Visa/dölj innehåll

LiU:s kalender

Här hittar du aktiviteter och händelser på Linköpings universitet

15 september 2020

Fotoutställning: Utblickar - LiU i Kenya

15 september 2020 kl. 10.00 - 12 mars 2021 kl. 18.00 Medicinska biblioteket, Universitetssjukhuset, ingång 65, Campus US

De studenter som fått chansen att delta i utbytet mellan LiU och Moi University i Kenya vittnar om lärdomar för livet. Samarbetet och möjligheten att studera och göra praktik i en annan världsdel ger vidgade perspektiv och mer professionell kunskap. Fotoutställningen Utblickar - LiU i Kenya skildrar det 30-åriga samarbetet mellan universiteten men också hur LiU ger avtryck på andra sätt i Kenya.

Kontakt

3 november 2020

Workshop Brains & Bricks: Hur kan vi följa upp bygglogistik i stadsutvecklingen?

kl. 10.00 – 12.00 Zoom (länk skickas till anmälda)

Bygglogistik som koncept har vuxit de senaste åren, och fler och fler byggprojekt, byggherrar och kommuner arbetar med att införa mer strukturerade bygglogistiksatsningar. Dock saknas det fortfarande förståelse för hur vi ska följa upp bygglogistiksatsningar på motsvarande strukturerade sätt och vad som kan vara lämpliga nyckeltal för uppföljningen. Under denna workshop försöker vi närma oss en förståelse för hur vi ​bör och kan följa upp bygglogistik. Baserat på en studie utförd av Mats Janné, Martin Rudberg och Ahmet Sezer diskuterar vi vilka processer som behöver följas upp, hur vi kan följa upp dem, ​och vilka nyckeltal som kan vara aktuella att använda. Dessutom diskuteras hur man vill följa upp arbetet med bygglogistik utifrån deltagarnas egna erfarenheter och utmaningar. Workshopen är kostnadsfri. Anmälan krävs.

Kontakt

4 november 2020

Samverkansdagen 2020 - Omställning för hållbar livsstil

kl. 13.00 – 16.00 Digitalt via Zoom

De senaste åren har det blivit allt tydligare att frågan om hållbar utveckling behöver breddas till olika områden och till att förstå beteendevetenskapliga aspekter på hållbarhet. På årets samverkansdag med temat ”Omställning för hållbar livsstil - värderingar, strategier och insatser” lyfts olika aspekter på utvecklingen mot en mer hållbar livsstil.

Kontakt

Lise-Lotte W Järvinen

WCCM Clinical Arena - "A collaboration for basic and clinical research on pain"

kl. 16.25 – 17.15 https://liu-se.zoom.us/j/68983138027?pwd=clU1bUNwZGMvNzBHUzcvR2l0VlBhdz09

Välkommen att delta på nästa WCMM Clinical Arena som går under titeln "A collaboration for basic and clinical research on pain". Föreläsare är Håkan Olausson, klinisk neurofysiologi, RÖ och Walker Jackson, neurobiologi, LiU. Evenemanget äger rum i Zoom. Har du frågor kan du kontakta Stefan Welin Klintström. Zoominfo för mötet: Mötes-ID: 689 8313 8027. Lösenord: 573490.

Kontakt

Stefan Welin Klintström

5 november 2020

Disputation inom nanodesign: Andreas Jamnig

kl. 15.00 – 18.00 Planck, Fysikhuset ingång 57 och Teams.

Andreas Jamnig, vid Institutionen för fysik, kemi och biologi, försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Thin metal films on weakly-interacting substrates: Nanoscale growth dynamics, stress generation, and morphology”. Opponent är Professor Gregory Thompson, University of Alabama, USA. Kontakta wendela.yonar@liu.se för länk.

