Vi samverkar för en hållbar framtid

Samarbeta med oss

En av grundpelarna i Linköpings universitets framgång är samverkan med det omgivande samhället. Kunskap från LiU ska komma samhället till nytta. På samma sätt vill vi också att influenser och behov från det omgivande samhället påverkar vårt lärosätes verksamhet och utveckling. Det handlar om en växelverkan och där är du viktig. Välkommen att tillsammans med oss ta steget in i en framtid präglad av nyfikenhet och kunskap.  

Nyheter inom samverkan

Kalender

Kommande aktiviteter och händelser kopplade till samverkan vid LiU

20 maj 2024

Från slöseri till smarta lösningar: Cirkulär ekonomi och dess affärsmässiga potential

kl. 11.45 – 13.00 Goto 10, Märdevi eller digitalt

Intresset för hållbarhet och ansvarsfullt företagande ökar. En central del av denna utveckling är övergången till en cirkulär ekonomi. Istället för att nyttja resurser som sedan kasseras ligger fokus på att behålla resurser och dess värde inom ekonomin. Marianna Lena Kambanou är universitetslektor och berättar om olika typer av framgångsrika cirkulära affärsmodeller, och dess potential att leverera både ekonomisk vinst och minskad resursförbrukning.
Kontakt

21 maj 2024

NKPG Tech Day 2024 - Visualisering och AI

kl. 13.00 – 17.00 Värmekyrkan, Holmentorget 3, Norrköping

I en värld där förändringstakten accelererar för varje minut, är att ligga i framkant inte bara ett alternativ – det är en nödvändighet.Norrköping Tech Days 2024 bjuder dig på en resa genom tillämpad AI och visualisering. En av våra key note speakers är LiU:s professor Anders Ynnerman. För fullständigt program och anmälan, se länk nedan.

23 maj 2024

CKS-seminarium: Saknas det ett landsbygdsperspektiv på svensk krisberedskap? 

kl. 10.30 – 12.00 Digitalt via Zoom

Föreläsningen handlar om förutsättningarna på landsbygden att skapa robusta samhällen i vardagen – och stärka förmågan att hantera olika samhällsstörningar och kriser. Vad säger forskningen om olika rurala initiativ för ökad beredskap? Vilka praktiska erfarenheter finns det från olika typer landsbygder i Sverige?
Kontakt
Susanne Wallman Lundåsen

Kunskap gör skillnad

Strategisk samverkan vid LiU