Disputationer vid Linköpings universitet

Disputationer

26 april 2024

Disputation inom medicinsk vetenskap: Maike Bensberg

kl. 09.00 – 12.00 Granitsalen, plan 9, Hus 440, Ingång 7, Norra entrén, Campus US

Maike Bensberg, vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, försvarar sin doktorsavhandling ”DNA methylation in T cell leukaemia”. Opponent är docent Sofie Degerman, Umeå universitet. Disputationen äger rum i Granitsalen, Campus US. Vid frågor kontakta huvudhandledare Colm Nestor. Vill du följa via Zoom, kontakta maike.bensberg@liu.se.

Kontakt

Disputation inom Tillämpad fysik: Patrik Isacsson

kl. 10.15 – 13.00  Sal K2, Kåkenhus, Campus Norrköping

Patrik Isacsson, vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, försvarar sin avhandling med titeln "Material Design for Paper Electrodes: A Papermaking Perspective on Electrode Fabrication".  Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska. Opponent är Professor Nadège Reverdy-Bruas; Université Grenoble Alpes, Grenoble INP, Frankrike. Handledare är Isak Engquist, LiU.

Kontakt

Disputation inom medicinsk vetenskap: Inga-Lena Johansson

kl. 13.00 – 16.00 Belladonna, Hus 511, Campus US

Inga-Lena Johansson, vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, försvarar sin doktorsavhandling ”Parkinson's disease and communication: Intelligibility, interaction and participation”. Opponent är Margaret Walshe, professor, Trinity College Dublin, Irland. Disputationen äger rum i Belladonna, Campus US. Vid frågor kontakta handledare Christina Reuterskiöld.

Kontakt

3 maj 2024

Disputation inom medicinsk vetenskap: Liselott Fornander

kl. 09.00 – 12.00 Fornborgen, ViN-gården, Vrinnevisjukhuset, Norrköping

Liselott Fornander, vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, försvarar sin doktorsavhandling ”About how we talk here - aspects on communication and team cognition of trauma resuscitation teams”. Opponent är Karin Pukk Härenstam, docent, Karolinska Institutet. Disputationen äger rum i Fornborgen, ViN-gården, Vrinnevisjukhuset. Vid frågor kontakta huvudhandledare Lena Nilsson.

Kontakt

Disputation inom Visualisering och medieteknik: Alina Pranovich 

kl. 09.15 – 13.00 Sal K3, Kåkenhus, Campus Norrköping

Alina Pranovich, vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, försvarar sin avhandling med titeln "Modelling appearance printing – Acquisition and digital reproduction of translucent and goniochromatic materials".  Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska. Opponent är Associate Professor Peter Stefan Nussbaum, Norweigan University of Science and Technology (NTNU). Handledare är Sasan Gooran, LiU.

Kontakt

Disputation inom medicinsk vetenskap: Mats Svantesson

kl. 13.00 – 16.00 Belladonna, Hus 511, Campus US

Mats Svantesson, vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, försvarar sin doktorsavhandling ”Self-supervised deep learning and EEG categorization”. Opponent är Docent Gerald Cooray från Karolinska Institutet. Disputationen äger rum i Belladonna, Campus US. Vid frågor kontakta huvudhandledare Magnus Thordstein, biträdande professor, överläkare, BKV, LiU.

Kontakt

Licentiatseminarium AI-verktyg och komplexa system: Elinor Särner

kl. 13.00 – 16.00 ACAS, A-huset, Campus Valla, Linköping

Elinor Särner vid Avdelningen för Projekt, Innovationer och Entreprenörskap, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin avhandling med titeln "Development of AI-tools for making sense of future complex intelligent systems". Handledare är Anna Yström, biträdande professor, Linköpings universitet. Opponent är Mats Engwall, professor, KTH. Seminariet är öppet för allmänheten.

Kontakt

8 maj 2024

Disputation inom medicinsk vetenskap: Mattias Törnudd

kl. 09.00 – 13.00 Hugo Theorellsalen, hus 440, plan 9, campus US

Mattias Törnudd, vid institutionen för hälsa, medicin och vård försvarar sin avhandling med titeln "Protamine, Platelet Function and Coagulation in Cardiac Surgery.". Handledare är Sören Berg, docent vid Linköpings universitet. Opponent är Ulf Schött, docent vid Lunds Universitet. Disputationen äger rum i Hugo Theorellsalen.

Kontakt

Disputation inom medicinsk vetenskap: John Samuelsson

kl. 13.00 – 16.00 Originalet, Qulturum, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

John Samuelsson, vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, försvarar sin doktorsavhandling ”Metabolic control and mortality in Type 1 diabetes mellitus with onset in childhood/adolescence”. Opponent är professor Jonas Ludvigsson, Karolinska Institutet. Vid frågor kontakta biträdande professor Karin Åkesson.

