Visa/dölj innehåll

LiU:s kalender

Här hittar du aktiviteter och händelser på Linköpings universitet

15 september 2020

Fotoutställning: Utblickar - LiU i Kenya

15 september 2020 kl. 10.00 - 12 mars 2021 kl. 18.00 Medicinska biblioteket, Universitetssjukhuset, ingång 65, Campus US

De studenter som fått chansen att delta i utbytet mellan LiU och Moi University i Kenya vittnar om lärdomar för livet. Samarbetet och möjligheten att studera och göra praktik i en annan världsdel ger vidgade perspektiv och mer professionell kunskap. Fotoutställningen Utblickar - LiU i Kenya skildrar det 30-åriga samarbetet mellan universiteten men också hur LiU ger avtryck på andra sätt i Kenya.

Kontakt

22 september 2020

Disputation inom teoretisk biologi: Usman Akram

kl. 09.00 – 12.00 Online

Usman Akram, vid Institutionen för fysik, kemi och biologi försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Closing nutrient cycles". Opponent är professor Bob Rees, Scotland´s Rural College. Disputationen är öppen för allmänheten och äger rum online. För mer information, kontakta Uno Wennergren, uno.wennergren@liu.se.

Kontakt

24 september 2020

EDAY 2020 - Framtidens cirkulära affärer en del av Östergötlands DNA

kl. 09.00 – 14.15 Digitalt. Länk skickas till anmälda innan eventet.

EDAY är en återkommande mötesplats för lokala, regionala och nationella aktörer inom energi- och miljöområdet. Årets tema är ”Framtidens cirkulära affärer – en del av Östergötlands DNA” och utgår från mål 12 inom Agenda 2030 om hållbar konsumtion och produktion. Eventet sker digitalt och kostar 199 kr, flertalet föredragshållare kommer medverka. Sista anmälningsdag är 21 september.

Kontakt

Anna Maria Lönn Wahlqvist

Forskning i framkant. Ryggsmärta - hur kan nya vårdprogram hjälpa?

kl. 16.30 – 17.30 Webbinarium via Zoom

Ryggbesvär är ett stort och kostsamt hälsoproblem. Nyligen anpassades internationella evidensbaserade kliniska riktlinjer för ryggsmärta till svensk kontext och integrerades i ett bäst ”praxis” vårdprogram, BättreRygg. Programmet har implementerats i Region Östergötland och utvärderats i vetenskapliga studier. Välkommen att ta del av Allan Abbotts populärvetenskapliga föreläsning, där pågående forskning kring det svenska programmet om ryggsmärta kommer att presenteras och diskuteras. 

Kontakt

25 september 2020

Disputation inom biomolekylär och organisk elektronik: Tim Cornelissen

kl. 13.00 – 16.00 Online

Tim Cornelissen, vid Institutionen för fysik, kemi och biologi, försvarar sin doktorsavhandling med titeln ”Switching Kinetics and Charge Transport in Organic Ferroelectrics”. Opponent är docent Kamal Asadi, Max Planck Institute for polymer research, Tyskland. Disputationen är öppen för allmänheten och äger rum online. För mer information och länk, kontakta Martijn Kemerink, martijn.kemerink@cam.uni-heidelberg.de.

En plats i Europa: Ett samtal

kl. 19.00 – 20.30 TP1, Täppan, plan 3, ingång Bredgatan, Campus Norrköping

Under hösten ställs konstverket Huset ut på Bredgatan i Norrköping. Huset är en skulptur med formen av ett hus på väg att sjunka ned i marken. På verket visas filmen ’En plats i Europa’ som belyser situationen för många arbetssökande migranter. Den 25 september hålls ett samtal om livet för många människor i Europa idag. Medverkar gör konstverkets skapare Cecilia Parsberg, Erik Pauser, Haval Murad och David Martinez Escobar, filmens berättare Thomas Kwame Awarija och Stefan Jonsson, professor i etnicitet vid LiU. Samtalet är öppet, högst 50 deltagare. Anmälan görs till Erik Berggren.

