Disputationer vid Linköpings universitet

24 september 2021

Disputation inom medicinsk vetenskap: Fredrik Granström

kl. 09.00 – 14.00 Berzeliussalen och Zoom

Fredrik Granström vid Institutionen för hälsa, medicin och vård, disputerar med sin avhandling "Inequalities in Health: the Importance of Material/Structural Factors and Psychosocial Resources". Opponent är professor Urban Janlert, Umeå universitet. Disputationen hålls i Berzeliussalen samt via Zoom (länk: https://liu-se.zoom.us/j/62968743178). 

Kontakt

Disputation inom teoretisk fysik: Davide Gambino

kl. 10.00 – 12.00 Sal C3, C-huset, Campus Valla

Davide Gambino, vid institutionen för fysik, kemi och biologi, försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Ab-initio modelling of magnetic materials in the high-temperature paramagnetic phase". Opponent är Professor Sergei Dudarev, Oxford University, UK.

Kontakt

Disputation i Teknik och social förändring: Nimmo Osman Elmi

kl. 10.00 – 13.00 Temcas, Campus Valla och via Zoom

Nimmo Osman Elmi, vid tema Teknik och social förändring, försvarar sin avhandling "Taxes: The Travels and Translations of ITax in Kenya". Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska. Opponent är professor Richard Rottenburg, University of the Witwatersrand, Sydafrika. Disputationen äger rum i Temcas, Temahuset på Campus Valla och digitalt via Zoom. För digital länk kontakta Mats Andrén eller Eva Danielsson.

Kontakt

Disputation inom Reglerteknik: Angela Fontan

kl. 10.15 – 13.30 Online via Zoom och Ada Lovelace, ingång 25, B-huset, Campus Valla.

Angela Fontan, vid Institutionen för systemteknik, försvarar sin avhandling "Collective decision-making on networked systems in presence of antagonistic interactions". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan krävs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är professor David Angeli, Imperial College, London. Handledare: Professor Claudio Altafini.

Kontakt

Disputation inom kemi med inriktning materialkemi: Polla Rouf

kl. 13.15 – 18.00

Polla Rouf försvarar sin doktorsavhandling "Time-resolved CVD Group 13-Nitrides" vid Linköpings universitet. Opponent: Professor Ola Nilsen, Universitetet i Oslo. Plats: Sal Nobel (BL32), Campus Valla.Mer info: henrik.pedersen@liu.se

Kontakt

29 september 2021

Disputation i maskinteknik: Fredrik Henriksson

kl. 10.00 – 12.00 ACAS, A-huset, Campus Valla, Linköpings universitet

Fredrik Henriksson, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling "On Material Selection and its Consequences in Product Development". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Alison McKay, professor, universitet i Leeds.  

Kontakt

1 oktober 2021

Disputation inom teoretisk fysik: Erik Johansson

kl. 10.00 – 13.00 Sal BL32 (Nobel), B-huset, Campus Valla och via Zoom (kontakta therese.dannetun@liu.se)

Erik Johansson, vid institutionen för fysik, kemi och biologi, försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Theoretical studies of the coupling between electronic, vibrational, configurational, and structural effects in metal borides". Opponent är Professor Paul Erhart, Chalmers, Göteborg.

Kontakt

Disputation i hållbara system: Sofia Dahlgren

kl. 13.30 – 15.00 ACAS, A-huset, Campus Valla och Zoom

Sofia Dahlgren, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling ”Decision-making and decision support connected to biogas use in Sweden”. Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Iva Ridjan Skov, lektor, Ålborgs universitet. 

Kontakt

4 oktober 2021

Licentiatseminarium i informationssystem: Maria Murphy

kl. 13.00 – 15.00 C3, C-huset, Campus Valla och via Zoom

Maria Murphy, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin licentiatsavhandling Digital transformation för "Crisis Volunteerism: A study in the aftermatch of the Swedish Forests Fires Crisis in 2018". Seminariet hålls på svenska och är öppet för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Opponent är Lena-Maria Öberg, universitetslektor, Mittuniversitetet. För länk till Zoom kontakta madeleine.nyberg@liu.se. 

Kontakt

14 oktober 2021

Disputation i industriell ekonomi: Eduardo de Almeida Cadorin

kl. 14.00 – 16.00 ACAS, A-huset, Campus Valla och Zoom

Eduardo de Almeida Cadorin, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling "Science Parks and talent attraction: a study on the development of Science Parks". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Mats Lundqvist, professor, Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Länk till Zoom: https://liu-se.zoom.us/j/63718102055?pwd=K2xhYkZxalJ2R0lWZVJ2c1hEUVVzdz09

Kontakt

Eduardo Cadorin

Disputation i Infrainformatik: Emmanouil Fountoulakis

kl. 14.00 – 18.00 TPM51, Täppan, Campus Norrköping och online via zoom

Emmanouil Fountoulakis, vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, försvarar sin avhandling med titeln “Performance and Optimization Aspects of Time Critical Networking”.  Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska. Opponent är Ness B. Shroff, department of electrical engineering, the Ohio state university, USA. Handledare är Nikolaos Pappas, universitetslektor.

