Vi samverkar för en hållbar framtid

Samarbeta med oss

En av grundpelarna i Linköpings universitets framgång är samverkan med det omgivande samhället. Kunskap från LiU ska komma samhället till nytta. På samma sätt vill vi också att influenser och behov från det omgivande samhället påverkar vårt lärosätes verksamhet och utveckling. Det handlar om en växelverkan och där är du viktig. Välkommen att tillsammans med oss ta steget in i en framtid präglad av nyfikenhet och kunskap.  

Nyheter inom samverkan

Kalender

Kommande aktiviteter och händelser kopplade till samverkan vid LiU

27 september 2023

Morgon med LiU – Framtidens jordbruk vid klimatförändringar och intressekonflikter

kl. 08.00 – 09.00 Digitalt via Zoom (länken skickas efter anmälan)

29 september 2023

ForskarFredag - Panelsamtal: Djupdyk i Generativ AI 

kl. 11.30 – 12.30 Visualiseringscenter C, Kungsgatan 54 i Norrköping

ForskarFredag - Panelsamtal: AI från ord till handling 

kl. 12.00 – 13.00 Goto 10, Teknikringen 7, Linköping

Kunskap gör skillnad

Strategisk samverkan vid LiU