Kontakt

28 september 2020

Vad, vem och varför? Forskning om forskningskommunikation i Sverige

kl. 13.00 – 15.00 Online via Zoom

Vetenskapsrådet bjuder tillsammans med Vetenskap och Allmänhet och Linköpings universitet in till ett digitalt dialogseminarium om hur vi kan stärka forskningen om forskningskommunikation och stimulera till ökat samarbete och tvärvetenskaplighet. Vid seminariet presenteras en kartläggning av den svenska forskningen på området. Det blir också en internationell utblick och exempel på svenska forskningsprojekt. Seminariet riktar sig till forskare och institutionsföreträdare. Föranmälan krävs.

Kontakt

30 september 2020

Disputation inom elektroniska och fotoniska material: Lei Wang

kl. 10.00 – 13.00 TEMCAS T-byggnaden / Online sänd förfrågan om länk till wendela.yonar@liu.se.

Lei Wang, vid Institutionen för fysik, kemi och biologi, försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Protein Nanomaterials: Functionalization, Self-assembly, and Applications". Opponent är Doktor German Salazar Alvarez, Uppsala Universitet. Disputationen är öppen för allmänheten och tillgänglig online. För mer information, kontakta Niclas Solin, niclas.solin@liu.se. För länk till disputationen, kontakt Wendela Yonar, wendela.yonar@liu.se.

Kontakt

Samhällsentreprenörskap – det nya normala: Föreställningar och fakta

kl. 10.00 – 12.00 Digitalt, du får länk ett par dagar innan eventet.

Välkommen till första delen av fyra av den digitala serien om samhällsentreprenörskap, impact entreprenörskap, sociala företag och arbetsintegrerande sociala företag (ASF). Lyssna till Corinne Uppman Helminen, Tillväxtverket, som står bakom den modell som har använts av många för att utveckla och förstå begreppet samhällsentreprenörskap. På plats finns även Margareta Wandel och Heléne Bäckström, Region Östergötland, och Marcin de Kaminski, Civil Rights Defenders.

Kontakt

Högre seminarium Tema Teknik och social förändring: Isa Dussauge

kl. 13.15 – 15.00 Via Zoon

Isa Dussauge, vid Oslos universitet, föreläser om "Beyond patientism? Drug users’ organizations and the biosocial choreography of addiction in Norway, 1970–2018". Föreläsningen görs via Zoom och är öppen för alla.

Kontakt

1 oktober 2020

Lansering av Centrum för Medicinsk humaniora och Bioetik (CMHB)

kl. 15.00 – 17.00 Lanseringen kommer hållas via Zoom.

Välkommen till lanseringen av Centrum för Medicinsk Humaniora och Bioetik! Till vår lansering, som hålls online, har vi bjudit in en rad engagerade forskare för att samtala om möjligheter och utmaningar för medicinsk humaniora och bioetik och om den pågående Covid-19 pandemin.

Kontakt

2 oktober 2020

Disputation inom medicinsk vetenskap: Elahe Mirrasekhian

kl. 09.00 – 12.00 Digitalt via Zoom med utgångspunkt Berzeliussalen

Elahe Mirrasekhian, vid BKV, försvarar sin doktorsavhandling "Immune to brain signalling in fever: the brain endothelium as interface". Opponent är docent Tomas Deierborg, Lunds universitet. Disputationen äger rum digitalt via Zoom med utgångspunkt i Berzeliussalen. Kontakta David Engblom, david.engblom@liu.se för att få tillgång till Zoom länk.

Kontakt

Disputation i industriell ekonomi: Harald Brege

kl. 10.00 – 12.00 ACAS, A-huset, Campus Valla

Harald Brege, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling "Exploring Proactive Market Strategies". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på svenska. Opponent är David Sjödin, biträdande professor, Luleå tekniska universitet.

Kontakt

Samhällsentreprenörskap – det nya normala: Affärsmodeller för och med samhällsnytta

kl. 10.00 – 12.00 Digitalt, du får länk ett par dagar innan eventet.

