Vi samverkar för en hållbar framtid

Samarbeta med oss

En av grundpelarna i Linköpings universitets framgång är samverkan med det omgivande samhället. Kunskap från LiU ska komma samhället till nytta. På samma sätt vill vi också att influenser och behov från det omgivande samhället påverkar vårt lärosätes verksamhet och utveckling. Det handlar om en växelverkan och där är du viktig. Välkommen att tillsammans med oss ta steget in i en framtid präglad av nyfikenhet och kunskap.  

Nyheter inom samverkan

Kalender

Kommande aktiviteter och händelser kopplade till samverkan vid LiU

4 december 2023

Lär känna LiU:s strategiska partner - lunchföreläsning med Saab

kl. 12.00 – 13.00 Lövverket, Studenthuset, Campus Valla

Med start hösten 2023 arrangerar LiU innovation och samverkan en seminarieserie på temat Lär känna LiU:s strategiska partner. Den 4 december är det dags för Saab på temat "Enabling safe and resilient societies - How a company like Saab can contribute with technology and innovation to keep people and society safe". Föreläsningen hålls på engelska, de 50 första bjuds på lunchwrap så kom i tid!
Kontakt

11 december 2023

Lunchklubben: Samverkan för en mer hållbar logistik

kl. 11.45 – 13.00 Campus Valla, Zenit-huset, lokal Zero

Hållbar logistik är ett spännande område i stark förändring. Det handlar om att minska den negativa miljöbelastningen och öka det sociala ansvaret i dagens och framtidens logistiksystem. Maria Björklund, professor i logistik, menar att om vi ska nå långsiktig hållbarhet behöver logistiksystemen även vara ekonomiskt bärkraftiga. I sin föreläsning kommer Maria visa på det stora antal aktörer som på olika sätt har en viktig roll i omställningen. Varmt välkommen!
Kontakt

Kunskap gör skillnad

Strategisk samverkan vid LiU