Visa/dölj innehåll

Disputationer vid Linköpings universitet

29 oktober 2020

Disputation inom elektroniska och fotoniska material: Yuming Wang

kl. 09.00 – 12.00 TEMCAS, T-byggnaden samt via Zoom.

Yuming Wang, vid Institutionen för fysik, kemi och biologi, försvarar sin doktorsavhandling med titeln ”The Voltage Losses in Non-fullerene Organic Solar Cells”. Opponent är Professor Rene Janssen, Eindhoven University of Technology, Nederländerna. Kontakta ann-charlotte.svensson@liu.se för länk till Zoom. 

Kontakt

30 oktober 2020

Disputation inom medicinsk vetenskap: Valentina Bruno

kl. 09.00 – 12.00 Via Zoom och i Belladonna 

Valentina Bruno, vid BKV, försvarar sin doktorsavhandling "Clinical and Immunological Aspects on Recurrent Pregnacy Loss". Opponent är professor Uno Markert, Friedrich-Schiller Universität, Jena, Tyskland. Disputationen äger rum digitalt via Zoom med utgångspunkt i Belladonna. Kontakta Jan Ernerudh, jan.ernerudh@liu.se, för att få tillgång till länk till disputationen. För mer information kontakta Jan Ernerudh, e-post jan.ernerudh@liu.se eller Sonia Lander, e-post sonia.lander@liu.se.

Kontakt

Disputation inom nationalekonomi: Camilla Strömbäck

kl. 13.15 – 15.00 ACAS, A-huset, Campus Valla och digitalt via Zoom

Camilla Strömbäck, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling "Self-Control, Financial Well-Being, and motivated Reasoning - Essays in Behavioral Finance". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Opponent är Marcus Selart, professor, Norwegian School of Economics. Disputationen hålls på svenska. Disputationen äger rum digitalt via Zoom med utgångspunkt i ACAS. Kontakta Ali Ahmed, ali.ahmed@liu.se, för att få tillgång till länk till disputationen. 

Kontakt

5 november 2020

Disputation inom nanodesign: Andreas Jamnig

kl. 15.00 – 18.00 Planck, Fysikhuset ingång 57 och Teams.

Andreas Jamnig, vid Institutionen för fysik, kemi och biologi, försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Thin metal films on weakly-interacting substrates: Nanoscale growth dynamics, stress generation, and morphology”. Opponent är Professor Gregory Thompson, University of Alabama, USA. Kontakta wendela.yonar@liu.se för länk.

Kontakt

6 november 2020

Disputation inom medicinsk vetenskap: Maria Samefors

kl. 13.00 – 18.00 Belladonna och Youtube

Maria Samefors vid Institutionen för hälsa, medicin och vård, försvarar sin avhandling med titeln "Aspects of Vitamin D Deficiency in Elderly People in Nursing Homes and in Patients with Type 2 Diabetes: with Emphasis on Mortality, Cardiovascular Morbidity and Mental Health". Opponent är docent Sara Holmberg vid Lunds universitet. Disputationen äger rum i Belladonna och via livesändning på Youtube.

Kontakt

9 november 2020

Disputation inom medicinsk vetenskap: Anna-Karin Norlin

kl. 13.00 – 18.00 Belladonna och Youtube

Anna-Karin Norlin vid Institutionen för hälsa, medicin och vård, försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Exploring the Biopsychosocial Model in Irritable Bowel Syndrome - with emphasis on stress, comorbidities and fatigue". Opponent är professor Trygve Hausken, Universitetet i Bergen, Norge och disputationen kommer att hållas i Belladonna och via Youtube.

Kontakt

12 november 2020

Disputation inom medicinsk vetenskap: Anna Moberg

kl. 09.00 – 14.00 Belladonna och Youtube

Anna Moberg vid Institutionen för hälsa, medicin och vård, försvarar sin avhandling med titeln "Diagnosing pneumonia in primary care: Aspects of the value of clinical and laboratory findings and the use of chest X-ray". Opponent är professor Ronny Gunnarsson, Göteborgs universitet. Disputationen äger rum i Belladonna och via livesändning på Youtube.

