LiU:s kalender

Här hittar du aktiviteter och händelser på Linköpings universitet.

5 mars 2021

Disputation inom medicinsk vetenskap: Yvonne Lood

kl. 09.00 – 13.00 Sänds live på Youtube här >>

Yvonne Lood, vid BKV, försvarar sin doktorsavhandling "Testosterone use and abuse; Methodological aspects in forensic toxicology and clinical diagnostics". Opponent är professor Ingemar Thiblin, Uppsala universitet. Disputationen äger rum digitalt via Zoom och Youtube med utgångspunkt i Belladonna. För mer information kontakta Jeanette Wahlberg Hughes, e-post jeanette.wahlberg@regionostergotland.se.

Kontakt

Jeanette Wahlberg

8 mars 2021

Föreläsning: Många nyanser av grått med Anna Ardin och Lena Gunnarsson

kl. 15.00 – 17.00 Zoom

För att uppmärksamma internationella kvinnodagen 8 mars 2021 bjuder Linköpings universitets studentkårer och Forum för genusvetenskap och jämställdhet in till en diskussion om samtycke och gråzoner med två aktuella föreläsare, Lena Gunnarsson och Anna Ardin.

Kontakt

10 mars 2021

Lunchklubben i Zoom: Att leda utan att vara chef

kl. 12.00 – 13.00 Digitalt i Zoom.

Föreläsare: Professor Mattias Elg. Lunchklubben är ett nätverk för representanter från akademi, näringsliv och samhälle. Alla är välkomna och föranmälan krävs. Välkommen! 

Kontakt

Högre seminarium: Speculative propositions

kl. 13.15 – 15.00 Online via Zoom

Casper Bruun Jensen, antropolog,  föreläser om "Speculative Propositions: Climates and Politics from Mekong to Hong Kong". 

Kontakt

11 mars 2021

Studievägledning - digital drop in

kl. 12.00 – 14.00 Zoom

Funderar du på att börja studera? Att växla några ord med en studievägledare kan vara till hjälp inför valet av studier och yrke. Vi svarar på både små och stora frågor. 

12 mars 2021

Disputation inom medicinsk vetenskap: Anna Ramö Isgren

kl. 09.00 – 14.00 Sänds live här via Youtube >>

Anna Ramö Isgren försvarar sin doktorsavhandling "Maternal overweight and obesity, impact on obstetric outcomes in adolescents and oxytocin in labor". Opponent är docent Gunilla Ajne, Karolinska institutet, Stockholm. isputationen äger rum digitalt via Zoom och Youtube med utgångspunkt i Belladonna. För mer information kontakta Marie Blomberg, marie.blomberg@regionostergotland.se.

Kontakt

Seminarium: Hundra år av design och demokrati – Alla vägar bär hit

kl. 09.00 – 11.30 Online via Zoom

Forskare från flera nordiska designuniversitet diskuterar hur design har påverkat den demokratiska processen och vice versa. Första delen handlar om det historiska perspektivet. Moderator är Love Jönsson – Rian Designmuseum och panelen består av Maria Göransdotter – Umeå universitet, Anna Ingemark – Linköpings universitet, Astrid Skjerven – Oslo Metropolitan University och Arina Stoenescu – Södertörns högskola. Seminariet är öppet för alla och ingen föranmälan krävs.

Kontakt

Licentiatseminarium inom maskinteknik med inriktning Hållfasthetslära : Ahmed Azeez

kl. 10.15 – 12.00 Zoom

Ahmed Azeez vid Avdelningen mekanik och hållfasthetslära, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling försvarar sin avhandling med titeln ”High-Temperature Fatigue in a Steam Turbine Steel - Modelling of Cyclic Deformation and Crack Closure.” Handledare är biträdande professor Robert Eriksson. Opponent är docent Magnus Hörnqvist Colliander, Chalmers tekniska högskola. Disputationen hålls på  engelska och är öppen för allmänheten.  Kontakta Robert Eriksson för länk.

Kontakt

Disputation i Miljövetenskap: Anna Andersson

kl. 13.15 – 15.30 Temcas, Temahuset, Campus Valla, Linköping

Anna Andersson, Institutionen för Tema, försvarar sin avhandling med titeln "Uncharted Waters: Non-target analysis of disinfection by-products in drinking water". Opponent är professor David Reckhow, University of Massachusetts Amherst. Kontakta Anna Andersson, anna.e.andersson@liu.se, för mer information och länk till digital sändning via Zoom.

Kontakt

Disputation inom pedagogiskt arbete: Simon Wessbo

kl. 13.15 – 15.00 Zoom - Kontakta Helen Winzell senast den 10 mars för Zoom-länk.

Simon Wessbo, doktorand i Pedagogiskt arbete med ämnesdidaktisk inriktning vid Institutionen för kultur och samhälle, försvarar sin doktorsavhandling med titeln ”Fiktion genom två medier. En studie om gymnasieelevers meningsskapande utifrån Hjalmar Söderbergs novell ”Pälsen” och dess adaption till film”. Opponent är prof. Christina Olin-Scheller, Karlstads universitet. 

Kontakt

Händelser som pågår under en längre tidVisa/dölj innehåll

Fotoutställning: Utblickar - LiU i Kenya

De studenter som fått chansen att delta i utbytet mellan LiU och Moi University i Kenya vittnar om lärdomar för livet. Samarbetet och möjligheten att studera och göra praktik i en annan världsdel ger vidgade perspektiv och mer professionell kunskap. Fotoutställningen Utblickar - LiU i Kenya skildrar det 30-åriga samarbetet mellan universiteten men också hur LiU ger avtryck på andra sätt i Kenya.

Börjar 15 september 2020 kl. 10.00
Slutar 15 september 2021 kl. 18.00
Plats Medicinska biblioteket, Universitetssjukhuset, ingång 65, Campus US
Kontakt Anna Nilsen
013-28 69 11

Wood is Good

En utställning om skogen och forskning vid LOE Laboratoriet för Organisk Elektronik om power paper, fossilfri energilagring och elektroniska växter. Dessutom skogens betydelse för arbete och rekreation; Varför längtar vi till skogen? Ett samarbete med LOE, IKOS, MLU (Malmsten LiU), TreeSearch, Länsstyrelsen Östergötland och Holmens museum. 

Börjar 20 oktober 2020 kl. 10.00
Slutar 19 mars 2021 kl. 18.00
Plats Campus Norrköpings bibliotek, Bredgatan 33
Kontakt Kerstin Annerbo
011-36 33 44

Vad händer på Universitetsbiblioteket?Visa/dölj innehåll