LiU:s kalender

Här hittar du aktiviteter och händelser på Linköpings universitet.

11 november 2023

Utställning: Skåpmat - Form och innehåll ur historiens möbelskafferi

11 november 2023 kl. 11.00 - 03 mars 2024 kl. 17.00 Historiska museet Stockholm

Malmstens sistaårsstudenter har grävt djupt i Historiska museets samlingar och studerat medeltida skåp. Därefter har de tillverkat repliker och formgivit nya skåp med sikte på samtida och framtida utmaningar. Nu visas resultaten sida vid sida med originalföremålen. För öppettider och priser, se Historiska museets hemsida.

Kontakt

4 december 2023

Lär känna LiU:s strategiska partner - lunchföreläsning med Saab

kl. 12.00 – 13.00 Lövverket, Studenthuset, Campus Valla

Med start hösten 2023 arrangerar LiU innovation och samverkan en seminarieserie på temat Lär känna LiU:s strategiska partner. Den 4 december är det dags för Saab på temat "Enabling safe and resilient societies - How a company like Saab can contribute with technology and innovation to keep people and society safe". Föreläsningen hålls på engelska, de 50 första bjuds på lunchwrap så kom i tid!

Kontakt

5 december 2023

Grundutbildning traumamedveten omsorg (TMO) hos Rädda Barnen

05 december 2023 kl. 10.00 - 06 december 2023 kl. 15.30 Zoom

Rädda barnens grundutbildning ger viktiga vuxna en grundläggande kunskap om trauma och hur de kan förstå och svara på utsatta barns och ungas behov på ett sätt som skapar upplevd trygghet, positiva relationer och goda coping-strategier. Detta leder till en vardagsmiljö som främjar läkning och återhämtning för barn och unga med erfarenhet av svåra påfrestningar och trauma. Utbildningen är digital och antalet platser begränsat. Föranmälan är ett krav.

Samtal om framtida utmaningar för design

kl. 16.00 – 17.30 Lövverket, Studenthuset, Campus Valla, Linköping

Välkommen till en stimulerande och öppen diskussion om design ledd av Stefan Holmlid med panelisterna Fabian Segelström och Karin Ackerholm. Vad kan vi förvänta oss av framtidens designer? Vad innebär landvinningar inom AI för designpraktiken? Vilka nya arbetssätt och tekniker bör vi hålla ögonen på? Du kan också delta i diskussionen genom att ställa frågor, eller dela ditt perspektiv, antingen via anmälningsformuläret eller direkt på plats.

Kontakt

Invigning/Visning av utställningen Möbelhistoriska arketyper

kl. 16.00 – 16.30 Kåkenhus (Vid infocenter), Campus Norrköping

Vid Malmstens är kulturhistorien en självklar del i omvärldsspaningen. Med rötterna i traditionen skapas möbler i samtiden med sikte på framtiden. Vad detta kan innebära rent konkret berättar vi om i denna utställning där innehållet hämtats från kursen Möbelhistoriska arketyper, en av de kurser som studenter vid de tre programmen Möbeldesign, Möbelsnickeri och Möbeltapetsering. Leo Johannsson, lektor i möbeldesign och Johan Knutsson, professor i möbelkultur, öppningstalar och guidar i utställningen. Välkommen!

Kontakt

6 december 2023

Möbelutställning: Möbelhistoriska arketyper

06 december 2023 kl. 08.00 - 10 januari 2024 kl. 16.30 Kåkenhus (Utanför infocenter)

Vid Malmstens är kulturhistorien en självklar del i omvärldsspaningen. Med rötterna i traditionen skapas möbler i samtiden med sikte på framtiden. Vad detta kan innebära rent konkret berättar vi om i denna utställning där innehållet hämtats från kursen Möbelhistoriska arketyper, en av de kurser som studenter vid de tre programmen Möbeldesign, Möbelsnickeri och Möbeltapetsering. 

Kontakt

Händelser som pågår under längre tid

Medborgarskap & digitalisering – en utställning om vardagslivets digitala utmaningar

Det ställs allt större krav på oss som medborgare att kunna hantera olika digitala tjänster, bland annat när myndigheter och andra samhällsaktörer övergår till digitala lösningar. Denna utställning handlar om de utmaningar som digitaliseringen medför och grundar sig bland annat på den forskning som bedrivs vid LiU av forskargruppen Digitalisering i nya offentligheter (DINO). Utställningen innefattar även mer lekfulla inslag, däribland ett brädspel som tagits fram speciellt för denna utställning. Välkommen!

Börjar 04 september 2023 kl. 15.00
Slutar 31 december 2023 kl. 15.00
Plats Vallabiblioteket, Studenthuset plan 3, Campus Valla
Kontakt Maria Svenningsson
013-28 40 48

Bilden och berättelsen - Lärande genom serietidningar och populärkultur

Populärkulturen är en avspegling av vår nutid, vår kultur, vårt samhälle, vår människosyn, samtidigt som den också är med och skapar vår nutid genom att skildra människors livshistorier, genom att väcka känslor och inspirera. Denna utställning lyfter fram forskningsprojekt om populärkultur i olika lärandemiljöer, från lågstadiet till gymnasiet, både skola och fritidshem. Utställningen invigs fredagen den 29 september klockan 13.00-15.00. Alla är välkomna!

Börjar 29 september 2023 kl. 13.00
Slutar 02 januari 2024 kl. 16.00
Plats Campus Norrköpings bibliotek, Kåkenhus, Campus Norrköping
Kontakt Kerstin Annerbo
011-36 33 44

Möbelutställning: Möbelhistoriska arketyper

Vid Malmstens är kulturhistorien en självklar del i omvärldsspaningen. Med rötterna i traditionen skapas möbler i samtiden med sikte på framtiden. Vad detta kan innebära rent konkret berättar vi om i denna utställning där innehållet hämtats från kursen Möbelhistoriska arketyper, en av de kurser som studenter vid de tre programmen Möbeldesign, Möbelsnickeri och Möbeltapetsering. 

Börjar 06 december 2023 kl. 08.00
Slutar 10 januari 2024 kl. 16.30
Plats Kåkenhus (Utanför infocenter)
Kontakt Tobias Örberg
013-28 25 95

Vad händer på Universitetsbiblioteket?