Visa/dölj innehåll

Disputationer vid Linköpings universitet

22 september 2020

Disputation inom teoretisk biologi: Usman Akram

kl. 09.00 – 12.00 Online

Usman Akram, vid Institutionen för fysik, kemi och biologi försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Closing nutrient cycles". Opponent är professor Bob Rees, Scotland´s Rural College. Disputationen är öppen för allmänheten och äger rum online. För mer information, kontakta Uno Wennergren, uno.wennergren@liu.se.

Kontakt

25 september 2020

Disputation inom biomolekylär och organisk elektronik: Tim Cornelissen

kl. 13.00 – 16.00 Online

Tim Cornelissen, vid Institutionen för fysik, kemi och biologi, försvarar sin doktorsavhandling med titeln ”Switching Kinetics and Charge Transport in Organic Ferroelectrics”. Opponent är docent Kamal Asadi, Max Planck Institute for polymer research, Tyskland. Disputationen är öppen för allmänheten och äger rum online. För mer information och länk, kontakta Martijn Kemerink, martijn.kemerink@cam.uni-heidelberg.de.

30 september 2020

Disputation inom elektroniska och fotoniska material: Lei Wang

kl. 10.00 – 13.00 TEMCAS T-byggnaden / Online sänd förfrågan om länk till wendela.yonar@liu.se.

Lei Wang, vid Institutionen för fysik, kemi och biologi, försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Protein Nanomaterials: Functionalization, Self-assembly, and Applications". Opponent är Doktor German Salazar Alvarez, Uppsala Universitet. Disputationen är öppen för allmänheten och tillgänglig online. För mer information, kontakta Niclas Solin, niclas.solin@liu.se. För länk till disputationen, kontakt Wendela Yonar, wendela.yonar@liu.se.

Kontakt

2 oktober 2020

Disputation inom medicinsk vetenskap: Elahe Mirrasekhian

kl. 09.00 – 12.00 Digitalt via Zoom med utgångspunkt Berzeliussalen

Elahe Mirrasekhian, vid BKV, försvarar sin doktorsavhandling "Immune to brain signalling in fever: the brain endothelium as interface". Opponent är docent Tomas Deierborg, Lunds universitet. Disputationen äger rum digitalt via Zoom med utgångspunkt i Berzeliussalen. Kontakta David Engblom, david.engblom@liu.se för att få tillgång till Zoom länk.

Kontakt

Disputation inom handikappvetenskap: Michaela Socher

kl. 10.00 – 13.00 Linköpings universitet, Campus Valla

Michaela Socher, Linnécentrum HEAD försvarar sin avhandling: Reasons for Language: Language and Analogical Reasoning Ability in Children with Cochlear Implants and Children with Typical Hearing.

Kontakt

Disputation inom Handikappvetenskap: Michaela Socher

kl. 10.00 – 13.00 Disputationen kommer att ske via Zoom. Kontakta Maria Hugo-Lindén för länk, mötes-id och lösenord.  

Reasons for Language – Language and Analogical Reasoning Ability in Children with Cochlear Implants and Children with Typical Hearing.

Kontakt

Disputation i industriell ekonomi: Harald Brege

kl. 10.00 – 12.00 ACAS, A-huset, Campus Valla

Harald Brege, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling "Exploring Proactive Market Strategies". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på svenska. Opponent är David Sjödin, biträdande professor, Luleå tekniska universitet.

Kontakt

Disputation i maskinteknik: Björn Blissing

kl. 13.15 – 15.00 C3, C-huset, Campus Valla, Linköpings universitet

Björn Blissing, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling "Driving in Virtual Reality - Requirements for automotive research and development". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är James Oliver, professor, Iowa State University, USA

Kontakt

Björn Blissing

Disputation inom tema kultur och samhälle: Tintin Hodén

kl. 13.15 – 16.15 K2, Kåkenhus, plan 2, Campus Norrköping/online 

Tintin Hodén vid Institutionen för kultur och samhälle försvarar sin doktorsavhandling med titeln: ”Motsättningarnas museum: Samproduktionen av museiideal i den offentliga debatten om Moderna museet 1972–2013.” Opponent är Hans Hayden, professor, Stockholms universitet. För att få tillgång till zoomlänk, vänligen kontakta Daniela Dahl (daniela.dahl@liu.se) senast 1 oktober.

