Disputationer vid Linköpings universitet

22 april 2021

Licentiatseminarium inom tunnfilmsfysik: Smita Gangaprasad Rao

kl. 10.15 – 14.00

Smita Gangaprasad Rao kommer att försvara sin licentiatavhandling “Nonstoichiometric Multicomponent Nitride Thin Films”(Tunnfilmsfysik / energimaterial) Torsdag 22 april kl 10:15 online via Zoom. Kontakta madeleine.orlin@liu.se för länken

Kontakt

23 april 2021

Licentiateseminarium inom Infrainformatik: Georgios Smpokos

kl. 10.15 – 14.00 Online via Zoom

Georgios Smpokos, vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, försvarar sin licentiatavhandling med titeln “Performance Analysis in Wireless HetNets: Traffic, Energy, and Secrecy Considerations”.  Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska. Opponent är Qinghua Wang, Docent vid Högskolan i Kristianstad. Handledare är Nikolaos Pappas. Om du inte har möjlighet att delta online, var vänlig kontakta viveka.nilson@liu.se för deltagande fysiskt.

Kontakt

Disputation inom datavetenskap: Zeinab Ganjei

kl. 10.15 – 15.15 Online via Zoom

Zeinab Ganjei, vid Institutionen för datavetenskap, försvarar sin doktorsavhandling "Parameterized Verification of Synchronized Concurrent Programs". Huvudhandledare: Docent Ahmed Rezine, IDA. Opponent: Professor Alastair Donaldson, Imperial College London, UK. Ordförande för disputationen: Professor Kristian Sandahl, IDA. För Zoom-länk kontakta anne.moe@liu.se 

Kontakt

Disputation i industriell ekonomi: Alexey Sklyar

kl. 13.00 – 15.00 ACAS, A-huset, Campus Valla och via Zoom

Alexey Sklyar, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling Digital servitization: Organizing the firm and working with the ecosystem. Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Vinit Parida, professor, Luleå tekniska universitet.

Kontakt

Disputation inom medicinsk vetenskap: Riccardo Barchiesi

kl. 14.00 – 18.00 Sänds live via Youtube här >>

Riccardo Barchiesi vid BKV försvarar sin avhandling "Overlapping Neural Substrates of Alcohol- and Anxiety-Related Behaviors in the Rat". Opponent är Senior Investigator/ PhD Andrew Holmes, Rockville, USA. Disputationen äger rum digitalt via Zoom och Youtube med utgångspunkt i Berzelius. För mer information kontakta Estelle Barbier, estelle.barbier@liu.se. På grund av de nuvarande restriktionerna kan allmänheten följa avhandlingen via Youtube.

Kontakt

27 april 2021

Disputation inom medicinsk vetenskap: Jan Lindström

kl. 13.00 – 18.00 Länk till Youtube

Jan Lindström, vid Institutionen för hälsa, medicin och vård, försvarar sin avhandling med titeln "Radioluminescence: A simple model for fluorescent layers - analysis and applications". Opponent är professor Ioannis Kandarakis vid University of West Attica, Grekland. Disputationen kommer att hållas på engelska. På grund av rådande situation sänds disputationen digitalt, se länken ovan. 

Kontakt

28 april 2021

Disputation inom Fordonssystem: Mahdi Morsali

kl. 14.30 – 17.00 Via Zoom

Mahdi Morsali, vid Institutionen för systemteknik, försvarar sin avhandling "Trajectory Planning for an Autonomous Vehicle in Multi-Vehicle Traffic Scenarios". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan krävs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Bilin Aksun Guvenc, OSU, USA. Handledare: Erik Frisk.

Kontakt

29 april 2021

Licentiatseminarium inom materialvetenskap: Sjoerd Broekhuijsen

29 april 2021 kl. 09.15 - 22 april 2021 kl. 13.00

Sjoerd Broekhuijsen, materialvetenskap, kommer att försvara sin licentiatavhandling 11B4C Containging Ni/Ti neutron multilayer mirros. Seminariet sker online, för mer info och länk: fredrik.eriksson@liu.se

Kontakt

30 april 2021

Licentiatseminarium inom reglerteknik: Magnus Malmström

kl. 10.15 – 13.00 Online via Zoom

Magnus Malmström, vid Institutionen för systemteknik, presenterar sin licentiatexamination "Uncertainties in Neural Networks: A System Identification Approach". Framläggningen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan krävs. Framläggningen hålls på engelska. Opponent är professor Håkan Hjalmarsson, KTH. Handledare: Professor Fredrik Gustafsson.

