Vi samverkar för en hållbar framtid

En av grundpelarna i Linköpings universitets framgång är samverkan med det omgivande samhället. Kunskap från LiU ska komma samhället till nytta. På samma sätt vill vi också att influenser och behov från det omgivande samhället påverkar vårt lärosätes verksamhet och utveckling. Det handlar om en växelverkan och där är du viktig. Välkommen att tillsammans med oss ta steget in i en framtid präglad av nyfikenhet och kunskap.  

Nyheter inom samverkanVisa/dölj innehåll

KalenderVisa/dölj innehåll

Kommande aktiviteter och händelser kopplade till samverkan vid LiU

2 februari 2022

Collaborative Research Seminar Series: Innovation, circularity, and sustainability – Friends or foes?

kl. 10.15 – 12.00 Online via Zoom

Föreläsare: Thomas Magnusson, professor vid Avdelningen för projekt, innovationer och entreprenörskap (PIE), Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI). Kontakta Andrea Fried, andrea.fried@liu.se alt. Magnus Klofsten, magnus.klofsten@liu.se för mer information om detta seminarium.

Kontakt

9 februari 2022

Berzelius AI-symposium

kl. 10.00 – 15.00 Rum BL32, B-huset, Campus Valla, Linköpings universitet

Välkommen till Berzelius AI-symposium. Hybridkonferensen kommer att äga rum på Linköpings universitet den 9 februari 2022. Du kan delta antingen på plats eller digitalt via Zoom. Du får möjlighet att möta kollegor och ta del av presentationer inom området artificiell intelligens. Anmälan öppnar den 12 januari 2022.

Kontakt

14 februari 2022

Lunchklubben: Underlätta återgång i arbete efter sjukskrivning och förebygga arbetsskador

kl. 12.00 – 13.00

Föreläsare: professor Mathilda Björk. Mer information och länk till anmälan publiceras senare. Lunchklubben är en mötesplats för näringsliv och samhälle, som lyfter aktuell forskning vid LiU. Alla som vill är välkomna att delta!

Kontakt

Kunskap gör skillnadVisa/dölj innehåll

Strategisk samverkan vid LiU Visa/dölj innehåll