Vi samverkar för en hållbar framtid

Samarbeta med oss

En av grundpelarna i Linköpings universitets framgång är samverkan med det omgivande samhället. Kunskap från LiU ska komma samhället till nytta. På samma sätt vill vi också att influenser och behov från det omgivande samhället påverkar vårt lärosätes verksamhet och utveckling. Det handlar om en växelverkan och där är du viktig. Välkommen att tillsammans med oss ta steget in i en framtid präglad av nyfikenhet och kunskap.  

Nyheter inom samverkan

Kalender

Kommande aktiviteter och händelser kopplade till samverkan vid LiU

7 juni 2023

Slutkonferens för samverkansprojektet Kunskapsbron

kl. 11.30 – 16.30 Linköping Konsert & Kongress

13 juni 2023

Välkommen till East Sweden Design Week!

13 juni 2023 kl. 11.30 - 14 juni 2023 kl. 13.00 Östergötlands museum

19 juni 2023

Lunchklubben: Industriell och urban symbios – vetenskapen om det som blir över

kl. 12.00 – 13.00 Online via Zoom

Kunskap gör skillnad

Strategisk samverkan vid LiU