Disputationer vid Linköpings universitet

14 maj 2021

Disputation inom medicinsk vetenskap: Daniel Bengtsson

kl. 09.00 – 13.00 Sänds live via Youtube här >>

Daniel Bengtsson, vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV), försvarar sin doktorsavhandling "Cushing´s disease and aggressive tumours of the pituitary - aspects on epidemiology, treatment, and long-term follow-up". Opponent är professor John D Newell-Price, University of Sheffield, Storbritannien. Disputationen äger rum digitalt via Zoom och Youtube. För mer information kontakta Jeanette Wahlberg Hughes, e-post:jeanette.wahlberg@liu.se.

Kontakt

Jeanette Wahlberg

21 maj 2021

Disputation i hållbara system: Vlatko Milic

kl. 10.15 – 12.00 ACAS, A-huset, Campus Valla och via Zoom

Vlatko Milic, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling A techno-economic system approach for the energy renovation of residential districts built before 1945. Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på svenska. Opponent är Magnus Åberg, docent, Uppsala universitet. Länk till Zoom:  https://liu-se.zoom.us/j/64828661934?pwd=aVFhYXhXWXJwdFQ4TXkvWkt4WGsrdz09

Kontakt

26 maj 2021

Disputation i maskinteknik: Magnus Andersson

kl. 09.00 – 11.00 Zoom

Magnus Andersson, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling Turbulent Descriptors in Arterial Flows. Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på svenska. Opponent är Kristian Valen-Sendstad, Dr, Simula research laboratory, Norge.

Kontakt

27 maj 2021

Disputation inom åldrande och social förändring: Wenqian Xu

kl. 13.15 – 16.00 Disputationen äger rum via Zoom, men är möjlig att följa via lokal K1, Campus Norrköping.

Wenqian Xu, vid Institutionen för kultur och samhälle, försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Ageism in the Media: Online Representations of Older People". Opponent är Alexander Peine, biträdande professor i åldrande och teknologi, Copernicus Institute of Sustainable Development, Utrecht University. För länk till Zoom-sändningen, vänligen kontakta Elin Elwin senast den 24 maj.

Kontakt

Elin Elwin

28 maj 2021

Disputation inom medicinsk vetenskap: Hans Peter Bögl

kl. 09.00 – 13.00 Sänds live via Youtube här

Hans Peter Bögl, vid institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, försvarar sin doktorsavhandling "Atypical femoral fractures: Another brick in the wall: On aspects of healing, treatment strategies and surveillance". Opponent är professor Björn Rosengren, Lunds universitet. Disputationen äger rum digitalt via Zoom och Youtube. För mer information kontakta, Daphne Wezenberg, e-post: daphne.wezenberg@liu.se.

Kontakt

Daphne Wezenberg

Disputation inom infrainformatik: Nils Breyer

kl. 10.15 – 14.00 Online via Zoom, alternativt TPM55, Täppan, Campus Norrköping

Nils Breyer vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, försvarar sin avhandling med titeln ”Methods for Travel Pattern Analysis Using Large-Scale Passive Data”. Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska. Opponent: Professor Yusak Susilo, University of Natural Resources and Life Sciences, Wien, Österrike Handledare: Clas Rydergren För lösenord till Zoom eller anmälan för fysiskt deltagande kontakta viveka.nilson@liu.se

Kontakt

Disputation inom tillämpad fysik: Marius Rodner

kl. 13.00 – 18.00

Marius Rodner kommer att försvara sin doktorsavhandling "Functionized epitaxial graphene as versatile platform for air quality sensors". Opponent: Anton Köck, PhD, Materials Center Leoben Forschung GmbH, Österrike. Plats: Ada Lovelace, B-building. För mer info: jens.eriksson@liu.se

Disputation inom medicinsk vetenskap: Kasper Johannesen

kl. 13.00 – 18.00 Länk till Youtube

Kasper Johannesen, Institutionen för hälsa, medicin och vård, försvarar sin avhandling med titeln "The value of evaluating and implementing pharmaceuticals". Opponent är docent Katarina Steen Carlsson, Lunds universitet. Disputationen sänds live via Youtube, se länk här ovan.