Kontakt

Karin Åkesson

13 maj 2024

Disputation i analytisk sociologi: Miriam Hurtado Bodell

kl. 14.00 – 17.00 K4, Campus Norrköping

Miriam Hurtado Bodell vid Institutet för analytisk sociologi, IEI, försvarar sin avhandling med titeln "Mining for Meaning: Using computational text analysis for social inquiry". Handledare är Marc Keuschnigg, biträdande professor, Linköpings universitet. Opponent är Laura Nelson, biträdande universitetslektor, The University of British Columbia. Disputationen hålls på engelska och är öppen för allmänheten. Kontakta Madelene Töpfer för Zoom-länk.

Kontakt

Marc Keuschnigg

14 maj 2024

Disputation inom Tillämpad fysik: Mohsen Mohammadi

kl. 13.00 – 17.00 Sal K1, Kåkenhus, Campus Norrköping

Mohsen Mohammadi, vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, försvarar sin avhandling med titeln "Stretchable Electronics using Wood-based Functional Materials".  Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska. Opponent är Professor Martin Kaltenbrunner, Johannes Kepler University Linz, Österrike. Handledare är Klas Tybrandt, LiU.

Kontakt

16 maj 2024

Disputation inom medicinsk vetenskap: Johannes Gubat

kl. 09.00 – 12.00 Papaver, hus 511, Campus US och även via Zoom

Johannes Gubat, vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, försvarar sin doktorsavhandling ”Identifying Essential Deubiquitinase Interactions and Targeting Protein Ubiquitination in Cancer”. Opponent är Per Lindahl, professor, Göteborgs universitet. Disputationen äger rum i Papaver, Campus US. Vid frågor kontakta huvudhandledare Padraig D´arcy.

Kontakt

17 maj 2024

Disputation inom medicinsk vetenskap: Ida Åkerlund

kl. 09.00 – 13.00 Hasselquistsalen, campus US

Ida Åkerlund, vid institutionen för hälsa, medicin och vård försvarar sin avhandling med titeln "Injury Prevention in Youth Male and Female Floorball Players, Effects, Compliance, and Experiences of the Knee Control Programme.". Handledare är Martin Hägglund, professor vid Linköpings univsersitet. Opponent är Kati Pasanen, University of Calgary. Disputationen äger rum i Hasselquistsalen, campus US. Vill du följa disputationen via Zoom, kontakta Åsa Fahlstedt.

Kontakt

Disputation inom Tillämpad fysik: Cyril Routier

kl. 10.00 – 13.00 Sal K4, Kåkenhus, Campus Norrköping

Cyril Routier, vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, försvarar sin avhandling med titeln "Plant Nanobionics: From Localized Carbon Capture to Precision Molecular Delivery".  Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska. Opponent är Associate Professor Seon-Yoeng Kwak, Seoul National University, Sydkorea. Handledare är Eleni Stavrinidou, LiU.

Kontakt

Disputation i maskinteknik med inriktning hållfasthetslära: Daniel Nilsson

kl. 10.15 – 12.15 C3, A-huset, Campus Valla, Linköping

Daniel Nilsson, Avdelningen för mekanik och hållfasthetslära, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin avhandling med titeln "A deltaJ approach for non-linear fatigue crack propagation: Experimental and numerical investigation of a ductile superalloy". Handledare är Kjell Simonsson, professor vid Linköpings universitet. Opponent är Johan Ahlström, biträdande professor vid Chalmers. Disputationen är öppen för allmänheten.

20 maj 2024

Disputation i design: Juan Felipe Ruiz Munoz

kl. 09.00 – 12.00 ACAS, A-huset, Campus Valla, Linköping

Juan Felipe Ruiz Munoz, Avdelningen för produktrealisering, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin avhandling med titeln "Problems of Problem-Based Design Engineering Education". Handledaren är Renee Wever, professor vid Linköpings universitet. Opponent är Anna Öhrvall Rönnbäck, professor vid Luleå universitet. Disputationen är öppen för allmänheten.

Licentiatseminarium inom nationelekonomi: Niklas Ottosson

kl. 13.15 – 16.15 Diana, A-huset, Campus Valla, Linköping

Niklas Ottosson vid Avdelningen för nationalekonomi, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin avhandling med titeln "Two Essays in the Economics of Discrimination: Ethnicity and Gender in the Labor Market and Welfare System". Handledare är Ali Ahmed, professor, Linköpings universitet. Opponent är Monika Hjeds Löfmark, fil. dr., Svenska institutet för europapolitiska studier. Seminariet är öppet för allmänheten. 

24 maj 2024

Disputation inom Tillämpad fysik: Anatolii Makhinia 

kl. 10.00 – 13.00 Sal K1, Kåkenhus, Campus Norrköping

Anatolii Makhinia, vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, försvarar sin avhandling med titeln "Advanced Additive Manufacturing of Organic Electrochemical Transistors for Bioelectronic and Logic Circuit Applications".  Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska. Opponent är Dr Barbara Stadlober, Institute for Sensors, Photonics and Manufacturing Technologies, Joanneum Research, Österrike. Handledare är Simone Fabiano, LiU och Peter Andersson Ersman, RISE.

