LiU:s kalender
Visa/dölj innehåll

Här hittar du aktiviteter och händelser på Linköpings universitet

1 juli 2019

Sveriges alla Barnahus har utvärderats - vad fann vi?

kl. 11.30 – 12.10 Almedalsveckan, Barnrättstorget, S:t Hansgatan 21, Visby

Stora regionala skillnader mellan Sveriges Barnahus gör att brottsutsatta barn riskerar att inte få det stöd och skydd de har rätt till. Vilka åtgärder behöver initieras för att säkerställa att alla utsatta barn får ett kvalitativt och likvärdigt bemötande? Seminarium arrangeras av Barnafrid under Almedalsveckan. Medverkade: Maria Schillaci och Carl Göran Svedin.

Kontakt

Barns rätt till en moderniserad sex- och samlevnadsundervisning - ett viktigt framtidsbygge

kl. 13.50 – 14.30 Almedalsveckan, Barnrättstorget, S:t Hansgatan 21, Visby

1 av 5 barn i Sverige blir under sin uppväxt utsatt för sexuella övergrepp – dessa barn finns i våra förskolor och skolor. Många barn får aldrig kunskap om kroppslig integritet och vad sexuella övergrepp är. Hur kan vi med en uppdaterad sex- och samlevnadsundervisning stärka barn genom kunskap?

Kontakt

2 juli 2019

Är det skadligt att fråga? Att fråga och screena barn om våld

kl. 12.15 – 12.35 Almedalsveckan, Barnrättstorget, S:t Hansgatan 21, Visby

Internationella, och i viss mån nationella, riktlinjer för personal som arbetar med barn rekommenderar återhållsamhet gällande att fråga barn om våldsutsatthet. Men om vi inte frågar hur ska vi då få veta? Vilka risker respektive fördelar finns det med att fråga barn om våld? Seminarium arrangeras av Barnafrid.

Kontakt

3 juli 2019

De osynliga barnen – hur ska samhället stötta försummade barn?

kl. 11.30 – 12.10 Almedalsveckan, Barnrättstorget, S:t Hansgatan 21, Visby

Den största gruppen barn som far illa är de barn som är försummade. Det är också den grupp som är mest osynlig och minst beforskad. Hur ska samhället, myndigheter och professioner upptäcka, reagera och agera på försummade barn?

Kontakt

14 augusti 2019

Tåg i tid(en)

14 augusti 2019 kl. 00.00 - 14 september 2019 kl. 00.00 Campus Norrköpings bibliotek

Missa inte sista veckorna av utställningen. Lär mer om tågtrafikforskning, ostlänken, hållbart resande, tågsemester. Under v. 36 prova vara lokförare med VR-teknik.

Kontakt

30 augusti 2019

Inspirerande seminarium: Mål 12, Hållbar konsumtion och produktion (Globala målen)

kl. 10.00 – 12.00 Lövverket, Studenthuset, Campus Valla

Du som inte vill stå och se på när världen förändras. Du som vill skapa förändring. Dig vill vi inspirera med ett seminarium inriktat på hur du kan bidra till att lösa klimatkrisen. Vi inleder med en personlig intervju, övergår sedan i en paneldiskussion på temat och avslutar med att lyfta ett exempel på studenter som tagit sig an en samhällsutmaning och idag driver verksamhet för att lösa denna samhällsutmaning. Seminariet är öppet för alla, ingen anmälan krävs.

Kontakt

Prova på: Greenscreen

kl. 12.00 – 13.00 Digimaker, Studenthuset, Campus Valla

Vi hjälper besökarna att testa tekniken och upptäcka nytta och nöje. Fota dig själv och sätt in dig i miljön du pratar om, eller gör en rolig bild där du besöker månen, Hollywood eller står på kinesiska muren. Alla är välkomna, ingen anmälan krävs.

Kontakt

Prova på: Res klimatsmart i VR

kl. 13.00 – 14.00 Digimaker, Studenthuset, Campus Valla

Ta dig ut i världen med hjälp av Virtual Reality och Google Earth – och upptäck möjligheterna med tekniken. Alla är välkomna, ingen anmälan krävs.