Kontakt

6 november 2020

Disputation inom medicinsk vetenskap: Maria Samefors

kl. 13.00 – 18.00 Belladonna och Youtube

Maria Samefors vid Institutionen för hälsa, medicin och vård, försvarar sin avhandling med titeln "Aspects of Vitamin D Deficiency in Elderly People in Nursing Homes and in Patients with Type 2 Diabetes: with Emphasis on Mortality, Cardiovascular Morbidity and Mental Health". Opponent är docent Sara Holmberg vid Lunds universitet. Disputationen äger rum i Belladonna och via livesändning på Youtube.

Kontakt

9 november 2020

Disputation inom medicinsk vetenskap: Anna-Karin Norlin

kl. 13.00 – 18.00 Belladonna och Youtube

Anna-Karin Norlin vid Institutionen för hälsa, medicin och vård, försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Exploring the Biopsychosocial Model in Irritable Bowel Syndrome - with emphasis on stress, comorbidities and fatigue". Opponent är professor Trygve Hausken, Universitetet i Bergen, Norge och disputationen kommer att hållas i Belladonna och via Youtube.

Kontakt

11 november 2020

Lunchklubben i Zoom: Miljölogistik - något har hänt! 

kl. 12.00 – 13.00 Zoom.

Föreläsare: Maria Huge Brodin. Lunchklubben är en öppen mötesplats för näringsliv och samhälle som håller dig uppdaterad på vad som händer inom forskningen på LiU med fokus på framtida möjligheter. Du får förutom ”koll på läget” även möjlighet att knyta nya kontakter. Under hösten kommer Lunchklubben att genomföras digitalt via Zoom. Alla är välkomna och föranmälan krävs.

Kontakt

TAMSEC 2020

kl. 13.00 – 16.00 Webbinarium via Zoom

TAMSEC är ett årligt återkommande nationellt evenemang för teknik och metoder för samhällssäkerhet och krishantering. I år handlar TAMSEC bland annat om nuläget för cybersäkerhet i Sverige 2020, framtidsutsikter för branschen och hur svenska innovationsbolag kan skydda sina kunskapstillgångar. Vi får också en fördjupad insikt i aktuella frågor relaterade till integritetsaspekter för covid-19-forskning och cybersäkerhet i samband med det amerikanska valet. Mötet hålls främst på engelska.

Kontakt

12 november 2020

Supporting Eco-Innovation across Europe

kl. 09.00 – 12.30 Digitalt via Zoom

Registrera dig för konferensen via länken "Digitalt via Zoom". En Zoom-länk kommer att skickas till alla deltagare några dagar innan konferensen. För frågor, kontakta Sigrid Jansson via sigrid.jansson@lansstyrelsen.se.

Kontakt

Disputation inom medicinsk vetenskap: Anna Moberg

kl. 09.00 – 14.00 Belladonna och Youtube

Anna Moberg vid Institutionen för hälsa, medicin och vård, försvarar sin avhandling med titeln "Diagnosing pneumonia in primary care: Aspects of the value of clinical and laboratory findings and the use of chest X-ray". Opponent är professor Ronny Gunnarsson, Göteborgs universitet. Disputationen äger rum i Belladonna och via livesändning på Youtube.

Kontakt

CKS seminarium: Ledarskap under kris

kl. 13.30 – 16.00 Digitalt via Zoom 

CKS seminarieserie för hösten har temat "Kommunal beredskap och krishantering i coronavirusets spår". Det andra seminariet av tre handlar om ledarskap under kris och det är Susanne Hede, doktor i psykologi på Ledarskapscentrum vid Försvarshögskolan i Karlstad, som föreläser.

13 november 2020

Disputation inom Infrainformatik: Mats Janné

kl. 09.15 – 13.00 Zoom eller TPM55, Täppan, Campus Norrköping (föranmälan krävs). För lösenord till Zoom vänligen kontakta Viveka Nilson, viveka.nilson@liu.se. Ange "Janné lösenord disputation" i ämnesraden. Om du inte har möjlighet att delta online kontakta Viveka för deltagande fysiskt.

Mats Janné, vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, försvarar sin avhandling med titeln “Construction Logistics in a City Development Setting”. Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska. Opponent är Per-Erik Eriksson, professor, Luleå Tekniska Universitet. Handledare är Anna Fredriksson, biträdande professor.