Välkommen till andra delen av fyra av den digitala serien om samhällsentreprenörskap, impact entreprenörskap, sociala företag och arbetsintegrerande sociala företag (ASF). Fokus under del 2 är att öka förståelsen för samhällsentreprenörskap och tydliggöra nyttan med samhällsentreprenörer. Lyssna till Karin Ackerholm, LiU, Daniel Collin Holgersson, Almi, och Coompanion om exempel från deras vardag. Du kommer även att få se filmer från de entreprenörer Region Östergötland intervjuat.

Kontakt

Disputation i maskinteknik: Björn Blissing

kl. 13.15 – 15.00 C3, C-huset, Campus Valla, Linköpings universitet

Björn Blissing, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling "Driving in Virtual Reality - Requirements for automotive research and development". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är James Oliver, professor, Iowa State University, USA

Kontakt

Björn Blissing

Disputation inom tema kultur och samhälle: Tintin Hodén

kl. 13.15 – 16.15 K2, Kåkenhus, plan 2, Campus Norrköping/online 

Tintin Hodén vid Institutionen för kultur och samhälle försvarar sin doktorsavhandling med titeln: ”Motsättningarnas museum: Samproduktionen av museiideal i den offentliga debatten om Moderna museet 1972–2013.” Opponent är Hans Hayden, professor, Stockholms universitet. För att få tillgång till zoomlänk, vänligen kontakta Daniela Dahl (daniela.dahl@liu.se) senast 1 oktober.

Kontakt

9 oktober 2020

Licentiatseminarium i konstruktionsmaterial: Cheng-Han Yu

kl. 10.15 – 12.00 ACAS, A-huset, Campus Valla, Linköpings universitet

Cheng-Han Yu, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin licentiatsavhandling "Anisotropic mechanical behavior and microstructural evolution of thin-walled additively manufactured metals". Seminariet är öppet för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Opponent är Joe Kelleher, PhD, ISIS Pulsed Neutron & Muon Source.

Kontakt

Disputation inom medicinsk vetenskap: Peter Wide

kl. 13.00 – 16.00 Digitalt via Zoom och i Berzeliussalen

Peter Wide, vid BKV, försvarar sin doktorsavhandling "Clinical aspects of neurogenic bladder-sphincter dysfunction in children". Opponent är docent Maria Herthelius, Karolinska institutet, Stockholm. Disputationen äger rum i Berzeliussalen och digitalt via Zoom. Kontakta Andreea Tanasa, andreea.tanasa@liu.se för att få tillgång till länk till disputationen.

Kontakt

12 oktober 2020

En fråga om heder - konferens

12 oktober 2020 kl. 08.00 - 13 oktober 2020 kl. 16.00 Online

Inom ramen för vårt regeringsuppdrag, En fråga om heder, bjuder vi in landets Barnahusverksamheter till en konferens med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck. Att bli utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck innebär stora konsekvenser för ett barn. Det är därmed viktigt att alla aktörer runt utsatta barn har specialistkunskap om hedersproblematik. Kontakta Sandra Skoog för anmälan.

Kontakt

14 oktober 2020

Disputation inom Elektroniska och fotoniska material: Heyong Wang 

kl. 10.00 – 13.00 Online

Heyong Wang, vid Institutionen för fysik, kemi och biologi, försvarar sin doktorsavhandling med titeln ”High-quality perovskite films for efficient and stable light-emitting diodes”. Opponent är professor Ifor David William Samuel, University of St Andrews, Storbritannien. Disputationen är öppen för allmänheten och sker online. För mer information, kontakta Feng Gao, feng.gao@liu.se.

Kontakt

15 oktober 2020

Disputation inom Sensor- och aktuatorsystem

kl. 10.00 – 13.00 Online

Lingyin Meng, vid Institutionen för fysik, kemi och biologi, försvarar sin avhandling med titeln "Tailoring conducting polymer interface for sensing and biosensing". Opponent är Man Boc Gu, Korea University, Korea. Disputationen är öppen för allmänheten och finns tillgänglig online. För länk till disputationen kontakta Wing Cheung Mak, wing.cheung.mak@liu.se.

