Disputationer vid Linköpings universitet

9 september 2022

Disputation i nationalekonomi: Kajsa Hansson

kl. 10.00 – 12.00 A1, A-huset, Campus Valla

14 oktober 2022

Disputation i hållfasthetslära: Thomas Lindström

kl. 00.00 – 00.00 C3, C-huset, Campus Valla