Kontakt

9 oktober 2020

Licentiatseminarium i konstruktionsmaterial: Cheng-Han Yu

kl. 10.15 – 12.00 ACAS, A-huset, Campus Valla, Linköpings universitet

Cheng-Han Yu, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin licentiatsavhandling "Anisotropic mechanical behavior and microstructural evolution of thin-walled additively manufactured metals". Seminariet är öppet för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Opponent är Joe Kelleher, PhD, ISIS Pulsed Neutron & Muon Source.

Kontakt

Disputation inom medicinsk vetenskap: Peter Wide

kl. 13.00 – 16.00 Digitalt via Zoom och i Berzeliussalen

Peter Wide, vid BKV, försvarar sin doktorsavhandling "Clinical aspects of neurogenic bladder-sphincter dysfunction in children". Opponent är docent Maria Herthelius, Karolinska institutet, Stockholm. Disputationen äger rum i Berzeliussalen och digitalt via Zoom. Kontakta Andreea Tanasa, andreea.tanasa@liu.se för att få tillgång till länk till disputationen.

Kontakt

14 oktober 2020

Disputation inom Elektroniska och fotoniska material: Heyong Wang 

kl. 10.00 – 13.00 Online

Heyong Wang, vid Institutionen för fysik, kemi och biologi, försvarar sin doktorsavhandling med titeln ”High-quality perovskite films for efficient and stable light-emitting diodes”. Opponent är professor Ifor David William Samuel, University of St Andrews, Storbritannien. Disputationen är öppen för allmänheten och sker online. För mer information, kontakta Feng Gao, feng.gao@liu.se.

Kontakt

15 oktober 2020

Disputation inom Sensor- och aktuatorsystem

kl. 10.00 – 13.00 Online

Lingyin Meng, vid Institutionen för fysik, kemi och biologi, försvarar sin avhandling med titeln "Tailoring conducting polymer interface for sensing and biosensing". Opponent är Man Boc Gu, Korea University, Korea. Disputationen är öppen för allmänheten och finns tillgänglig online. För länk till disputationen kontakta Wing Cheung Mak, wing.cheung.mak@liu.se.

Kontakt

16 oktober 2020

Disputation inom tunnfilmsfysik: Christina Åkerlind

kl. 09.00 – 12.00 Online

Christina Åkerlind, vid Totalförsvarets forskningsinstitut, försvarar sin doktorsavhandling med titel "Optical Studies of Bio-inspired Materials for Cammouflage". Opponent är Karin Stein, Fraunhofer Institute of Optronics, System Technologies, and Image Exploitation, Tyskland. Disputationen är öppen för allmänheten och man kan delta i Planck och via Zoom. För mer information, kontakta Kenneth Järrendahl, kenneth.jarrendahl@liu.se. 

Kontakt

Disputation i hållbara system: Elias Andersson

kl. 10.15 – 12.00 ACAS, A-huset, Campus Valla, Linköpings universitet

Elias Andersson, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling "Enabling industrial energy benchmarking: Process level energy end-use, key performance indicators, and efficiency potential". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Martin Patel, professor, Geneves universitet

Kontakt

Disputation inom etnicitet och migration: Olav Nygård

kl. 10.15 – 12.00 K2, Kåkenhus, Campus Norrköping och online via Zoom

Olav Nygård, vid Institutionen för kultur och samhälle, försvarar sin doktorsavhandling "Educational Aspirations and Attainments: How resources relate to outcomes for children of immigrants in disadvantaged Swedish schools". Opponent är professor Maurice Crul, Vrije Universiteit Amsterdam. Disputationen är öppen för allmänheten och äger rum i K2, Kåkenhus, Campus Norrköping, samt online. För mer information eller online-länk, kontakta anders.neergaard@liu.se. Disputationen genomförs på engelska.

