LiU:s kalender

Här hittar du aktiviteter och händelser på Linköpings universitet

19 Februari 2019

Noliamässan i Östersund

kl. 09:00 – 15:00 Frösö Park, Östersund

Träffa oss på Nolia Karriär i Östersund. Hälsa på i monter 404 där våra studenter berättar mer om studentlivet och våra utbildningar. 

Kontakt

20 Februari 2019

Academic English support på CNB 2

kl. 12:00 – 13:00 Flexsalen, Campus Norrköpings bibliotek, Kåkenhus

Få hjälp med ditt engelska skrivande. Denna gång behandlas textens sammanhang och stil. 

Kontakt

21 Februari 2019

Noliamässan i Sundsvall

kl. 09:00 – 16:00 Sporthallen, Sundsvall

Träffa LiU på Nolia Karriär i Sundsvall. Hälsa på i vår monter där våra studenter berättar om studentlivet och våra utbildningar.

Kontakt

CAD Fördjupningskurs

kl. 17:15 – 19:00 DigiMaker, Vallabiblioteket, plan 4

Skapa och skriv ut egna föremål i CAD. Anmälan till digimaker@bibl.liu.se. Max 20 deltagare.

Kontakt

26 Februari 2019

Tema Barn: Normalitet ur olika perspektiv

kl. 13:00 – 15:00 Lethe,  Temahuset

Doktorand Lena Sotevik, Göteborgs Universitet föreläser inom temat: Normalitet ur olika perspektiv. Föreläsningen ingår i seminarieserien "Doktorn kan komma"där vi bjuder in doktorer från andra forskningsmiljöer för att gemensamt diskutera nyheter inom barnforskningen. Föreläsningen är öppen för alla, anmälan krävs.

Kontakt

28 Februari 2019

Academic English support 3 

kl. 12:00 – 13:00 Flex room, Campus Norrköping library, Kåkenhus

Shelley Torgnyson helps you with your English texts. This session: Typical errors and how to avoid them and Abstract writing

Kontakt

5 Mars 2019

Tema Barn: Hey you! Smile! - Girls, affective labour, and the neoliberal marketplace

kl. 13:00 – 15:00 Lethe, Temahuset

Gästprofessor Natalie Coulter, Department of Communication Studies, York University, Canada föreläser. Föreläsningen hålls på engelska och är öppen för alla. Anmälan krävs.

Kontakt

7 Mars 2019

Öppet hus på Campus Norrköping

kl. 12:30 – 16:00 Täppan, Campus Norrköping

Vill du veta mer om våra utbildningar? Kom till Öppet hus där du kan prata med studenter, lyssna på seminarier och få en guidad rundtur på campus 

Kontakt

Så kan kommunen vara motor i ett lokalt Agenda 2030-arbete

kl. 13:30 – 16:00 Vävaren i kommunhuset, Klosterledsgatan 35, Vadstena.

Sara Gustafsson, biträdande professor vid avdelningen för industriell miljöteknik vid LiU, presenterar hur kommunen kan fungera som en motor för det lokala hållbarhetsarbetet. Hur strategier kring hållbarhetsarbete kan utformas och hur målsättningarna i FN:s Agenda 2030 kan implementeras lokalt. Samverkan mellan olika aktörer på såväl lokal som regional nivå är centralt för att lyckas. Vi bjuder in forskare, lokala politiker och tjänstepersoner för att lära och diskutera.

Kontakt

8 Mars 2019

Academic English support 4

kl. 12:00 – 13:00 Flex room, Campus Norrköping library, Kåkenhus

Drop in session with Shelley Torgnyson for all your questions on essay writing in English

Kontakt

Teknisk obalans – hur lockar vi tjejer till tekniska utbildningar och yrken?

kl. 13:00 – 16:00 C-huset, Campus Valla, Linköping

Varför söker så få tjejer till tekniska/naturvetenskapliga utbildningar? Lyckas inte skolan göra ämnena spännande? Saknas förebilder eller är arbetsgivarna dåliga på att förklara hur många attraktiva jobb det finns? LiU bjuder tillsammans med Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) in till en kreativ eftermiddag för att diskutera dessa frågor. Medverkar gör bland annat Carl-Henric Svanberg, styrelseordförande Volvo AB, och Ulrika Sultan, doktorand vid LiU. Anmälan senast 4 mars via länk nedan.

