Visa/dölj innehåll

LiU:s kalender

Här hittar du aktiviteter och händelser på Linköpings universitet

17 augusti 2020

Lunchklubben på Zoom: Marketing & Sustainability

kl. 11.30 – 13.00 Zoom (anmäl dig för att få länk till föreläsningen)

Föreläsare: Hugo Guyader. Lunchklubben är ett nätverk för representanter från akademi, näringsliv och samhälle. Ät lunch, knyt kontakter och lyssna på forskningsföredrag. Alla är välkomna och föranmälan krävs.

Kontakt

18 augusti 2020

Licentiatseminarium i industriell organisation: Natasha Bank

kl. 13.15 – 15.00 Online via Zoom.

Natash Bank, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin licentiatsavhandling Sustainability-Oriented Business incubators. Seminariet är öppet för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Opponent är Lise Aaboen, professor, Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet, NTNU.  

Kontakt

21 augusti 2020

Disputation inom Design: Veronika Domova

kl. 09.30 – 13.30 Online via Zoom (TPM55) samt öppen visning i K3, Kåkenhus, Campus Norrköping

Veronika Domova, vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, försvarar sin avhandling med titeln “Designing visualization and interaction for industrial control rooms of the future”.  Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska. Opponent är Professor Thomas Porathe, University of Science and Technology in Trondheim, Norge. Handledare är Professor Jonas Löwgren

Kontakt

25 augusti 2020

Uppdragsutbildning för universitetslärare om våld mot barn

25 augusti 2020 kl. 09.00 - 22 september 2020 kl. 16.00 Online

Utbildning för dig som ska utbilda universitets- eller högskolestudenter i det nya examensmålet: Att visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Den webbaserade kursen är ett stöd för dig som behöver öka din kunskap inom området våld mot barn. Den pågår under tre heldagar, 25-26/8, 22/9, och omfattar 3 HP.

Kontakt

31 augusti 2020

Barnmisshandel och sexuella övergrepp, 7.5 hp

31 augusti 2020 kl. 08.00 - 30 oktober 2020 kl. 15.30 Online/campus

Kursen vänder sig till personer som i sitt arbete, inom t ex hälso- och sjukvård, socialtjänst, behandlingsinstitution eller rättsväsende, möter barn utsatta för övergrepp av olika slag. Kursen syftar till att den studerande ur ett tvärvetenskapligt perspektiv fördjupar sin kunskap för att utveckla arbetet med de utsatta barnen och deras familjer.

Kontakt

1 september 2020

Barnmisshandel och sexuella övergrepp 7,5 p

01 september 2020 kl. 00.00 - 31 oktober 2020 kl. 00.00

Kursen vänder sig till personer som i sitt arbete, inom t ex hälso- och sjukvård, socialtjänst, behandlingsinstitution eller rättsväsende möter barn utsatta för övergrepp av olika slag. Kursen syftar till att fördjupa kunskaperna  för att utveckla arbetet med de utsatta barnen och deras familjer. Kursen hålls under september-oktober 2020. Information: Anmälningstiden är ute. Studenter får mer information via antagningsbrev. 

Kontakt

2 september 2020

Nätverksdag för elevhälsan - Att fråga barn om våld

kl. 09.00 – 16.00 Online - Zoom

Den första träffen för Barnafrids nationella nätverk för dig som arbetar inom elevhälsan. Innehåll: Våldsutsatthet och att möta barn i kris, samt samtal med forskaren Rikard Tordön om barn i samhällsvård och dessa elevers ökade hälsorisker. Sista anmälningsdag är 20 augusti och antalet platser är begränsat så först till kvarn gäller.

Kontakt

9 september 2020

Lunchklubben: Utmaningar inom lantbruket ska lösas med hjälp av ny teknik

kl. 11.30 – 13.00 Digitalt eller i Linköping.

Föreläsare: Charlotte Norrman, Agtech2030. Alla är välkomna och föranmälan krävs. Länk till anmälan publiceras närmare eventet, likaså information om eventet sker digitalt eller i Linköping.

Kontakt

28 september 2020

Vad, vem och varför? Forskning om forskningskommunikation i Sverige

kl. 13.00 – 15.00 Online via Zoom

Vetenskapsrådet bjuder tillsammans med Vetenskap & Allmänhet och Linköpings universitet in till ett digitalt dialogseminarium om hur vi kan stärka forskningen om forskningskommunikation och stimulera till ökat samarbete och tvärvetenskaplighet. Vid seminariet presenteras en kartläggning av den svenska forskningen på området. Det blir också en internationell utblick och exempel på svenska forskningsprojekt. Seminariet riktar sig till forskare och institutionsföreträdare. Föranmälan krävs.

