Vi samverkar för en hållbar framtid

En av grundpelarna i Linköpings universitets framgång är samverkan med det omgivande samhället. Kunskap från LiU ska komma samhället till nytta. På samma sätt vill vi också att influenser och behov från det omgivande samhället påverkar vårt lärosätes verksamhet och utveckling. Det handlar om en växelverkan och där är du viktig. Välkommen att tillsammans med oss ta steget in i en framtid präglad av nyfikenhet och kunskap.  

Nyheter inom samverkanVisa/dölj innehåll

KalenderVisa/dölj innehåll

Kommande aktiviteter och händelser kopplade till samverkan vid LiU

18 oktober 2021

Lunchklubben i Zoom: Forskning och samverkan till stöd för näringsliv och samhälle 

kl. 12.00 – 13.00 Digitalt.

Föreläsare: Vicerektor för samverkan, Peter Värbrand och vicerektor för forskning, Per-Olof Brehmer. Lunchklubben är ett nätverk för representanter från akademi, näringsliv och samhälle. Alla är välkomna och föranmälan krävs. Välkommen!

Kontakt

1 november 2021

Konferens: Praktiknära forskning och skola på vetenskaplig grund

kl. 08.30 – 17.00 Digitalt via zoom

Tillsammans med skolor i regionen genomför LiU flera spännande praktiknära forskningsprojekt. Alla projekten har sin utgångspunkt i de behov och utvecklingsområden som finns på skolorna i regionen. Välkommen att ta del av de pågående eller avslutade praktiknära forsknings- och skolutvecklingsprojekten.  Målgrupp: Lärare i alla skolformer, skolledare, forskare och lärarstudenter

Kontakt

9 november 2021

TAMSEC 2021: Sakernas Internet i det Säkra Samhället

kl. 13.00 – 16.00 “TEMCAS”, Tema-huset, Campus Valla + Online

I år handlar TAMSEC om säkerhetsaspekter relaterade till sakernas internet (IoT). Inbjuden talare är Carlo Fischione, professor i IoT vid KTH. Vi pratar också om akustisk skadegörelsedetektering, integritetsbevarande detektion av människor och ett tryggare resecentrum. Eventet arrangeras av Security Link i samarbete med Linköpings Science Park och IoT World. Det är gratis att delta, men det är ett begränsat antal platser. Anmälningslänken och mer information hittar du på Security Links hemsida.

Kontakt

Kunskap gör skillnadVisa/dölj innehåll

Strategisk samverkan vid LiU Visa/dölj innehåll