LiU:s kalender

Här hittar du aktiviteter och händelser på Linköpings universitet

15 september 2020

Fotoutställning: Utblickar - LiU i Kenya

15 september 2020 kl. 10.00 - 12 mars 2021 kl. 18.00 Medicinska biblioteket, Universitetssjukhuset, ingång 65, Campus US

De studenter som fått chansen att delta i utbytet mellan LiU och Moi University i Kenya vittnar om lärdomar för livet. Samarbetet och möjligheten att studera och göra praktik i en annan världsdel ger vidgade perspektiv och mer professionell kunskap. Fotoutställningen Utblickar - LiU i Kenya skildrar det 30-åriga samarbetet mellan universiteten men också hur LiU ger avtryck på andra sätt i Kenya.

Kontakt

20 oktober 2020

Wood is Good

20 oktober 2020 kl. 10.00 - 19 mars 2021 kl. 18.00 Campus Norrköpings bibliotek, Bredgatan 33

En utställning om skogen och forskning vid LOE Laboratoriet för Organisk Elektronik om power paper, fossilfri energilagring och elektroniska växter. Dessutom skogens betydelse för arbete och rekreation; Varför längtar vi till skogen? Ett samarbete med LOE, IKOS, MLU (Malmsten LiU), TreeSearch, Länsstyrelsen Östergötland och Holmens museum. 

Kontakt

20 januari 2021

Lunchklubben i Zoom: Proaktiva marknadsstrategier för ökad konkurrenskraft

kl. 12.00 – 13.00 Digitalt i Zoom.

Föreläsare: Universitetsadjunkt Harald Brege. Lunchklubben är ett nätverk för representanter från akademi, näringsliv och samhälle. Alla är välkomna och föranmälan krävs.

Kontakt

21 januari 2021

Disputation i design: Chu Wanjun

kl. 10.00 – 12.00 ACAS, A-huset, Campus Valla, Linköpings universitet

Chu Wanjun, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling "On the other side of change: Exploring the role that design can play in retaining sustainable doings". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Oskar Rexfelt, docent, Chalmers tekniska högskola.

Kontakt

Chu Wanjun

22 januari 2021

Licentiatseminarium inom reglerteknik: Robin Forsling

kl. 10.15 – 13.00 Online via Zoom

Robin Forsling, vid Institutionen för systemteknik, presenterar sin licentiatexamination "Decentralized Estimation Using Conservative Information Extraction". Framläggningen är öppen för allmänheten. Framläggningen hålls på engelska. Opponent är Dr.-Ing. Benjamin Noack, Karlsruhe Institute of Technology. Handledare: Professor Fredrik Gustafsson.

Kontakt

Disputation inom pedagogiskt arbete - Rizwan-ul Huq 

kl. 13.00 – 15.00 Online via Zoom

Rizwan-ul Huq försvarar sin avhandling med titeln: Monolingual Policy, Bilingual Interaction: English-taught Education in Bangladesh. Opponent är: professor Eda Üstünel, Mugla University, Turkiet. Disputationen äger rum via Zoom.

Kontakt

Disputation inom matematiska vetenskaper: Oskar Ålund

kl. 13.15 – 16.30 Online via Zoom

Oskar Ålund, vid Matematiska institutionen, försvarar sin avhandling "Applications of summation-by-parts operators". Opponent är Docent Murtazo Nazarov, Uppsala Universitet, IT Institutionen. Disputationen äger rum digitalt via Zoom. Kontakta Jan Nordström, jan.nordstrom@liu.se, för mer information och länk till Zoom.

Kontakt

26 januari 2021

Strimman: Det fossilfria samhällets (o)lika villkor - FRAMFLYTTAD TILL  LÄSÅRET 21/22

kl. 18.00 – 19.15 Lövverket, Studenthuset, Campus Valla

Föreläsning av Veronica Brodén Gyberg och Anna Bohman, biträdande universitetslektorer i Tema miljöförändring. Föreläsningen är öppen för alla och det är fri entré. Föreläsningarna i Strimmaserien spelas in och läggs ut på LiUs webb ca två veckor efter inspelningen.

Kontakt

27 januari 2021

Nätverksträff för ideella krafter

kl. 10.00 – 16.15 Mer information och anmälan

Alla som möter barn och unga i vårt arbete, möter våldsutsatta barn. Många barn söker sig till verksamheter inom den ideella sektorn där det finns ett stort engagemang för att skydda och stödja.  Barnafrid bjuder därför in er som är verksamma inom landets ideella sektor till en nätverksträff med fokus på barn och ungdomars våldsutsatthet. Målet med dagen är att öka kunskapen om våld mot unga genom föreläsningar, samtal och erfarenhetsutbyte. Nätverksträffen genomförs med Childhood som samarbetspartner, och med ekonomiskt stöd från Brottsofferfonden. Vi välkomnar dig som är volontär, samordnare, projektledare, verksamhetsutvecklare, stödansvarig eller liknande inom ideell sektor, till exempel barnrättsorganisation eller jourverksamhet. Arrangemanget sker digitalt i Zoom, med inloggning från kl 09.30