Kontakt

Disputation i hållbara system: Elias Andersson

kl. 10.15 – 12.00 Digitalt via Zoom och ACAS, A-huset, Campus Valla, Linköpings universitet

Elias Andersson, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling "Enabling industrial energy benchmarking: Process level energy end-use, key performance indicators, and efficiency potential". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Martin Patel, professor, Geneves universitet

Kontakt

21 oktober 2020

Licentiatsseminarium i hållbara system: Tharaka Gunaratne

kl. 10.00 – 12.00 Meddelas senare samt på distans

Tharaka Gunaratne, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin licentiatsavhandling "Can we go circular? On the multifaceted challenges of facilitating the valorisation of shredder fines in the Swedish context". Seminariet är öppet för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Opponent är Rajib Sinha, doktor, KTH.

Kontakt

23 oktober 2020

Disputation inom organisk kemi: Jakob Wallgren

kl. 10.00 – 13.00

Jakob Wallgren, vid Institutionen för fysik, kemi och biologi, försvarar sin doktorsavhandling med titeln "An insight into the metabolism of New Psychoactive Substances - structural elucidation of synthetic cannabinoid and fentanyl analogue metabolites using synthesized reference standards" Opponent är Professor Mogens Johannsen, Aarhus Universitet, Danmark. Disputationen är öppen för allmänheten och kommer att ske i Planck. För mer information, kontakta Johan Dahlén, johan.dahlen@liu.se.

Kontakt

Licentiatseminarium i hållfasthetslära: Jordi Loureiro Homs

kl. 10.15 – 12.00 ACAS, A-huset, Campus Valla, Linköpings universitet

Jordi Loureiro Homs, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin licentiatsavhandling "Modelling of TMF crack growth in polycrystalline gas turbine alloys - accounting for crack closure effects". Seminariet är öppet för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Opponent är Tomas Månsson, tekn dr, GKN Trollhättan.

Kontakt

Disputation inom pedagogiskt arbete: Tomas Widholm

kl. 13.00 – 16.00 Key-huset Campus Valla, sal KEY 1, och online via Zoom

Tomas Widholm vid Institutionen för kultur och samhälle försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Läromedel i praktiken – Läromedelsbruk i religionskunskap på gymnasieskolan". Fakultetsopponent: Professor Geir Skeie, Stockholms universitet och Universitetet i Stavanger. Disputationen äger rum i sal KEY1 (Keyhuset, Campus Valla) samt sänds via ZOOM. För att få ta del av ZOOM-sändningen vänligen kontakta Sofie Gustafsson.

Kontakt

30 oktober 2020

Disputation inom medicinsk vetenskap: Valentina Bruno

kl. 09.00 – 12.00 Via Zoom och i Berzeliussalen 

Valentina Bruno, vid BKV, försvarar sin doktorsavhandling "Clinical and Immunological Aspects on Recurrent Pregnacy Loss". Opponent är professor Uno Markert, Friedrich-Schiller Universität, Jena, Tyskland. Disputationen äger rum digitalt via Zoom med utgångspunkt i Berzeliussalen. Kontakta Jan Ernerudh, jan.ernerudh@liu.se, för att få tillgång till länk till disputationen. För mer information kontakta Jan Ernerudh, e-post jan.ernerudh@liu.se eller Sonia Lander, e-post sonia.lander@liu.se.

Kontakt

Jan Ernerudh

Disputation inom nationalekonomi: Camilla Strömbäck

kl. 13.15 – 15.00 ACAS, A-huset, Campus Valla och via Zoom

Camilla Strömbäck, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling "Self-Control, Financial Well-Being, and motivated Reasoning - Essays in Behavioral Finance". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Opponent är Marcus Selart, professor, Norwegian School of Economics. Disputationen hålls på svenska.

8 december 2020

Disputation inom hållbara system: Sergio Andres Brambila Macias

kl. 09.15 – 11.00 ACAS, A-huset, Campus Valla

Sergio Andres Brambila Macias, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling "Support for the Early Stages of Designing Effective and Resource-Efficient Offerings: A cross-disciplinary approach". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Vicky Lofthouse, universitetslektor, Longborough universitet, London.

Kontakt

Visa/dölj innehåll