Kontakt

Disputation inom medicinsk vetenskap - Johanna Westerberg

kl. 13.00 – 17.00 Länk till Youtube-streaming: Disputation, Johanna Westerberg.

Johanna Westerberg försvarar sin avhandling med titeln:"Middle ear cholesteatoma, surgical outcome and aspects of the innate immunity". Opponent är docent Juha Silvola, Oslo universitet, Norge. Disputationen äger rum digitalt via Zoom och Youtube med utgångspunkt i Berzeliussalen, Campus US, Linköping universitet. Elina Mäki-Torkko, elina.maki-torkko@liu.se, för att få tillgång till länk till disputationen.

Kontakt

Elina Mäki-Torkko

16 november 2020

Disputation inom Infrainformatik: Abderrahman Ait Ali

kl. 13.15 – 17.00 Zoom eller TPM51, Täppan, Campus Norrköping (föranmälan krävs). För lösenord till Zoom vänligen kontakta Viveka Nilson, viveka.nilson@liu.se. Ange "Abdou lösenord disputation" i ämnesraden. Om du inte har möjlighet att delta online kontakta Viveka för deltagande fysiskt.

Abderrahman Ait Ali, vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, försvarar sin avhandling med titeln “Methods for Capacity Allocation in Deregulated Railway Markets”.  Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska. Opponent är Yves Crozet, professor, Lyon University, Frankrike. Handledare är Jonas Eliasson, gästprofessor.

Kontakt

17 november 2020

Strimman: Hantverk och slöjd för en föränderlig värld

kl. 18.00 – 19.15 Lövverket, Studenthuset, Campus Valla (max 50 deltagare)

Föreläsning av Frida Berntsson, universitetslektor i formgivning, och Erik Sigurdson, gästlektor i slöjd. Föreläsningen är öppen för alla (max 50 deltagare). Fri entré. Strimmaföreläsningarna spelas in och läggs ut på LiUs webb ca två veckor efter inspelningen.

Kontakt

19 november 2020

Disputation i medicinsk vetenskap: Mårten Sandstedt

kl. 09.00 – 14.00 Wrannesalen och Youtube

Mårten Sandstedt vid Institutionen för hälsa, medicin och vård försvarar sin avhandling med titeln Computed Tomography of the Coronary Arteries: Developmental and Prognostic Investigations. Opponent är Mats Lidén, Örebro Universitet, och disputationen kommer att hållas i Wrannesalen, CMIV, samt sändas via Youtube.

Kontakt

20 november 2020

Licentiatseminarium i hållbara system: Emma Fältström

kl. 10.15 – 12.00 ACAS, A-huset, Campus Valla och via Zoom

Emma Fältström, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin licentiatsavhandling "Towards control of microplastic pollution in urban waters". Seminariet är öppet för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Opponent är Sverker Molander, professor, Chalmers tekniska högskola.

Kontakt

Emma Fältström

Disputation inom medicinsk vetenskap: Malin Lager

kl. 13.00 – 16.00 Futurum, Jönköping och via Zoom

Malin Lager, vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, försvarar sin doktorsavhandling "Molecular and serological tools for clinical diagnostics of borrelia burgdorferi sensu lato - can the laboratory analysis be improved?". Opponent är professor Fredrik Elgh, Umeå universitet, Sverige. Disputationen äger rum i Futurum, Jönköping samt digitalt via Zoom. Kontakta Anna Jonsson Henningsson (anna.jonsson.henningsson@liu.se), för att få tillgång till länk till disputationen.

