Vi samverkar för en hållbar framtid

Samarbeta med oss

En av grundpelarna i Linköpings universitets framgång är samverkan med det omgivande samhället. Det handlar om en växelverkan där du är viktig. Ta steget in i en framtid präglad av nyfikenhet och kunskap tillsammans med oss.

ECIU-universitetet - samverkan sedan 1997

Nyheter inom samverkan

Kalender

Kunskap gör skillnad

Strategisk samverkan vid LiU