Vi strävar efter att webbplatsens innehåll ska vara tillgängligt och användbart för så många som möjligt. Här hittar du juridisk information och information om hur du kan lämna synpunkter på webbplatsen.

Om webbplatsen

Lämna dina synpunkter på webbplatsen

Du kan hjälpa oss att förbättra webbplatsen. Maila webmaster@liu.se och låt oss veta dina synpunkter, iakttagelser, förslag eller frågor.  

Informationsansvar för webbplatsen

Kommunikationsdirektören vid LiU har ett övergripande policyansvar för publicering på LiU:s webb. Den enskilda enheten, fakulteten, institutionen (ytterst enhetschefen, dekanen, prefekten) ansvarar själv för sidornas innehåll.

Övergripande ansvar för webbpublicering 
Mariethe Larsson, kommunikationsdirektör

Tillgänglighet

Webbplatsen anpassas enligt E-delegationens vägledning för webbutveckling och internationella riktlinjer för tillgänglighet på webben, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, nivå AA. 

Tillgänglighetsredogörelse för www.liu.se

Mer information om riktlinjerna

Behandling av personuppgifter

Här lämnas information om hur LiU behandlar personuppgifter som samlas in genom vår webbplats, liu.se. Ytterligare information finns i vissa av de formulär och övriga elektroniska handlingar som du hämtar från LiUs webbplats och kan fylla i och ge in samt i lag och författning som gäller för myndigheten.

Personuppgiftsansvarig

LiU är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på webbplatsen liu.se. 

Ändamål för behandling

LiU behandlar dina personuppgifter när du:

  • Beställer ett e-brev från LiU via vår webbplats.
  • Beställer en tryckt publikation från LiU via vår webbplats.
  • Publicerar ett inlägg i något diskussionsforum/anslagstavla.

Överföring av personuppgifter

Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut till var och en som behöver ta del av uppgifterna till följd av elektronisk dokumenthantering som har sin grund i att fullgöra ett avtal med dig, en rättslig skyldighet, en arbetsuppgift av allmänt intresse eller en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning där en behandling av uppgifterna är nödvändig.

Information om dina rättigheter, hur du kan komma i kontakt med oss vid frågor om personuppgiftsbehandling och allmän information om personuppgiftsbehandling finns i vår integritetspolicy.

Information om behandlingen av personuppgifter

I det fall du förekommer, och det går att identifiera dig, på bilden innebär det att universitetet behandlar dina personuppgifter i form av namn och bild.

Det rättsliga grunden för behandlingen är att du genom att gå med på denna överenskommelse har lämnat ditt samtycke, och syftet med behandlingen är att använda bilden i enlighet med detta samtycke. Linköpings universitet (nedan kallat universitetet) är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Universitetets behandling innebär att bilden görs tillgänglig för allmänheten via liu.se. Universitetet kan därvid inte kontrollera eller begränsa andras hantering av bilden.

Som registrerad har du ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen, bland annat att få information om vilka personuppgifter som behandlas av LiU samt vilka rättsliga grunder vi stödjer oss på, hur länge vi kommer att spara dina uppgifter och vem som har tillgång till informationen. Mer information finns på universitetets webbplats, https://liu.se/artikel/integritetspolicy-liu.

Om du har frågor kring behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att i första hand kontakta Kommunikations- och marknadsavdelningen via e-post, webmaster@liu.se. Om du har klagomål på vår behandling kan du kontakta universitetets dataskyddsombud via e-post, dataskyddsombud@liu.se, med synpunkter. Du har därtill rätt att klaga på universitetets behandling av personuppgifter till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

Cookies på LiU:s webbplats

På LiU:s webbplats liu.se används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjlig att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

Det finns två typer av cookies:

  • En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.
  • En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessioncookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Permanenta cookies används för att lagra dina eventuella personliga inställningar (idag språkval, senare bl.a. kontrast och typsnitt).

Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om Cookies på sin webbplats, www.pts.se

Samtycke Instagram

Vi på Linköpings universitet blir superglada varje gång vi ser någon tagga oss i bilder relaterade till universitetet och ber då ibland om lov att få dela med oss av dessa bilder i våra kanaler. Bilderna publiceras på vår webbplats www.liu.se.

Om du vill dela din bild med oss taggar du bilden med hashtaggen #goliu. Genom att tagga bilden ger du Linköpings universitet, organisationsnummer 202100–3096, (nedan kallat ”universitetet”) rätt att framställa exemplar av fotot samt göra fotot tillgängligt för allmänheten (sprida, framföra, visa och överföra) som ett led i universitetets marknadsföring. Eftersom vi inte agerar utifrån ett kommersiellt intresse utgår ingen ersättning för nyttjanderätten som du ger oss i och med denna överenskommelse.

Genom att tagga och dela bilden med oss försäkrar du att bilden inte inkräktar på annans upphovsrätt eller andra rättigheter.

Universitetet äger rätt att själv bedöma och besluta om, och i vilka kanaler, bilden ska publiceras.

Båda parterna kan när som helst avsluta denna överenskommelse. Universitetet kommer då att ta bort och radera bilden från samtliga publiceringskanaler. För att avsluta avtalet klickar du på ikonen ”i” i vänstra hörnet på bilden som är delad på vår webbplats och följer instruktionerna. Du kan även kontakta oss via e-post, webmaster@liu.se.