Disputationer vid Linköpings universitet

Disputationer

7 december 2023

Disputation inom medicinsk vetenskap: Hady Shahin

kl. 09.00 – 12.00 Berzeliussalen, Hus 463, Campus US, Linköping

Hady Shahin, institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, försvarar sin doktorsavhandling “Keratinocytes and Adipose-derived mesenchymal stem cells: The heir and the spare to regenerative cellular therapies for difficult-to-heal skin wounds”. Opponent är Daniel Nowinski, universitetslektor vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet. Disputationen äger rum i Berzeliussalen, Hus 463, Campus US, Linköping.

Kontakt

Ahmed Elserafy

8 december 2023

Disputation inom medicinsk vetenskap: Sofia Nevander

kl. 09.00 – 12.00 Belladonna, Hus 511, Campus US, Linköping

Sofia Nevander, institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, försvarar sin doktorsavhandling “Hyperglycemia in pregnancy: diagnostics and duration of labor”. Opponent är Susanne Hesselman, universitetslektor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Klinisk obstetrik, Uppsala universitet. Disputationen äger rum i Belladonna, Hus 511, Campus US, Linköping.

Kontakt

Licentiatseminarium inom materialvetenskap: Arun Haridas Choolakkal

kl. 09.15 – 12.30 C3, C-huset

Arun Haridas Choolakkal, vid institionen för fysik, kemi och biologi (IFM), försvarar sin licentiatavhandling "Conformal chemical vapor deposition of boron carbide thin films". Opponent är Tobias Törndahl, docent, Uppsala universitet. Licentiatseminariet kommer hållas på engelska.

Kontakt

Disputation inom Infrainformatik: Leonid Sedov

kl. 10.15 – 14.00 Sal K2, Kåkenhus, Campus Norrköping

Leonid Sedov, vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, försvarar sin avhandling med titeln "Development of critical enablers for Unmanned Traffic Management".  Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska. Opponent är Dr Yan Xu, Cranfield University, Cranfield, Storbritannien Handledare är Valentin Polishchuk, LiU.

Kontakt

Disputation inom hållbara system: Christoffer Wadström

kl. 10.15 – 13.00 Temcas, TEMA-huset, Campus Valla, Linköping

Christoffer Wadström försvarar sin avhandling med titeln "Navigating interconnected and electrified industries in the landscape of uncertainty: Examining outcomes and values within circular solutions, and evaluating the supply and utilisation of electricity in Swedish industries and power sources". Handledaren är Maria Johansson, biträdande professor vid LiU. Opponent är Erik Dahlquist, senior professor, Mälardalen universitet. Disputationen hålls på engelska och är öppen för allmänheten.  

Kontakt

Disputation inom i teknikens och naturvetenskapernas didaktik: Anna Otterborn

kl. 13.00 – 16.00 K1, Kåkenhus, Campus Norrköping

Anna Otterborn, doktorand vid Nationella forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikens didaktik (FontD) försvarar sin doktorsavhandling "Det bästa av två världar: Förskollärares arbete med digitala och analoga resurser i förskolans STEM undervisning". Opponent är professor Andreas Redfors, Högskolan Kristianstad.

Kontakt

Disputation inom industriell ekonomi med inriktning industriell marknadsföring: Brenda Nansubuga

kl. 13.15 – 15.00 Key1, Keyhuset, Campus Valla

Brenda Nansubuga vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling försvarar sin avhandling med titeln "Ownership or Access? A study of mobility services in the access economy". Handledare: Christian Kowalkowski, professor vid Linköpings universitet. Opponent: Tobias Schäfers, docent, Copenhagen Business School. Språk: Engelska. Öppet för allmänhet. DOI: https://doi.org/10.3384/9789180753593

Kontakt

Disputation i Datalogi: Johan Källström

kl. 13.15 – 16.15 Ada Lovelace, Hus B, ingång 27, Campus Valla

Johan Källström, vid Institutionen för datavetenskap (IDA), försvarar sin avhandling med titeln "Reinforcement Learning for Improved Utility of Simulation-Based Training". Huvudhandledare: Fredrik Heintz, professor, IDA. Opponent: Julian Togelius, professor, Tandon School of Engineering, New York University, USA. Ordförande för disputationen: Arne Jönsson, professor, IDA. Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska. 