Kontakt

28 januari 2021

Uppdragsutbildning för universitetslärare om våld mot barn - Omgång 2

28 januari 2021 kl. 09.00 - 23 februari 2021 kl. 16.00 Umeå eller online

Utbildning för dig som ska utbilda universitets- eller högskolestudenter i det nya examensmålet: Att visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Kursen är ett stöd för dig som behöver öka din kunskap inom området våld mot barn och hålls online. Kursen pågår totalt tre heldagar och omfattar 3 HP: 28 - 29/1, 23/2

Kontakt

Disputation i medicinsk vetenskap: Moa Yngve

kl. 09.00 – 14.00 Youtube

Moa Yngve vid Institutionen för hälsa, medicin och vård försvarar sin avhandling med titeln "Participation and ICT: Students with Special Educational Needs in Upper Secondary School". Opponent är professor Ingeborg Nilsson, Umeå universitet. Disputationen kommer att hållas på svenska.

Kontakt

29 januari 2021

Disputation inom Medicinsk vetenskap: Charlotta Lans

kl. 09.30 – 13.00 Youtube

Charlotta Lans, vid Institutionen för hälsa, medicin och vård, försvarar sin avhandling med titeln "Exercise training and testing in patients with heart failure". Fakultetsopponent Anita Wisén, Lunds universitet.  

Kontakt

Digital konferens med NORNDiP - Nordiska nätverket för mångfald inom fysik

kl. 10.00 – 16.30 Online

Nordiska nätverket för mångfald inom fysik, NORNDIP, håller en digital konferens den 29 januari 2021. Professor Helen Dannetun, Linköpings universitet, kommer att moderera en paneldiskussion om att motarbeta trakasserier: "How to work against harassments – from a Nordic perspective”.Talare: Ilona Riipinen, Stockholms universitet “How to reduce the uncertainty in anthropogenic climate forcing?” Angela Saini, vetenskapsjournalist: “Race, Science and Power”.

Kontakt

Disputation inom Fordonssystem: Fatemeh Mohseni

kl. 10.15 – 13.00 Online via Zoom och Ada Lovelace, B-huset, ingång 27, plan 2, Campus Valla

Fatemeh Mohseni, vid Institutionen för systemteknik, försvarar sin avhandling "Decentralized Optimal Control for Multiple Autonomous Vehicles in Traffic Scenarios". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan krävs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Ass. prof. Jonas Mårtensson, KTH.

Kontakt

Disputation inom medicinsk vetenskap: Axel Ågren

kl. 13.00 – 18.00 Youtube

Axel Ågren, vid Institutionen för hälsa, medicin och vård, försvarar sin doktorsavhandling med titel: "Loneliness and Dying as Issues of Public Concern in Sweden". Opponent är docent Cecilia Larsdotter, Sophiahemmet Högskola. Disputationen kommer att hållas på svenska.

Kontakt

Disputation inom pedagogik - Björn Sjögren

kl. 13.00 – 15.00 Via Zoom (Sal C3, Hus C, Campus Valla)

Björn Sjögren försvarar sin avhandling med titeln ”Bystander behaviors in peer victimization: Associations with moral disengagement, efficacy beliefs, and student-teacher relationship quality”. Opponent är docent Linda Beckman, Karlstads universitet. Disputationen äger rum via Zoom.

Kontakt

Disputation i tema Barn: Johanna Gustafsson

kl. 13.15 – 15.30 Temcas, Temahuset, Campus Valla, Linköping

Johanna Gustafsson, Institutionen för Tema, försvarar sin avhandling med titeln "Adoptivfamiljers återresor till barnens födelseländer". Opponent är biträdande professor Malene Gram, Aalborg universitet, Danmark. Kontakta Eva Danielsson, eva.danielsson@liu.se, för mer information och länk till digital sändning via Zoom.

Kontakt

2 februari 2021

Disputation inom medicinsk vetenskap: Jenny Nordqvist

02 februari 2021 kl. 09.00 - 05 februari 2021 kl. 15.00 Youtube

Jenny Nordqvist vid Institutionen för hälsa, medicin och vård försvarar sin avhandling med titeln "Patients with subacromial pain in primary care: Assessment and efficacy of physiotherapy-guided exercise treatment". Opponent är professor emeritus Roland Thomeé, Göteborgs universitet.

Kontakt

5 februari 2021

Disputation i tema Teknik och social förändring: Fredrik Envall

kl. 10.00 – 12.00 Tem21, Temahuset, Campus Valla, Linköping

Fredrik Envall, Institutionen för Tema, försvarar sin avhandling med titeln "Experimenting for change? The politics of accomplishing environmental governance through smart energy pilot projects". Opponent är professor Matthew Cashmore, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Kontakta Josefin Frilund, josefin.frilund@liu.se, för mer information och länk till digital sändning via Zoom.