Kontakt

Invigning av Studenthuset

kl. 14.00 – 15.00 Studenthuset, Campus Valla

Festlig ceremoni när Studenthuset invigs. Spännande gäster och härlig musik. Mer info kommer. Alla är välkomna och ingen föranmälan krävs.

Kontakt

31 augusti 2019

Prova på: Greenscreen

kl. 11.00 – 12.00 Digimaker, Studenthuset, Campus Valla

Vi hjälper besökarna att testa tekniken och upptäcka nytta och nöje. Fota dig själv och sätt in dig i miljön du pratar om, eller gör en rolig bild där du besöker månen, Hollywood eller står på kinesiska muren. Alla är välkomna, ingen anmälan krävs.

Kontakt

Workshop: LEGO – mer än bara lek

kl. 12.00 – 13.00 Digimaker, Studenthuset, Campus Valla

Lego kan vara så mycket mer än leksaker för barnen. Här finns utrymme för kreativa byggen, visualiseringar, LEGO Boost och LEGO Serious Play – en beprövad metod för grupputveckling, problemlösning och idéutveckling för grupper om 5-8 personer. Alla är välkomna, ingen anmälan behövs.

Kontakt

1 september 2019

Prova på: Greenscreen

kl. 11.00 – 12.00 Digimaker, Studenthuset, Campus Valla

Vi hjälper besökarna att testa tekniken och upptäcka nytta och nöje. Fota dig själv och sätt in dig i miljön du pratar om, eller gör en rolig bild där du besöker månen, Hollywood eller står på kinesiska muren. Alla är välkomna, ingen anmälan krävs.

Kontakt

Workshop: LEGO – mer än bara lek

kl. 12.00 – 13.00 Digimaker, Studenthuset, Campus Valla

Lego kan vara så mycket mer än leksaker för barnen. Här finns utrymme för kreativa byggen, visualiseringar, LEGO Boost och LEGO Serious Play – en beprövad metod för grupputveckling, problemlösning och idéutveckling för grupper om 5-8 personer. Alla är välkomna, ingen anmälan behövs.

Kontakt

2 september 2019

Inspirerande seminarium: Mål 8, Hållbar tillväxt (Globala målen)

kl. 10.00 – 12.00 Lövverket, Studenthuset, Campus Valla

Du som inte vill stå och se på när världen förändras. Du som vill skapa förändring. Dig vill vi inspirera med ett seminarium inriktat på hur du kan bidra till att lösa klimatkrisen. Vi inleder med en personlig intervju, övergår sedan i en paneldiskussion på temat och avslutar med att lyfta ett exempel på forskare som tagit sig an en samhällsutmaning och idag driver verksamhet för att lösa denna samhällsutmaning.

Kontakt

Prova på: Res klimatsmart i VR

kl. 14.00 – 15.00 Digimaker, Studenthuset, Campus Valla

Ta dig ut i världen med hjälp av Virtual Reality och Google Earth – och upptäck möjligheterna med tekniken. Alla är välkomna, ingen anmälan krävs.

Kontakt

3 september 2019

Inspirerande seminarium: Mål 3.8, Minskad ojämlikhet - hälsa och välbefinnande (Globala målen)

kl. 10.00 – 12.00 Lövverket, Studenthuset, Campus Valla

Du som inte vill stå och se på när världen förändras. Du som vill skapa förändring. Dig vill vi inspirera med ett seminarium inriktat på hälsa och välbefinnande. Vi inleder med en personlig intervju, övergår sedan i en paneldiskussion på temat och avslutar med att lyfta ett exempel på forskare vid Medicinska fakulteten som tagit sig an en samhällsutmaning och idag driver verksamhet för att lösa denna samhällsutmaning. Seminariet är öppet för alla, ingen anmälan krävs.

Kontakt

Prova på: Res klimatsmart i VR

kl. 12.00 – 13.00 Digimaker, Studenthuset, Campus Valla

Ta dig ut i världen med hjälp av Virtual Reality och Google Earth – och upptäck möjligheterna med tekniken. Alla är välkomna, ingen anmälan krävs.

