LiU:s kalender
Visa/dölj innehåll

Här hittar du aktiviteter och händelser på Linköpings universitet

18 september 2019

Licentiatseminarium Jan-Lucas Gade

kl. 10.15 – 13.00 A36, A-huset, Campus Valla

Licentiatseminarium i Teknisk mekanik. Jan-Lucas Gade lägger fram sin avhandling med titeln "Mechanical Properties of Arteries - Identification and Application". Opponent är docent Håkan Johansson från Chalmers i Göteborg.

Kontakt

Skolledarkonferens 2019

kl. 13.00 – 16.30 K1, Kåkenhus, Campus Norrköping

Temat för konferensen är praktiknära forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt till den egna praktiken. Ur olika infallsvinklar belyses hur den praktiknära forskningen kan ske i nära samklang med skolornas behov och hur forskning och skola kan samverka. Sista anmälningsdag är den 8 september. Konferensen riktar sig till skol- och bildningschefer, utvecklingsledare, skolledare, rektorer, lärare med utvecklingsuppdrag samt forskare på Linköpings universitet.

Kontakt

20 september 2019

Disputation inom Fluida och mekatroniska system: Viktor Larsson

kl. 10.00 – 12.00 ACAS, A-huset, Campus Valla, Linköpings Universitet

Viktor Larsson, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling "Control of Hybrid Hydromechanical Transmissions". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Kim Stelson, professor, University of Minnesota.

Kontakt

25 september 2019

Högre seminarium - Språk och kultur

kl. 16.00 – 18.00 IKK 4260, Hus Key, Campus Valla

Välkomna till ett högre seminarium vid forskningsmiljön Språk och kultur (IKK) med bitr professor Nigel Musk, som kommer att tala om “Topicalising vocabulary in digital collaborative writing in the English language classroom: A multimodal micro-analytic approach”. Seminariet är öppet för alla, ingen anmälan behövs.

Kontakt

27 september 2019

Forskarfredag: Katastrof-genetik - Om hur 1800-talets missväxtår förändrade kornet i Norrland

kl. 16.30 – 17.30 Linköpings Naturcentrum

Forskare Jenny Hagenblad föreläser om genetik, historia och sädesslaget korn. Under 1800-talets andra hälft drabbades norra Sverige av upprepade missväxtår, men tack vare nödhjälp i form av korn från mindre drabbade områden var det få personer som faktiskt dog av svält. Vi har undersökt hur missväxtåren förändrade det korn som odlades i Norrland och vi fann att en man påverkade kornet speciellt mycket genom sin livsgärning. Föreläsningen är kostnadsfri och öppen för alla, ingen anmälan krävs.

Kontakt

2 oktober 2019

Medicinteknikdagarna

02 oktober 2019 kl. 08.00 - 03 oktober 2019 kl. 17.00 Linköping konsert & kongress

En inspirerande nationell konferens inom området medicinsk teknik som 2019 hålls i Linköping. Arrangeras av Svensk Medicinteknisk Förening (MTF) med värdskap av Institutionen för medicinsk teknik (IMT) vid LiU och Region Östergötland.

Kontakt

SWEPSA 2019

02 oktober 2019 kl. 09.00 - 04 oktober 2019 kl. 15.00 Norrköping

Linköpings universitet välkomnar alla statsvetare från landet till Statsvetenskapliga förbundets årsmöte för att utbyta forskningsmässiga tankar och idéer, och för att knyta kontakter.

Kontakt

3 oktober 2019

Fysikdagarna 2019

03 oktober 2019 kl. 09.00 - 05 oktober 2019 kl. 15.00 Linköpings universitet

Välkommen till Fysikdagarna! Fysikdagarna är Svenska Fysikersamfundets stora möte som består av tre dagar med populära föredrag om fysik, studiebesök, laborationer och företagsbesök. Årets tema är: Material "från jordens inre till Egyptens pyramider"

Kontakt

Finansiella utmaningar och potentiella lösningar

kl. 13.30 – 16.00 S:t Olofssalen, Rådhuset, Norrköping.

Hur ska välfärden finansieras i framtiden? Kommunerna står inför en stor utmaning: Vilka strategier kan bidra till att upprätthålla en fortsatt god ekonomi?

Kontakt

4 oktober 2019

Licentiatseminarium Anton Wiberg

kl. 10.15 – 12.00 ACAS, A-huset, Campus Valla

Licentiatseminarium i Maskinteknik/Maskinkonstruktion. Anton Wiberg lägger fram sin avhandling med titeln "Towards Design Automation for Additive Manufacturing - A Multidisciplinary Optimisation approach". Opponent är professor Lars Pejryd, Örebro universitet.

Kontakt

5 oktober 2019

Way out Wales - en musikalisk reseskildring

kl. 16.00 – 18.00 Katedralskolans aula,Platensgatan 20, Linköping 

Varmt välkomna till höstkonserten Way Out Wales med Linköpings studentsångare! Det blir en konsertant version av sommarens episka resa med kören till Wales. Vi kommer bjuda på klassisk manskör, oss själva och exempelvis våra bidrag vi sjöng i tävlingen "Llangollen Eisteddfod - International music festival" som tog oss rakt in på tredjeplatsen.