Kontakt

Licentiatseminarium inom reglerteknik: Kristin Nielsen

kl. 13.15 – 15.00 Online via Zoom

Kristin Nielsen, vid Institutionen för systemteknik, presenterar sin licentiatexamination "Robust LIDAR-Based Localization in Underground Mines". Framläggningen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan krävs. Framläggningen hålls på engelska. Opponent är Professor John Folkesson, KTH. Handledare: Doc Gustaf Hendeby, LiU.

Kontakt

4 juni 2021

Disputation inom datorseende: Gustav Häger

kl. 09.15 – 12.15 Online via Zoom

Gustav Häger, vid Institutionen för systemteknik, försvarar sin avhandling "Learning Visual Perception for Autonomous Systems". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan krävs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Roman Pflugfelder, Technische Universität Wien och Austrian Institute of Technology. Handledare: Michael Felsberg.

Kontakt

Licentiatseminarium i logistik: Niklas Simm

kl. 10.15 – 12.00 LQ-rummet, A-huset, Campus Valla och via Zoom

Niklas Simm, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin licentiatsavhandling Greening logistics - Implementation of green logistics through interaction. Seminariet är öppet för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Opponent är Kristina Liljestrand, doktor, Chalmers tekniska högskola

Kontakt

8 juni 2021

Disputation i maskinteknik: Alejandro Sobrón Rueda

kl. 10.15 – 12.00 C3, C-huset, Campus Valla och via Zoom

Alejandro Sobrón Rueda, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling “On Subscale Flight Testing:  Cost-Effective Techniques for Research and Development”. Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Mirko Hornung, professor, Münchens tekniska universitet, Tyskland.

Kontakt

Alejandro Sobrón Rueda

9 juni 2021

Disputation i maskinteknik: Hugo Wärner

kl. 10.15 – 12.00 ACAS. A-huset, Campus Valla, Linköpings Universitet

Hugo Wärner, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling High-Temperature Fatigue Behaviour of Austenitic Stainless Steel: Microstructural Evolution during Dwell-Fatigue and Thermomechanical Fatigue.  Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Martina Zimmermann, professor, Fraunhofer IWS.

Kontakt

10 juni 2021

Disputation inom materialvetenskap: Rommel Paulo Viloan

kl. 09.15 – 17.00

Rommel Paulo Viloan försvarar sin doktorsavhandling vid Linköpings universitet. Opponent: Rainjer Hippler, Institute of Physics, Czech Academy of Science, Prague. Plats: Online. Obs! Tidpunkten kan justeras. Mer info och länk: ulf.helmersson@liu.se

Kontakt

11 juni 2021

Disputation i hållbara system: Marianna Lena Kambanou

kl. 09.15 – 11.00 ACAS, A-huset, Campus Valla, Linköpings universitet

Marianna Lena Kambanou, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling Life Cycle Costing: Revisiting uses and methodological considerations. Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Giuditta Pezzotta, professor, Bergamos universitet.

Licentiatseminarium i Fluida och mekatroniska system: Ludvig Knöös Franzén

kl. 10.15 – 12.00 ACAS, A-huset, Campus Valla, Linköpings universitet

Ludvig Knöös Franzén, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin licentiatsavhandling An Ontological and Reasoning Approach to Systems of Systems. Seminariet är öppet för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Opponent är Gerrit Muller, Professor, Universitetet i sydöstra Norge

Kontakt

Ludvig Knöös Franzén

Disputation inom medicinsk vetenskap: Tobias Wiklund

kl. 13.00 – 18.00 Youtube

Tobias Wiklund vid Institutionen för hälsa, medicin och vård försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Insomnia Symptoms in Chronic Pain - clinical presentations, risk and interventions". Opponent är Professor Björn Bjorvatn, Universitetet i Bergen. Disputationen livesänds via Youtube, se länk ovan.