Kontakt

Utställning: The Glass room experience

kl. 13.00 – 14.00 Digimaker, Studenthuset, Campus Valla

En utställning som syftar till att väcka frågor och skapa engagemang inom digital integritet och säkerhet. Innehållet omfattar teman som data literacy, big data, algoritmer, kryptering, övervakning, dataskydd, internethälsa. Alla är välkomna, ingen anmälan krävs.

Kontakt

4 september 2019

Inspirerande seminarium:  Mål 10, Minskad ojämlikhet - Jämställdhet mellan kvinnor oh män (Globala målen)

kl. 10.00 – 12.00 Lövverket, Studenthuset, Campus Valla

Du som inte vill stå och se på när världen förändras. Du som vill skapa förändring. Dig vill vi inspirera med ett seminarium inriktat på jämställdhet mellan män och kvinnor. Vi inleder med en personlig intervju, övergår sedan i en paneldiskussion på temat och avslutar med att lyfta ett exempel på studenter som tagit sig an en samhällsutmaning och idag driver verksamhet för att lösa denna samhällsutmaning. Seminariet är öppet för alla, ingen anmälan krävs.

Kontakt

Prova på: Greenscreen

kl. 12.00 – 13.00 Digimaker, Studenthuset, Campus Valla

Vi hjälper besökarna att testa tekniken och upptäcka nytta och nöje. Fota dig själv och sätt in dig i miljön du pratar om, eller gör en rolig bild där du besöker månen, Hollywood eller står på kinesiska muren. Alla är välkomna, ingen anmälan krävs.

Kontakt

Prova på: Res klimatsmart i VR

kl. 13.00 – 14.00 Digimaker, Studenthuset, Campus Valla

Ta dig ut i världen med hjälp av Virtual Reality och Google Earth – och upptäck möjligheterna med tekniken. Alla är välkomna, ingen anmälan krävs.

Kontakt

5 september 2019

Kalasmottagningen: företags- och föreningsmässa

kl. 15.00 – 18.00 Campus Valla

På Kalasmottagningens myllrande förenings- och företagsmässa utforskar du det rika studentlivet och utökar ditt nätverk. Här möter du studentföreningarna som jobbar för en bättre och roligare studietid för dig. På mässtorget finns också lokala aktörer och företag - på plats för att visa vad du kan göra i regionen!

Kontakt

Antonia Prior

Manon Delorme

Julia Elvirsson

Kalasmottagningen: aktiviteter på uteområdet

05 september 2019 kl. 17.00 - 06 september 2019 kl. 01.00 Campus Valla

På Kalas-området kan du ta en paus, äta en bit mat eller kolla in någon av alla uteaktiviteterna.

Kontakt

Jim Wahlström

11 september 2019

IASAT 2019

11 september 2019 kl. 08.30 - 13 september 2019 kl. 12.00 Linköping Konsert & Kongress

International Association for the Study of Affective Touch (IASAT) ser återigen fram emot att sammanföra forskare från hela världen för att utforska och diskutera biologin och psykologin av affektiv beröring och dess roll i hjärnutveckling och socialt beteende.

Kontakt

2 oktober 2019

SWEPSA 2019

02 oktober 2019 kl. 09.00 - 04 oktober 2019 kl. 15.00 Norrköping

Linköpings universitet välkomnar alla statsvetare från landet till Statsvetenskapliga förbundets årsmöte för att utbyta forskningsmässiga tankar och idéer, och för att knyta kontakter.

Kontakt

Albin Olausson Algotson

17 oktober 2019

Forum för forskningsbaserad NT-undervisning

17 oktober 2019 kl. 09.00 - 18 oktober 2019 kl. 17.00 Norrköping

Forum för forskningsbaserad NT-undervisning är en konferens för lärare, förskollärare, rektorer, forskare, lärarutbildare m fl som bidrar till att skolans och förskolans undervisning i naturvetenskap och teknik baseras på ämnesdidaktisk forskning.

Kontakt

21 november 2019

Vad händer på Universitetsbiblioteket?
Visa/dölj innehåll