Kontakt

Anna Jonsson Henningsson

24 november 2020

Licentiatseminarium i design: Juan Felipe Ruiz Munoz

kl. 10.00 – 12.00 ACAS, A-huset, Campus Valla och via Zoom

Juan Felipe Ruiz Munoz, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin licentiatsavhandling "The problem of problem formulation: a typology of design briefs". Seminariet är öppet för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Opponent är Matteo Vignoli, professor, Universitetet i Bologona

Kontakt

Juan Felipe Ruiz Muñoz

Temadialoger: Våldsutövande och våldsutsatthet i pandemins spår

kl. 15.00 – 17.00 Digitalt

Forum för genusvetenskap och jämställdhet samarrangerar tillsammans med Linköpings kommun två dialoger med yrkesverksamma, det lokala civilsamhället respektive allmänheten. Medverkande är Maria Eriksson, professor i socialt arbete vid Ersta Sköndal Bräcke högskola samt Lucas Gottzén, professor i barn- och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet. Välkommen att anmäla dig.

Kontakt

25 november 2020

Licentiatseminarium inom Infrainformatik: Leonid Sedov

kl. 13.15 – 17.00 Zoom eller TPM51, Täppan, Campus Norrköping. Om du inte har möjlighet att delta online kontakta Viveka Nilson för deltagande fysiskt.

Leonid Sedov, vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, försvarar sin licentiatavhandling med titeln “Handling Demand-capacity Imbalances in Aerial Vehicle Traffic”.  Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska. Opponent är Joost Ellerbroek, Delft University of Technology, Nederländerna. Handledare är Valentin Polishchuk, biträdande professor.

Kontakt

26 november 2020

Hållbarhetsdagen: framtidens stad och samhälle

kl. 09.00 – 12.00 Digitalt.

Många utmaningar för att utveckla samhället hållbart är kopplade till städer och samhällen. Där finns också en stor del av lösningarna. Välkommen på detta digitala men interaktiva event då vi får nycklar till att skapa och utveckla framtidens hållbara städer. Detta event är kostnadsfritt.

Kontakt

Anna Maria Lönn Wahlqvist

Disputation i medicinsk vetenskap: Yvonne Hui Zhang

kl. 11.00 – 17.00 Papaver och Youtube

Yvonne Hui Zhang vid Institutionen för hälsa, medicin och vård försvarar sin avhandling med titeln "Learning from experience. -The use of structured video-assisted debriefing among nursing students". Opponent är professor Elisabeth Carlson, Malmö universitet. Disputationen äger rum i Papaver samt via Youtube.

Kontakt

Utbildningsdag: Vems röst räknas? Om inkludering och delaktighet

kl. 13.00 – 17.00 Digitalt

Forum för genusvetenskap och jämställdhet och Länsstyrelsen Östergötland bjuder in till en livesänd eftermiddag med fokus på inkludering och delaktighet i ett segregerat samhälle. Medverkande är bland annat Layal Wiltgren, lektor i pedagogik, Linköpings Universitet, Magnus Dahlstedt, professor i socialt arbete, Linköpings Universitet, Alexandra Pascalidou, journalist och författare. Silje Lundgren, föreståndare för Forum för genusvetenskap och jämställdhet, är moderator.

Kontakt

Licentiatseminarium i datavetenskap: August Ernstsson

kl. 13.15 – 18.00 Zoom

August Ernstsson, datavetenskapliga institutionen, presenterar sin licentiatavhandling: "Designing a Modern Skeleton Programming Framework for Parallel and Heterogeneous Systems". Huvudhandledare: Professor Christoph Kessler, IDA. Opponent: Professor Herbert Küchen, University of Münster, Tyskland. Ordförande för seminariet: Professor Nahid Shahmehri, IDA.  För länk till Zoom kontakta Anne Moe anne.moe@liu.se senast den 25 november. 

Kontakt

27 november 2020

2 december 2020

Disputation inom medicinsk vetenskap: Johanna Huoman

kl. 09.00 – 12.00 Hasselquistsalen och via Zoom

Johanna Huoman, vid BKV, försvarar sin doktorsavhandling "Immune maturation and modulation in childhood allergies: Aspects of epigenetic, mucosal and systemic immune mediators in allergy development and prevention". Opponent är professor Petra Ina Pfefferle, Philipps-Universität Marburg, Tyskland. Disputationen äger rum digitalt via Zoom med utgångspunkt i Hasselquist. Kontakta maria.jenmalm@liu.se, för att få mer info och tillgång till länk till disputationen.

