Disputationer vid Linköpings universitet

7 december 2021

Disputation vid Dynamics of Health and Welfare: Cristina Mendes Santos

kl. 13.00 – 16.00 TEMCAS, Campus Valla och online via Zoom

Cristina Mendes Santos, doktorand vid Erasmus Mundus Phoenix programmet Dynamics of Health and Welfare (IKOS) försvarar sin doktorsavhandling med titeln ”Developing Internet Interventions to Improve Psychosocial Outcomes in Breast Cancer Survivors: Attitudes and practices in Portuguese Cancer Settings”. Opponent är professor Irma Verdonck-de Leeuw, Vrije Universiteit Amsterdam. Disputationen hålls på engelska och är öppen för allmänheten. Kontakta Britt-Marie Alfredsson för länk till Zoom. 

Kontakt

8 december 2021

Disputation i hållara system: John Laurence Esguerra

kl. 09.00 – 11.00 C3, C-huset, Campus Valla och via Zoom

John Laurence Esguerra, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling "Developing strategies for improved economic performance and reduced climate impact of landfill mining in Europa". Disputationen är öppen för allmänheten. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Anders Damgaard, doktor, Danmarks tekniska universitet. Zoom länk: https://liu-se.zoom.us/j/66408327857 Meeting ID: 664 0832 7857 Passcode: 924124

Kontakt

10 december 2021

Disputation i Bioinformatik: Olof Rundquist

kl. 09.00 – 13.00 Planck J207, Fysikhuset ing 57, Campus Valla och via Zoom. 

Olof Rundquist, vid institutionen för fysik, kemi och biologi, försvarar sin doktorsavhandling "Multi-omic time-series analysis of T-cells as a model for identification of biomarkers, treatments and upstream disease regulators". Opponent är Professor Riitta Lahesmaa, University of Turku, Faculty of Medicine, Finland.

Kontakt

Disputation inom medicinsk vetenskap: Madelene Wedin

kl. 09.00 – 12.00 Zoomlänk: https://liu-se.zoom.us/j/65569602185?pwd=MlRQb2VvOUxSNkJpSFdOaExQSEs1QT09 Lösenord: 924044

Madelene Wedin, vid institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, försvarar sin doktorsavhandling ”On lymphedema of the lower limbs after treatment of endometrial cancer: with emphasis on incidence, quality of life, risk factors, and health economy”. Opponent är Adj prof Håkan Brorson, Lunds universitet. Disputationen äger rum i Belladonna, Campus US och via Zoom.

Kontakt

Disputation i hållbara system: Tharaka Gunaratne

kl. 09.00 – 12.00 C3, C-huset, Campus Valla, Linköpings universitet

Tharaka Gunaratne, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling "Valorisation of heterogeneous industrial residues". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är docent Jouni Korhonen. Zoom länk: https://liu-se.zoom.us/j/63303607616 Meeting ID: 633 0360 7616 Passcode: 691606

Kontakt

Disputation inom materialdesign: Ahmed El Ghazaly

kl. 09.15 – 12.30 Online via Zoom

Ahmed El Ghazaly, vid Institionen för fysik, kemi och biologi, försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Acoustic platform for MXene synthesis and electrochemical behaviour of i-MXenes in aqueous electrolytes”. Opponent är Professor Husam N AlSharif, King Abdullah University of Science and Technology, Saudi Arabia. För Zoomlänk kontakta sofie.bondesson@liu.se.

Disputation inom pedagogik Åsa Mårtensson

kl. 13.00 – 15.00 Sal I:101, I-huset

Åsa Mårtensson försvarar sin avhandling med titeln: "Yrkesutbildning på gränsen mellan skola och arbetsliv- en intervjustudie om yrkeslärares och handledares arbete med arbetsplatsförlagt lärande". Opponent är docent Nina Kilbrink, Karlstad universitet. 

Kontakt

Disputation i medicinsk vetenskap: Thérèse Eriksson

kl. 13.00 – 17.00 Hasselqvist, ingång 76, hus 511-001

Thérèse Eriksson vid Institutionen för hälsa, medicin och vård försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Promises and pitfalls of value-based reimbursement in healthcare". Opponent är Clas Rehnberg, professor vid Karolinska institutet. 

Kontakt

Disputation i tema Miljöförändring: Emelie Fälton

kl. 13.15 – 16.00 Temcas, Campus Valla och via Zoom

Emelie Fälton, vid tema Miljöförändring, försvarar sin avhandling "Shapeshifting Nature: Ambivalent Ways of Seeing the Non-Human World within Swedish National Park Tourism and its Visual Culture". Opponent är Dr. Keri Cronin från Brock University. Disputationen kommer att hållas på engelska. Det går att delta digitalt via Zoom.

