Disputationer vid Linköpings universitet

Disputationer

8 mars 2024

Disputation inom medicinsk vetenskap: Awais Ahmad

kl. 09.00 – 12.00 Berzeliussalen, Hus 463, Campus US, Linköping

Awais Ahmad försvarar sin doktorsavhandling "Autoantibodies in healthy individuals and in patients with autoimmune diseases". Opponent är professor Marco WJ Schreurs, Erasmus University Medical Center, Nederländerna. Disputationen äger rum den 8 mars i Berzeliussalen, Campus US, klockan 09:00. För mer information kontakta christopher.sjowall@liu.se.

Kontakt

Christopher Sjöwall

Disputation inom medicinsk vetenskap: Michelle Nilsson

kl. 09.00 – 12.00 Granitsalen, ingång 7, Norra entrén, Campus US

Michelle Nilsson, vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, försvarar sin doktorsavhandling ”Voltage-sensor domains of ion channels: physiology, regulation and role in disease”. Opponent är professor Henry M Colecraft från Columbia University, New York, USA. Disputationen äger rum i Granitsalen, ingång, 7, Campus US. Vid frågor ta kontakt med handledare Antonios Pantazis, Docent, BKV, LiU.

Kontakt

Disputation inom medicinsk vetenskap: Charlotte Sahlén Helmer

kl. 13.00 – 17.00 Berzeliussalen, hus 463, ingång 65

Charlotte Sahlén Helmer, vid institutionen för hälsa, medicin och vård försvarar sin avhandling med titeln " Interaction between preterm infants and their parents, Studies of early interventions in neonatal care". Handedare är Evalotte Mörelius, Linköpings universitet Opponent är Renée Flacking. Disputationen äger rum i Berzeliussalen. Mingel i Rönnen, campus US.

Kontakt

15 mars 2024

Disputation inom pedagogik med inriktning arbete och arbetsliv: Karin Wastesson

kl. 13.00 – 16.00 Vampus Valla, Linköping, I:101, I-huset

Karin Wastesson, vid Avdelningen pedagogik och sociologi, Institutionen för beteendevetenskap och lärande försvarar sin avhandling med titeln "Learning Managerial Work: First-line Managers' Learning in Everyday Work Within Swedish Elderly Care". Opponent är Oscar Rantatalo, Docent, Umeå universitet. Disputationen hålls på svenska och är öppen för allmänheten.

Kontakt

Disputation inom pedagogik: Tobias Jansson

kl. 13.00 – 15.30 Temcas, Temahuset, Campus Valla, Linköping

Tobias Jansson, vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande, försvarar sin doktorsavhandling med titeln: "Varierade bedömningspraktiker i samhällskunskap": Validitet och agens i lärares beslut om bedömningars syften, innehåll och metoder". Opponent är David Rosenlund, docent, Malmö universitet.

Kontakt

18 mars 2024

Licentiatseminarium inom medicinteknisk vetenskap: Johan Jönemo

kl. 10.15 – 12.00 IMT 1, Hus 462, plan 13, Campus US, Linköping

Johan Jönemo, vid Institutionen för medicinsk teknik (IMT), försvarar sin licentiatavhandling "Deep learning on large neuroimaging datasets". Opponent är Ida Häggström, docent, Chalmers tekniska högskola. Handledare är Anders Eklund, biträdande professor, Linköpings universitet. Seminariet är öppet för allmänheten och hålls på engelska.

Kontakt

19 mars 2024

Disputation i analytisk sociologi: Laura Fürsich

kl. 13.15 – 17.00 K1, Kåkenhus, Campus Norrköping  och digitalt via Zoom

Laura Fürsich, Institutet för analytisk sociologi försvarar sin avhandling med titlen "The Urban Tapestry: Essays on the Relationship Between Social Networks and Residential Segregation". Handledaren är biträdande professor Maria Brandén, Linköpings universitet. Opponent är Assistant Professor Peter Rich, Cornell University, USA. Disputationen hålls på engelska och är öppen för allmänheten. Kontakta Madelene Töpfer för Zoom-länk.