Kontakt

7 oktober 2019

Asylkommissionen

kl. 16.00 – 18.00 Linköpings universitet, Universitetssjukhuset, Lokal: Digitalis

Asylkommissionen är ett samarbete mellan forskare och Flyktinggruppernas riksråd. Inom kommissionen planeras granskningar av lagförändringar och deras konsekvenser; brister i asylmottagande; ansvarsförskjutningar; åldersuppskrivningar; domstolspraxis etc. Sabine Gruber och Anna Lundberg, både forskare vid LiU, berättar om bakgrunden och de aktiviteter granskningen arbetar med. Seminariet är en del i LiU:s medverkan i Mänskliga rättighetsdagarna och alla är välkomna. Anmäl dig via länken nedan.

Kontakt

8 oktober 2019

Lärande i fokus: Medicinska fakultetens konferens i pedagogisk utveckling

kl. 08.30 – 16.15 Campus US, Hus 511, Hasselquist, Papaver och Tidlösa

Medicinska fakulteten har arbetat framgångsrikt med pedagogisk utveckling i över trettio år. De senaste åren har fakulteten utlyst medel för pedagogiska utvecklingsprojekt med förhoppning om att utveckla den pedagogiska vardagen. Under konferensen redovisas och diskuteras erfarenheter och fynd från utvecklingsprojekt. Det blir också möjlighet för tankar och reflektioner över pedagogiska frågor utifrån nyblivna docenters perspektiv.

Kontakt

9 oktober 2019

Högre seminarium - Artificial Intelligence

kl. 10.15 – 12.00 Tem21, Temahuset

Välkomna till ett högre seminarium vid Tema Miljöförändring med Fredrik Heintz, universitetslektor på LiU. Fredrik Heintz kommer att tala om Artificial Intelligence – What is it and Why is it important? Chair: Björn-Ola Linnér. Seminariet är öppet för alla och ingen anmälan behövs. Välkommen!

Kontakt

WCMM Clinical Arena - Genomic Medicine: resources and clinical implications

kl. 16.25 – 17.25 Wrannesalen, CMIV, Campus US, Universitetssjukhus, Norra Entrén

Between 16.25-16.55: Genomic Medicine Sweden and SciLifeLab, an introduction to national and local resources. Speakers: Martin Hallbeck, Tobias Strid and Peter Söderkvist. Between 16.55-17.25: Clinical Translation of Genomic Medicine: Challenges and opportunities. Speaker: Mikael Benson. For more information visit: https://genomemedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13073-019-0622-1.

Kontakt

15 oktober 2019

Nätverksträff för Barnskyddsteam

15 oktober 2019 kl. 10.00 - 16 oktober 2019 kl. 12.00 Linköping Konsert & Kongress

Föreläsningar och nätverkande för dig som arbetar inom Barnskyddsteam. Denna gång handlar det bl a om journalföring vid ärenden som rör våld mot barn. Sista anmälningsdag är 30 september.

Kontakt

Strimman: Förändring och digitalisering - varför är det så svårt?

kl. 18.00 – 19.15 Lövverket, Studenthuset, Campus Valla

Föreläsning av Johanna Sefyrin, universitetslektor i informatik, och Göran Goldkuhl, professor emeritus i informatik. Föreläsningen är öppen för alla. Fri entré.

Kontakt

17 oktober 2019

Forum för forskningsbaserad NT-undervisning

17 oktober 2019 kl. 09.00 - 18 oktober 2019 kl. 17.00 Norrköping

Forum för forskningsbaserad NT-undervisning är en konferens för lärare, förskollärare, rektorer, forskare, lärarutbildare m fl som bidrar till att skolans och förskolans undervisning i naturvetenskap och teknik baseras på ämnesdidaktisk forskning.

18 oktober 2019

Körverk av kärlek - Östgöta Kammarkör 30 år

kl. 19.00 – 21.00 Crusellhallen, Linköping

Östgöta Kammarkör, som är en del av Musik vid Liu, firar med denna konsertproduktion 30 år som ensemble. Ur programmet: Brahms, Lindström, Mahler och Mozart. Solister: Karin Dahlberg, sopran, Susanna Stern, sopran, Leif Aruhn-Solén tenor, Carl Ackerfeldt, baryton. Östgöta Kammarkör, Norrköpings Symfoniorkester. Dirigent Christina Hörnell. Varmt välkomna att dela denna musikaliska upplevelse med oss!

Kontakt

19 oktober 2019

Körverk av kärlek - Östgöta Kammarkör 30 år

kl. 15.00 – 17.00 DeGeerhallen, Norrköping

Östgöta Kammarkör, som är en del av Musik vid Liu, firar med denna konsertproduktion 30 år som ensemble. Ur programmet: Brahms, Lindström, Mahler och Mozart. Solister: Karin Dahlberg, sopran, Susanna Stern, sopran, Leif Aruhn-Solén tenor, Carl Ackerfeldt, baryton. Östgöta Kammarkör, Norrköpings Symfoniorkester. Dirigent Christina Hörnell. Varmt välkomna att dela denna musikaliska upplevelse med oss!