Kontakt

Disputation i matematik Pauline Achieng

kl. 13.15 – 15.30 Nobel (BL32), B-huset, ingång 23, plan 2, Campus Valla, Linköping

Pauline Achieng, vid Matematiska institutionen, försvarar sin avhandling med titeln "Reconstruction of solutions of Cauchy problems of elliptic equations in bounded and unbounded domains using iterative regularization methods". Opponent är Alexei Iantchenko, professor, Malmö universitet. Disputationen hålls på engelska och är öppen för allmänheten.

Kontakt

12 december 2023

Disputation inom Design: Magnus Nylin

kl. 09.00 – 13.00 Sal K3, Kåkenhus, Campus Norrköping

Magnus Nylin, vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, försvarar sin avhandling med titeln "Flexible Automation in Air Traffic Control Through Adaptation of Human-Automation Collaboration".  Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska. Opponent är Dr. Ruth Stilwell, Norwich University, USA. Handledare är Jonas Lundberg, LiU.

Kontakt

13 december 2023

Disputation inom Åldrande och social förändring: Gülin Öylü

kl. 13.00 – 16.00 K1 Kåkenhus, Campus Norrköping

Gülin Öylü, Forskningsmiljön Åldrande och social förändring, Institutionen för kultur och samhälle (IKOS), försvarar sin avhandling med titeln: Inequalities and Age-Related Disadvantages in Late Working Life and Labour Market Exit in Sweden. Opponent är professor Joop Schippers, Utrecht University, Nederländerna. Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska. 

Kontakt

14 december 2023

Disputation inom hållbara system: Emma Fältström

kl. 09.15 – 12.00 ACAS, A-huset, Campus Valla

Emma Fältström, Avdelningen för Industriell miljöteknik, IEI försvarar sin avhandling med titeln "Mitigating Microplastics Pollution in Urban Water Systems: Flow, actors, and control measures." Handledaren är Stefan Anderberg, professor vid Linköpings universitet. Opponent är Lian Lundy, professor vid Middlesex University, UK. Disputationen hålls på engelska och är öppen för allmänheten.  För Zoom-länk till disputationen: stefan.anderberg@liu.se

Kontakt

Disputation inom Tema Barn: Emilia Strid

kl. 10.15 – 12.00 Temcas, Tema-huset, ingång 37, plan 2, Campus Valla

Emilia Strid, vid Institutionen för Tema, försvarar sin avhandling med titeln ”Children’s heightened emotions in preschool interactions”. Opponent är Carolin Demuth, Universititetslektor, Aalborg universitet, Danmark. Disputationen sker på engelska.

Kontakt

15 december 2023

Disputation inom medicinsk vetenskap: Hanna Allemann

kl. 09.00 – 13.00 Hasselqvistsalen, ingång 76

Hanna Allemann, vid institutionen för hälsa, medicin och vård försvarar sin avhandling med titeln "Online support for informal carers of persons with heart failure: Focus on perceptions, development, and experiences". Opponent är Maria Brovall, Jönköping University. Handledare är Ingela Thylén. Disputationen äger rum i Hasselqvistsalen. Mingel: Salix, campus US.

Kontakt

Disputation inom elektro- och systemteknik med inriktning mot reglerteknik: Robin Forsling

kl. 09.15 – 12.15 C3, C-huset, Campus Valla, Linköping

Robin Forsling, vid Institutionen för systemteknik, försvarar sin avhandling med titeln "The Dark Side of Decentralized Target Tracking: Unknown Correlations and Communication Constraints". Opponent är Simon Julier, Professor, UCL. Fredrik Gustafsson, professor. Disputationen hålls på engelska och är öppen för allmänheten.

Kontakt

Licentiatseminarium inom maskinteknik med inriktning maskinkonstruktion: Javier Villena Toro  

kl. 10.00 – 12.00 ACAS, A-huset, Campus Valla, Linköping

Javier Villena Toro vid Avdelningen produktrealisering, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling försvarar sin avhandling med titeln "Automation of Product and Production Development by Utilizing Machine Learning". Handledare är Mehdi Tarkin, biträdande professor, Linköpings universitet. Opponent är Roland Stolt, docent i produktutveckling Jönköping University. Disputationen hålls på engelska och är öppen för allmänheten.