Kontakt

12 Mars 2019

CAD Introduktionskurs

kl. 17:15 – 19:00 DigiMaker, Vallabiblioteket, plan 4

Ladda ner, skriv ut och lär dig grunderna, vilket krävs för att få tillgång till 3D-skrivarna. Anmälan till digimaker@bibl.liu.se. Max 20 deltagare.

Kontakt

19 Mars 2019

Tema Barn: Hur görs barn till medborgare?

kl. 13:00 – 15:00 Lethe, Temahuset

Thomas Wedin, Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning, Göteborgs Universitet och Linnea Holmberg, Barn- och ungdomsvetenskap, Stockholms Universitet föreläser inom temat: Hur görs barn till medborgare?Föreläsningen ingår i seminarieserien "Doktorn kan komma" där vi bjuder in doktorer från andra forskningsmiljöer för att gemensamt diskutera nyheter inom barnforskningen. Föreläsningen är öppen för alla, anmälan krävs.

Kontakt

20 Mars 2019

Artificial Earth: Dwelling in the Midst of Global Technology

kl. 13:15 – 15:15 Lethe, Temahuset

Tema Teknik och social förändring bjuder in till ett högre seminarium med doktorand Daniel Andersson som lägger fram avhandling "Artificial Earth: Dwelling in the Midst of Global Technology". Seminariet är öppet för alla. Anmälan krävs.

Kontakt

25 Mars 2019

Lunchklubben Norrköping: Drönartrafik i staden

kl. 11:30 – 13:00 Norrköping Visualiseringscenter, 54 Kungsgatan, 602 33 Norrköping

Biträdande professor Jonas Lundberg och Billy Josefsson, LFV, berättar om möjligheter och hinder med framtidens drönartrafik i Norrköping och Linköping. Lunchklubben är ett nätverk för representanter från akademi, näringsliv och samhälle, alla som är intresserad av att nätverka och lyssna på forskningföredrag är välkomna. Föranmälan krävs, kostnad på 130 kr betalas vid entrén.

Kontakt

2 April 2019

Tema Barn: Discussion of multidisciplinary thinking

kl. 13:00 – 15:00 Lethe, Temahuset

Professor Anssi Peräkylä, Sociology Department, University of Helsinki föreläser "Discussion of multidisciplinary thinking: Interaction research meeting psychology: studies on face, psychophysiology and the self". Föreläsningen hålls på engelska och är öppen för alla. Anmälan krävs.

Kontakt

4 April 2019

CAM-dagen 2019

kl. 08:00 – 18:00 Collegium, Mjärdevi

Den årliga CAM-dagen samlar regionens företagare, lärare, studenter och stödjande aktörer för utbyte av tankar och idéer och skapande av nya kontaktytor - för ökad nytta i affärslivet och för den egna personen. Även nationella aktörer finns på plats. Årets tema är Ledarskap för tillväxt och CAM-dagen genomförs i samarbete med Almi Företagspartner.

Kontakt

10 April 2019

Lunchklubben Linköping: Hållbar logistik för ökad lönsamhet och innovation

kl. 11:30 – 13:00 Universitetsklubben, Olaus Magnus väg 29, 583 30 Linköping

Biträdande professor Maria Björklund berättar om socialt och miljömässigt hållbar logistik för ökad lönsamhet och innovation. Lunchklubben är ett nätverk för representanter från akademi, näringsliv och samhälle, alla som är intresserad av att nätverka och lyssna på forskningföredrag är välkomna. Föranmälan krävs, kostnad på 130 kr betalas vid entrén.

Kontakt

11 April 2019

Omställning, anpassning och klimatarbetets akilleshälar

kl. 13:30 – 16:00 Stora Studion i Funkishuset, Garvaregatan 3, Valdemarsvik.