Kontakt

21 oktober 2019

Lunchklubben Norrkoping: ”Treesearch” – framtidens nya material från skogen

kl. 11.30 – 13.00 Norrköping Visualiseringscenter, 54 Kungsgatan, 602 33 Norrköping

Föreläsare: Jenny Joensuu. Lunchklubben är ett nätverk för representanter från akademi, näringsliv och samhälle, alla som är intresserad av att nätverka och lyssna på forskningföredrag är välkomna. Föranmälan krävs, kostnad på 130 kr betalas vid entrén. 

Kontakt

25 oktober 2019

Disputation i företagsekonomi: Aliaksei Kazlou

kl. 10.15 – 12.00 Planck, Fysikhuset, ingång 57, Campus Valla, Linköping

Aliaksei Kazlou vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling försvarar sin avhandling med titeln "Immigrant entrepreneurs in a changing institutional context: a mixed embeddedness approach". Handledare är Martin Klinthäll, Linköpings universitet. Opponent är Monder Ram, professor, Aston University, UK. Disputationen är öppen för allmänheten. Språk: engelska.

Kontakt

Disputation inom Energisystem: Lina La Fleur

kl. 10.15 – 12.00 ACAS, A-huset, Campus Valla, Linköpings universitet

Lina La Fleur, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling Energy renovation of multi-family buildings in cold climates - An evaluation of primary energy use, life cycle costs, indoor environment and alternative approaches. Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Andreas Koch, doktor, European Institute for Energy Research, Energy Planning and Geosimulation, Karlsruhe.

Kontakt

Disputation inom beräkningsmatematik: Andrea Alessandro Ruggiu

kl. 13.15 – 15.30 Ada Lovelace, B-huset, ingång 27, plan 2, Campus Valla

Andrea Alessandro Ruggiu, vid Matematiska institutionen, försvarar sin avhandling med titeln "Eigenvalue analysis and convergence acceleration techniques for summation-by-parts approximations". Opponent är Daniel Appelö, Associate Professor, University of Colorado Boulder. Disputationen hålls på engelska och är öppen för allmänheten.

Kontakt

Andrea Alessandro Ruggiu

5 november 2019

Strimman: När roboten blir bidragshandläggare - mänskliga, tekniska och andra värden

kl. 18.00 – 19.15 Lövverket, Studenthuset, Campus Valla

Föreläsning av Ida Lindgren, universitetslektor i informatik, och Daniel Toll, forskningsassistent i informatik. Föreläsningen är öppen för alla. Fri entré.

Kontakt

13 november 2019

Evenemang Lunchklubben: Hur kan maten vi äter produceras mer hållbart?

kl. 11.30 – 13.00 Universitetsklubben, Olaus Magnus väg 29, 583 30

Föreläsare: Lotten Wiréhn. Lunchklubben är ett nätverk för representanter från akademi, näringsliv och samhälle, alla som är intresserad av att nätverka och lyssna på forskningföredrag är välkomna. Föranmälan krävs, kostnad på 130 kr betalas vid entrén.

Kontakt

14 november 2019

God ekonomisk hushållning på gott och ont

kl. 13.30 – 16.00 KS-salen, Kommunhuset i Motala.

Kommuner med likartade förutsättningar lyckas olika väl med att uppnå god ekonomisk hushållning. Varför? Och kan rent av strävan efter god ekonomisk hushållning föra med sig nackdelar, givet det uppdrag man har gentemot invånarna? Föreläsare är Ulf Ramberg, docent vid Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning (KEFU) vid Lunds universitet.

Kontakt

19 november 2019

Sexuella övergrepp på barn och mellan syskon

19 november 2019 kl. 09.00 - 28 november 2019 kl. 16.00 Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar och Kronoberg

Länsstyrelserna i Blekinge, Hallands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län bjuder in till föreläsningsdagar med föreläsare från Barnafrid, Linköpings universitet. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med barn inom kommun, landsting, idéburen sektor eller annan verksamhet. Tid och plats: 19 nov Jönköping, 20 nov Halland, 27 nov Kronoberg, 28 nov Blekinge. Anmälan görs på respektive länsstyrelses webbplats.

Kontakt

21 november 2019

6 december 2019

Disputation inom Maskinteknik/Maskinkonstruktion: Athanasios Papageorgiou

kl. 10.15 – 12.00 C3, C-huset, Campus Valla Linköpings universitet

Athanasios Papageorgiou, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling Design Automation of Unmanned Aerial Vehicles - a System of Systems Approach. Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är professor Michael Kokkolaras, McGill University, Kanada.

Kontakt

Vad händer på Universitetsbiblioteket?
Visa/dölj innehåll