Disputationer vid Linköpings universitet

21 januari 2021

Disputation i design: Chu Wanjun

kl. 10.00 – 12.00 ACAS, A-huset, Campus Valla, Linköpings universitet

Chu Wanjun, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling "On the other side of change: Exploring the role that design can play in retaining sustainable doings". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Oskar Rexfelt, docent, Chalmers tekniska högskola.

Kontakt

Chu Wanjun

22 januari 2021

Licentiatseminarium inom reglerteknik: Robin Forsling

kl. 10.15 – 13.00 Online via Zoom

Robin Forsling, vid Institutionen för systemteknik, presenterar sin licentiatexamination "Decentralized Estimation Using Conservative Information Extraction". Framläggningen är öppen för allmänheten. Framläggningen hålls på engelska. Opponent är Dr.-Ing. Benjamin Noack, Karlsruhe Institute of Technology. Handledare: Professor Fredrik Gustafsson.

Kontakt

Disputation inom matematiska vetenskaper: Oskar Ålund

kl. 13.15 – 16.30 Online via Zoom

Oskar Ålund, vid Matematiska institutionen, försvarar sin avhandling "Applications of summation-by-parts operators". Opponent är Docent Murtazo Nazarov, Uppsala Universitet, IT Institutionen. Disputationen äger rum digitalt via Zoom. Kontakta Jan Nordström, jan.nordstrom@liu.se, för mer information och länk till Zoom.

Kontakt

28 januari 2021

Disputation i medicinsk vetenskap: Moa Yngve

kl. 09.00 – 14.00 Youtube

Moa Yngve vid Institutionen för hälsa, medicin och vård försvarar sin avhandling med titeln "Participation and ICT: Students with Special Educational Needs in Upper Secondary School". Opponent är professor Ingeborg Nilsson, Umeå universitet. Disputationen kommer att hållas på svenska.

Kontakt

29 januari 2021

Disputation inom Medicinsk vetenskap: Charlotta Lans

kl. 09.30 – 13.00 Youtube

Charlotta Lans, vid Institutionen för hälsa, medicin och vård, försvarar sin avhandling med titeln "Exercise training and testing in patients with heart failure". Fakultetsopponent Anita Wisén, Lunds universitet.  

Kontakt

Disputation inom Fordonssystem: Fatemeh Mohseni

kl. 10.15 – 13.00 Online via Zoom och Ada Lovelace, B-huset, ingång 27, plan 2, Campus Valla

Fatemeh Mohseni, vid Institutionen för systemteknik, försvarar sin avhandling "Decentralized Optimal Control for Multiple Autonomous Vehicles in Traffic Scenarios". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan krävs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Ass. prof. Jonas Mårtensson, KTH.

Kontakt

Disputation inom medicinsk vetenskap: Axel Ågren

kl. 13.00 – 18.00 Youtube

Axel Ågren, vid Institutionen för hälsa, medicin och vård, försvarar sin doktorsavhandling med titel: "Loneliness and Dying as Issues of Public Concern in Sweden". Opponent är docent Cecilia Larsdotter, Sophiahemmet Högskola. Disputationen kommer att hållas på svenska.

Kontakt

Disputation i tema Barn: Johanna Gustafsson

kl. 13.15 – 15.30 Temcas, Temahuset, Campus Valla, Linköping

Johanna Gustafsson, Institutionen för Tema, försvarar sin avhandling med titeln "Adoptivfamiljers återresor till barnens födelseländer". Opponent är biträdande professor Malene Gram, Aalborg universitet, Danmark. Kontakta Eva Danielsson, eva.danielsson@liu.se, för mer information och länk till digital sändning via Zoom.

Kontakt

2 februari 2021

Disputation inom medicinsk vetenskap: Jenny Nordqvist

02 februari 2021 kl. 09.00 - 05 februari 2021 kl. 15.00 Youtube

Jenny Nordqvist vid Institutionen för hälsa, medicin och vård försvarar sin avhandling med titeln "Patients with subacromial pain in primary care: Assessment and efficacy of physiotherapy-guided exercise treatment". Opponent är professor emeritus Roland Thomeé, Göteborgs universitet.

Kontakt

5 februari 2021

Disputation i tema Teknik och social förändring: Fredrik Envall

kl. 10.00 – 12.00 Tem21, Temahuset, Campus Valla, Linköping

Fredrik Envall, Institutionen för Tema, försvarar sin avhandling med titeln "Experimenting for change? The politics of accomplishing environmental governance through smart energy pilot projects". Opponent är professor Matthew Cashmore, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Kontakta Josefin Frilund, josefin.frilund@liu.se, för mer information och länk till digital sändning via Zoom.

Kontakt

Disputation i tema Barn: Alex Orrmalm Makii

kl. 13.15 – 15.30 Temcas, Temahuset, Campus Valla

Alex Orrmalm Makii, Institutionen för Tema, försvarar sin avhandling med titeln "Babies' engagements with everyday things - an ethnographic study of materiality, movement and participation". Opponent är professor Peter Kraftl, University of Birmingham, UK. Kontakta Eva Danielsson, eva.danielsson@liu.se, för mer information och länk till digital sändning via Zoom.