Vad innebär klimatomställning och vilka krav ställs på integrering av klimathänsyn i det lokala samhällsbyggandet? Sofie Storbjörk, universitetslektor vid LiU, problematiserar vilket avtryck klimatfrågan gör i praktisk policy, planering och beslutsfattande på olika samhällsnivåer. Vad försvårar, hindrar och utmanar genomförandet? Hur kan förändring möjliggöras? Vi bjuder in forskare, lokala politiker och tjänstepersoner för att lära och diskutera..

Kontakt

9 Maj 2019

Bortom BNP-tillväxt – framtidsbilder för hållbar samhällsbyggnad

kl. 13:30 – 16:00 Domaren, utbildningsförvaltningen i Linköping, Apotekaregatan 13C.

Hur skulle ett samhälle som inte bygger på tillväxt kunna se ut? Om målet istället är att uppnå miljö- och klimatmål och att skapa förutsättningar för människors välbefinnande, vilka möjligheter öppnas då? Frågorna har undersökts av Åsa Svenfelt, docent vid avd för strategiska hållbarhetsstudier vid KTH, i forskningsprogrammet ”Bortom BNP-tillväxt” som utmanar normen med ekonomisk tillväxt och konsumtion. Vi bjuder in forskare, lokala politiker och tjänstepersoner för att lära och diskutera.

Kontakt

27 Maj 2019

Lunchklubben Norrköping: Hållbara energisystem

kl. 11:30 – 13:00 Norrköping Visualiseringscenter, 54 Kungsgatan, 602 33 Norrköping

Professor Louise Ödlund pratar om hållbara energisystem – inte en utopi utan en nåbar och nödvändig verklighet. Lunchklubben är ett nätverk för representanter från akademi, näringsliv och samhälle, alla som är intresserad av att nätverka och lyssna på forskningföredrag är välkomna. Föranmälan krävs, kostnad på 130 kr betalas vid entrén.

Kontakt

29 Maj 2019

Disputation inom Teknik och social förändring: Ivanche Dimitrievski

kl. 13:15 – 15:00 Information kommer senare

Ivanche Dimitrievski vid Institutionen för Tema försvarar sin avhandling "Accountable Futures: The Case of the European Spallation Source". Opponent är Michael E. Lynch. 

Kontakt

4 Juni 2019

Hydraulikdagarna  2019

04 juni 2019 kl. 09.30 - 05 juni 2019 kl. 15.00 A-huset, Campus Valla, Linköpings universitet

Svensk hydraulikindustri är i världsklass och Sverige är ett av de hydrauliktätaste länderna i världen. Delta i hydraulikdagarna och möt kollegor inom branschen för att diskutera hur vi tillsammans ska säkerställa att hydrauliken förändras för att upprätthålla en stark position i Sverige och världen.

Kontakt

12 Juni 2019

Lunchklubben Linköping: Framtiden är inte science fiction, den är redan här!

kl. 11:30 – 13:00 Universitetsklubben, Olaus Magnus väg 29, 583 30 Linköping

Amanuens Fredrik Löfgren, robotutvecklare och AI-expert besöker Lunchklubben. Lunchklubben är ett nätverk för representanter från akademi, näringsliv och samhälle, alla som är intresserad av att nätverka och lyssna på forskningföredrag är välkomna. Föranmälan krävs, kostnad på 130 kr betalas vid entrén.

Kontakt

Opening the Black Box of Online Gambling Technology

kl. 13:15 – 15:15 Lethe, Temahuset

Tema Teknik och social förändring bjuder in till ett seminarium med Professor Mark Elam från Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Titel är "Opening the Black Box of Online Gambling Technology: Behavioural Tracking in the Modulation of Gambling Revenues and Harms". Elams forskningsintressen befinner sig i gränslandet mellan sociologi och det tvärvetenskapliga fältet Science and Technology Studies. Seminariet är öppet för alla. Anmälan krävs.

Kontakt

17 Oktober 2019

Forum för forskningsbaserad NT-undervisning

17 oktober 2019 kl. 09.00 - 18 oktober 2019 kl. 17.00 Norrköping

Forum för forskningsbaserad NT-undervisning är en konferens för lärare, förskollärare, rektorer, forskare, lärarutbildare m fl som bidrar till att skolans och förskolans undervisning i naturvetenskap och teknik baseras på ämnesdidaktisk forskning.

Kontakt

Internt kalendarium på LiU