Disputationer vid Linköpings universitet

24 november 2020

Licentiatseminarium i design: Juan Felipe Ruiz Munoz

kl. 10.00 – 12.00 ACAS, A-huset, Campus Valla och via Zoom

Juan Felipe Ruiz Munoz, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin licentiatsavhandling "The problem of problem formulation: a typology of design briefs". Seminariet är öppet för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Opponent är Matteo Vignoli, professor, Universitetet i Bologona

Kontakt

Juan Felipe Ruiz Muñoz

25 november 2020

Licentiatseminarium inom Infrainformatik: Leonid Sedov

kl. 13.15 – 17.00 Zoom eller TPM51, Täppan, Campus Norrköping. Om du inte har möjlighet att delta online kontakta Viveka Nilson för deltagande fysiskt.

Leonid Sedov, vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, försvarar sin licentiatavhandling med titeln “Handling Demand-capacity Imbalances in Aerial Vehicle Traffic”.  Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska. Opponent är Joost Ellerbroek, Delft University of Technology, Nederländerna. Handledare är Valentin Polishchuk, biträdande professor.

Kontakt

26 november 2020

Disputation i medicinsk vetenskap: Yvonne Hui Zhang

kl. 13.00 – 18.00 Papaver och Youtube

Yvonne Hui Zhang vid Institutionen för hälsa, medicin och vård försvarar sin avhandling med titeln "Learning from experience. -The use of structured video-assisted debriefing among nursing students". Opponent är professor Elisabeth Carlson, Malmö universitet. Disputationen äger rum i Papaver samt via Youtube. Disputationen kommer att hållas på engelska.

Kontakt

30 november 2020

Licentiatseminarium i hållbara system: Emma Fältström

kl. 10.15 – 12.00 ACAS, A-huset, Campus Valla och via Zoom

Emma Fältström, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin licentiatsavhandling "Towards control of microplastic pollution in urban waters". Seminariet är öppet för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Opponent är Sverker Molander, professor, Chalmers tekniska högskola.

Kontakt

Emma Fältström

2 december 2020

Disputation inom medicinsk vetenskap: Johanna Huoman

kl. 09.00 – 12.00 Hasselquistsalen och via Youtube

Johanna Huoman, vid BKV, försvarar sin doktorsavhandling "Immune maturation and modulation in childhood allergies: Aspects of epigenetic, mucosal and systemic immune mediators in allergy development and prevention". Opponent är professor Petra Ina Pfefferle, Philipps-Universität Marburg, Tyskland. Disputationen sänds live via Youtube med utgångspunkt i Hasselquist. Kontakta maria.jenmalm@liu.se, för att få mer info.

Kontakt

Licentiatseminarium inom reglerteknik: Erik Hedberg

kl. 10.15 – 13.00 Online via Zoom

Erik Hedberg, vid Institutionen för systemteknik, presenterar sin licentiatexamination "Control, Models and Industrial Manipulators ". Framläggningen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan krävs. Framläggningen hålls på engelska. Opponent är professor Anders Robertsson, Lunds universitet. Handledare: Universitetslektor Johan Löfberg.

Kontakt

3 december 2020

Disputation inom medicinsk vetenskap: Clara Braian

kl. 09.00 – 12.00 Livesändning med chatt via Youtube 

Clara Braian, vid BKV, försvarar sin doktorsavhandling "Mycobacterium tuberculosis-induced neutrophil extracellular traps (NETs) activate human macrophages". Opponent är Docent Pontus Nordenfelt, Lunds universitet, Sverige. Disputationen äger rum digitalt via Zoom med utgångspunkt i Belladonna. Kontakta Maria Lerm, maria.lerm@liu.se, för mer info och för att få tillgång till länk till disputationen.

Kontakt

4 december 2020

Disputation inom medicinsk vetenskap: Karin Wåhlén

kl. 09.00 – 14.00 Youtube

Karin Wåhlén vid Institutionen för hälsa, medicin och vård försvarar sin doktorsavhandling med titeln "The pain profile in fibromyalgia – Painomic studies of pain characteristics and proteins in blood". Opponent är professor Manuela Schmidt, Universität Wien, Österrike. Disputationen sänds live via Youtube.

Kontakt

Disputation inom teoretisk fysik: Johan Tidholm

kl. 10.15 – 14.00 Zoom

Johan Tidholm vid Institutionen för fysik, kemi och biologi försvarar sin avhandling med titeln “Lattice dynamics from fundamental research to practical applications". Opponent är Gerd Steinler-Neumann, University Bayreuth, Tyskland. Handledare är Igor Abrikosov, professor. Disputationen hålls online, via Zoom, sänd från Campus Valla, Fysikhuset, Planck, Linköpings universitet och är öppen för allmänheten. Kontakta therese.dannetun@liu.se för länk till mötesrummet online.

