LiU:s kalender

Här hittar du aktiviteter och händelser på Linköpings universitet.

17 juni 2024

Global Fluid Power Society 2024 

17 juni 2024 kl. 08.00 - 20 juni 2024 kl. 15.00 Hudiksvall

Konferensen arrangeras i samverkan mellan Linköpings universitet och Hudiksvalls Hydraulik-kluster, HHK. Inbäddat i industrilandskapet med utställningar, föreläsningar och gott om möjligheter till industribesök. En unik plattform för doktorander över hela världen att presentera sin forskning och få ovärderlig feedback. Kontaktinfo: gfps2024@liu.se

Kontakt

14 augusti 2024

31st Nordic Sociological Association Conference

14 augusti 2024 kl. 09.00 - 16 augusti 2024 kl. 17.00 Kåkenhus, Campus Norrköping

Årets tema är "Sociologi i en digital värld". Tillsammans kommer vi att utforska ämnen som uppkomsten av nya former av ojämlikhet i den digitala landskap, onlinegemenskapernas inverkan på social sammanhållning, konsekvenserna av artificiell intelligens på arbetsmarknaderna, effekten från sociala medier på identitetsbildning och sociala rörelser med mera. Konferensens språk: engelska.

Kontakt

Carl Nordlund

27 augusti 2024

Planning in Transition: föreläsning med Mimi Sheller, Worcester Polytechnic Institute (USA)

kl. 13.15 – 15.00 Temcas, plan 2, ingång 37, Temahuset, campus Valla, och Zoom

Mimi Sheller, dekan för The Global School vid Worcester Polytechnic Institute, USA, är inbjuden talare vid föreläsningsserien Planning in Transition vid Tema Teknik och social förändring. Föreläsningens titel är “How can sustainable mobilities be made more just?” och hålls på engelska. Delta på plats eller via Zoom.

Kontakt

6 september 2024

Disputation i industriell ekonomi med inriktning kvalitetsteknik: Ulrika Ny Harlin

kl. 10.15 – 12.00 ACAS, A-huset, Campus Valla, Linköping

Ulrika Ny Harlin vid avdelningen för Logistik- och kvalitetsutveckling, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin avhandling med titeln "Exploring the Handling of Critical Work Practices in Rapid Change Contexts: A study of an industrial startup and the COVID-19 pandemic". Handledare är Andreas Wallo, biträdande professor, Linköpings universitet. Opponent är Anders Fundin, professor, Mälardalens universitet. Disputationen ges på svenska och är öppen för allmänheten.

17 oktober 2024

Konferens: Litteracitet i andraspraksundervisning för vuxna och ungdomar

17 oktober 2024 kl. 09.00 - 18 oktober 2024 kl. 16.30

Konferensen är en mötesplats för forskare, lärare och lärarutbildare som är intresserade av frågor kring litteracitet i andraspråksundervisning för vuxna och ungdomar. Temat är Multimodalitet i flerspråkiga kontexter och konferensen är en uppföljning på den konferens som gavs vid högskolan i Dalarna 2022.

Kontakt

Vad händer på Universitetsbiblioteket?