Kontakt

22 mars 2024

Disputation inom medicinsk vetenskap: Jerker Karlsson

kl. 09.00 – 13.00 Berzeliussalen, hus 463, våning 9

Jerker Karlsson, vid institutionen för hälsa, medicin och vård försvarar sin avhandling med titeln "Abdominal Aortic Wall Mechanics in Man- Stress, Strain and Stiffnes". Handledare är Jan Engvall, Linköpings universitet. Opponent är professor Magnus Cinthio, Lunds universitet. Disputationen äger rum i Berzeliussalen.

Licentiatseminarium inom Infrainformatik: Robert Klar

kl. 10.15 – 13.00 Sal K3, Kåkenhus, Campus Norrköping

Robert Klar, vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, försvarar sin licentiatavhandling med titeln "Digital Twinning or Ports – from characterization to operations modelling".  Seminariet är öppen för allmänheten och hålls på engelska. Opponent är Professor Theo Tryfonas, University of Bristol, Storbritannien. Handledare är Evangelos Angelakis. 

Kontakt

Disputation inom medicinsk vetenskap: Sara Pettersson

kl. 13.00 – 17.00 K1, Kåkenhus

Sara Pettersson, vid institutionen för hälsa, medicin och vård försvarar sin avhandling med titeln " Supporting Self-care in Migrants with Type 2 Diabetes". Handledare är Tiny Jaarsma. Opponent är Unn-Britt Johansson, professor,  Sophiahemmets Högskola. Disputationen äger rum i K1, campus Norrköping. Mingel i Utsikten, Kåkenhus, våning 8.

Kontakt

Disputation inom naturvetenskapernas didaktik: Alma Memišević

kl. 13.00 – 16.00 K2, Kåkenhus, Campus Norrköping

Alma Memišević, vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande, försvarar sin avhandling "Det undervisande fritidshemmet i lärandets tidevarv: En diskursanalytisk studie med fokus på de naturvetenskapliga och tekniska undervisningspraktikerna". Opponent är docent Göran Bostedt, Mittuniversitetet.

Kontakt

25 mars 2024

Licentiatseminarium inom Elektro- och Systemteknik med inriktning mot Kommunikationssystem: Ahmet Kaplan

kl. 10.30 – 12.30 Temcas, TEMA-huset, Campus Valla

Ahmet Kaplan, vid Institutionen för Systemteknik (ISY), försvarar sin licentiatavhandling "Signal Processing Aspects of Bistatic Backscatter Communication". Opponent är Musa Furkan Keskin, Chalmers tekniska högskola. Handledare är Professor Erik G. Larsson, Linköpings universitet. Seminariet är öppet för allmänheten och hålls på engelska.

Kontakt

26 mars 2024

Licentiatseminarium inom industriell ekonomi med inriktning logistik: Jorge Gutierrez

kl. 13.15 – 15.00 ACAS, A-huset, Campus Valla, Linköping

Jorge Gutierrez, vid Avdelningen logistik- och kvalitetsutveckling, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling försvarar sin avhandling med titeln "The Roadblocks to Implement Electric Freight Transports – Challenges for Commercial Vehicle Manufacturers and Hauliers". Handledare är Maria Huge-Brodin, professor, Linköpings universitet. Opponent är Lisa Govik, docent på Chalmers.  Seminarium är öppen för allmänheten. 

Kontakt

Disputation i tillämpad matematik Jennifer Chepkorir

kl. 13.15 – 16.15 Nobel (BL32), B-huset, ingång 23, plan 2, Campus Valla

Jennifer Chepkorir försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Regularization methods for solving the Cauchy problems for elliptic and degenerate elliptic equations". Opponent är Alexei Iantchenko, professor, Malmö universitet. Huvudhandledare är Vladimir Kozlov och biträdande handledare är Fredrik Berntsson.