Kontakt

10 februari 2021

Disputation i maskinteknik: Peter Hallberg

kl. 10.15 – 12.00 ACAS, A-huset, Campus Valla och via Zoom

Peter Hallberg, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling "On Knowledge Creation and Learning at the Intersection of Product Development and Engineering Education". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på svenska. Opponent är Johan Malmqvist, professor, Chalmers tekniska högskola.

Kontakt

Disputation inom Tillämpad fysik: Josefin Nissa

kl. 14.00 – 18.00 Online och K1, Kåkenhus, Campus Norrköping. Kontakta Jennie Jordenlöv, jennie.jordenlov@liu.se för länk till Zoom.

Josefin Nissa vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, försvarar sin avhandling med titeln ”Interacting with biological membranes using organic electronic devices”. Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska. Opponent: Professor Susan Daniel, Cornell University, Chem & Biomolec Eng., USA Handledare: Daniel Simon. Kontakta Jennie Jordenlöv, jennie.jordenlov@liu.se för länk till Zoom.

Kontakt

12 februari 2021

Licentiatseminarium inom maskinteknik med inriktning konstruktionsmaterial: Jinghao Xu.

kl. 10.15 – 12.00 ACAS, A-huset, Campus Valla, Linköpings universitet och via Zoom

Jinghao Xu vid Avdelningen konstruktionsmaterial, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling försvarar sin avhandling med titeln ”Alloy Design and characterization of γ’ Strengthened Nickel-based Superalloys for Additive Manufacturing”. Handledare är professor Johan Moverare. Opponent är professor Dr Eric A Jägle, Institute of Materials Science, University of the Bundeswehr München, Germany. Disputationen hålls på  engelska och är öppen för allmänheten. 

Kontakt

Disputation inom matematiska vetenskaper: Björn Morén

kl. 14.00 – 17.00 Digitalt via Zoom

Björn Morén, vid Matematiska institutionen, försvarar sin avhandling "Treatment Planning of High Dose-Rate Brachytherapy - Mathematical Modelling and Optimization". Opponent är Bram L. Gorissen, Ph.D, Broad Institute, Cambridge, MA, USA. Disputationen äger rum digitalt via Zoom. Kontakta Torbjörn Larsson, torbjorn.larsson@liu.se, för mer information och länk till Zoom.

Kontakt

19 februari 2021

Disputation i informationssystem: Elina Ramsell

kl. 13.00 – 15.00 C3, C-huset, Campus Valla och via Zoom

Elina Ramsell, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling i informationssystem. Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Urban Nuldén, universitetslektor, Göteborgs universitet. Vänligen kontakta Madeleine Nyberg, madeleine.nyberg@liu.se, för länk till Zoom.  

Kontakt

25 februari 2021

Disputation inom Naturvetenskapernas och ingenjörsvetenskapernas didaktik: Andreas Göransson

25 februari 2021 kl. 10.00 - 25 mars 2021 kl. 14.00 Online via Zoom och TPM55, Täppan, Campus Norrköping

Andreas Göransson, vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, försvarar sin avhandling med titeln ”Making sense of evolution: visualization design and students' conceptual understanding”. Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska. Opponent: Professor Anat Yarden, Dept. of Science Teaching,Weizmann Institut, Israel. Handledare: Professor Lena Tibell.

Kontakt

26 februari 2021

Disputation inom Kultur och samhälle: Matilda Torstensson Wulf

kl. 10.00 – 13.00 Online via Zoom

Matilda Torstensson Wulf, vid Institutionen för kultur och samhälle, försvarar sin doktorsavhandling med titeln ”Kärlekens paradis: Om konflikten mellan kärlek och konst i Henrik och Märta Tikkanens äktenskapsdialog”. Opponent är Sven Anders Johansson, professor, Mittuniversitetet. För länk till Zoom-sändningen, vänligen kontakta Sofie Gustafsson senast den 25 februari. 

Kontakt

Disputation i teknisk mekanik: Jan-Lucas Gade

kl. 10.15 – 12.00 ACAS, A-huset, Campus Valla och via Zoom

Jan-Lucas Gade, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling “Mechanical Properties of Arteries: An In Vivo Parameter Identification Method”. Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Stéphane Avril, MINES Saint-Étienne, Frankrike.

Kontakt

3 mars 2021

Disputation inom Tillämpad fysik: Marie Jakesova

kl. 10.00 – 14.00 Online och K1, Kåkenhus, Campus Norrköping. Kontakta Jennie Jordenlöv, jennie.jordenlov@liu.se för länk till

Marie Jakesova vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, försvarar sin avhandling med titeln ”Wireless Bioelectronic Devices Driven by Deep Red Light”. Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska. Opponent: Professor Diego Ghezzi, EPFL, Center for Neuroprosthetics, Schweiz Handledare: Daniel Simon. Kontakta Jennie Jordenlöv, jennie.jordenlov@liu.se för länk till Zoom.

Kontakt

26 mars 2021

Disputation inom Visualisering och medieteknik: Kahin Akram Hassan

kl. 09.30 – 13.30 Online via Zoom och TPM55

Kahin Akram Hassan vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, försvarar sin avhandling med titeln “It's About Time: User-centered Evaluation of Visual Representations for Temporal Data”.  Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska. Opponent är Opponent är Christian Tominiski, Institute for Visual & Analytic Computing, University of Rostock, Tyskland. Handledare är Niklas Rönnberg.

Kontakt