Vi samverkar för en hållbar framtid

Samarbeta med oss

En av grundpelarna i Linköpings universitets framgång är samverkan med det omgivande samhället. Kunskap från LiU ska komma samhället till nytta. På samma sätt vill vi också att influenser och behov från det omgivande samhället påverkar vårt lärosätes verksamhet och utveckling. Det handlar om en växelverkan och där är du viktig. Välkommen att tillsammans med oss ta steget in i en framtid präglad av nyfikenhet och kunskap.  

Nyheter inom samverkan

Kalender

Kommande aktiviteter och händelser kopplade till samverkan vid LiU

23 maj 2024

CKS-seminarium: Saknas det ett landsbygdsperspektiv på svensk krisberedskap? 

kl. 10.30 – 12.00 Digitalt via Zoom

Föreläsningen handlar om förutsättningarna på landsbygden att skapa robusta samhällen i vardagen – och stärka förmågan att hantera olika samhällsstörningar och kriser. Vad säger forskningen om olika rurala initiativ för ökad beredskap? Vilka praktiska erfarenheter finns det från olika typer landsbygder i Sverige?
Kontakt
Susanne Wallman Lundåsen

29 maj 2024

EDAY 2024: Kommer resurserna att räcka till i omställningen?

kl. 08.30 – 16.00 Konsistoriegatan 7, Linköping Konsert & Kongress, lokal: Musikalen

Vi står inför en epokgörande omställningsresa där behovet av elektricitet förväntas fördubblas till 2035. Samtidigt står vi inför en tid där biobaserade resurser tar över rollen från fossila bränslen och där kompetensbristen hotar att bli en flaskhals för både privata och offentliga sektorer. Frågan är:Kommer våra resurser räcka till för denna omsvängning?
Kontakt
Anna Maria Lönn Wahlqvist

Kunskap gör skillnad

Strategisk samverkan vid LiU