Kontakt

Licentiatseminarium i matematik: Jennifer Chepkorir

kl. 13.00 – 15.00 Planck, ingång 57, Fysikhuset, Campus Valla

Jennifer Chepkorir, vid Matematiska institutionen, försvarar sin licentiatsavhandling "Accelerated Dirichlet-Robin alternating algorithms for solving the Cauchy problem for an Elliptic equation using Krylov subspaces". Opponent är Linus Carlsson, docent, Mälardalens högskola. Seminariet är öppet för allmänheten.

Kontakt

3 december 2020

Disputation inom medicinsk vetenskap: Clara Braian

kl. 09.00 – 12.00 Belladonna och via Zoom

Clara Braian, vid BKV, försvarar sin doktorsavhandling "Mycobacterium tuberculosis-induced neutrophil extracellular traps (NETs) activate human macrophages". Opponent är Docent Pontus Nordenfelt, Lunds universitet, Sverige. Disputationen äger rum digitalt via Zoom med utgångspunkt i Belladonna. Kontakta Maria Lerm, maria.lerm@liu.se, för mer info och för att få tillgång till länk till disputationen.

Kontakt

Licentiatseminarium i matematik: Pauline Achieng

kl. 10.00 – 12.00 Planck, ingång 57, Fysikhuset, Campus Valla

Pauline Achieng, vid Matematiska institutionen, försvarar sin licentiatsavhandling "Analysis of Robin-Dirichlet Iterations for Solving the Cauchy Problem for Elliptic Equations in Unbounded Domains". Opponent är Linus Carlsson, docent, Mälardalens högskola. Seminariet är öppet för allmänheten.

Kontakt

8 december 2020

Disputation inom hållbara system: Sergio Andres Brambila Macias

kl. 09.15 – 11.00 ACAS, A-huset, Campus Valla

Sergio Andres Brambila Macias, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling "Support for the Early Stages of Designing Effective and Resource-Efficient Offerings: A cross-disciplinary approach". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Vicky Lofthouse, universitetslektor, Longborough universitet, London.

Kontakt

10 december 2020

Disputation inom medicinsk vetenskap: Lina Koppel

kl. 13.00 – 16.00 Hugo Theorell, Campus US och via Zoom

Lina Koppel, vid institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV), försvarar sin doktorsavhandling "Pain, touch, and decision making: Behavioral and brain responses to affective somatosensory stimulation". Opponent är Professor Johannes Haushofer, Princeton University, USA. Disputationen äger rum i Hugo Theorell och digitalt via Zoom. Kontakta India Morrison, india.morrison@liu.se för att få tillgång till länk till disputationen.

Kontakt

11 december 2020

Disputation inom medicinsk vetenskap: Robert Lindau

kl. 09.00 – 12.00 Hasselquistsalen och via Zoom

Robert Lindau, vid BKV, försvarar sin doktorsavhandling "Decidual stromal cells support tolerance at the human fetal-maternal interface by inducing regulatory M2 macrophages and regulatory T-cells". Opponent är professor Petra Arck, University Medical Center Hamburg-Eppendorf, Tyskland. Disputationen äger rum digitalt via Zoom med utgångspunkt i Hasselquist. Kontakta Jan Ernerudh, jan.ernerudh@liu.se, för mer info och för att få tillgång till länk till disputationen.

Kontakt

17 december 2020

CKS seminarium: Att stötta den lokala ekonomin och näringslivet

kl. 13.30 – 16.00 Digitalt via Zoom

CKS seminarieserie för hösten har temat "Kommunal beredskap och krishantering i coronavirusets spår". Det tredje och sista seminariet, "Att stötta den lokala ekonomin och näringslivet", presenteras av Brita Hermelin, Gissur Ò Erlingsson och Bo Persson, alla tre verksamma vid CKS. 

21 december 2020

Lunchklubben i Zoom: Svensk industri efter coronakrisen: digitalisering, tjänstefiering och cirkularitet 

kl. 12.00 – 13.00 Zoom.

