälda

Ebrahim Chalangar vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, försvarar sin avhandling med titeln ”Synthesis and characterization of ZnO/Graphene nanostructures for electronics and photocatalysis”. Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska. Opponent: Assistant Professor Christian Falconi, University of Rome Tor Vergata, Italien. Handledare: Håkan Pettersson, LiU För länk till Zoom eller anmälan för fysiskt deltagande kontakta karina.malmstrom@liu.se senast 5 maj.

Kontakt

Håkan Pettersson