Kontakt

Samhällsentreprenörskap – det nya normala: Framtiden är här. Rusta dig!

kl. 10.00 – 12.00 Digitalt, du får länk ett par dagar innan eventet.

Välkommen till tredje delen av fyra av den digitala serien om samhällsentreprenörskap, impact entreprenörskap, sociala företag och arbetsintegrerande sociala företag (ASF). Bilden av samhällsentreprenörskap växer fram i regionen, nationellt och i världen. Lyssna till nyorden som Heléne Bäckström, Region Östergötland, utforskat, ta del av projektens framtidsspaning presenterade av Margareta Wandel, Region Östergötland, och Karin Ackerholm, LiU, om behov och förändringar som vi står inför.

Kontakt

CKS seminarium: Förutsättningar för att klara en kris 

kl. 13.30 – 16.00 Digitalt via Zoom

CKS seminarieserie för hösten har temat "Kommunal beredskap och krishantering i coronavirusets spår". Först ut i serien av tre seminarier är Joeri van Laere, doktor i informatik vid Högskolan i Skövde som kommer att prata om förutsättningar att klara en kris.

16 oktober 2020

Disputation inom tunnfilmsfysik: Christina Åkerlind

kl. 09.00 – 12.00 Online

Christina Åkerlind, vid Totalförsvarets forskningsinstitut, försvarar sin doktorsavhandling med titel "Optical Studies of Bio-inspired Materials for Cammouflage". Opponent är Karin Stein, Fraunhofer Institute of Optronics, System Technologies, and Image Exploitation, Tyskland. Disputationen är öppen för allmänheten och man kan delta i Planck och via Zoom. För mer information, kontakta Kenneth Järrendahl, kenneth.jarrendahl@liu.se. 

Kontakt

Samhällsentreprenörskap – det nya normala: Vem betalar för världsbra idéer?

kl. 10.00 – 11.30 Digitalt, du får länk ett par dagar innan eventet.

Välkommen till fjärde delen av fyra av den digitala serien om samhällsentreprenörskap, impact entreprenörskap, sociala företag och arbetsintegrerande sociala företag (ASF).  Den här gången satsar vi på att beskriva vår gemensamma framtid i ett nationellt perspektiv med avstamp i samhällsentreprenörskap. Gästar gör Corinne Uppman Helminen,Tillväxtverket, som kommer att prata om hur vi går vidare i detta. Erika Pohjanen, Upphandlingsmyndigheten, gästar oss och berättar om hur de ser på området.

Kontakt

Disputation i hållbara system: Elias Andersson

kl. 10.15 – 12.00 ACAS, A-huset, Campus Valla, Linköpings universitet

Elias Andersson, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling "Enabling industrial energy benchmarking: Process level energy end-use, key performance indicators, and efficiency potential". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Martin Patel, professor, Geneves universitet

Kontakt

Disputation inom etnicitet och migration: Olav Nygård

kl. 10.15 – 12.00 K2, Kåkenhus, Campus Norrköping och online via Zoom

Olav Nygård, vid Institutionen för kultur och samhälle, försvarar sin doktorsavhandling "Educational Aspirations and Attainments: How resources relate to outcomes for children of immigrants in disadvantaged Swedish schools". Opponent är professor Maurice Crul, Vrije Universiteit Amsterdam. Disputationen är öppen för allmänheten och äger rum i K2, Kåkenhus, Campus Norrköping, samt online. För mer information eller online-länk, kontakta anders.neergaard@liu.se. Disputationen genomförs på engelska.

Kontakt

Disputation i hållbara system: Elias Andersson

kl. 10.15 – 12.00 Digitalt via Zoom och ACAS, A-huset, Campus Valla, Linköpings universitet

Elias Andersson, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling "Enabling industrial energy benchmarking: Process level energy end-use, key performance indicators, and efficiency potential". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Martin Patel, professor, Geneves universitet

Kontakt

19 oktober 2020

Lunchklubben i Zoom: Ansiktsigenkänning -vad, hur och varför?  

kl. 11.30 – 13.00 Zoom.

