Vi samverkar för en hållbar framtid

Samarbeta med oss

En av grundpelarna i Linköpings universitets framgång är samverkan med det omgivande samhället. Kunskap från LiU ska komma samhället till nytta. På samma sätt vill vi också att influenser och behov från det omgivande samhället påverkar vårt lärosätes verksamhet och utveckling. Det handlar om en växelverkan och där är du viktig. Välkommen att tillsammans med oss ta steget in i en framtid präglad av nyfikenhet och kunskap.  

Nyheter inom samverkan

Kalender

Kommande aktiviteter och händelser kopplade till samverkan vid LiU

16 maj 2024

Lunchföreläsning: Tillståndet för demokrati i världen

kl. 12.00 – 13.00 Lövverket, Studenthuset, campus Valla

Presentatör: Martin Lundstedt, forskare vid Göteborgs universitet, V-Dem Institutet. Föreläsningen är på engelska. Martin Lundstedt presenterar V-Dem Institute 2024 Democracy Report, som tar en omfattande titt på demokratins utveckling och tillstånd i världen. Demokratin beskrivs ofta som på tillbakagång, och 2024 års demokratirapport visar att denna trend håller i sig. Välkommen!
Kontakt

20 maj 2024

Från slöseri till smarta lösningar: Cirkulär ekonomi och dess affärsmässiga potential

kl. 11.45 – 13.00 Goto 10, Märdevi eller digitalt

Intresset för hållbarhet och ansvarsfullt företagande ökar. En central del av denna utveckling är övergången till en cirkulär ekonomi. Istället för att nyttja resurser som sedan kasseras ligger fokus på att behålla resurser och dess värde inom ekonomin. Marianna Lena Kambanou är universitetslektor och berättar om olika typer av framgångsrika cirkulära affärsmodeller, och dess potential att leverera både ekonomisk vinst och minskad resursförbrukning.
Kontakt

Kunskap gör skillnad

Strategisk samverkan vid LiU