Kontakt

Mehdi Tarkian

Disputation  inom-språk och kultur: Maziar Yazdan Panah

kl. 10.00 – 13.00 Key1, Hus Key, Campus Valla, Linköping

Maziar Yazdan Panah, Forskningsmiljön Språk och kultur, Institutionen för kultur och samhälle (IKOS), försvarar sin doktorsavhandling med titeln ”Multilingual Life in Dementia Care. Crossing Linguistic Boundaries and Cognitive Gap: Navigating Mutual Understanding”. Opponent är Professor Catrin Norrby, Stockholms universitet. Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska.

Kontakt

Disputation inom teori och modellering inom naturvetenskap: Julia Åkesson

kl. 13.00 – 16.30 BL32 Nobel, B-huset och via Zoom

Julia Åkesson, vid institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) försvarar sin avhandling "Network-based biomarker discovery for multiple sclerosis". Opponent är Lukas Käll, professor, KTH. Disputationen hålls på engelska. För Zoom-länk, maila henrietta.winslow@liu.se.

Kontakt

Disputation inom medicinsk vetenskap: Sigrid Nilsson

kl. 13.00 – 16.00 Berzeliussalen, hus 463, Campus US, Linköping

Sigrid Nilsson, institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, försvarar sin doktorsavhandling “Vasomotor Symptoms, Cardiovascular Risk and the Role of Physical Activity in Midlife Women”. Opponent är Peter Nilsson, professor, institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet. Disputationen äger rum i Berzeliussalen, hus 463, Campus US, Linköping.

Kontakt

Anna-Clara Spetz Holm

Licentiatseminarium inom pedagogik: Ann-Charlotte Gunnarsson

kl. 13.00 – 16.00 I:207,I-huset, Campus Valla, Linköping

Ann-Charlotte Gunnarsson, vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande, försvarar sin licentiatavhandling: "Vuxeneleven i fokus. Att utforma metoder för individanpassad undervisning i en forskningscirkel vid Komvux". Opponent är Maria Olsson, Fil. dr, universitetslektor, Högskolan Dalarna. 

Kontakt

Disputation inom medicinsk teknik: Luigi Belcastro

kl. 13.15 – 17.00 Belladonna, Hus 511/001, plan 9, Campus US, Linköping

Luigi Belcastro, vid Institutionen för medicinsk teknik (IMT), försvarar sin avhandling med titeln "Multi-frequency SFDI: depth-resolved scattering models of wound healing". Opponent är Lise Lyngsnes Randeberg, professor, Norwegian University of Science and Technology. Handledare är Rolf B Saager, universitetslektor, Linköpings universitet. Disputationen hålls på engelska och är öppen för allmänheten. Det kommer finnas möjlighet att delta via Zoom.

Kontakt

Disputation inom statsvetenskap. Carl-Johan Sommar

kl. 13.15 – 17.00 ACAS, A-huset, Campus Valla.

Carl-Johan Sommar vid avdelningen statsvetenskap försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Inramningar av lömska problem: Fallstudier av lokala förvaltningars möte med hållbarhet i sjukvård och under pandemin". Handledare är Elin Wihlborg, professor, LiU. Opponent är Patrik Zapata, professor, Göteborgs universitet. Disputationen hålls på svenska och är öppen för allmänheten.

Kontakt

Licentiatseminarium inom i teknikens och naturvetenskapernas didaktik: Henrik Hallström

kl. 13.15 – 15.00 K2, Kåkenhus, Campus Norrköping

Henrik Hallström vid Nationella forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikens didaktik (FontD) försvarar sin licentiatavhandling "Visioner om formativa praktiker: Lärares och elevers levda erfarenheter av formativ bedömning och bedömningsmatriser i skolans fysikundervisning". Opponent är professor Clas Olander, Malmö universitet.

Kontakt

19 december 2023

Disputation inom medicinsk vetenskap: Giulia Pizzolato

kl. 09.00 – 12.00 Berzeliussalen, Hus 463, Campus US, Linköping

Giulia Pizzolato, vid institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, försvarar sin doktorsavhandling ”Molecular characterization of FOX factors and Wnt signalling interplay in human cancers”. Opponent är professor Boudewijn Burgering, University Medical Center Utrecht, Nederländerna. Disputationen äger rum i Berzeliussalen, Campus US, Linköping.

Kontakt

Disputation inom medicinsk vetenskap: Abbas Al-Hawasi

kl. 13.00 – 16.00 Hugo Theorell, Hus 440, Plan 9, Norra entrén

Abbas Al-Hawasi, institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, försvarar sin doktorsavhandling “Retinal ganglion cell examination with Optical Coherence Tomography reflects physiological and pathological changes in the eye and the brain”. Opponent är professor Per Söderberg, Uppsala universitet. Disputationen äger rum i salen Hugo Theorell, Campus US, Linköping. Handledare Neil Lagali är kontaktperson för disputationen.

