Disputationer vid Linköpings universitet

21 januari 2022

Disputation inom pedagogik Marlene Bjärehed

kl. 13.00 – 15.00 Sal BL32, B-huset, Campus Valla samt via Zoom 

Marlene Bjärehed försvarar sin avhandling med titeln. The association between moral disengagement and bullying in early adolescene". Opponent: Professor Sigrun Karin Ertesvåg, Universitetet i Stavanger, Norge. För Zoom-länk kontakta Britt-Marie Alfredsson.

Kontakt

26 januari 2022

Disputation inom elektroniska och fotoniska material: Nannan Yao 

kl. 14.00 – 17.00 TEMCAS, och online via Zoom (kontakta wendela.yonar@liu.se för att delta via Zoom).

Nannan Yao, vid Institutionen för fysik, kemi och biologi, försvarar sin avhandling med titeln "Fill factor of organic solar cells and applications of dilute donor devices".Opponent är Julia W.P Hsu, University of Texas, Dallas.

Kontakt

28 januari 2022

Disputation i medicinsk teknik: Martin Hultman

kl. 09.00 – 13.00 Berzeliussalen, Campus US, ingång 65, och Zoom

Martin Hultman vid Institutionen för medicinsk teknik försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Real-time multi-exposure laser speckle contrast imaging of skin microcirculatory perfusion". Opponent är professor Anne Heurtier vid Université d'Angers. Disputationen kommer att hållas på engelska. Både publik på plats och digitalt välkomnas. Länk till Zoom: https://liu-se.zoom.us/j/62722882249 .

Kontakt

Disputation i statsvetenskap: Albin Algotson

kl. 13.15 – 15.00 ACAS, A-huset, Campus Valla, Linköpings universitet

Albin Algotson, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling i statsvetenskap. Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på svenska. Opponent är Mikael Granberg, professor, Karlstads universitet.

Kontakt

Disputation inom fordonssystem: Robin Holmbom

kl. 13.15 – 16.30 Ada Lovelace, B-huset, ingång 27, plan 2, Campus Valla, Linköping eller Zoom

Robin Holmbom, vid Institutionen för systemteknik, försvarar sin avhandling " Modeling and Model-based Control of Automotive Air Paths". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan krävs. Disputationen hålls på engelska. Handledare: Lars Eriksson, Daniel Jung. Opponent är professor Dr. Christopher Onder, ETH Zürich.

Kontakt

4 februari 2022

Disputation inom medicinsk vetenskap: Maria Moloney

kl. 09.00 – 13.00 Berzeliussalen, Campus US och via Zoom >>

Maria Moloney, vid institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV), försvarar sin doktorsavhandling "Ulnar fractures and ligament injuries of the wrist". Opponent är MD, PhD, MSc Niels Schep, University of Amsterdam. Disputationen äger rum i Berzeliussalen, Campus US och digitalt via Zoom. Zoomlänk: https://liu-se.zoom.us/j/65483648461

Kontakt

Lars Adolfsson

11 februari 2022

Disputation inom matematiska vetenskaper: Fredrik Laurén

kl. 13.15 – 15.00 Ada Lovelace, B-huset, ingång 27, plan 2, Campus Valla

Fredrik Laurén vid Matematiska institutionen, försvarar sin avhandling " Summation-by-parts formulations for flow problems". Disputationen hålls på engelska och är öppen för allmänheten. Opponent är Martin Kronbichler, universitetslektor, Uppsala universitet.

Kontakt

14 februari 2022

Disputation inom Visualisering och medieteknik: Apostolia Tsirikoglou

kl. 09.15 – 14.00 Domen, Visualiseringscenter C och online via Zoom

Apostolia Tsirikoglou, vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, försvarar sin avhandling med titeln “Synthetic data for visual machine learning: A data-centric approach”.  Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska. Opponent är Philipp Slusallek, professor vid Saarland University, Tyskland. Handledare är Jonas Unger, professor.

Kontakt

18 februari 2022

Disputation inom teoretisk biologi: Anna Åkesson

kl. 09.00 – 13.30 Planck J207, Fysichuset ingång 57, Campus Valla and by Zoom link.

Anna Åkesson, vid Institutionen för fysik, kemi och biologi, försvarar sin avhandling “Disturbances in food webs - Importance of species interactions from an ecological and evolutionary perspective”.  Opponent är docent Vasilis Dakos, Université de Montpellier, France. För att delta via Zoom, skicka e-mail to camilla.hoglund@liu.se.

Kontakt

Disputation inom Infrainformatik: Niki Matinrad

kl. 13.15 – 17.00 Online via Zoom

Niki Matinrad, vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, försvarar sin avhandling med titeln "Models for Dispatch of Volunteers in Daily Emergency Response".  Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska. Opponent är Professor Karen Aardal, Delft Institute of Applied Mathematics, Delft, Nederländerna. Handledare är Tobias Andersson Granberg Kontakta Viveka Nilson viveka.nilson@liu.se för deltagande fysiskt i lokalen K3, Kåkenhus, LiU, Norrköping

Kontakt

25 mars 2022

Disputation i industriell ekonomi: Magdalena Smeds

kl. 10.00 – 12.00 ACAS, A-huset, Campus Valla, Linköpings universitet

Magdalena Smeds, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling "Is it even a problem? Exploring the quality management concept tampering to understand why improvement efforts sometimes fail". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på svenska. Opponent är Johan Lilja, docent, Mittuniversitetet.

Kontakt

Disputation i hållfasthetslära: Håkan Andersson

kl. 10.15 – 12.00 C3, C-huset, Campus Valla, Linköpings universitet

Håkan Andersson, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling A Co-Simulation Tool Applied to Hydraulic Percussion Units. Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på svenska. Opponent är Pär Jonsén, professor, Luleå tekniska universitet.

Kontakt

Håkan Andersson