Disputationer vid Linköpings universitet

Disputationer

31 maj 2023

Licentiatseminarium inom maskinteknik: Olle Vidner

kl. 13.15 – 16.00 ACAS, A-hset, Campus Valla, Linköping

1 juni 2023

Disputation inom medicinsk vetenskap: Susanne Bauer

kl. 09.00 – 12.00 Berzeliussalen, Hus 463, Campus US, Linköping

Disputation inom materialvetenskap: Claudia Schnitter

kl. 10.15 – 14.18 Planck, Fysikhuset

Disputation inom medicinsk vetenskap: Rebecka Pestoff

kl. 13.00 – 16.30 Berzeliussalen, hus 463, ingång 65, Campus US och Zoom

Disputation inom matematisk statistik Denise Uwamariya 

kl. 13.15 – 15.00  C2, C-huset, ingång 20, plan 2, Campus Valla

Disputation i Datalogi: Alachew Mengist 

kl. 13.15 – 16.15 Ada Lovelace, Hus B, ingång 27, Campus Valla

Licentiatseminarium inom industriell ekonomi med inriktning mot logistik: Mary Catherine Osman

kl. 13.15 – 15.15 C3, C-huset, Campus Valla

2 juni 2023

Disputation inom medicinsk vetenskap: Frida Svanholm

kl. 09.00 – 12.30 Berzeliussalen, hus 463, ingång 65, Campus US

Disputation inom kemi: Johannes Salomonsson

kl. 09.15 – 16.06 Planck, Fysikhuset

Disputation inom maskinteknik med inriktning fluida och mekatroniska system: Ludvig Knöös Franzén

kl. 10.15 – 12.00 C3, C-huset, Campus Valla och digitalt Zoom

Disputation inom medicinsk vetenskap: Camilla Vavruch

kl. 13.00 – 16.00 Berzeliussalen, Hus463, Våning 9, Ingång 65, Campus US

Disputation inom matematik Kwalombota Ilwale

kl. 14.00 – 16.00  BL32 (Nobel)

5 juni 2023

Disputation inom medicinsk vetenskap: Christina Alexandrou

kl. 09.00 – 13.00  Berzeliussalen, Hus 463, ingång 65, Campus US

8 juni 2023

Disputation inom språk och kultur: Hannah Pelikan

kl. 10.15 – 13.00 Key 1, Keyhuset, Campus Valla

Disputation i matematisk statistik Stefane Saize

kl. 13.15 – 15.00 BL32 (Nobel), B-huset, ingång 23, plan 2, Campus Valla

9 juni 2023

Disputation inom åldrande och social förändring: Elias Ingebrand

kl. 09.00 – 13.00 K4, Kåkenhus, Campus Norrköping

Disputation inom materialvetenskap: Sjoerd Stendahl

kl. 09.15 – 13.00 Nobel (BL32), B-huset

Disputation inom materialvetenskap: Rosalia Delgado Carrascon

kl. 10.00 – 14.00 Planck, Fysikhuset

Disputation inom Teknikens didaktik Andreas Larsson

kl. 13.00 – 16.00 K2, Kåkenhus, Campus Norrköping

Disputation inom Tema teknik och social förändring: Camilo Castillo Estupiñan

kl. 13.00 – 15.00 Temcas, Temahuset, Campus Valla

12 juni 2023

Disputation i matematisk statistik: Emelyne Umunoza Gasana

kl. 13.15 – 16.15 BL32 (Nobel), B-huset, ingång 23, plan 2, Campus Valla, Linköping

13 juni 2023

Licentiatseminarium inom hållbara system: Stephanie Cordova

kl. 09.00 – 12.00 Planck, Fysikhuset, Campus Valla, LInköping

14 juni 2023

Disputation inom tillämpad fysik: Lida Khajavizadeh

kl. 10.15 – 13.30 Planck, Fysikhuset

Disputation i Datalogi: Mariusz Wzorek

kl. 13.15 – 16.15 Ada Lovelace, Hus B, ingång 27, Campus Valla

16 juni 2023

Licentiatseminarium inom maskinteknik: Thomas Heeger

kl. 10.15 – 12.00 ACAS, A-huset, Campus Valla, Linköping

Licentiatseminarium inom elektro- och systemteknik med inriktning mot reglerteknik: Shamisa Shoja

kl. 10.15 – 12.30 Ada Lovelace, B-huset, ingång 27, Camus Valla

Disputation inom Tillämpad fysik: Eva Miglbauer

kl. 10.30 – 13.00 Sal K1, Kåkenhus, Campus Norrköping

22 september 2023

Disputation inom Tillämpad fysik: Jiu Pang

kl. 10.00 – 14.00 Sal K3, Kåkenhus, Campus Norrköping

3 november 2023

Disputation inom Visualisering och medieteknik: Milda Poceviciute

kl. 09.15 – 12.00 Wrannesalen, CMIV, Universitetssjukhuset, Linköping

LiU:s kalendarium