Samverkan är en framgångsfaktor och ett medel för att göra forskning och utbildning än mer konkurrenskraftig, det är en del av LiU:s själ. 

Peter Värbrand, vicerektor för samverkan Linköpings universitet

Samverkansnyheter

Samverkan vid LiU

Samverkan vid LiU

En av grundpelarna för Linköpings universitets framgång är samverkan med det omgivande samhället. Den ger vår utbildning en koppling till arbetsmarknaden, stärker relevansen i vår forskning och möjliggör ett brett nyttiggörande av kunskap till gagn för en positiv samhällsutveckling.

På den här sidan samlar vi och lyfter fram några av de sammanhang där samverkan med vår omgivning i olika former bär frukt.

Det kan handla om:

  • Pågående forsknings- och utvecklingsarbete i samarbete med näringsliv och offentlig sektor.
  • Goda exempel på hur vår forskning och utbildning bidragit till att utveckla samhället.
  • Affärsutveckling av idéer och forskningsrön från studenter och forskare vid universitetet.
  • Nätverkande och kunskapsspridning.
  • Samverkan med skolor och studentprojekt.

Icons by LiU

Icons by LiU

En kort introduktion till Icons by LiU – personer och företag med kopplingar till Linköpings universitet.

Väx med LiU

Vill ni samverka med Linköpings universitet?

Långsiktig samverkan