Kontakt

Disputation i logistik: Olle Olsson

kl. 13.15 – 15.00 ACAS, A-huset, Campus Valla, Linköpings universitet och digitalt

Olle Olsson, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling Managing variability in patient flows. Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på svenska. Opponent är Daniel Ekwall, professor, Högskolan i Borås. Zoom länk: https://liu-se.zoom.us/j/63422738426 Meeting ID: 634 2273 8426

Kontakt

Olle Olsson

13 december 2021

Disputation inom medicinsk vetenskap: Sophia Lindeberg

kl. 13.00 – 16.00 Berzeliussalen, Campus US och via Zoom

Sophia Lindeberg, vid institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, försvarar sin doktorsavhandling "Dementia, Sense-making and Evaluations: Implications for Communication". Opponent är professor Louise Nygård, KI, Stockholm. Disputationen äger rum i Berzeliussalen, Campus US och via Zoom för åhörare på distans. Webbinarielänk för åhörare: https://liu-se.zoom.us/j/65843522802

Kontakt

Nicole Müller

14 december 2021

Disputation i maskinteknik: Anton Wiberg

kl. 10.15 – 12.00 ACAS, A-huset, Campus Valla, Linköpings universitet

Anton Wiberg, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling "Design Automation for Additive Manufacturing - A multidisciplinary Design Optimization Approach". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Kristina Shea, professor, ETC Zürich.

Kontakt

Disputation i Dynamics of Health and Welfare: Andrea Bruno de Sousa

kl. 13.15 – 16.30 Temcas, Temahuset, Campus Valla

Andrea Bruno de Sousa, vid Institutionen för Tema och Institutionen för kultur och samhälle, försvarar sin avhandling "A parental perspective on child chronic kidney disease: The lived experience of caregiving in Portugal". Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska. Opponent är professor emerita Sonja Olin Lauritzen, Stockholms universitet. Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska.

Kontakt

15 december 2021

Disputation i analytisk sociologi: Selcan Mutgan

kl. 13.15 – 15.00 K1, Kåkenhus, Campus Norrköping, Linköpings universitet och digitalt

Selcan Mutgan, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling "Free to choose? Studies of Opportunity Constraints and the Dynamics of School Segregation". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Francesco Candeloro Billari, professor, University of Bocconi. Disputationen äger även rum digitalt via Zoom. För mer information kontakta Madelene Töpfer, madelene.topfer@liu.se

Kontakt

Selcan Mutgan

16 december 2021

Disputation i maskinteknik: Robert Casper

kl. 09.00 – 11.00 ACAS, A-huset, Campus Valla, Linköpings universitet

Robert Casper, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling "Automotive Remanufacturing Business in a Changing Market". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Amir Rashid, professor, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm.

Kontakt

17 december 2021

Disputation inom medicinsk vetenskap: Susanne Liffner

kl. 09.00 – 12.00 Belladonna, Campus US och via Zoom

Susanne Liffner vid institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, försvarar sin doktorsavhandling "Infertility in men in relation to their birth characteristics". Opponent är docent Britt Friberg, Lunds universitet, Sverige. Disputationen äger rum i Belladonna, Campus US och digitalt via Zoom. Zoomlänk till disputationen: https://liu-se.zoom.us/j/67083729705

Kontakt

Disputation inom tunnfilmsfysik: Erik Ekström

kl. 09.15 – 13.00 Online via Zoom

Erik Ekström, vid institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM), försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Epitaxial growth, structure, and thermoelectric properties of CaMn- and V-based oxides". Opponent är professor Nini Pryds, DTU, Lyngby, Danmark. För Zoomlänk kontakta henrietta.winslow@liu.se.

Licentiatseminarium inom reglerteknik: Anton Kullberg

kl. 10.15 – 13.00 Ada Lovelace, B-huset, ingång 27, plan 2, Campus Valla eller via Zoom

Anton Kullberg, vid Institutionen för systemteknik, presenterar sin licentiatavhandling "On Joint State Estimation and Model Learning using Gaussian Process Approximations". Framläggningen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan krävs. Framläggningen hålls på engelska. Opponent är Asst. Prof Arno Solin, Aalto University. Handledare: Assoc. Prof Gustaf Hendeby.

Kontakt

Disputation inom medicinsk vetenskap: Martin Holmbom

kl. 13.00 – 16.00 Berzeliussalen, Campus US och via Zoom

Martin Holmbom vid institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, försvarar sin doktorsavhandling "Clinical Impact of Bloodstream Infections - Characterization, Risk factors and Outcome". Opponent är professor Ralph Peeker, Sahlgrenska Universitetet, Sverige. Disputationen äger rum digitalt via Zoom med utgångspunkt i Berzeliussalen. Kontakta Håkan Hanberger, för att få tillgång till länk till disputationen. 

Kontakt

Disputation i tema Miljöförändring: Maria Jernnäs

kl. 13.15 – 16.30 Temcas, Campus Valla

Maria Jernnäs, vid tema Miljöförändring, försvarar sin avhandling "Governing Climate Change under the Paris Regime: Meeting Urgency with Voluntarism". Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska.

Kontakt

14 januari 2022

Disputation inom tillämpad fysik: Tobias Abrahamsson

kl. 10.15 – 14.15 Online via Zoom eller K1, Kåkenhus, Campus Norrköping

Tobias Abrahamsson vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, försvarar sin avhandling med titeln ”Synthetic functionalities for ionic and electron conductive polymers – for biological interfaces and organic electronics applications ”. Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska. Opponent: Professor David Mecerreyes Handledare: Daniel Simon För deltagande online kontakta Jennie Jordenlöv, jennie.jordenlov@liu.se, för zoomlänk.

Kontakt