LiU:s kalender

Här hittar du aktiviteter och händelser på Linköpings universitet.

23 juni 2021

Carbonstruct- kategorisering av industrins slutenergianvändning och relaterade koldioxidutsläpp

kl. 09.00 – 12.00 Digital via Zoom

Välkomna till Carbonstruct slutkonferens. Sedan 2018 har vi som forskargrupp vid LiU arbetat med ett projekt benämnt Carbonstruct, vars syfte har varit att kategorisera industrins slutenergianvänding och dess relaterade koldioxidutsläpp.  Arbetet har finansierats av Naturvärdsverket och Havs- och vattenmyndigheten inom ramen för miljöforskningsanslaget.

Kontakt

24 juni 2021

Digital öppen innovationsrådgivning

kl. 15.00 – 16.00 Digitalt.

Samverkansenheten bjuder in till öppen rådgivning där frågor kopplat till nyttiggörande och innovation diskuteras. Innovationsrådgivare finns redo i Teams för att svara på frågor. Alla anställda vid LiU är välkomna att delta. Frågor som diskuteras är allt från finansiering av nyttiggörande till vad räknas som kunskapstillgångar. Man kan även enbart lyssna till andras frågor. Detta är ett öppet rum, vi diskuterar inte enskilda projektdetaljer utan bara sådant som är icke-konfidentiellt och till nytta för många. Välkommen!

Kontakt

28 juni 2021

Chatta med studenter!

kl. 17.00 – 20.00 Online

Snart kommer antagningsbeskeden. Har du frågor om livet på LiU och hur du redan nu kan förbereda dig? Chatta med några av våra studenter och få svar!

Kontakt

Fråga en student

5 juli 2021

East Sweden Studio Almedalen - Digitala tvillingar

kl. 13.15 – 14.00 Almedalen Play

Genom avancerade datormodeller går det att skapa digitala tvillingar av patienter. Hur kan det utveckla hälso- och sjukvården i praktiken? Börjar vi närma oss en individuell vård på riktigt? Medverkande: Tino Ebbers, professor, Linköpings universitet Gunnar Cedersund, lektor, Linköpings universitet Mats Lowén, ST-läkare, socialmedicin, Region Östergötland Emma Spak, sektionschef, sektionen för hälso- och sjukvård, SKR Margareta Kristenson, professor emerita, Linköpings universitet

East Sweden Studio Almedalen - Heta stolen med Anders Ynnerman

kl. 14.10 – 14.30 Almedalen Play

Berzelius är den snabbaste superdatorn i Sverige, och finns på nationellt superdatorcentrum vid Linköpings universitet. Superdatorn blir en viktig resurs för utvecklingen av den AI-forskning som bedrivs och innebär att svenska forskare numer konkurrerar i absoluta världsfronten inom AI.Deltagare: Anders Ynnerman, programdirektör för WASPModerator: Karin Klingenstierna

East Sweden Studio Almedalen - Står vi inför en ny, grön revolution?

kl. 14.30 – 15.15 Almedalen Play

Exemplen på storindustrier som gör jätteinvesteringar i omställd verksamhet och minskade utsläpp fortsätter i strid ström. Efter år av nedgång och dåligt rykte, tar industrin nu revansch.När nya fabriker byggs upp är hållbarhet den nya konkurrenskraften och Sverige ligger i täten. Plötsligt vill alla synas med industrin! Är elektrifieringen och batterilösningarna svaret på klimatutmaningen? Räcker det? Hur ser framtiden ut för branschen på resa från miljöbov till klimathjälte?

East Sweden Studio Almedalen - Hur kan spelutveckling göra samhället smartare?

kl. 15.30 – 15.50 Almedalen Play

Spelutvecklingsbranschen växer kraftigt i hela världen och är en viktig del av samhällsutvecklingen. Hur kan vi använda spelutveckling som en motor i samhällsutvecklingen, var finns de stora effekterna? Medverkande: Thomas Ahlström, Operativ chef, East Sweden Game. Anna Eklöf, lektor, teoretisk ekologi, Linköpings universitet. Karin Klingenstierna, moderator

6 juli 2021

East Sweden Studio Almedalen - Tryckt elektronik - hur kan fler innovationer nå marknaden?

kl. 14.10 – 14.30 Almedalen Play

En helt ny satsning mellan Linköpings universitet och Norrköping Science Park ska driva utvecklingen av företag inom området tryckt och organisk elektronik. Projektet, går under namnet HOPE (Home of Organic and Printed Electronics), och är en spännande och viktig satsning som fokuserar på att skapa ett ekosystem med bolag sprungna ur Laboratoriet för Organisk Elektronik och RISE i Norrköping

East Sweden Studio Almedalen - Digital forensik - Hur löser vi morgondagens brott?

kl. 14.30 – 15.15 Almedalen Play

Cyberkriminaliteten ökar och den snabba digitala utvecklingen skapar nya möjligheter till brott och digitala intrång. Behovet att möta de digitala hoten är stort. Hur kan vi komma åt den nya digitala kriminaliteten – och hur kan vi använda digital teknik för att lösa traditionella brott? Medverkar gör bland andra Lena Klasén, adjungerad professor i digital forensik, Linköpings universitet, Polisen.

East Sweden Studio Almedalen - Hur kan digital utbildning bidra till jämlikt stöd för våldsutsatta barn?

kl. 15.30 – 15.50 Almedalen Play

Sverige är ett av de säkraste länderna i världen för barn att växa upp i. Ändå lever en stor andel barn med våld och inte alla får den hjälp de behöver. Hur kan den digitala omställningen av utbildning i pandemins kölvatten bidra till en likartad kunskapsnivå hos yrkesverksamma som möter barn? Medverkar gör bland annat Laura Korhonen, Centrumchef och professor i barn- och ungdomspsykiatri, Barnafrid vid Linköpings universitet. 

Vad händer på Universitetsbiblioteket?Visa/dölj innehåll