Vi samverkar för en hållbar framtid

Samarbeta med oss

En av grundpelarna i Linköpings universitets framgång är samverkan med det omgivande samhället. Kunskap från LiU ska komma samhället till nytta. På samma sätt vill vi också att influenser och behov från det omgivande samhället påverkar vårt lärosätes verksamhet och utveckling. Det handlar om en växelverkan och där är du viktig. Välkommen att tillsammans med oss ta steget in i en framtid präglad av nyfikenhet och kunskap.  

Nyheter inom samverkan

Kalender

Kommande aktiviteter och händelser kopplade till samverkan vid LiU

22 april 2024

Lunchföreläsning: Är akademisk frihet viktig för demokratiska samhällen? 

kl. 12.00 – 13.00 K2, Kåkenhus, campus Norrköping

Presentatör: Prof. Claudia Tazreiter, Institutionen för kultur och samhälle, med Stefan Jonsson, Amin Mohseni, Rebecka Katz Thor and Ola Larsmo. Föreläsningen är på engelska. I dagens värld står många länder som betraktar sig själva som demokratiska inför flera utmaningar som undergräver de värderingar och åtgärder som behövs för att skydda demokratiska värderingar. I detta rundabordssamtal lyfter och diskuterar vi förhållandet mellan värderingarna demokrati och akademisk frihet. Välkommen!
Kontakt

24 april 2024

LiU och Saab firar 20 år av samverkan

kl. 13.10 – 16.30 Campus Valla, Hus Zenit

LiU och Saab har en lång historia av samverkan och nu är det dags att fira 20-årsjubileum. LiU Innovation och samverkan bjuder tillsammans med Saab in till en dag fylld av inspirerande talare, utställning och inte minst tårta. Vi vill visa hur samverkan leder till tillväxt, innovation och nytta för vårt gemensamma samhälle. Antalet platser är begränsat - först till kvarn!
Kontakt

16 maj 2024

Lunchföreläsning: Tillståndet för demokrati i världen

kl. 12.00 – 13.00 Lövverket, Studenthuset, campus Valla

Presentatör: Martin Lundstedt, forskare vid Göteborgs universitet, V-Dem Institutet. Föreläsningen är på engelska. Martin Lundstedt presenterar V-Dem Institute 2024 Democracy Report, som tar en omfattande titt på demokratins utveckling och tillstånd i världen. Demokratin beskrivs ofta som på tillbakagång, och 2024 års demokratirapport visar att denna trend håller i sig. Välkommen!
Kontakt

Kunskap gör skillnad

Strategisk samverkan vid LiU