Kontakt

5 april 2024

Disputation inom Tema Genus: Ruben Hordijk

kl. 14.00 – 17.30 Temcas, Tema-huset, ingång 37, plan 2, campus Valla

Ruben Hordijk, vid Institutionen för Tema, försvarar sin avhandling med titeln ”Spectral Inheritance: Unlearning the Maturity-trope”. Opponent är Sophie Withaeckx, docent, Maastricht University, Nederländerna. Disputationen hålls på engelska.

Kontakt

11 april 2024

Licentiatseminarium i hållbara system: Eman Hegazy

kl. 10.00 – 12.00 ACAS, A-huset, Campus Valla

Eman Hegazy, Avdelningen för Industriell miljöteknik, IEI försvarar sin avhandling med titeln "Sustainable Management of the Wire-Based Infrastructure. On the Multifaceted Challenges of  Infastructure Management in the Swedish Context." Handledaren är Stefan Anderberg, professor vid Linköpings universitet. Opponent är Per Hillbur, Malmö universitet. Disputationen hålls på engelska och är öppen för allmänheten.  

Kontakt

26 april 2024

Disputation inom Tillämpad fysik: Patrik Isacsson

kl. 10.15 – 13.00  Sal K2, Kåkenhus, Campus Norrköping

Patrik Isacsson, vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, försvarar sin avhandling med titeln "Material Design for Paper Electrodes: A Papermaking Perspective on Electrode Fabrication".  Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska. Opponent är Professor Nadège Reverdy-Bruas; Université Grenoble Alpes, Grenoble INP, Frankrike. Handledare är Isak Engquist, LiU.

Kontakt

14 maj 2024

Disputation inom Tillämpad fysik: Mohsen Mohammadi

kl. 13.00 – 17.00 Sal K1, Kåkenhus, Campus Norrköping

Mohsen Mohammadi, vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, försvarar sin avhandling med titeln "Stretchable Electronics using Wood-based Functional Materials".  Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska. Opponent är Professor Martin Kaltenbrunner, Johannes Kepler University Linz, Österrike. Handledare är Klas Tybrandt, LiU.

Kontakt

17 maj 2024

Disputation inom Tillämpad fysik: Cyril Routier

kl. 10.00 – 13.00 Sal K1, Kåkenhus, Campus Norrköping

Cyril Routier, vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, försvarar sin avhandling med titeln "Plant Nanobionics: From Localized Carbon Capture to Precision Molecular Delivery".  Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska. Opponent är Associate Professor Seon-Yoeng Kwak, Seoul National University, Sydkorea. Handledare är Eleni Stavrinidou, LiU.

Kontakt

Licentiatseminarium i maskinteknik med inriktning hållfasthetslära: Daniel Nilsson

kl. 10.15 – 12.15 C3, A-huset, Campus Valla, Linköping

Daniel Nilsson, Avdelningen för mekanik och hållfasthetslära, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin avhandling med titeln "A deltaJ approach for non-linear fatigue crack propagation: Experimental and numerical investigation of a ductile superalloy". Handledare är Kjell Simonsson, professor vid Linköpings universitet. Opponent är Johan Ahlström, biträdande professor vid Chalmers. Disputationen är öppen för allmänheten.

20 maj 2024

Licentiatseminarium i design: Juan Felipe Ruiz Munoz

kl. 09.00 – 12.00 ACAS, A-huset, Campus Valla, Linköping

Juan Felipe Ruiz Munoz, Avdelningen för produktrealisering, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin avhandling med titeln "Problems of Problem-Based Design Engineering Education". Handledaren är Renee Wever, professor vid Linköpings universitet. Opponent är Anna Öhrvall Rönnbäck, professor vid Luleå universitet. Disputationen är öppen för allmänheten.

LiU:s kalendarium