Kontakt

6 maj 2021

Disputation inom reglerteknik: Kristoffer Bergman

kl. 15.15 – 17.15 Online via Zoom

Kristoffer Bergman, vid Institutionen för systemteknik, försvarar sin avhandling "Exploiting Direct Optimal Control for Motion Planning in Unstructured Environments". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan krävs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är professor Emilio Frazzoli, ETH Zürich. Handledare: Biträdande professor Daniel Axehill.

Kontakt

7 maj 2021

Disputation inom medicinsk vetenskap: Maria Svenvik

kl. 09.00 – 13.00 Sänds via Youtube här >>

Maria Svenvik, vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, försvarar sin doktorsavhandling "Prediction of Spontaneous Preterm Birth: Clinical and Immunological Aspects". Opponent är professor Teresa Cobo, University of Barcelona, Spanien. Disputationen äger rum digitalt via YouTube. För mer information kontakta Jan Ernerudh, e-post jan.ernerudh@liu.se.

Kontakt

Disputation inom materialvetenskap: Ebrahim Chalangar

kl. 10.15 – 14.00 Online via Zoom, länk skickas till anmälda

Ebrahim Chalangar vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, försvarar sin avhandling med titeln ”Synthesis and characterization of ZnO/Graphene nanostructures for electronics and photocatalysis”. Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska. Opponent: Assistant Professor Christian Falconi, University of Rome Tor Vergata, Italien. Handledare: Håkan Pettersson, LiU För länk till Zoom eller anmälan för fysiskt deltagande kontakta jennie.jordenlov@liu.se senast 5 maj.

Kontakt

Håkan Pettersson

10 maj 2021

Disputation inom reglerteknik: Per Boström-Rost

kl. 14.15 – 17.00 Online via Zoom

Per Boström-Rost, vid Institutionen för systemteknik, försvarar sin avhandling "Sensor Management for Target Tracking Applications". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan krävs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Professor Peter Willett, University of Connecticut. Handledare: Gustaf Hendeby, LiU.

Kontakt

14 maj 2021

Disputation inom medicinsk vetenskap: Daniel Bengtsson

kl. 09.00 – 13.00 Sänds live via Youtube här >>

Daniel Bengtsson, vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV), försvarar sin doktorsavhandling "Cushing´s disease and aggressive tumours of the pituitary - aspects on epidemiology, treatment, and long-term follow-up". Opponent är professor John D Newell-Price, University of Sheffield, Storbritannien. Disputationen äger rum digitalt via Zoom och Youtube. För mer information kontakta Jeanette Wahlberg Hughes, e-post:jeanette.wahlberg@liu.se.

Kontakt

Jeanette Wahlberg

21 maj 2021

Disputation i hållbara system: Vlatko Milic

kl. 10.15 – 12.00 ACAS, A-huset, Campus Valla, Linköpings universitet

Vlatko Milic, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling A techno-economic system approach for the energy renovation of residential districts built before 1945. Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på svenska. Opponent är Magnus Åberg, docent, Uppsala universitet

Kontakt

26 maj 2021

Disputation i maskinteknik: Magnus Andersson

kl. 00.00 – 00.00 Zoom

Magnus Andersson, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling Turbulent Descriptors in Arterial Flows. Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på svenska. Opponent är Kristian Valen-Sendstad, Dr, Simula research laboratory, Norge.

Kontakt

27 maj 2021

Disputation inom åldrande och social förändring: Wenqian Xu

kl. 13.15 – 16.00 Disputationen äger rum via Zoom, men är möjlig att följa via lokal K1, Campus Norrköping.

Wenqian Xu, vid Institutionen för kultur och samhälle, försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Ageism in the Media: Online Representations of Older People". Opponent är Alexander Peine, biträdande professor i åldrande och teknologi, Copernicus Institute of Sustainable Development, Utrecht University. För länk till Zoom-sändningen, vänligen kontakta Elin Elwin senast den 24 maj.

