LiU:s kalender
Visa/dölj innehåll

Här hittar du aktiviteter och händelser på Linköpings universitet

27 mars 2019

Högre seminarium - Språk och kultur

kl. 16.15 – 18.00 Sal IKK 4260, Hus Key, Campus Valla

Välkomna till ett högre seminarium vid forskningsmiljön Språk och kultur (IKK) med professor Jesper Olsson, Linköpings universitet, som kommer att hålla ett föredrag om "Weird Words, Epidemic Silence: Posthuman Media Ecologies in Contemporary Fiction and Poetry". Seminariet är öppet för alla, ingen anmälan behövs.

Kontakt

1 april 2019

5 april 2019

Disputation inom medicinsk vetenskap: Charalampos Georgiopoulos

kl. 09.00 – 12.00 Granit, Hus 448, Ingång 7, Plan 9, Campus US

Charalampos Georgiopoulos vid Institutionen för medicin och hälsa försvarar sin avhandling "Imaging Studies of Olfaction in Health and Parkinsonism". Opponent är Asta Kristine Håberg, professor, Norges teknisknaturvitenskapelige universitet, Trondheim.

Kontakt

8 april 2019

9 april 2019

Tema Barn: Like Karatschi or Lagos

kl. 13.00 – 15.00 Lethe, Temahuset

Gästforskare Defne Kadıoğlu, Center for Middle Eastern Studies, Lund University föreläser. Titel: Like Karatschi or Lagos”Schools as Gentrification Frontier in Berlin’s Immigrant-Heavy Neighborhoods. Seminariet hålls på engelska och är öppet för alla. Anmälan krävs.

Kontakt

10 april 2019

Lunchklubben Linköping: Hållbar logistik för ökad lönsamhet och innovation

kl. 11.30 – 13.00 Universitetsklubben, Olaus Magnus väg 29, 583 30 Linköping

Biträdande professor Maria Björklund berättar om hållbar logistik för ökad lönsamhet och innovation. Hon kommer bl.a. visa exempel på hur en kan göra logistik mer miljömässigt och socialt hållbar. Lunchklubben är ett nätverk för representanter från akademi, näringsliv och samhälle, alla som är intresserad av att nätverka och lyssna på forskningföredrag är välkomna. Föranmälan krävs, kostnad på 130 kr betalas vid entrén.

Kontakt

11 april 2019

Omställning, anpassning och klimatarbetets akilleshälar

kl. 13.30 – 16.00 Stora Studion i Funkishuset, Garvaregatan 3, Valdemarsvik.

Vad innebär klimatomställning och vilka krav ställs på integrering av klimathänsyn i det lokala samhällsbyggandet? Sofie Storbjörk, universitetslektor vid LiU, problematiserar vilket avtryck klimatfrågan gör i praktisk policy, planering och beslutsfattande på olika samhällsnivåer. Vad försvårar, hindrar och utmanar genomförandet? Hur kan förändring möjliggöras? Vi bjuder in forskare, lokala politiker och tjänstepersoner för att lära och diskutera..

Kontakt

A circular economy: closing loops and opening minds

kl. 18.00 – 19.00 Konsert och Kongress

Ken Webster är gästforskare vid Linköpings universitet och står bakom begreppet cirkulär ekonomi. Välkommen till en offentlig föreläsning under namnet: A circular economy: closing loops and opening minds. How digital is revolutionising how we meet resource challenges. Föreläsningen hålls på engelska. Fri entré.

Kontakt

12 april 2019

Disputation inom medicinsk vetenskap: Sofie Tapper

kl. 13.00 – 16.00 Hugo Theorell, hus 488, ingång 7, plan 9, Campus US

Sofie Tapper vid institutionen för medicin och hälsa försvarar sin avhandling med titeln "Neurotransmitter Imaging of the Human Brain: Detecting γ-Aminobutyric Acid (GABA) Using Magnetic Resonance Spectroscopy". Opponent är Richard Edden, professor, Johns Hopkins University, Baltimore.

Kontakt

15 april 2019

30 april 2019

Valborgsfirande med Musik vid LiU

kl. 14.00 – 18.00 Från S:t Lars kyrka, via Gyllentorget, Trädgårdstorget och Stora Torget till Borggården, Linköpings slott.

Alla hälsas välkomna till ett traditionellt valborgsfirande med musikparad (Studentorkestern LiTHe Blås) och vårsånger med Linköpings studentsångare på Borggården. Se program på länken nedan.