Kontakt

15 oktober 2021

Disputation i maskinteknik: Magnus Kahlin

kl. 10.15 – 12.00 Online via Zoom. Kontakta Magnus Kahlin för Zoomlänk, magnus.kahlin@liu.se

Magnus Kahlin, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling 3D-printing for Aerospace: Fatigue Behaviour of Additively Manufactured Titanium. Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är professor Gianni Nico, Universitetet i Parma

Kontakt

Magnus Kahlin

18 oktober 2021

Disputation inom åldrande och social förändring: Arianna Poli

kl. 13.00 – 17.00 Online via Zoom och K1, Kåkenhus, Campus Norrköping

Arianna Poli, vid Institutionen för kultur och samhälle, försvarar sin avhandling med titeln "A Divided Old Age through Research on Digital Technologies". Opponent är Marijke Veenstra, Oslo Metropolitan University. Disputationen hålls på engelska och är öppen för allmänheten. Kontakta Marjaana Kinnunen för Zoomlänk.

Kontakt

22 oktober 2021

Disputation inom tillämpad fysik: Dennis Cherian

kl. 14.00 – 17.30 Online via Zoom eller K1, Kåkenhus, Campus Norrköping

Dennis Cherian vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, försvarar sin avhandling med titeln ”Iontronic devices for precision delivery and seperation of ions”. Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska. Opponent: Associate Professor Alon Gordodetsky, University of California, USA.  Handledare: Daniel Simon För deltagande online kontakta Jennie Jordenlöv, jennie.jordenlov@liu.se, för zoomlänk.

Kontakt

5 november 2021

Disputation inom tillämpad fysik: Chiara Diacci

kl. 10.00 – 15.00 Online via Zoom eller K1, Kåkenhus, Campus Norrköping

Chiara Diacci vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, försvarar sin avhandling med titeln ”Organic Electrochemical Transistor – Based Biosensors”. Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska. Opponent: Francesca Santoro, Italian Institute of Technology.  Handledare: Daniel Simon För deltagande online kontakta Jennie Jordenlöv, jennie.jordenlov@liu.se, för zoomlänk. 

Kontakt

12 november 2021

Disputation i tema Barn: Yelyzaveta Hrechaniuk

kl. 13.15 – 16.00 Temcas, Campus Valla and via Zoom

Yelyzaveta Hrechaniuk, vid tema Barn, försvarar sin avhandling "Children helping children? Values and concerns in corporate charity". Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska. Opponent är biträdande professor, Nick Lee, Warwick University. Disputationen äger rum digitalt via Zoom.

22 november 2021

Disputation i industriell ekonomi: Per Staffan Boström

kl. 09.00 – 11.00

Per Staffan Boström, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling Resursbaserad ledning och styrning - Ett nytt synsätt på resurs- och värdetillväxt av företagets innovationskapital. Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på svenska. Opponent är Niklas Myhr, universitetslektor, Chapman University, Southern California.

Kontakt

26 november 2021

Disputation i tema Barn: Sarah Mitchell

kl. 13.15 – 16.00 Temcas, Campus Valla och via Zoom

Sarah Mitchell, vid tema Barn, försvarar sin avhandling "CIRCULATING ‘SWEDISH DADS’. Exhibiting progressive fatherhood and branding a nation". Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska. Opponent är professor Helena Wahlström Henriksson, Uppsala universitet. Disputationen äger rum digitalt via Zoom.

10 december 2021

Disputation i logistik: Olle Olsson

kl. 13.15 – 15.00 ACAS, A-huset, Campus Valla, Linköpings universitet

Olle Olsson, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling Managing variability in patient flows. Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på svenska. Opponent är Daniel Ekwall, professor, Högskolan i Borås.

Kontakt

Olle Olsson

Disputation i tema Miljöförändring: Emelie Fälton

kl. 13.15 – 16.00 Temcas, Campus Valla och via Zoom

Emelie Fälton, vid tema Miljöförändring, försvarar sin avhandling "Sanctuaries of Natural Wonderlands: Ways of Seeing the Non-Human World within Swedish National Park Tourism and its Visual Culture". Opponent är Dr. Keri Cronin från Brock University. Disputationen kommer att hållas på engelska. Det går att delta digitalt via Zoom.

14 december 2021

Disputation i maskinteknik: Anton Wiberg

kl. 10.15 – 12.00 ACAS, A-huset, Campus Valla, Linköpings universitet

Anton Wiberg, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling "Design Automation for Additive Manufacturing - A multidisciplinary Design Optimization Approach". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Kristina Shea, professor, ETC Zürich.

Kontakt

17 december 2021

Disputation i tema Miljöförändring: Maria Jernnäs

kl. 13.15 – 16.30 Temcas, Campus Valla

Maria Jernnäs, vid tema Miljöförändring, försvarar sin avhandling "Governing Climate Change under the Paris Regime: Meeting Urgency with Voluntarism". Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska.