Visa/dölj innehåll

LiU:s kalender

Här hittar du aktiviteter och händelser på Linköpings universitet

4 juni 2020

Disputation inom datavetenskap: Sara Nygårdhs

kl. 10.15 – 15.15 Online via Zoom och Ada Lovelace Hus B, plan 2

Sara Nygårdhs vid Institutionen för datavetenskap försvarar sin avhandling "Adaptive behaviour in traffic: An individual road user perspective". Huvudhandledare: adjungerad professor Björn Johansson, IDA. Opponent: Professor Dr. Dick de Waard, University of Groningen, Nederländerna. Ordförande för disputationen: Professor Tom Ziemke, IDA. Disputationen sänds via Zoom (lösenord krävs). För anmälan kontakta anne.moe@liu.se senast den 3 juni.

Kontakt

Disputation i Industriell ekonomi: Emelie Havemo

kl. 13.15 – 15.00 Online. För information om lokal eller länk för att följa disputationen kontakta Emelie Havemo, emelie.havemo@liu.se.

Emelie Havemo, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling Den visuella bilden av organisationen: perspektiv på visualitet i accounting. Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på svenska. Opponent är Johan Alvehus, docent, Lunds universitet.

Kontakt

5 juni 2020

Disputation inom medicinsk vetenskap: Rikard Tordön

kl. 09.00 – 12.00 Berzeliussalen,Hus 463, Våning 9, Ingång 65,Campus US och via Zoom. 

Rikard Tordön, vid Barnafrid och BKV, försvarar sin doktorsavhandling "Preconditions for Health and School in Out-of-home Care". Opponent är docent Martin Bergström, Lunds universitet. Disputationen äger rum i Berzeliussalen och digitalt via Zoom. Kontakta Andreea Tanasa, andreea.tanasa@liu.se för att få tillgång till länk till disputationen.

Kontakt

Gunilla Sydsjö

Disputation i teori och modellering inom naturvetenskap: Johan Klarbring

kl. 10.15 – 15.30 Planck, Fysikhuset

Johan Klarbring, Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM), försvarar sin avhandling "A first-principles study of highly anharmonic and dynamically disordered solids". Opponent är Claudine Katan, Univ. Rennes, ENSCR, Frankrike. Disputationen hålls på engelska och allmänheten har möjlighet att delta via Zoom. Maila kontaktperson för information.

Kontakt

Disputation inom reglerteknik: Gustav Lindmark

kl. 10.15 – 13.00  Online via Zoom samt Ada Lovelace, B-huset, ingång 27, plan 2, Campus Valla

Gustav lindmark, vid Institutionen för systemteknik, försvarar sin avhandling "Controllability of Complex Networks at Minimum Cost". Disputationen hålls på engelska. Opponent är professor Franco Garofalo, University of Naples. Handledare: Professor Claudio Altafini. Biträdande handledare: Adjungerad professor Anders Helmersson. Online via Zoom. Kontakta ninna.stensgard@liu.se för länk.

Kontakt

Disputation i industriell ekonomi: Sarah Semnani Kenlind

kl. 10.15 – 12.00 C3, C-huset, Campus Valla, Linköpings universitet och online via Zoom

Sarah Semnani Kenlind, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling A Typology of Business Model Changes. Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Anne Toppinen, professor, Helsingfors universitet. Vänligen kontakta Erika Andersson Sapir för länk till Zoom, erika.andersson.sapir@liu.se.

Kontakt

Disputation inom Tema Barn: Joel Löw

kl. 13.15 – 15.00 Temcas, Temahuset, Campus Valla, Linköping

Joel Löw, Institutionen för Tema, försvarar sin avhandling med titeln Världen, Sverige och barnen: internationell påverkan på svensk barnpolitik under välfärdsstatens framväxt. Opponent är Silke Neunsinger, Arbetsrörelsens arkiv och bibliotek.

Kontakt

8 juni 2020

Disputation inom matematisk statistik: Edward Kanuti Ngailo

kl. 15.15 – 17.00 Nobel, B-huset, ingång 23, Campus Valla

Edward Kanuti Ngailo, vid Matematiska institutionen, försvarar sin avhandling med titeln "Contributions to linear discriminant analysis with applications to growth curves". Opponent är Anuradha Roy, Associate Professor, Dept. of Management Science and Statistics, The University of Texas at San Antonio, USA. Disputationen hålls på engelska och är öppen för allmänheten också online via Zoom. För anmälan: https://bit.ly/36fuupt. Då får du Zoom länk via e-post.

Kontakt

9 juni 2020

Disputation inom datavetenskap: Vanessa Rodrigues 

kl. 13.15 – 18.15 Online via Zoom och Ada Lovelace Hus B, plan 2

Vanessa Rodrigues vid Institutionen för datavetenskap försvarar sin doktorsavhandling "Designing for Resilience: Navigating Change in Service Systems". Huvudhandledare: Professor Stefan Holmlid, IDA, Linköpings universitet. Opponent: Professor Bo Westerlund, Konstfack. Ordförande för disputationen: Professor Jonas Löwgren, ITN, Linköpings universitet. Med anledning av LiU:s distansläge kommer disputationen att sändas via Zoom. För anmälan kontakta anne.moe@liu.se senast den 8 juni.

Kontakt

10 juni 2020

Lunchklubben på Zoom: Ökad cirkulär ekonomi genom återtillverkning av produkter

kl. 11.30 – 13.00 Zoom (anmäl dig för att få länk till föreläsningen)

Föreläsare: Erik Sundin. Lunchklubben är ett nätverk för representanter från akademi, näringsliv och samhälle. Ät lunch, knyt kontakter och lyssna på forskningsföredrag. Alla är välkomna och föranmälan krävs.

Kontakt

Disputation i energisystem: Emma Lindkvist

kl. 13.15 – 15.00 C3, C-huset, Campus Valla, Linköpings universitet och online via Zoom.

Emma Lindkvist, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling "Systems analysis of biogas production - Comparisons and performance". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på svenska. Kontaktperson är Magnus Karlsson. För zoomlänk samt lösenord kontakta magnus.karlsson@liu.se. Opponent är professor Ola Norrman Eriksson, Högskolan i Gävle.

Kontakt

WCMM Clinical Arena-föreläsning den 10 juni

kl. 16.25 – 17.15 Online via Zoom, kontakta Stefan Welin Klintström för Zoomlänk.

Onsdagen den 10 juni är det dags för nästa WCMM Clinical Arena-föreläsning betitlad “Optoelectronic wireless neuromodulation of the vagus nerve”. Föreläsare är Peder Olofsson, Laboratory of Immunobiology, KI, Stockholm och Eric Głowacki, Laboratory of Organic Electronics, LiU. Vi kommer att använda Zoom för mötet. För att få mötets zoomlänk, skicka ett e-postmeddelande till stefan.welin.klintstrom@liu.se.

Kontakt

Stefan Welin Klintström

11 juni 2020

Licentiatseminarium i datavetenskap: Chih-Yuan Lin

kl. 10.15 – 15.00 Online via Zoom och Ada Lovelace, Hus B, plan 2

Chih-Yuan Lin försvarar sin licentiatavhandling "A Timing Approach to Network-based Anomaly Detection for SCADA Systems".  Huvudhandledare: Professor Simin Nadjm-Tehrani, Linköpings universitet. Opponent: Professor Aditya P. Mathur, Purdue University and Singapore University of Technology and Design, Singapore. Ordförande: Professor Nahid Shahmehri, Linköpings universitet. Seminariet sändas via Zoom (lösenord krävs). För anmälan kontakta anne.moe@liu.se senast den 10 juni.  

Kontakt

Disputation inom medicinteknisk vetenskap: Anette Karlsson 

kl. 14.00 – 18.00 För allmänheten via Youtube: https://youtu.be/LCfm-sFZy6c alternativt Linden, hus 421, Campus US

Anette Karlsson från Institutionen för medicinsk teknik försvarar sin doktorsavhandling med titeln ”Quantitative Muscle Composition Analysis”. Opponent är Todd Parrish, Northwestern University, Feinberg School of Medicine. Disputationen hålls på engelska och är öppen för allmänheten.

Kontakt

12 juni 2020

Disputation inom materialvetenskap: Aneela Tahira

kl. 10.15 – 14.00 Online (mer information kommer) och TPM55, Täppan, Campus Norrköping

Aneela Tahira vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, försvarar sin avhandling med titeln ”Electrochemical water splitting based on efficient metal oxide composite nanostructures”. Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska. Opponent: Professor Rasit Turan, Middle East Technical University, Ankara, Turkiet Handledare: Omer Nour

Kontakt

Licentiatseminarium i fluida och mekatroniska system: Samuel Kärnell

kl. 10.15 – 12.00 C3, C-huset, Campus Valla och online via Zoom.