Föreläsare: Jörgen Ahlberg. Lunchklubben är en öppen mötesplats för näringsliv och samhälle som håller dig uppdaterad på vad som händer inom forskningen på LiU med fokus på framtida möjligheter. Du får förutom ”koll på läget” även möjlighet att knyta nya kontakter. Under hösten kommer Lunchklubben att genomföras digitalt via Zoom. Alla är välkomna och föranmälan krävs.

Kontakt

20 oktober 2020

Nätverksträff för Barnskyddsteam och Barnahus - Dödligt våld mot barn

20 oktober 2020 kl. 09.00 - 21 oktober 2020 kl. 16.00 Online

Tema: Dödligt våld mot barn. Dag 1 Gemensam dag för Barnahus och Barnskyddsteam Dag 2 Barnahussamordnare och Barnskyddsteam var för sig. Länk till anmälan kommer när programmet är fastställt.

Kontakt

Populärvetenskapliga veckan - digitalt

20 oktober 2020 kl. 10.00 - 23 oktober 2020 kl. 12.00 Digitalt

Ett tillfälle där några av universitetets mest framstående forskare presenterar sin forskning på ett populärvetenskapligt sätt. I år kan du se föreläsningarna digitalt, välj mellan nästan 50 st. Alla är välkomna att delta.

Kontakt

Strimman: Asyl, risker och konsekvenser

kl. 18.00 – 19.15 Lövverket, Studenthuset, Campus Valla (max 50 deltagare)

Föreläsning av Anna Lundberg, professor i välfärdsrätt, och Elin Palm, docent i tillämpad etik. Föreläsningen är öppen för alla och det är fri entré (max 50 deltagare). Strimmaföreläsningarna spelas in och läggs ut på LiUs webb ca två veckor efter inspelningen.

Kontakt

21 oktober 2020

Licentiatsseminarium i hållbara system: Tharaka Gunaratne

kl. 10.00 – 12.00 Meddelas senare samt på distans

Tharaka Gunaratne, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin licentiatsavhandling "Can we go circular? On the multifaceted challenges of facilitating the valorisation of shredder fines in the Swedish context". Seminariet är öppet för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Opponent är Rajib Sinha, doktor, KTH.

Kontakt

22 oktober 2020

Uppdragsutbildning för universitetslärare om våld mot barn - omgång 2

22 oktober 2020 kl. 09.00 - 20 november 2020 kl. 16.00 Alvesta eller online

Utbildning för dig som ska utbilda universitets- eller högskolestudenter i det nya examensmålet:  Att visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Kursen är ett stöd för dig som behöver öka din kunskap inom området våld mot barn och är preliminärt planerad att hållas i Alvesta. OBS dock att detta kan komma att ändras till online med anledning av covid-19. Kursen pågår totalt tre heldagar och omfattar 3 HP: 22-23/10, 20/11. 

Kontakt

23 oktober 2020

Disputation inom organisk kemi: Jakob Wallgren

kl. 10.00 – 13.00

Jakob Wallgren, vid Institutionen för fysik, kemi och biologi, försvarar sin doktorsavhandling med titeln "An insight into the metabolism of New Psychoactive Substances - structural elucidation of synthetic cannabinoid and fentanyl analogue metabolites using synthesized reference standards" Opponent är Professor Mogens Johannsen, Aarhus Universitet, Danmark. Disputationen är öppen för allmänheten och kommer att ske i Planck. För mer information, kontakta Johan Dahlén, johan.dahlen@liu.se.

Kontakt

Licentiatseminarium i hållfasthetslära: Jordi Loureiro Homs

kl. 10.15 – 12.00 ACAS, A-huset, Campus Valla, Linköpings universitet

Jordi Loureiro Homs, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin licentiatsavhandling "Modelling of TMF crack growth in polycrystalline gas turbine alloys - accounting for crack closure effects". Seminariet är öppet för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Opponent är Tomas Månsson, tekn dr, GKN Trollhättan.

