Visa/dölj innehåll

Disputationer vid Linköpings universitet

4 juni 2020

Disputation inom datavetenskap: Sara Nygårdhs

kl. 10.15 – 15.15 Online via Zoom och Ada Lovelace Hus B, plan 2

Sara Nygårdhs vid Institutionen för datavetenskap försvarar sin avhandling "Adaptive behaviour in traffic: An individual road user perspective". Huvudhandledare: adjungerad professor Björn Johansson, IDA. Opponent: Professor Dr. Dick de Waard, University of Groningen, Nederländerna. Ordförande för disputationen: Professor Tom Ziemke, IDA. Disputationen sänds via Zoom (lösenord krävs). För anmälan kontakta anne.moe@liu.se senast den 3 juni.

Kontakt

Disputation i Industriell ekonomi: Emelie Havemo

kl. 13.15 – 15.00 Online. Mer information kommer.

Emelie Havemo, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling Den visuella bilden av organisationen: perspektiv på visualitet i accounting. Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på svenska. Opponent är Johan Alvehus, docent, Lunds universitet.

Kontakt

5 juni 2020

Disputation inom medicinsk vetenskap: Rikard Tordön

kl. 09.00 – 12.00 Berzeliussalen,Hus 463, Våning 9, Ingång 65,Campus US och via Zoom. 

Rikard Tordön, vid Barnafrid och BKV, försvarar sin doktorsavhandling "Preconditions for Health and School in Out-of-home Care". Opponent är docent Martin Bergström, Lunds universitet. Disputationen äger rum i Berzeliussalen och digitalt via Zoom. Kontakta Andreea Tanasa, andreea.tanasa@liu.se för att få tillgång till länk till disputationen.

Kontakt

Gunilla Sydsjö

Disputation i teori och modellering inom naturvetenskap: Johan Klarbring

kl. 10.15 – 15.30 Planck, Fysikhuset

Johan Klarbring, Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM), försvarar sin avhandling "A first-principles study of highly anharmonic and dynamically disordered solids". Opponent är Claudine Katan, Univ. Rennes, ENSCR, Frankrike. Disputationen hålls på engelska och allmänheten har möjlighet att delta via Zoom. Maila kontaktperson för information.

Kontakt

Disputation inom reglerteknik: Gustav Lindmark

kl. 10.15 – 13.00  Online via Zoom samt Ada Lovelace, B-huset, ingång 27, plan 2, Campus Valla

Gustav lindmark, vid Institutionen för systemteknik, försvarar sin avhandling "Controllability of Complex Networks at Minimum Cost". Disputationen hålls på engelska. Opponent är professor Franco Garofalo, University of Naples. Handledare: Professor Claudio Altafini. Biträdande handledare: Adjungerad professor Anders Helmersson. Online via Zoom. Kontakta ninna.stensgard@liu.se för länk.

Kontakt

Disputation i industriell ekonomi: Sarah Semnani Kenlind

kl. 10.15 – 12.00 C3, C-huset, Campus Valla, Linköpings universitet och online via Zoom

Sarah Semnani Kenlind, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling A Typology of Business Model Changes. Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Anne Toppinen, professor, Helsingfors universitet. Vänligen kontakta Erika Andersson Sapir för länk till Zoom, erika.andersson.sapir@liu.se.

Kontakt

8 juni 2020

Disputation inom matematisk statistik: Edward Kanuti Ngailo

kl. 15.15 – 17.00 Hopningspunkten, B-huset, ingång 23, Campus Valla

Edward Kanuti Ngailo, vid Matematiska institutionen, försvarar sin avhandling med titeln "Contributions to linear discriminant analysis with applications to growth curves". Opponent är Anuradha Roy, Associate Professor, Dept. of Management Science and Statistics, The University of Texas at San Antonio, USA. Disputationen hålls på engelska och är öppen för allmänheten också online via Zoom. För anmälan: https://bit.ly/36fuupt. Då får du Zoom länk via e-post.

Kontakt

9 juni 2020

Disputation inom datavetenskap: Vanessa Rodrigues 

kl. 13.15 – 18.15 Online via Zoom och Ada Lovelace Hus B, plan 2

Vanessa Rodrigues vid Institutionen för datavetenskap försvarar sin doktorsavhandling "Designing for Resilience: Navigating Change in Service Systems". Huvudhandledare: Professor Stefan Holmlid, IDA, Linköpings universitet. Opponent: Professor Bo Westerlund, Konstfack. Ordförande för disputationen: Professor Jonas Löwgren, ITN, Linköpings universitet. Med anledning av LiU:s distansläge kommer disputationen att sändas via Zoom. För anmälan kontakta anne.moe@liu.se senast den 8 juni.

