Vi samverkar för en hållbar framtid

Samarbeta med oss Visa/dölj innehåll

En av grundpelarna i Linköpings universitets framgång är samverkan med det omgivande samhället. Kunskap från LiU ska komma samhället till nytta. På samma sätt vill vi också att influenser och behov från det omgivande samhället påverkar vårt lärosätes verksamhet och utveckling. Det handlar om en växelverkan och där är du viktig. Välkommen att tillsammans med oss ta steget in i en framtid präglad av nyfikenhet och kunskap.  

Nyheter inom samverkan Visa/dölj innehåll

Kalender Visa/dölj innehåll

Kommande aktiviteter och händelser kopplade till samverkan vid LiU

6 september 2022

EGOV 2022

06 september 2022 kl. 09.00 - 08 september 2022 kl. 17.45 Campus Valla, Linköping

25 oktober 2022

Populärvetenskapliga veckan

25 oktober 2022 kl. 09.00 - 28 oktober 2022 kl. 11.30 Campus Valla och Campus Norrköping

31 oktober 2022

Konferens - Praktiknära forskning och skola på vetenskaplig grund

kl. 08.30 – 16.00 Digitalt via Zoom

Kunskap gör skillnad Visa/dölj innehåll

Strategisk samverkan vid LiU Visa/dölj innehåll