Kontakt

Disputation inom pedagogiskt arbete: Tomas Widholm

kl. 13.00 – 16.00 Key-huset Campus Valla, sal KEY 1, och online via Zoom

Tomas Widholm vid Institutionen för kultur och samhälle försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Läromedel i praktiken – Läromedelsbruk i religionskunskap på gymnasieskolan". Fakultetsopponent: Professor Geir Skeie, Stockholms universitet och Universitetet i Stavanger. Disputationen äger rum i sal KEY1 (Keyhuset, Campus Valla) samt sänds via ZOOM. För att få ta del av ZOOM-sändningen vänligen kontakta Sofie Gustafsson.

Kontakt

30 oktober 2020

Disputation inom medicinsk vetenskap: Valentina Bruno

kl. 09.00 – 12.00 Via Zoom och i Berzeliussalen 

Valentina Bruno, vid BKV, försvarar sin doktorsavhandling "Clinical and Immunological Aspects on Recurrent Pregnacy Loss". Opponent är professor Uno Markert, Friedrich-Schiller Universität, Jena, Tyskland. Disputationen äger rum digitalt via Zoom med utgångspunkt i Berzeliussalen. Kontakta Jan Ernerudh, jan.ernerudh@liu.se, för att få tillgång till länk till disputationen. För mer information kontakta Jan Ernerudh, e-post jan.ernerudh@liu.se eller Sonia Lander, e-post sonia.lander@liu.se.

Kontakt

Jan Ernerudh

Disputation inom nationalekonomi: Camilla Strömbäck

kl. 13.15 – 15.00 ACAS, A-huset, Campus Valla och via Zoom

Camilla Strömbäck, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling "Self-Control, Financial Well-Being, and motivated Reasoning - Essays in Behavioral Finance". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Opponent är Marcus Selart, professor, Norwegian School of Economics. Disputationen hålls på svenska.

11 november 2020

Lunchklubben i Zoom: Miljölogistik - något har hänt! 

kl. 11.30 – 13.00 Zoom.

Föreläsare: Maria Huge Brodin. Lunchklubben är en öppen mötesplats för näringsliv och samhälle som håller dig uppdaterad på vad som händer inom forskningen på LiU med fokus på framtida möjligheter. Du får förutom ”koll på läget” även möjlighet att knyta nya kontakter. Under hösten kommer Lunchklubben att genomföras digitalt via Zoom. Alla är välkomna och föranmälan krävs.

Kontakt

12 november 2020

CKS seminarium: Ledarskap under kris

kl. 13.30 – 16.00 Digitalt via Zoom 

CKS seminarieserie för hösten har temat "Kommunal beredskap och krishantering i coronavirusets spår". Det andra seminariet av tre handlar om ledarskap under kris och det är Susanne Hede, doktor i psykologi på Ledarskapscentrum vid Försvarshögskolan i Karlstad, som föreläser.

17 november 2020

Strimman: Hantverk och slöjd för en föränderlig värld

kl. 18.00 – 19.15 Lövverket, Studenthuset, Campus Valla (max 50 deltagare)

Föreläsning av Frida Berntsson, universitetslektor i formgivning, och Erik Sigurdson, gästlektor i slöjd. Föreläsningen är öppen för alla (max 50 deltagare). Fri entré. Strimmaföreläsningarna spelas in och läggs ut på LiUs webb ca två veckor efter inspelningen.

Kontakt

27 november 2020

8 december 2020

Disputation inom hållbara system: Sergio Andres Brambila Macias

kl. 09.15 – 11.00 ACAS, A-huset, Campus Valla

Sergio Andres Brambila Macias, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling "Support for the Early Stages of Designing Effective and Resource-Efficient Offerings: A cross-disciplinary approach". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Vicky Lofthouse, universitetslektor, Longborough universitet, London.

Kontakt

17 december 2020

CKS seminarium: Att stötta den lokala ekonomin och näringslivet

kl. 13.30 – 16.00 Digitalt via Zoom

CKS seminarieserie för hösten har temat "Kommunal beredskap och krishantering i coronavirusets spår". Det tredje och sista seminariet, "Att stötta den lokala ekonomin och näringslivet", presenteras av Brita Hermelin, Gissur Ò Erlingsson och Bo Persson, alla tre verksamma vid CKS. 