Föreläsare: Christian Kowalkowski. Lunchklubben är en öppen mötesplats för näringsliv och samhälle som håller dig uppdaterad på vad som händer inom forskningen på LiU med fokus på framtida möjligheter. Du får förutom ”koll på läget” även möjlighet att knyta nya kontakter. Under hösten kommer Lunchklubben att genomföras digitalt via Zoom. Alla är välkomna och föranmälan krävs.

Kontakt

26 januari 2021

Strimman: Det fossilfria samhällets (o)lika villkor

kl. 18.00 – 19.15 Lövverket, Studenthuset, Campus Valla

Föreläsning av Veronica Brodén Gyberg och Anna Bohman, biträdande universitetslektorer i Tema miljöförändring. Föreläsningen är öppen för alla och det är fri entré. Föreläsningarna i Strimmaserien spelas in och läggs ut på LiUs webb ca två veckor efter inspelningen.

Kontakt

28 januari 2021

Uppdragsutbildning för universitetslärare om våld mot barn - Omgång 2

28 januari 2021 kl. 09.00 - 23 februari 2021 kl. 16.00 Umeå eller online

Utbildning för dig som ska utbilda universitets- eller högskolestudenter i det nya examensmålet: Att visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Kursen är ett stöd för dig som behöver öka din kunskap inom området våld mot barn och hålls online. Kursen pågår totalt tre heldagar och omfattar 3 HP: 28 - 29/1, 23/2

Kontakt

16 februari 2021

Strimman: Människans geologiska spår

kl. 18.00 – 19.15 Lövverket, Studenthuset, Campus Valla

Föreläsning av Anna Storm, professor i Tema teknik och social förändring, och Eva Lövbrand, docent i Tema miljöförändring. Föreläsningen är öppen för alla och det är fri entré. Föreläsningarna i Strimmaserien spelas in och läggs ut på LiUs webb ca två veckor efter inspelningen.

Kontakt

16 mars 2021

Strimman: Litteratur i transit. Flygplatsen och tåget som platser för reflektion

kl. 18.00 – 19.15 Lövverket, Studenthuset, Campus Valla

Föreläsning av Emma Eldelin, docent i litteraturvetenskap, och Andreas Nyblom, docent i mediehistoria. Föreläsningen är öppen för alla och det är fri entré. Strimmaföreläsningarna spelas in och läggs ut på LiUs webb ca två veckor efter inspelningen.

Kontakt

17 mars 2021

Uppdragsutbildning för universitetslärare omgång 3

17 mars 2021 kl. 09.00 - 19 april 2021 kl. 16.00 Online

Utbildning för dig som ska utbilda universitets- eller högskolestudenter i det nya examensmålet: Att visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Kursen är ett stöd för dig som behöver öka din kunskap inom området våld mot barn och hålls online. Kursen pågår totalt tre heldagar och omfattar 3 HP: 17 - 18/3, samt 19/4.

Kontakt

17 april 2021

Strimman: Människor och maskiner

kl. 13.00 – 14.00 Forum, Kårhuset Kollektivet, Linköping

Föreläsning av Michael Godhe, universitetslektor i kultur och mediegestaltning, och Jesper Olsson, professor i litteraturvetenskap. Föreläsningen är öppen för alla och det är fri entré. Föreläsningarna i Strimmaserien spelas in och läggs ut på LiUs webb ca två veckor efter inspelningen. Den här föreläsningen är också en del av Humanistdygnet.

Kontakt

16 juni 2021

Konferens: Futures ahead - Translations and collaborations between medicine, social science and the humanities 

16 juni 2021 kl. 09.00 - 18 juni 2021 kl. 17.00 Linköping

Konferensen välkomnar forskare inom områdena medicin, samhällsvetenskap och humaniora strävar efter att utveckla potentialen för samarbete, gemensamma mål och möjliga utmaningar. Vi välkomnar också andra; intressenter som patienter, hälso- och sjukvårdspersonal och beslutsfattare.

Kontakt

Vad händer på Universitetsbiblioteket?
Visa/dölj innehåll