Kontakt

29 september 2020

Licentiatseminarium i design: Juan Felipe Ruiz Munoz

kl. 13.00 – 15.00 Meddelas senare

Juan Felipe Ruiz Munoz, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin licentiatsavhandling "The problem of problem formulation: a typology of design briefs". Seminariet är öppet för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Opponent är Matteo Vignoli, professor, Universitetet i Bologona

Kontakt

Juan Felipe Ruiz Muñoz

2 oktober 2020

Disputation i industriell ekonomi: Harald Brege

kl. 10.00 – 12.00 Plats meddelas senare.

Harald Brege, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling "Exploring Proactive Market Strategies". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på svenska. Opponent är David Sjödin, biträdande professor, Luleå tekniska universitet.

Kontakt

Disputation i maskinteknik: Björn Blissing

kl. 13.15 – 15.00 ACAS, A-huset, Campus Valla, Linköpings universitet

Björn Blissing, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling "Driving in Virtual Reality - Requirements for automotive research and development". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är James Oliver, professor, Iowa State University, USA

Kontakt

Björn Blissing

Disputation inom tema kultur och samhälle: Tintin Hodén

kl. 13.15 – 16.15 K3, Kåkenhus, plan 2, Campus Norrköping/online 

Tintin Hodén vid Institutionen för kultur och samhälle försvarar sin doktorsavhandling med titeln: ”Motsättningarnas museum: Samproduktionen av museiideal i den offentliga debatten om Moderna museet 1972–2013.” Opponent är Hans Hayden, professor, Stockholms universitet.

Kontakt

9 oktober 2020

Licentiatseminarium i konstruktionsmaterial: Cheng-Han Yu

kl. 10.15 – 12.00 ACAS, A-huset, Campus Valla, Linköpings universitet

Cheng-Han Yu, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin licentiatsavhandling "Anisotropic mechanical behavior and microstructural evolution of thin-walled additively manufactured metals". Seminariet är öppet för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Opponent är Joe Kelleher, PhD, ISIS Pulsed Neutron & Muon Source.

Kontakt

12 oktober 2020

En fråga om heder - konferens

12 oktober 2020 kl. 08.00 - 13 oktober 2020 kl. 16.00 Online

Inom ramen för vårt regeringsuppdrag, En fråga om heder, bjuder vi in landets Barnahusverksamheter till en konferens med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck. Att bli utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck innebär stora konsekvenser för ett barn. Det är därmed viktigt att alla aktörer runt utsatta barn har specialistkunskap om hedersproblematik. Kontakta Sandra Skoog för anmälan.

Kontakt

15 oktober 2020

CKS seminarium: Förutsättningar för att klara en kris 

kl. 13.30 – 16.00 Österbymo om rekommendationerna tillåter, annars digitalt.

CKS seminarieserie för hösten har temat "Kommunal beredskap och krishantering i coronavirusets spår". Först ut i serien av tre seminarier är Joeri van Laere, doktor i informatik vid Högskolan i Skövde som kommer att prata om förutsättningar att klara en kris.

Kontakt

16 oktober 2020

Disputation i hållbara system: Elias Andersson

kl. 10.15 – 12.00 ACAS, A-huset, Campus Valla, Linköpings universitet

Elias Andersson, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling "Enabling industrial energy benchmarking: Process level energy end-use, key performance indicators, and efficiency potential". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Martin Patel, professor, Geneves universitet

Kontakt

19 oktober 2020

Lunchklubben: Ansiktsigenkänning -vad, hur och varför?  

kl. 11.30 – 13.00 Digitalt eller i Norrköping.

Föreläsare: Jörgen Ahlberg. Alla är välkomna och föranmälan krävs. Länk till anmälan publiceras närmare eventet, likaså information om eventet sker digitalt eller i Norrköping.

Kontakt

20 oktober 2020

Nätverksträff för Barnskyddsteam och Barnahus - Dödligt våld mot barn

20 oktober 2020 kl. 09.00 - 21 oktober 2020 kl. 16.00 Online

Tema: Dödligt våld mot barn. Dag 1 Gemensam dag för Barnahus och Barnskyddsteam Dag 2 Barnahussamordnare och Barnskyddsteam var för sig. Länk till anmälan kommer när programmet är fastställt.