Kontakt

13 november 2020

Disputation inom Infrainformatik: Mats Janné

kl. 09.15 – 13.00 Zoom eller TPM55, Täppan, Campus Norrköping (föranmälan krävs). För lösenord till Zoom vänligen kontakta Viveka Nilson, viveka.nilson@liu.se. Ange "Janné lösenord disputation" i ämnesraden. Om du inte har möjlighet att delta online kontakta Viveka för deltagande fysiskt.

Mats Janné, vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, försvarar sin avhandling med titeln “Construction Logistics in a City Development Setting”. Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska. Opponent är Per-Erik Eriksson, professor, Luleå Tekniska Universitet. Handledare är Anna Fredriksson, biträdande professor.

Kontakt

Disputation inom medicinsk vetenskap - Johanna Westerberg

kl. 13.00 – 17.00 Länk till Youtube-streaming: Disputation, Johanna Westerberg.

Johanna Westerberg försvarar sin avhandling med titeln:"Middle ear cholesteatoma, surgical outcome and aspects of the innate immunity". Opponent är docent Juha Silvola, Oslo universitet, Norge. Disputationen äger rum digitalt via Zoom och Youtube med utgångspunkt i Berzeliussalen, Campus US, Linköping universitet. Elina Mäki-Torkko, elina.maki-torkko@liu.se, för att få tillgång till länk till disputationen.

Kontakt

Elina Mäki-Torkko

16 november 2020

Disputation inom Infrainformatik: Abderrahman Ait Ali

kl. 13.15 – 17.00 Zoom eller TPM51, Täppan, Campus Norrköping (föranmälan krävs). För lösenord till Zoom vänligen kontakta Viveka Nilson, viveka.nilson@liu.se. Ange "Abdou lösenord disputation" i ämnesraden. Om du inte har möjlighet att delta online kontakta Viveka för deltagande fysiskt.

Abderrahman Ait Ali, vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, försvarar sin avhandling med titeln “Methods for Capacity Allocation in Deregulated Railway Markets”.  Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska. Opponent är Yves Crozet, professor, Lyon University, Frankrike. Handledare är Jonas Eliasson, gästprofessor.

Kontakt

19 november 2020

Disputation i medicinsk vetenskap: Mårten Sandstedt

kl. 09.00 – 14.00 Wrannesalen och Youtube

Mårten Sandstedt vid Institutionen för hälsa, medicin och vård försvarar sin avhandling med titeln Computed Tomography of the Coronary Arteries: Developmental and Prognostic Investigations. Opponent är Mats Lidén, Örebro Universitet, och disputationen kommer att hållas i Wrannesalen, CMIV, samt sändas via Youtube.

Kontakt

20 november 2020

Licentiatseminarium i hållbara system: Emma Fältström

kl. 10.15 – 12.00 ACAS, A-huset, Campus Valla och via Zoom

Emma Fältström, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin licentiatsavhandling "Towards control of microplastic pollution in urban waters". Seminariet är öppet för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Opponent är Sverker Molander, professor, Chalmers tekniska högskola.

Kontakt

Emma Fältström

Disputation inom medicinsk vetenskap: Malin Lager

kl. 13.00 – 16.00 Futurum, Jönköping och via Zoom

Malin Lager, vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, försvarar sin doktorsavhandling "Molecular and serological tools for clinical diagnostics of borrelia burgdorferi sensu lato - can the laboratory analysis be improved?". Opponent är professor Fredrik Elgh, Umeå universitet, Sverige. Disputationen äger rum i Futurum, Jönköping samt digitalt via Zoom. Kontakta Anna Jonsson Henningsson (anna.jonsson.henningsson@liu.se), för att få tillgång till länk till disputationen.

Kontakt

Anna Jonsson Henningsson

24 november 2020

Licentiatseminarium i design: Juan Felipe Ruiz Munoz

kl. 10.00 – 12.00 ACAS, A-huset, Campus Valla och via Zoom

Juan Felipe Ruiz Munoz, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin licentiatsavhandling "The problem of problem formulation: a typology of design briefs". Seminariet är öppet för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Opponent är Matteo Vignoli, professor, Universitetet i Bologona

Kontakt

Juan Felipe Ruiz Muñoz

25 november 2020

Licentiatseminarium inom Infrainformatik: Leonid Sedov

kl. 13.15 – 17.00 Zoom eller TPM51, Täppan, Campus Norrköping. Om du inte har möjlighet att delta online kontakta Viveka Nilson för deltagande fysiskt.