Kontakt

Elin Elwin

28 maj 2021

Disputation inom tillämpad fysik: Marius Rodner

kl. 13.00 – 18.00

Marius Rodner kommer att försvara sin doktorsavhandling "Functionized epitaxial graphene as versatile platform for air quality sensors". Opponent: Anton Köck, PhD, Materials Center Leoben Forschung GmbH, Österrike. Plats: Ada Lovelace, B-building. För mer info: jens.eriksson@liu.se

Licentiatseminarium inom reglerteknik: Kristin Nielsen

kl. 13.15 – 15.00 Online via Zoom

Kristin Nielsen, vid Institutionen för systemteknik, presenterar sin licentiatexamination "Robust LIDAR-Based Localization in Underground Mines". Framläggningen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan krävs. Framläggningen hålls på engelska. Opponent är Professor John Folkesson, KTH. Handledare: Doc Gustaf Hendeby, LiU.

Kontakt

8 juni 2021

Disputation i maskinteknik: Alejandro Sobróne Rueda

kl. 10.15 – 12.00 C3, C-huset, Campus Valla och via Zoom

Alejandro Sobróne Rueda, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling “On Subscale Flight Testing:  Cost-Effective Techniques for Research and Development”. Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Mirko Hornung, professor, Münchens tekniska universitet, Tyskland.

Kontakt

Alejandro Sobrón Rueda

9 juni 2021

Disputation i maskinteknik: Hugo Wärner

kl. 10.15 – 12.00 ACAS. A-huset, Campus Valla, Linköpings Universitet

Hugo Wärner, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling High-Temperature Fatigue Behaviour of Austenitic Stainless Steel: Microstructural Evolution during Dwell-Fatigue and Thermomechanical Fatigue.  Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Martina Zimmermann, professor, Fraunhofer IWS.

Kontakt

10 juni 2021

Disputation inom materialvetenskap: Rommel Paulo Viloan

kl. 00.00 – 23.59

Rommel Paulo Viloan försvarar sin doktorsavhandling vid Linköpings universitet. Opponent: Rainjer Hippler, Institute of Physics, Czech Academy of Science, Prague. Plats: Online. Tidpunkt kommer att kungöras här! Mer info och länk: ulf.helmersson@liu.se

11 juni 2021

Disputation i hållbara system: Marianna Lena Kambanou

kl. 09.15 – 11.00 ACAS, A-huset, Campus Valla, Linköpings universitet

Marianna Lena Kambanou, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling Life Cycle Costing: Revisiting uses and methodological considerations. Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Giuditta Pezzotta, professor, Bergamos universitet.

14 juni 2021

Disputation i analytisk sociologi: Alex Giménez de la Prada

kl. 12.00 – 14.00 Online via Zoom

Alex Giménez de La Prada, vid Institutet för analytisk sociologi (IAS), försvarar sin avhandling "Local Social Exposure and Inter-Neighborhood Mobility". Opponent är Gianluca Manzo, Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). Disputationen äger rum digitalt via Zoom. Disputationen hålls på engelska. För mer information kontakta Madelene Töpfer, madelene.topfer@liu.se och telefon 011-363291.

Kontakt

15 juni 2021

Disputation i ekonomiska informationssystem: Fredrik Lindeberg

kl. 14.00 – 16.00 Zoom

Fredrik Lindeberg, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling Coordinating the Internet: Thought collectives, technology and coordination. Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Robin Mansell, professor, London School of Economics.

Kontakt

20 augusti 2021

Disputation inom kemi med inriktning materialkemi: Hama Nadhom

kl. 09.15 – 14.00

Hama Nadhom försvarar sin doktorsavhandling "Area selective chemical vapor deposition of metallic films using plasma electrons asa reducing agent" vid Linköpings universitet. Plats Planck, Fysikhuset, Campus Valla. Opponent: Professor Wilhelmus (Erwin) Kessels, TU/Eindhoven, Applied physics. För mer info: henrik.pedersen@liu.se

Kontakt