21 december 2020

Lunchklubben i Zoom: Svensk industri efter coronakrisen: digitalisering, tjänstefiering och cirkularitet 

kl. 11.30 – 13.00 Zoom.

Föreläsare: Christian Kowalkowski. Lunchklubben är en öppen mötesplats för näringsliv och samhälle som håller dig uppdaterad på vad som händer inom forskningen på LiU med fokus på framtida möjligheter. Du får förutom ”koll på läget” även möjlighet att knyta nya kontakter. Under hösten kommer Lunchklubben att genomföras digitalt via Zoom. Alla är välkomna och föranmälan krävs.

Kontakt

26 januari 2021

Strimman: Det fossilfria samhällets (o)lika villkor

kl. 18.00 – 19.15 Lövverket, Studenthuset, Campus Valla

Föreläsning av Veronica Brodén Gyberg och Anna Bohman, biträdande universitetslektorer i Tema miljöförändring. Föreläsningen är öppen för alla och det är fri entré. Föreläsningarna i Strimmaserien spelas in och läggs ut på LiUs webb ca två veckor efter inspelningen.

Kontakt

28 januari 2021

Uppdragsutbildning för universitetslärare om våld mot barn - Omgång-3

28 januari 2021 kl. 09.00 - 23 februari 2021 kl. 16.00 Umeå eller online

Utbildning för dig som ska utbilda universitets- eller högskolestudenter i det nya examensmålet: Att visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Kursen är ett stöd för dig som behöver öka din kunskap inom området våld mot barn och är preliminärt planerad att hållas i Umeå. OBS dock att detta kan komma att ändras till online med anledning av covid-19. Kursen pågår totalt tre heldagar och omfattar 3 HP: 28 - 29/1, 23/2. 

Kontakt

16 februari 2021

Strimman: Människans geologiska spår

kl. 18.00 – 19.15 Lövverket, Studenthuset, Campus Valla

Föreläsning av Anna Storm, professor i Tema teknik och social förändring, och Eva Lövbrand, docent i Tema miljöförändring. Föreläsningen är öppen för alla och det är fri entré. Föreläsningarna i Strimmaserien spelas in och läggs ut på LiUs webb ca två veckor efter inspelningen.

Kontakt

16 mars 2021

Strimman: Litteratur i transit. Flygplatsen och tåget som platser för reflektion

kl. 18.00 – 19.15 Lövverket, Studenthuset, Campus Valla

Föreläsning av Emma Eldelin, docent i litteraturvetenskap, och Andreas Nyblom, docent i mediehistoria. Föreläsningen är öppen för alla och det är fri entré. Strimmaföreläsningarna spelas in och läggs ut på LiUs webb ca två veckor efter inspelningen.

Kontakt

17 april 2021

Strimman: Människor och maskiner

kl. 13.00 – 14.00 Forum, Kårhuset Kollektivet, Linköping

Föreläsning av Michael Godhe, universitetslektor i kultur och mediegestaltning, och Jesper Olsson, professor i litteraturvetenskap. Föreläsningen är öppen för alla och det är fri entré. Föreläsningarna i Strimmaserien spelas in och läggs ut på LiUs webb ca två veckor efter inspelningen. Den här föreläsningen är också en del av Humanistdygnet.

Kontakt

16 juni 2021

Konferens: Futures ahead - Translations and collaborations between medicine, social science and the humanities 

16 juni 2021 kl. 09.00 - 18 juni 2021 kl. 17.00 Linköping

Konferensen välkomnar forskare inom områdena medicin, samhällsvetenskap och humaniora strävar efter att utveckla potentialen för samarbete, gemensamma mål och möjliga utmaningar. Vi välkomnar också andra; intressenter som patienter, hälso- och sjukvårdspersonal och beslutsfattare.

Kontakt

Vad händer på Universitetsbiblioteket?
Visa/dölj innehåll