Kontakt

Disputation i tema Barn: Alex Orrmalm Makii

kl. 13.15 – 15.30 Temcas, Temahuset, Campus Valla

Alex Orrmalm Makii, Institutionen för Tema, försvarar sin avhandling med titeln "Babies' engagements with everyday things - an ethnographic study of materiality, movement and participation". Opponent är professor Peter Kraftl, University of Birmingham, UK. Kontakta Eva Danielsson, eva.danielsson@liu.se, för mer information och länk till digital sändning via Zoom.

Kontakt

10 februari 2021

Disputation i maskinteknik: Peter Hallberg

kl. 10.15 – 12.00 ACAS, A-huset, Campus Valla och via Zoom

Peter Hallberg, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling "On Knowledge Creation and Learning at the Intersection of Product Development and Engineering Education". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på svenska. Opponent är Johan Malmqvist, professor, Chalmers tekniska högskola.

Kontakt

Disputation inom Tillämpad fysik: Josefin Nissa

kl. 14.00 – 18.00 Online och K1, Kåkenhus, Campus Norrköping. Kontakta Jennie Jordenlöv, jennie.jordenlov@liu.se för länk till Zoom.

Josefin Nissa vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, försvarar sin avhandling med titeln ”Interacting with biological membranes using organic electronic devices”. Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska. Opponent: Professor Susan Daniel, Cornell University, Chem & Biomolec Eng., USA Handledare: Daniel Simon. Kontakta Jennie Jordenlöv, jennie.jordenlov@liu.se för länk till Zoom.

Kontakt

11 februari 2021

Workshop: Digital Air Traffic Services 

11 februari 2021 kl. 13.00 - 12 februari 2021 kl. 14.00 Online

LiU, LFV och SDATS organiserar 3rd International workshop on Digital Air Traffic Services: Workload and Safety Assessment. Workshopen kommer i år att hållas digitalt. Huvudtalare 2021 är Parimal Kopardekar (NASA) och Gianluca Di Flumeri (Sapienza University of Rome).

Kontakt

12 februari 2021

Licentiatseminarium inom maskinteknik med inriktning konstruktionsmaterial: Jinghao Xu.

kl. 10.15 – 12.00 ACAS, A-huset, Campus Valla, Linköpings universitet och via Zoom

Jinghao Xu vid Avdelningen konstruktionsmaterial, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling försvarar sin avhandling med titeln ”Alloy Design and characterization of γ’ Strengthened Nickel-based Superalloys for Additive Manufacturing”. Handledare är professor Johan Moverare. Opponent är professor Dr Eric A Jägle, Institute of Materials Science, University of the Bundeswehr München, Germany. Disputationen hålls på  engelska och är öppen för allmänheten. 

Kontakt

Disputation inom psykologi - Robert Persson Asplund

kl. 13.00 – 15.00 On-line via Zoom ((TEMCAS, Tema-huset, Campus Valla)

Robert Persson Asplund försvarar sin avhandling med titeln: ”Learning how to recover from stress-related disorders via internet-based interventions”. Opponent är professor Göran Kecklund, Karolinska institutet. Disputationen äger rum via Zoom.

Kontakt

Disputation inom matematiska vetenskaper: Björn Morén

kl. 14.00 – 17.00 Digitalt via Zoom

Björn Morén, vid Matematiska institutionen, försvarar sin avhandling "Treatment Planning of High Dose-Rate Brachytherapy - Mathematical Modelling and Optimization". Opponent är Bram L. Gorissen, Ph.D, Broad Institute, Cambridge, MA, USA. Disputationen äger rum digitalt via Zoom. Kontakta Torbjörn Larsson, torbjorn.larsson@liu.se, för mer information och länk till Zoom.

Kontakt

15 februari 2021

Lunchklubben i Zoom

kl. 12.00 – 13.00 Digitalt i Zoom.

Föreläsare: Publiceras senare.Lunchklubben är ett nätverk för representanter från akademi, näringsliv och samhälle. Alla är välkomna och föranmälan krävs. Länk till anmälan publiceras närmare eventet. 

Kontakt

16 februari 2021

Strimman: Människans geologiska spår - FRAMFLYTTAD TILL LÄSÅRET 21/22

kl. 18.00 – 19.15 Lövverket, Studenthuset, Campus Valla

Föreläsning av Anna Storm, professor i Tema teknik och social förändring, och Eva Lövbrand, docent i Tema miljöförändring. Föreläsningen är öppen för alla och det är fri entré. Föreläsningarna i Strimmaserien spelas in och läggs ut på LiUs webb ca två veckor efter inspelningen.

Kontakt

19 februari 2021

Disputation i informationssystem: Elina Ramsell

kl. 13.00 – 15.00 C3, C-huset, Campus Valla och via Zoom

Elina Ramsell, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling i informationssystem. Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Urban Nuldén, universitetslektor, Göteborgs universitet. Vänligen kontakta Madeleine Nyberg, madeleine.nyberg@liu.se, för länk till Zoom.  

Kontakt

Vad händer på Universitetsbiblioteket?Visa/dölj innehåll