Disputationer vid Linköpings universitet

Disputationer

10 februari 2023

Disputation inom Naturvetenskapernas och teknikens didaktik: Jörgen Stenlund

kl. 13.00 – 16.00 Domen, Visualiseringscenter C, Campus Norrköping eller via Zoom

Disputation inom tillämpad fysik: Danfeng Cao

kl. 13.15 – 16.00 Planck

16 februari 2023

Disputation i industriell ekonomi med inriktning mot industriell organisation: José Adalberto Franca Junior

kl. 13.00 – 16.00 ACAS, A-huset,Campus Valla

17 februari 2023

Disputation inom medicinsk vetenskap: Elin Good

kl. 09.00 – 13.00 Berzeliussalen, hus 463, ingång 65, Campus US

Disputation inom tillämpad fysik: Max Karlsson

kl. 09.15 – 12.00 TEMCAS och via Zoom

Disputation i Bioinformatik: Hendrik de Weerd

kl. 13.00 – 16.00 Nobel (BL32), B-huset och online via Zoom.

Disputation i statistik: Hector Rodriguez-Deniz

kl. 13.15 – 16.15 Ada Lovelace, Hus B, ingång 27, Campus Valla

23 februari 2023

Disputation inom Reglerteknik: Alberto Zenere

kl. 14.15 – 17.00 Ada Lovelace, B-huset, ingång 27, plan 2, Campus Valla eller via Zoom

24 februari 2023

Disputation inom Naturvetenskapernas didaktik Feyza Axelsson

kl. 13.00 – 15.00 K1, Kåkenhus, Campus Norrköping

Disputation inom Nationalekonomi: Axel Hedström

kl. 13.00 – 15.00 Acas , A-huset , våning: 2, ingång: 17, Campus Valla, Linköping

28 februari 2023

Disputation inom materialvetenskap: Zhixing Wu

kl. 09.15 – 14.20 Planck, Fysikhuset och online via Teams

2 mars 2023

Disputation i materialdesign: Kaifeng Niu

kl. 09.00 – 12.00 Planck, Fysikhuset och online via Zoom.

3 mars 2023

Licentiatseminarium inom hållbara system med inriktning Miljömanagement och miljöteknik: Qianyun Wen

kl. 09.15 – 12.00 Planck, Fysikhuset, Campus Valla

Disputation inom materialvetenskap: Janella Salamania

kl. 09.15 – 13.30 C3, C-huset och online via Teams

Disputation i maskinteknik med inriktning mot fluida och mekatroniska system: Robert Hällqvist 

kl. 10.15 – 13.00 ACAS, A-huset, Campus Valla

Disputation i datalogi: Filip Strömbäck

kl. 10.15 – 13.15 Ada Lovelace, Hus B, ingång 27, Campus Valla 

Licentiatseminarium inom Fordonssystem: Arvind Balachandran

kl. 10.15 – 13.00 KEY1, Key huset, Campus Valla eller via Zoom

Disputation inom tillämpad fysik: Olof Eskilsson 

kl. 13.15 – 17.00 Nobel, i B-huset (BL32).

10 mars 2023

Disputation inom medicinsk teknik: Teresa Nordin

kl. 09.00 – 13.00 Hugo Theorell, norra entrén, våning 9, campus US

Disputation inom Tillämpad fysik: Ulrika Boda

kl. 10.00 – 13.00 Sal K3, Kåkenhus, Campus Norrköping

Disputation i analytisk sociologi: Emanuel Wittberg

kl. 13.15 – 16.30 K1, Kåkenhus, Norrköping och Zoom. Kontakt Madelene Töpfer om länk.

24 mars 2023

Disputation inom Tillämpad fysik: Sanna Lander

kl. 10.15 – 13.00 Sal K1, Kåkenhus, Campus Norrköping

31 mars 2023

Disputation inom medicinsk vetenskap: Johan Anderzén

kl. 13.00 – 16.00 Aulan Ryhov, Jönköping

LiU:s kalendarium