Kontakt

14 juni 2021

Disputation inom tillämpad fysik: German Comina Bellido

kl. 13.15 – 18.00

German Comina Bellido kommer att försvara sin doktorsavhandling "Autonomous Lab-on-a-chip: solutions and quick prototyping tools" vid Linköpings universitet. Plats: Planck, Fysikhuset, Campus Valla, Linköpings universitet Opponent: Professor Niels B Larsen, Institutionen för hälsoteknologi, (Danmarks Tekniska Universitet, DTU).För mer information: lena.martinsson@liu.se

Disputation i analytisk sociologi: Alex Giménez de la Prada

kl. 13.15 – 16.15 K1 , Kåkenhus, Campus Norrköping och Online via Zoom

Alex Giménez de La Prada, vid Institutet för analytisk sociologi (IAS), försvarar sin avhandling "Local Social Exposure and Inter-Neighborhood Mobility". Opponent är Gianluca Manzo, Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). Disputationen äger rum digitalt via Zoom. Vid närvaro på campus krävs anmälan. Disputationen hålls på engelska. För mer information kontakta Madelene Töpfer, madelene.topfer@liu.se och telefon 011-363291.

Kontakt

15 juni 2021

Disputation i ekonomiska informationssystem: Fredrik Lindeberg

kl. 14.00 – 16.00 Zoom

Fredrik Lindeberg, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling Coordinating the Internet: Thought collectives, technology and coordination. Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Robin Mansell, professor, London School of Economics.

Kontakt

16 juni 2021

Disputation inom Tillämpad fysik: Johannes Gladisch

kl. 15.00 – 18.30 Online via Zoom

Johannes Gladisch, vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, försvarar sin avhandling med titeln “Investigating volume change and ion transport in conjugated polymers”. Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska. Opponent: Professor Qibing Pei, University of California, Los Angeles, USA. Handledare: Daniel Simon, LiU. För länk till Zoom kontakta lesley.g.bornhoft@liu.se senast 14 Juni.

Kontakt

18 juni 2021

Licentiatseminarium Hengfang Zhang

kl. 13.00 – 18.30

Hengfang Zhang försvarar licentiat-avhandlingne Hot-wall MOCVD av N-polar grupp-III nitridmaterial vid Linköpings universitet. För mer information: lena.martinsson@liu.se

Disputation inom datorseende: Abdelrahman Eldesokey

kl. 13.00 – 16.00 Online via Zoom

Abdelrahman Eldesokey, vid Institutionen för systemteknik, försvarar sin avhandling "Uncertainty-Aware Convolutional Neural Networks for Vision Tasks on Sparse Data". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan krävs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Professor Richard Bowden, University of Surrey, United Kingdom. Handledare: Professor Michael Felsberg, LiU.

Kontakt

20 augusti 2021

Disputation inom kemi med inriktning materialkemi: Hama Nadhom

kl. 09.15 – 16.00

Hama Nadhom försvarar sin doktorsavhandling "Area selective chemical vapor deposition of metallic films using plasma electrons asa reducing agent" vid Linköpings universitet. Plats Planck, Fysikhuset, Campus Valla. Opponent: Professor Wilhelmus (Erwin) Kessels, TU/Eindhoven, Applied physics. För mer info: henrik.pedersen@liu.se

Kontakt

24 september 2021

Disputation inom kemi med inriktning materialkemi: Polla Rouf

kl. 13.15 – 18.00

Polla Rouf försvarar sin doktorsavhandling "Time-resolved CVD Group 13-Nitrides" vid Linköpings universitet. Opponent: Professor Ola Nilsen, Universitetet i Oslo. Plats: Sal Nobel (BL32), Campus Valla.Mer info: henrik.pedersen@liu.se

Kontakt