Leonid Sedov, vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, försvarar sin licentiatavhandling med titeln “Handling Demand-capacity Imbalances in Aerial Vehicle Traffic”.  Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska. Opponent är Joost Ellerbroek, Delft University of Technology, Nederländerna. Handledare är Valentin Polishchuk, biträdande professor.

Kontakt

26 november 2020

Disputation i medicinsk vetenskap: Yvonne Hui Zhang

kl. 11.00 – 17.00 Papaver och Youtube

Yvonne Hui Zhang vid Institutionen för hälsa, medicin och vård försvarar sin avhandling med titeln "Learning from experience. -The use of structured video-assisted debriefing among nursing students". Opponent är professor Elisabeth Carlson, Malmö universitet. Disputationen äger rum i Papaver samt via Youtube.

Kontakt

2 december 2020

Disputation inom medicinsk vetenskap: Johanna Huoman

kl. 09.00 – 12.00 Hasselquistsalen och via Zoom

Johanna Huoman, vid BKV, försvarar sin doktorsavhandling "Immune maturation and modulation in childhood allergies: Aspects of epigenetic, mucosal and systemic immune mediators in allergy development and prevention". Opponent är professor Petra Ina Pfefferle, Philipps-Universität Marburg, Tyskland. Disputationen äger rum digitalt via Zoom med utgångspunkt i Hasselquist. Kontakta maria.jenmalm@liu.se, för att få mer info och tillgång till länk till disputationen.

Kontakt

3 december 2020

Disputation inom medicinsk vetenskap: Clara Braian

kl. 09.00 – 12.00 Belladonna och via Zoom

Clara Braian, vid BKV, försvarar sin doktorsavhandling "Mycobacterium tuberculosis-induced neutrophil extracellular traps (NETs) activate human macrophages". Opponent är Docent Pontus Nordenfelt, Lunds universitet, Sverige. Disputationen äger rum digitalt via Zoom med utgångspunkt i Belladonna. Kontakta Maria Lerm, maria.lerm@liu.se, för mer info och för att få tillgång till länk till disputationen.

Kontakt

8 december 2020

Disputation inom hållbara system: Sergio Andres Brambila Macias

kl. 09.15 – 11.00 ACAS, A-huset, Campus Valla

Sergio Andres Brambila Macias, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling "Support for the Early Stages of Designing Effective and Resource-Efficient Offerings: A cross-disciplinary approach". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Vicky Lofthouse, universitetslektor, Longborough universitet, London.

Kontakt

10 december 2020

Disputation inom medicinsk vetenskap: Lina Koppel

kl. 13.00 – 16.00 Hugo Theorell, Campus US och via Zoom

Lina Koppel, vid institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV), försvarar sin doktorsavhandling "Pain, touch, and decision making: Behavioral and brain responses to affective somatosensory stimulation". Opponent är Professor Johannes Haushofer, Princeton University, USA. Disputationen äger rum i Hugo Theorell och digitalt via Zoom. Kontakta India Morrison, india.morrison@liu.se för att få tillgång till länk till disputationen.

Kontakt

11 december 2020

Disputation inom medicinsk vetenskap: Robert Lindau

kl. 09.00 – 12.00 Hasselquistsalen och via Zoom

Robert Lindau, vid BKV, försvarar sin doktorsavhandling "Decidual stromal cells support tolerance at the human fetal-maternal interface by inducing regulatory M2 macrophages and regulatory T-cells". Opponent är professor Petra Arck, University Medical Center Hamburg-Eppendorf, Tyskland. Disputationen äger rum digitalt via Zoom med utgångspunkt i Hasselquist. Kontakta Jan Ernerudh, jan.ernerudh@liu.se, för mer info och för att få tillgång till länk till disputationen.

Kontakt

Visa/dölj innehåll