Disputationer vid Linköpings universitet

20 augusti 2021

Disputation inom kemi med inriktning materialkemi: Hama Nadhom

kl. 09.15 – 16.00

Hama Nadhom försvarar sin doktorsavhandling "Area selective chemical vapor deposition of metallic films using plasma electrons asa reducing agent" vid Linköpings universitet. Plats Planck, Fysikhuset, Campus Valla. Opponent: Professor Wilhelmus (Erwin) Kessels, TU/Eindhoven, Applied physics. För mer info: henrik.pedersen@liu.se

Kontakt

6 september 2021

Disputation i medicinsk vetenskap: Sofia Hammarström

kl. 13.00 – 18.00 Belladonna, Campus US, Linköping

Sofia Hammarström vid Institutionen för hälsa, medicin och vård, försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Identification of young people at risk of sexual ill health – implementing a new tool in youth clinics". Opponent är professor Gisela Priebe, Karlstad universitet.

Kontakt

9 september 2021

Disputation i medicinsk vetenskap: Maria Andreassen

kl. 09.00 – 13.00 K1, Campus Norrköping, Norrköping

Maria Andreassen, vid Institutionen för hälsa, medicin och vård, försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Digital Support for People with Cognitive  Impairment – an Intervention to Increase Occupational Performance and Independence". Opponent är professor Susanne Guidetti, Karolinska institutet. Disputationen hålls på svenska.

Kontakt

17 september 2021

Disputation i informationssystem: Jonathan Crusoe

kl. 09.15 – 11.00 ACAS, A-huset, Campus Valla och/eller Zoom

Jonathan Crusoe, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling Open Government Data as av Reform and Ecosystem - A conceptual framework for evolution and health. Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Gustaf Juell-Skielse, docent, Stockholms universitet.

Kontakt

Disputation inom medicinsk vetenskap: Sabina Borg

kl. 13.00 – 18.00 Berzeliussalen, Campus US, Linköping

Sabina Borg, vid Institutionen för hälsa, medicin och vård, försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Exercise-Based Cardiac Rehabilitation in Patients with Coronary Artery Disease. Attendance, Adherence and the Added Value of a Behavioural Medicine Intervention". Opponent är professor Joep Perk, Linnéuniversitetet. På grund av rådande omständigheter kan disputationen komma att sändas live.

Kontakt

23 september 2021

Disputation i logistik: Linnea Haag

kl. 10.15 – 12.00 A-huset, Campus Valla, Linköpings universitet

Linnea Haag, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling "Logistics dynamic capabilities for managing logistics challenges of retailers". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på svenska. Opponent är Arni Halldorsson, docent, Chalmers tekniska högskola.

Kontakt

24 september 2021

Disputation inom kemi med inriktning materialkemi: Polla Rouf

kl. 13.15 – 18.00

Polla Rouf försvarar sin doktorsavhandling "Time-resolved CVD Group 13-Nitrides" vid Linköpings universitet. Opponent: Professor Ola Nilsen, Universitetet i Oslo. Plats: Sal Nobel (BL32), Campus Valla.Mer info: henrik.pedersen@liu.se

Kontakt

29 september 2021

Disputation i maskinteknik: Fredrik Henriksson

kl. 10.00 – 12.00

Fredrik Henriksson, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling "On Material Selection and It's Concequences in Product Development". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Alison McKay, professor, universitet i Leeds. Plats inte bestämd. 

Kontakt

1 oktober 2021

Disputation i hållbara system: Sofia Dahlgren

kl. 13.15 – 15.00 ACAS, A-huset, Campus Valla, Linköpings universitet

Sofia Dahlgren, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling "Actors' decision to use biogas in Sweden". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på svenska. Opponent är Iva Ridjan Skov, lektor, Ålborgs universitet. 

Kontakt

14 oktober 2021

Disputation i industriell ekonomi: Eduardo de Almeida Cadorin

kl. 14.00 – 16.00 ACAS, A-huset, Campus Valla, Linköpings universitet

Eduardo de Almeida Cadorin, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling "Science Parks and talent attraction: a study on the development of Science Parks". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Mats Lundqvist, professor, Chalmers tekniska högskola, Göteborg.

Kontakt

Eduardo Cadorin

15 oktober 2021

Disputation i maskinteknik: Magnus Kahlin

kl. 10.15 – 12.00 ACAS, A-huset, Campus Valla, Linköpings universitet

Magnus Kahlin, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling "3D-printing for Aerospace: Fatigue Behaviour of Additively Manufactured Titanium". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Gianni Nicoletto, professor, Universitetet i Parma.

Kontakt

Magnus Kahlin