Kontakt

22 oktober 2020

Uppdragsutbildning för universitetslärare om våld mot barn - omgång 2

22 oktober 2020 kl. 09.00 - 20 november 2020 kl. 16.00 Alvesta eller online

Utbildning för dig som ska utbilda universitets- eller högskolestudenter i det nya examensmålet:  Att visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Kursen är ett stöd för dig som behöver öka din kunskap inom området våld mot barn och är preliminärt planerad att hållas i Alvesta. OBS dock att detta kan komma att ändras till online med anledning av covid-19. Kursen pågår totalt tre heldagar och omfattar 3 HP: 22-23/10, 20/11. 

Kontakt

11 november 2020

Lunchklubben: Miljölogistik - något har hänt! 

kl. 11.30 – 13.00 Digitalt eller i Linköping.

Föreläsare: Maria Huge Brodin. Alla är välkomna och föranmälan krävs. Länk till anmälan publiceras närmare eventet, likaså information om eventet sker digitalt eller i Linköping.

Kontakt

12 november 2020

CKS seminarium: Ledarskap under kris

kl. 13.30 – 16.00 Mjölby om rekommendationerna tillåter, annars digitalt. 

CKS seminarieserie för hösten har temat "Kommunal beredskap och krishantering i coronavirusets spår". Det andra seminariet av tre handlar om ledarskap under kris och det är Susanne Hede, doktor i psykologi på Ledarskapscentrum vid Försvarshögskolan i Karlstad, som föreläser.

Kontakt

22 november 2020

Mahler & Mässingsklang

kl. 18.00 – 20.00 Linköpings Konsert & Kongress

Linköpings Akademiska Orkester spelar Gustav Mahlers fantastiska 5:e symfoni i denna samproduktion med Linköpings Symfoniorkester. Före paus blir det trumpetfrossa då världsstjärnan Jeroen Berwaerts äntrar scenen för att, tillsammans med den stora symfoniorkestern, framföra inte mindre än två trumpetkonserter och ett stycke för 15 trumpeter och tromboner. Jeroen Berwaerts, trumpet, Linköpings Akademiska Orkester, Linköpings Symfoniorkester, Merete Ellegaard, dirigent

27 november 2020

17 december 2020

CKS seminarium: Att stötta den lokala ekonomin och näringslivet

kl. 13.30 – 16.00 Boxholm om rekommendationerna tillåter, annars digitalt.

CKS seminarieserie för hösten har temat "Kommunal beredskap och krishantering i coronavirusets spår". Det tredje och sista seminariet, "Att stötta den lokala ekonomin och näringslivet", presenteras av Brita Hermelin, Gissur Ò Erlingsson och Bo Persson, alla tre verksamma vid CKS. 

Kontakt

21 december 2020

Lunchklubben: Svensk industri efter coronakrisen: digitalisering, tjänstefiering och cirkularitet 

kl. 11.30 – 13.00 Digitalt eller i Norrköping.

Föreläsare: Christian Kowalkowski. Alla är välkomna och föranmälan krävs. Länk till anmälan publiceras närmare eventet, likaså information om eventet sker digitalt eller i Norrköping.

Kontakt

28 januari 2021

Uppdragsutbildning för universitetslärare om våld mot barn - Omgång-3

28 januari 2021 kl. 09.00 - 23 februari 2021 kl. 16.00 Umeå eller online

Utbildning för dig som ska utbilda universitets- eller högskolestudenter i det nya examensmålet: Att visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Kursen är ett stöd för dig som behöver öka din kunskap inom området våld mot barn och är preliminärt planerad att hållas i Umeå. OBS dock att detta kan komma att ändras till online med anledning av covid-19. Kursen pågår totalt tre heldagar och omfattar 3 HP: 28 - 29/1, 23/2. 

Kontakt

16 juni 2021

Konferens: Futures ahead - Translations and collaborations between medicine, social science and the humanities 

16 juni 2021 kl. 09.00 - 18 juni 2021 kl. 17.00 Linköping

Konferensen välkomnar forskare inom områdena medicin, samhällsvetenskap och humaniora strävar efter att utveckla potentialen för samarbete, gemensamma mål och möjliga utmaningar. Vi välkomnar också andra; intressenter som patienter, hälso- och sjukvårdspersonal och beslutsfattare.

Kontakt

Vad händer på Universitetsbiblioteket?
Visa/dölj innehåll