Kontakt

8 maj 2019

Disputation inom Hållbara system - miljömanagement och miljöteknik: Johannes Matschewsky

kl. 09.15 – 11.00 Acas, A-huset, Campus Valla

Johannes Matschewsky, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin avhandling med titeln "Challenges, Opportunities and Solutions - Designing and Providing Product-Service Systems in the Context of the Circular Economy". Opponent är Veronica Martinez, Professor, Universitet i Cambridge. Disputationen hålls på engelska och är öppen för allmänheten. Ingen föranmälan behövs.

Kontakt

Infrastructure and the state

kl. 13.00 – 15.00 Lethe, Temahuset

Tema Teknik och social förändring bjuder in till ett seminarium med Dr. Jan Hendrick Passoth som är chef för Digital Media Lab vid Centrum för Teknik och Samhälle vid Tekniska Universitetet i München. Titeln är ”Infrastructure and the state: The (broken) promise of stability and the politics of updates”. Seminariet är öppet för alla. Anmälan krävs.

Kontakt

9 maj 2019

Bortom BNP-tillväxt – framtidsbilder för hållbar samhällsbyggnad

kl. 13.30 – 16.00 Domaren, utbildningsförvaltningen i Linköping, Apotekaregatan 13C.

Hur skulle ett samhälle som inte bygger på tillväxt kunna se ut? Om målet istället är att uppnå miljö- och klimatmål och att skapa förutsättningar för människors välbefinnande, vilka möjligheter öppnas då? Frågorna har undersökts av Åsa Svenfelt, docent vid avd för strategiska hållbarhetsstudier vid KTH, i forskningsprogrammet ”Bortom BNP-tillväxt” som utmanar normen med ekonomisk tillväxt och konsumtion. Vi bjuder in forskare, lokala politiker och tjänstepersoner för att lära och diskutera.

Kontakt

10 maj 2019

Disputation i Energisystem: Akvile Lawrence

kl. 10.15 – 12.00 Acas, A-huset, Campus Valla, Linköpings universitet

Akvile Lawrence, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin avhandling inom Energisystem med titeln "Success factors for strengthening drivers and overcoming barriers of energy management för improving energy efficiency in the pulp and paper industry". Disputationen hålls på engelska och är öppen för allmänheten. Ingen föranmälan behövs. Opponent är Thomas Zobel, professor, Luleå tekniska universitet.

Kontakt

13 maj 2019

The Spring Servitization Conference 2019

13 maj 2019 kl. 09.00 - 15 maj 2019 kl. 15.00 Konsert & Kongress, Linköping, Sverige

8: e Spring Servitization Conference (# SSC2019) är dedikerad till att förstå hur organisationer kan utveckla sina affärsmodeller genom tjänstedriven tillväxt. Årets temat är - Delivering Services Growth in the Digital Era. Konferensen vänder sig till forskare inom industriell marknadsföring.

Kontakt

20 maj 2019

From great to excellent – praktiknära forskning

kl. 10.15 – 12.00 D-huset, Greyhound/Blackbox (D_35:305)

Docent Marie-Helene Zimmerman Nilsson från Högskolan i Halmstad berättar om det regionsövergripande projektet From Great to excellent som syftar till att minska gapet mellan barns/elevers kapacitet och prestation. Projektet har ett unikt forskningsperspektiv som sammanför praktik med teori genom att forskare och lärare samverkar med verksamhetsutveckling runt problemområden som definierats utifrån den egna pågående skolverksamheten. Fyra kommuner deltar i projektet som pågår under fem års tid.

Kontakt

27 maj 2019

Lunchklubben Norrköping: Hållbara energisystem

kl. 11.30 – 13.00 Norrköping Visualiseringscenter, 54 Kungsgatan, 602 33 Norrköping

Professor Louise Ödlund pratar om hållbara energisystem – inte en utopi utan en nåbar och nödvändig verklighet. Lunchklubben är ett nätverk för representanter från akademi, näringsliv och samhälle, alla som är intresserad av att nätverka och lyssna på forskningföredrag är välkomna. Föranmälan krävs, kostnad på 130 kr betalas vid entrén.

Kontakt

29 maj 2019

Disputation i energisystem: Therese Nehler

kl. 10.15 – 12.00 ACAS, A-huset, Campus Valla, Linköpings universitet

Therese Nehler, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling med titeln "The Non-Energy Benefits of Industrial Energy Efficiency - Roles and Potentials". Disputationen hålls på svenska och är öppen för allmänheten. Ingen föranmälan behövs. Opponent är Erik Dahlqvist, professor, Mälardalens högskola.