Kontakt

10 januari 2024

Disputation i nationalekonomi: Erik Liss

kl. 13.15 – 17.00 K1, Kåkenhus, Norrköping och online på Zoom

Erik Liss, Institutet för analytisk sociologi försvarar sin avhandling med titlen "The Taller the Ladder, the Tougher the Climb? Essays on the impact of Income Inequalityon Intergenerational Mobility." Handledaren är Karl Wennberg, professor, LiU. Opponent är professor Jo Blanden, University of Surrey, Storbritannien. Disputationen hålls på engelska och är öppen för allmänheten.

Kontakt

16 januari 2024

Disputation inom medicinsk vetenskap: Elena Faustini

kl. 09.00 – 12.00 Belladonna, Hus 511/001, Campus US, Linköping

Elena Faustini, vid institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, försvarar sin doktorsavhandling "Nuclear architecture, chromatin dynamics and DSBs repair: characterization of new factors that regulate genome integrity". Opponent är huvudutredare Karine Dubrana, Université Paris Cité, Frankrike. Disputationen äger rum i Belladonna, Campus US, Linköping.

Kontakt

19 januari 2024

Disputation i hållbara system: Eman Hegazy

kl. 10.00 – 13.00 Planck, B-huset, Campus Valla

Eman Hegazy, Avdelningen för Industriell miljöteknik, IEI försvarar sin avhandling med titeln "Sustainable Management of the Wire-Based Infrastructure. On the Multifaceted Challenges of  Infastructure Management in the Swedish Context." Handledaren är Stefan Anderberg, professor vid Linköpings universitet. Opponent är Harald Rohracher, professor vid Linköping universitet. Disputationen hålls på engelska och är öppen för allmänheten.  

Kontakt

Disputation inom maskinteknik med inriktning teknisk mekanik: Dženan Hozić

kl. 10.15 – 12.00 ACAS, A-huset, Campus Valla.

Dženan Hozić vid avdelningen mekanik och hållfasthetslära  försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Simultaneous Topology and Material Optimization of Composite Structures under Uncertainty". Handledare är Carl-Johan Thore, biträdande professor, LiU. Opponent är François-Xavier Irisarri, PhD, ONERA, The French Aerospace Lab. Disputationen hålls på engelska och är öppen för allmänheten.

Kontakt

22 januari 2024

Disputation inom medicinteknisk vetenskap: Deneb Boito

kl. 13.15 – 17.00 Granitsalen, hus 440, plan 9, ingång Norra entrén, Universitetssjukhuset, Linköping

Deneb Boito, vid Institutionen för medicinsk teknik (IMT), försvarar sin avhandling med titeln "Diffusion MRI with generalised gradient waveforms: methods, models, and neuroimaging applications". Opponent är Frederik B. Laun, professor, Universitätsklinikum Erlangen. Handledare är Evren Özarslan, biträdande professor, Linköpings universitet. Disputationen hålls på engelska och är öppen för allmänheten. Det kommer finnas möjlighet att delta via Zoom.

Kontakt

24 januari 2024

Disputation inom industriell ekonomi med inriktning mot logistik: Niklas Simm

kl. 13.15 – 17.00 ACAS, A-huset, Campus Valla

Niklas Simm vid Avdelningen logistik- och kvalitetsutveckling försvarar sin avhandling med titeln "Sharing resources for greener logistics: The role of interaction to facilitate the greening of logistics." Handledaren är Maria Björklund, professor vid LiU. Opponent är Dan Andersson, docent, Chalmers. Disputationen hålls på svenska och är öppen för allmänheten. 

Kontakt

26 januari 2024

Licentiatseminarium i hållbara system: Hanna Zanatta

kl. 09.00 – 13.00 ACAS, A-huset, Campus Valla

Hanna Zanatta, vid Avdelningen Industriell miljöteknik, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling försvarar sin avhandling med titeln "Diffusion of biogas systems in Brazil". Handledare är Wisdom Kanda, docent, Linköpings universitet. Opponent är  Hans Hellsmark, universitetslektor, Chalmers. Disputationen hålls på engelska och är öppen för allmänheten. 

Kontakt

LiU:s kalendarium