LiU:s kalender

Här hittar du aktiviteter och händelser på Linköpings universitet.

11 november 2023

Utställning: Skåpmat - Form och innehåll ur historiens möbelskafferi

11 november 2023 kl. 11.00 - 03 mars 2024 kl. 17.00 Historiska museet Stockholm

Malmstens sistaårsstudenter har grävt djupt i Historiska museets samlingar och studerat medeltida skåp. Därefter har de tillverkat repliker och formgivit nya skåp med sikte på samtida och framtida utmaningar. Nu visas resultaten sida vid sida med originalföremålen. För öppettider och priser, se Historiska museets hemsida.

Kontakt

9 februari 2024

Medborgarskap & digitalisering – en utställning om vardagslivets digitala utmaningar

09 februari 2024 kl. 10.00 - 30 april 2024 kl. 16.00 Campus Norrköpings bibliotek, Kåkenhus, Campus Norrköping

Det ställs allt större krav på oss som medborgare att kunna hantera olika digitala tjänster, bland annat när myndigheter och andra samhällstjänster övergår till digitala lösningar. Denna utställning handlar om de utmaningar som digitaliseringen medför och grundar sig bland annat på den forskning som bedrivs vid LiU av forskargruppen Digitalisering i nya offentligheter (DINO). Utställningen innefattar även mer lekfulla inslag, såsom ett brädspel på temat digitalisering som tagits fram speciellt för denna utställning. Alla är välkomna!

Kontakt

27 februari 2024

Utställning: Gräva i näringsämnen genom stadsodling

27 februari 2024 kl. 17.00 - 02 maj 2024 kl. 12.00 Plan 3, Studenthuset, Campus Valla

Ge dig ut på en lärorik resa där konst och vetenskap möts i en sömlös dans och utforskar hållbar stadsodling. Välkommen till en utställning om hur näringsämnen, som fosfor och kväve, rör sig genom odlingssystemen, samt hur konstnären Elizabeth Carlsson gestaltar vetenskapliga illustrationer och data på ett emotionellt och symboliskt sätt.

Kontakt

29 februari 2024

Collaborative research seminar: Generative AI and knowledge

kl. 10.30 – 12.00 A Building 3C:817

Generative AI and knowledge work – A routine dynamics perspective. Presenter: Yungchen Sun.

Kontakt

Analytical Sociology Seminar: Trade and nation: How companies and politics reshaped economic thought

kl. 14.30 – 16.00 KO301, Kopparhammaren 2, Campus Norrköping och Zoom

Välkommen till Analytical Sociology Seminar med Emily Erikson från Yale University, USA. Seminariet är öppet för allmänheten och hålls på engelska. Kontakta madelene.topfer@liu.se för Zoom-länk.

Kontakt

Spikprat Alma Memisevic IBL/LEN

kl. 15.00 – 15.30 Utanför entrén till Campus Norrköpings bibliotek, Kåkenhus, Campus Norrköping

Alma Memisevic, doktorand vid institutionen för beteendevetenskap och lärande, berättar om sin avhandling ”Det undervisande fritidshemmet i lärandets tidevarv: En diskursanalytisk studie med fokus på de naturvetenskapliga och tekniska undervisningspraktikerna.” Spikpratet är på svenska. Alla är välkomna!

Kontakt

1 mars 2024

Disputation inom materialvetenskap: Adam Carlsson

kl. 09.15 – 12.00 Planck, Fysikhuset och via Zoom

Adam Carlsson, vid institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM), försvarar sin avhandling "Exploration of boron-based materials through theoretical simulations". Opponent är Jakoah Brgoch, University of Houston, USA. Disputationen hålls på engelska. Kontakta Henrietta Winslow för Zoomlänk.

Kontakt

Disputation inom Tillämpad fysik: Penghui Ding

kl. 10.00 – 13.00 Sal K1, Kåkenhus, Campus Norrköping

Penghui Ding, vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, försvarar sin avhandling med titeln "Organic Materials-based Electrochemical Flow Cells for Energy Applications".  Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska. Opponent är Professor Brian Seger, Technical University of Denmark. Handledare är Reverant Crispin, LiU.

Kontakt

Händelser som pågår under längre tid

Medborgarskap & digitalisering – en utställning om vardagslivets digitala utmaningar

Det ställs allt större krav på oss som medborgare att kunna hantera olika digitala tjänster, bland annat när myndigheter och andra samhällstjänster övergår till digitala lösningar. Denna utställning handlar om de utmaningar som digitaliseringen medför och grundar sig bland annat på den forskning som bedrivs vid LiU av forskargruppen Digitalisering i nya offentligheter (DINO). Utställningen innefattar även mer lekfulla inslag, såsom ett brädspel på temat digitalisering som tagits fram speciellt för denna utställning. Alla är välkomna!

Börjar 09 februari 2024 kl. 10.00
Slutar 30 april 2024 kl. 16.00
Plats Campus Norrköpings bibliotek, Kåkenhus, Campus Norrköping
Kontakt Kerstin Annerbo
011-36 33 44

Utställning: Gräva i näringsämnen genom stadsodling

Ge dig ut på en lärorik resa där konst och vetenskap möts i en sömlös dans och utforskar hållbar stadsodling. Välkommen till en utställning om hur näringsämnen, som fosfor och kväve, rör sig genom odlingssystemen, samt hur konstnären Elizabeth Carlsson gestaltar vetenskapliga illustrationer och data på ett emotionellt och symboliskt sätt.

Börjar 27 februari 2024 kl. 17.00
Slutar 02 maj 2024 kl. 12.00
Plats Plan 3, Studenthuset, Campus Valla
Kontakt Karin Tonderski
013-28 44 67

Möbelutställning: Möbelhistoriska arketyper

Vid Malmstens LiU är kulturhistorien en självklar del i omvärldsspaningen. Med rötterna i traditionen skapas möbler i samtiden med sikte på framtiden. Vad detta kan innebära rent konkret berättar vi om i denna utställning där innehållet hämtats från kursen Möbelhistoriska arketyper, en av de kurser som studenter vid de tre programmen Möbeldesign, Möbelsnickeri och Möbeltapetsering läser tillsammans på Campus Lidingö. 

Börjar 07 mars 2024 kl. 08.00
Slutar 12 april 2024 kl. 16.30
Plats Ljusgården, Norra entrén, US
Kontakt Tobias Örberg
013-28 25 95

Vad händer på Universitetsbiblioteket?