LiU:s kalender

Här hittar du aktiviteter och händelser på Linköpings universitet.

5 september 2023

ELLIIT Focus Period on Network Dynamics and Control: Seminarieserie med internationella gästforskare

05 september 2023 kl. 13.15 - 05 oktober 2023 kl. 11.00 Systemet,B-huset, Campus Valla

2 oktober 2023

Lunchklubben: Från Afrikas savann till de svenska skogarna – hur sensorinformatik bidrar till ökad biologisk mångfald

kl. 11.45 – 13.00 Linköpings universitet, Campus Valla, Hus Zenit, lokal Zero

3 oktober 2023

Licentiatseminarium inom Elektro- och systemteknik: Zhongjun Ni

kl. 09.00 – 12.30 Sal K2, Kåkenhus, Campus Norrköping

Research just around the corner: Ska vi ge robotar rösträtt? Demokratins roll i en digital samtid

kl. 12.15 – 13.00 Campus Norrköpings bibliotek

Cancer seminarium: Richard Rosenquist

kl. 15.30 – 16.30 Anslut till seminarium

4 oktober 2023

Spikprat Milda Poceviciute ITN/MIT 

kl. 15.00 – 15.30 Utanför entrén till Campus Norrköpings bibliotek, Kåkenhus, Campus Norrköping

Panelsamtal: crisis in Europe and anti-colonial scholarship

kl. 16.30 – 18.00 Auditorium TP1, Campus Norrköping, Bredgatan 34.

5 oktober 2023

Studievägledning - digital drop in

kl. 09.00 – 10.00 Zoom

Händelser som pågår under längre tid

Medborgarskap & digitalisering – en utställning om vardagslivets digitala utmaningar

Det ställs allt större krav på oss som medborgare att kunna hantera olika digitala tjänster, bland annat när myndigheter och andra samhällsaktörer övergår till digitala lösningar. Denna utställning handlar om de utmaningar som digitaliseringen medför och grundar sig bland annat på den forskning som bedrivs vid LiU av forskargruppen Digitalisering i nya offentligheter (DINO). Utställningen innefattar även mer lekfulla inslag, däribland ett brädspel som tagits fram speciellt för denna utställning. Välkommen!

Börjar 04 september 2023 kl. 15.00
Slutar 31 december 2023 kl. 15.00
Plats Vallabiblioteket, Studenthuset plan 3, Campus Valla
Kontakt Maria Svenningsson
013-28 40 48

ELLIIT Focus Period on Network Dynamics and Control: Seminarieserie med internationella gästforskare

I höst står LiU för andra gången värd för ELLIIT Focus Period, ett unikt och ambitiöst gästforskarprogram inom ramen för det strategiska forskningsområdet ELLIIT. Temat för året är Network Dynamics and Control. Under perioden 5/9 - 5/10 ges dagliga seminarier där gästforskarna presenterar sin forskning. Seminarierna är öppna för alla och ingen anmälan krävs. Program och mer information finns på ELLIITs hemsida.

Börjar 05 september 2023 kl. 13.15
Slutar 05 oktober 2023 kl. 11.00
Plats Systemet,B-huset, Campus Valla
Kontakt Claudio Altafini
013-28 13 73

Bilden och berättelsen - Lärande genom serietidningar och populärkultur

Populärkulturen är en avspegling av vår nutid, vår kultur, vårt samhälle, vår människosyn, samtidigt som den också är med och skapar vår nutid genom att skildra människors livshistorier, genom att väcka känslor och inspirera. Denna utställning lyfter fram forskningsprojekt om populärkultur i olika lärandemiljöer, från lågstadiet till gymnasiet, både skola och fritidshem. Utställningen invigs fredagen den 29 september klockan 13.00-15.00. Alla är välkomna!

Börjar 29 september 2023 kl. 13.00
Slutar 02 januari 2024 kl. 16.00
Plats Campus Norrköpings bibliotek, Kåkenhus, Campus Norrköping
Kontakt Kerstin Annerbo
011-36 33 44

Vad händer på Universitetsbiblioteket?