Kontakt

Disputation inom teknik och social förändring: Nancy Brett

kl. 13.15 – 16.15 Temcas, plan 2, ingång 37, Tema-huset,Campus Valla

Nancy Brett, vid Institutionen för Tema, försvarar sin doktorsavhandling med titeln “Bridging Local Constraints and Global Priorities: The Shaping of Swedish Biogas Markets”. Opponent är professor Tomas Moe Skjølsvold, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Disputationen hålls på engelska.

Kontakt

31 maj 2024

Disputation inom medicinsk vetenskap: Marlene Dufvenberg

kl. 09.00 – 13.00 Hasselquistsalen, campus US

Marlene Dufvenberg, vid institutionen för hälsa, medicin och vård försvarar sin avhandling med titeln “Adolescent Idiopathic Scoliosis. Postural Stability, Prognostic factors and Impact of Conservative Treatments on Radiologic, Clinical and Self-Reported Outcomes”. Handledare är Allan Abbott, professor vid Linköpings universitet Opponent är Josefine Nili, docent Karolinska Institutet. Disputationen äger rum i Hasselquistsalen, campus US.

Disputation inom Tillämpad fysik: Marzieh Zabihipour 

kl. 10.00 – 13.00 Sal K1, Kåkenhus, Campus Norrköping

Marzieh Zabihipour, vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, försvarar sin avhandling med titeln "Organic Electrochemical Transistors for Printed Digital Circuits".  Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska. Opponent är Professor Ronald Österbacka, Faculty of Science and Engineering, Åbo Akademi, Finland. University. Handledare är Magnus Berggren, LiU

Kontakt

Licentiatseminarium i Elektro-och Systemteknik med inriktning mot Kommunikationssystem: Olle Abrahamsson

kl. 10.15 – 12.15 Ada Lovelace, B-huset, Campus Valla

Olle Abrahamsson vid Institutionen för systemteknik (IDA) försvarar sin licentiatavhandling med titeln "On Aggregation and Dynamics of Opinions in Complex Networks". Handledare: Erik G. Larsson, professor, Linköpings universitet och Danyo Danev, universitetslektor, Linköpings universitet. Opponent: Johan Thunberg, universitetslektor, Lunds universitet. Seminariet är öppen för allmänheten och hålls på engelska.

Kontakt

5 juni 2024

Disputation inom medicinsk vetenskap: Anna Seiterö

kl. 09.00 – 13.00 Hasselquistsalen, campus US

Anna Seiterö, vid institutionen för hälsa, medicin och vård försvarar sin avhandling med titeln " Health to target physical activity, diet, alcohol, and smoking among Swedish high school students: Processes and outcomes of a multiple health behavior change intervention {LIFE4YOUth)". Opponent är professor Anne Söderlund, Mälardalens universitet. Disputationen äger rum i Hasselquistsalen, campus US.

Disputation inom medicinsk vetenskap: Jenny Koppner

kl. 13.00 – 16.00 Fornborgen, Vrinnevisjukhuset (ingång 10)

Jenny Koppner, vid institutionen för hälsa, medicin och vård försvarar sin avhandling med titeln " Stress and mental health in populations of societies exposed to extraordinary circumstances with focus on perceived and biological stress, perceived health, psychosocial factors, and sense of coherence ". Handledare är Åshild Olsen Faresjö vid Linköpings univsersitet. Opponent är Helgi Schiöth, Uppsala universitet. Disputationen äger rum i Fornborgen, Vrinnevisjukhuset Norrköping.

10 juni 2024

Disputation inom hållbara system med inriktning miljömanagement och miljöteknik: Johan Vogt Duberg

kl. 13.00 – 16.00 ACAS, A-huset, Campus Valla, Linköping

Johan Vogt Duberg vid Avdelningen för industriell miljöteknik, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin avhandling med titeln "Initiating Remanufacturing for Original Equipment Manufacturers". Handledare är Erik Sundin, professor, Linköpings universitet. Opponent är Andreas Feldmann, docent, KTH. Seminariet är öppet för allmänheten.

12 juni 2024

Disputation i affärsrätt: Isabelle Bengtsson

kl. 13.15 – 16.15 ACAS, A-huset, Campus Valla, Linköping

Isabelle Bengtsson vid Avdelningen affärsrätt, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin avhandling med titeln "Tvångsvis markåtkomst – privata aktörer, vinstintressen och egendomsskydd". Handledare är Elif Härkönen, docent, Linköpings universitet. Oppontent är Christina Olsen-Lundh, docent, Göteborgs universitet. Seminariet är öppet för allmänheten.

Kontakt

14 juni 2024

Licentiatseminarium inom maskinkonstruktion: Sanjay Nambiar

kl. 10.15 – 13.00 ACAS, A-huset, Campus Valla, Linköping

Sanjay Nambiar vid avdelningen för Produktrealisering, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin avhandling med titeln "Advancements in Dynamic Industrial Automation: Transformative Solutions and Digital Twin Implementation". Handledare är Mehdi Tarkian, biträdande professor, Linköpings universitet. Opponent är Fredrik Danielsson, professor, Högskolan Väst. Disputationen hålls på engelska och är öppen för allmänheten. 

Kontakt

Mehdi Tarkian

LiU:s kalendarium