Kontakt

Disputation inom Teknik och social förändring: Ivanche Dimitrievski

kl. 13.15 – 15.00 Universitetsklubben, Campus Valla

Ivanche Dimitrievski vid Institutionen för Tema försvarar sin avhandling "Accountable Futures: The Case of the European Spallation Source". Opponent är Michael E. Lynch.

Kontakt

4 juni 2019

Hydraulikdagarna  2019

04 juni 2019 kl. 09.30 - 05 juni 2019 kl. 15.00 A-huset, Campus Valla, Linköpings universitet

Svensk hydraulikindustri är i världsklass och Sverige är ett av de hydrauliktätaste länderna i världen. Delta i hydraulikdagarna och möt kollegor inom branschen för att diskutera hur vi tillsammans ska säkerställa att hydrauliken förändras för att upprätthålla en stark position i Sverige och världen.

Kontakt

5 juni 2019

Disputation i nationalekonomi: Thérese Lind

kl. 10.15 – 12.00

Thérese Lind, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling i nationalekonomi. Disputationen hålls på svenska och är öppen för allmänheten. Ingen föranmälan behövs. Opponent är Morten Lau, professor, Copenhagen Business School. Mer information kommer. 

Kontakt

12 juni 2019

Lunchklubben Linköping: Framtiden är inte science fiction, den är redan här!

kl. 11.30 – 13.00 Universitetsklubben, Olaus Magnus väg 29, 583 30 Linköping

Amanuens Fredrik Löfgren, robotutvecklare och AI-expert besöker Lunchklubben. Lunchklubben är ett nätverk för representanter från akademi, näringsliv och samhälle, alla som är intresserad av att nätverka och lyssna på forskningföredrag är välkomna. Föranmälan krävs, kostnad på 130 kr betalas vid entrén.

Kontakt

Opening the Black Box of Online Gambling Technology

kl. 13.15 – 15.15 Lethe, Temahuset

Tema Teknik och social förändring bjuder in till ett seminarium med Professor Mark Elam från Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Titel är "Opening the Black Box of Online Gambling Technology: Behavioural Tracking in the Modulation of Gambling Revenues and Harms". Elams forskningsintressen befinner sig i gränslandet mellan sociologi och det tvärvetenskapliga fältet Science and Technology Studies. Seminariet är öppet för alla. Anmälan krävs.

Kontakt

14 juni 2019

Disputation i företagsekonomi: Svjetlana Pantic Dragisic

kl. 13.15 – 15.00 Acas, A-huset, Campus Valla

Svetjana Pantic Dragisic, vid Institutionen för ekonomiskt och industriell utveckling, försvarar sin avhandling i företagsekonomi. Opponent är Frida Pemer, docent, Handelshögskolan i Stockholm. Disputationen är öppen för allmänheten och ingen föranmälan behövs. Mer information kommer.

Kontakt

17 juni 2019

IDEAS 2019

17 juni 2019 kl. 09.00 - 19 juni 2019 kl. 15.00 Manaus, Brasilien

Brinner du för innovation, design, entreprenörskap och hållbara system? Åk till Manaus i Brasilien och delta i en interdisciplinär, internationell konferens. Forskarna vid Linköpings universitet är med och anordnar en internationell konferens om innovation, design, entreprenörskap och hållbara system. Konferensen pågår från 17-19 juni 2019 i Manaus i Brasilien. Syftet med konferensen är att öka interdisciplinärt samarbete och erbjuda mötesplats för de mest framtänkande forskarna.

2 oktober 2019

SWEPSA 2019

02 oktober 2019 kl. 09.00 - 04 oktober 2019 kl. 15.00 Norrköping

Linköpings universitet välkomnar alla statsvetare från landet till Statsvetenskapliga förbundets årsmöte för att utbyta forskningsmässiga tankar och idéer, och för att knyta kontakter.

Kontakt

Albin Olausson Algotson

17 oktober 2019

Forum för forskningsbaserad NT-undervisning

17 oktober 2019 kl. 09.00 - 18 oktober 2019 kl. 17.00 Norrköping

Forum för forskningsbaserad NT-undervisning är en konferens för lärare, förskollärare, rektorer, forskare, lärarutbildare m fl som bidrar till att skolans och förskolans undervisning i naturvetenskap och teknik baseras på ämnesdidaktisk forskning.

Kontakt

Vad händer på Universitetsbiblioteket?
Visa/dölj innehåll