Kontakt

Disputation inom medicinsk vetenskap: Emelie Wolgast

kl. 13.00 – 16.00 Belladonna och live via Youtube

Emelie Wolgast försvarar sin doktorsavhandling "Drug use during pregnancy with focus on antidepressants". Opponent är docent Karin Sjöström, Malmö universitet. Disputationen äger rum digitalt via Zoom och Youtube med utgångspunkt i Belladonna. Kontakta Ann Josefsson, ann.josefsson@liu.se för att få mer information rörande disputationen.

Kontakt

8 december 2020

Disputation inom hållbara system: Sergio Andres Brambila Macias

kl. 09.15 – 11.00 ACAS, A-huset, Campus Valla

Sergio Andres Brambila Macias, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling "Support for the Early Stages of Designing Effective and Resource-Efficient Offerings: A cross-disciplinary approach". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Vicky Lofthouse, universitetslektor, Longborough universitet, London.

Kontakt

10 december 2020

Disputation inom medicinsk vetenskap: Lina Koppel

kl. 13.15 – 16.00 Livesändning med chatt, via Zoom och Youtube

Lina Koppel, vid institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV), försvarar sin doktorsavhandling "Pain, touch, and decision making: Behavioral and brain responses to affective somatosensory stimulation". Opponent är Professor Johannes Haushofer, Princeton University, USA. Disputationen äger rum i Belladonna och digitalt via Zoom och Youtube. Kontakta India Morrison, india.morrison@liu.se för mer information.

Kontakt

11 december 2020

Disputation inom medicinsk vetenskap: Robert Lindau

kl. 09.00 – 12.00 Youtubelänk till disputationen

Robert Lindau, vid BKV, försvarar sin doktorsavhandling "Immune regulation at the foetal-maternal interface; implications for healthy and complicated pregnancies". Opponent är professor Petra Arck, University Medical Center Hamburg-Eppendorf, Tyskland. Disputationen äger rum digitalt via Youtube med utgångspunkt i Belladonna. Kontakta Jan Ernerudh, jan.ernerudh@liu.se, för mer info.

Kontakt

Disputation inom Nanodesign: Victor Gervilla Palomar

kl. 15.00 – 18.00 Planck och online via Teams, kontakta Wendela Yonar för länk, wendela.yonar@liu.se.

Victor Gervilla Palomar, vid Institutionen för fysik, kemi och biologi, försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Metal film growth on weakly interacting substrates: multiscale modelling". Opponent är Michael Tringides, Department of Physics and Astronomy, Iowa State University, USA.

Kontakt

Disputation inom medicinsk vetenskap: Maria Teresa Casado Bedmar

kl. 15.00 – 18.30 Livesändning med chatt, via Youtube

Maria Teresa Casado Bedmar försvarar sin avhandling med titeln: "Neuro-Immuno-Regulation of Inflammation in the colonic mucosa". Opponent är professor Melanie Gareau, University of California, USA. Disputationen äger rum digitalt via Zoom och Youtube med utgångspunkt i sal Belladonna på Campus US vid Linköpings universitet. Kontakta Åsa Keita, asa.keita@liu.se för mer information och länkar.

Kontakt

15 december 2020

Disputation i nationalekonomi: Björn Toelstede

kl. 15.00 – 17.00 ACAS, A-huset, Campus Valla och via Zoom

Björn Toelstede, vid institutionen för industriell och ekonomisk utveckling (IEI), försvarar sin doktorsavhandling "Social Hierarchies between Democracy and Autocracy”. Opponent är Professor Luc Bovens, University of North Carolina, USA. Kontakta Gustav Tinghög, gustav.tinghög@liu.se för mer information och Zoom-länk.

Kontakt

18 december 2020

Disputation inom beteendevetenskap och lärande: Johanna Köpsén

kl. 13.00 – 15.00 TEMCAS, Temahuset, Campus Valla och online via Zoom. Kontakta Britt-Marie Alfredsson för länk.

Johanna Köpsén, vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande, försvarar sin avhandling med titeln "Knowledge in VET curricula and power in society and labour market, Policy and practice: demands-based and employer-driven Swedish higher vocational education". Opponent är Leesa Wheelahan, Professor, University of Toronto. Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska i TEMCAS, Campus Valla och publik inbjuds att delta online via Zoom. Kontakta britt-marie.alfredsson@liu.se för länk till Zoom.

Kontakt

Disputation i medicinsk vetenskap: Lena Stridlund

kl. 13.00 – 18.00 Yotube

Lena Stridlund vid Institutionen för hälsa, medicin och vård försvarar sin avhandling med titeln "The Social Dynamics of Labor Market Inclusion". Opponent är Berth Danermark, professor emeritus vid Örebro universitet. Disputationen kommer att sändas live via Youtube. Disputationen hålls på svenska.

Kontakt

19 februari 2021

Disputation i informationssystem: Elina Ramsell

kl. 13.00 – 15.00 Zoom

Elina Ramsell, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling i informationssystem. Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Urban Nuldén, universitetslektor, Göteborgs universitet. Vänligen kontakta Sofie Pilemalm, sofie.pilemalm@liu.se, för länk till Zoom.  

Kontakt