Kontakt

10 juni 2020

Disputation i energisystem: Emma Lindkvist

kl. 13.15 – 15.00 C3, C-huset, Campus Valla, Linköpings universitet och online via Zoom.

Emma Lindkvist, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling "Systems analysis of biogas production - Comparisons and performance". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på svenska. Kontaktperson är Magnus Karlsson. För zoomlänk samt lösenord kontakta magnus.karlsson@liu.se. Opponent är professor Ola Norrman Eriksson, Högskolan i Gävle.

Kontakt

11 juni 2020

Disputation inom medicinteknisk vetenskap: Anette Karlsson 

kl. 14.00 – 18.00 För allmänheten via Youtube: https://youtu.be/LCfm-sFZy6c alternativt Linden, hus 421, Campus US

Anette Karlsson från Institutionen för medicinsk teknik försvarar sin doktorsavhandling med titeln ”Quantitative Muscle Composition Analysis”. Opponent är Todd Parrish, Northwestern University, Feinberg School of Medicine. Disputationen hålls på engelska och är öppen för allmänheten.

Kontakt

12 juni 2020

Disputation inom materialvetenskap: Aneela Tahira

kl. 10.15 – 14.00 Online (mer information kommer) och TPM55, Täppan, Campus Norrköping

Aneela Tahira vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, försvarar sin avhandling med titeln ”Electrochemical water splitting based on efficient metal oxide composite nanostructures”. Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska. Opponent: Professor Rasit Turan, Middle East Technical University, Ankara, Turkiet Handledare: Omer Nour

Kontakt

Licentiatseminarium i fluida och mekatroniska system: Samuel Kärnell

kl. 10.15 – 12.00 C3, C-huset, Campus Valla och online via Zoom.

Samuel Kärnell, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin licentiatsavhandling Fluid Power Pumps and the Electrification with Focus on the Prospects for Discrete Variable Displacement in Load Handling Applications. Seminariet är öppet för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Opponent är Maria Pettersson, doktor, Epiroc Rock Drills AB. För länk till Zoom var vänlig kontakta Liselott Ericson, liselott.ericson@liu.se.    

Kontakt

Licentiatseminarium inom reglerteknik: Fredrik Ljungberg 

kl. 10.15 – 12.00 Online via Zoom, samt Ada Lovelace, B-huset, ingång 27, plan 2, Campus Valla

Fredrik Ljungberg, vid Institutionen för systemteknik, presenterar sin licentiatexamination "Estimation of Nonlinear Greybox Models for Marine Applications". Handledare: docent Martin Enqvist. Opponent är professor Håkan Hjalmarsson, KTH. Online via Zoom. Kontakta ninna.stensgars@liu.se för länk.

Kontakt

18 augusti 2020

Licentiatseminarium i industriell organisation: Natasha Bank

kl. 13.15 – 15.00 Online via Zoom.

Natash Bank, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin licentiatsavhandling Sustainability-Oriented Business incubators. Seminariet är öppet för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Opponent är Lise Aaboen, professor, Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet, NTNU.  

Kontakt

21 augusti 2020

Disputation inom Design: Veronika Domova

kl. 09.30 – 13.30 Online via Zoom (TPM55) samt öppen visning i K3, Kåkenhus, Campus Norrköping

Veronika Domova, vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, försvarar sin avhandling med titeln “Designing visualization and interaction for industrial control rooms of the future”.  Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska. Opponent är Professor Thomas Porathe, University of Science and Technology in Trondheim, Norge. Handledare är Professor Jonas Löwgren

Kontakt

2 oktober 2020

Disputation i industriell ekonomi: Harald Brege

kl. 10.00 – 12.00 Plats meddelas senare.

Harald Brege, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling "Exploring Proactive Market Strategies". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på svenska. Opponent är David Sjödin, biträdande professor, Luleå tekniska universitet.

Kontakt

16 oktober 2020

Disputation i hållbara system: Elias Andersson

kl. 10.15 – 12.00 ACAS, A-huset, Campus Valla, Linköpings universitet

Elias Andersson, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling "Enabling industrial energy benchmarking: Process level energy end-use, key performance indicators, and efficiency potential". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Martin Patel, professor, Geneves universitet

Kontakt

Visa/dölj innehåll