Samuel Kärnell, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin licentiatsavhandling Fluid Power Pumps and the Electrification with Focus on the Prospects for Discrete Variable Displacement in Load Handling Applications. Seminariet är öppet för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Opponent är Maria Pettersson, doktor, Epiroc Rock Drills AB. För länk till Zoom var vänlig kontakta Liselott Ericson, liselott.ericson@liu.se.    

Kontakt

Licentiatseminarium inom reglerteknik: Fredrik Ljungberg 

kl. 10.15 – 12.00 Online via Zoom, samt Ada Lovelace, B-huset, ingång 27, plan 2, Campus Valla

Fredrik Ljungberg, vid Institutionen för systemteknik, presenterar sin licentiatexamination "Estimation of Nonlinear Greybox Models for Marine Applications". Handledare: docent Martin Enqvist. Opponent är professor Håkan Hjalmarsson, KTH. Online via Zoom. Kontakta ninna.stensgars@liu.se för länk.

Kontakt

18 augusti 2020

Licentiatseminarium i industriell organisation: Natasha Bank

kl. 13.15 – 15.00 Online via Zoom.

Natash Bank, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin licentiatsavhandling Sustainability-Oriented Business incubators. Seminariet är öppet för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Opponent är Lise Aaboen, professor, Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet, NTNU.  

Kontakt

21 augusti 2020

Disputation inom Design: Veronika Domova

kl. 09.30 – 13.30 Online via Zoom (TPM55) samt öppen visning i K3, Kåkenhus, Campus Norrköping

Veronika Domova, vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, försvarar sin avhandling med titeln “Designing visualization and interaction for industrial control rooms of the future”.  Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska. Opponent är Professor Thomas Porathe, University of Science and Technology in Trondheim, Norge. Handledare är Professor Jonas Löwgren

Kontakt

2 september 2020

2 oktober 2020

Disputation i industriell ekonomi: Harald Brege

kl. 10.00 – 12.00 Plats meddelas senare.

Harald Brege, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling "Exploring Proactive Market Strategies". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på svenska. Opponent är David Sjödin, biträdande professor, Luleå tekniska universitet.

Kontakt

12 oktober 2020

En fråga om heder - konferens

12 oktober 2020 kl. 08.00 - 13 oktober 2020 kl. 16.00 Linköpings konsert & Kongress (kan ev ändras till online)

Inom ramen för vårt regeringsuppdrag, En fråga om heder, bjuder vi in landets Barnahusverksamheter till en konferens med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck.Att bli utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck innebär stora konsekvenser för ett barn. Det är viktigt att alla aktörer runt utsatta barn har specialistkunskap om hedersproblematik.

Kontakt

16 oktober 2020

Disputation i hållbara system: Elias Andersson

kl. 10.15 – 12.00 ACAS, A-huset, Campus Valla, Linköpings universitet

Elias Andersson, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling "Enabling industrial energy benchmarking: Process level energy end-use, key performance indicators, and efficiency potential". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Martin Patel, professor, Geneves universitet

Kontakt

22 november 2020

Mahler & Mässingsklang

kl. 18.00 – 20.00 Linköpings Konsert & Kongress

Linköpings Akademiska Orkester spelar Gustav Mahlers fantastiska 5:e symfoni i denna samproduktion med Linköpings Symfoniorkester. Före paus blir det trumpetfrossa då världsstjärnan Jeroen Berwaerts äntrar scenen för att, tillsammans med den stora symfoniorkestern, framföra inte mindre än två trumpetkonserter och ett stycke för 15 trumpeter och tromboner. Jeroen Berwaerts, trumpet, Linköpings Akademiska Orkester, Linköpings Symfoniorkester, Merete Ellegaard, dirigent

27 november 2020

16 juni 2021

Konferens Futures ahead - Translations and  collaborations between medicine, social science and the humanities 

16 juni 2021 kl. 09.00 - 18 juni 2021 kl. 17.00 Meddelas senare

Konferensen välkomnar forskare inom områdena medicin, samhällsvetenskap och humaniora strävar efter att utveckla potentialen för samarbete, gemensamma mål och möjliga utmaningar. Vi välkomnar också andra intressenter som patienter, hälso- och sjukvårdspersonal och beslutsfattare. 

Kontakt

Vad händer på Universitetsbiblioteket?
Visa/dölj innehåll