Skapa framtiden med oss

Lediga jobb

Här hittar du alla lediga anställningar vid Linköpings universitet. Under Hjälp för sökande finns praktisk information som är bra att ta del av inför din ansökan. Du kan enkelt prenumerera på lediga anställningar genom att klicka på knappen Prenumerera och registrera din e-postadress. 

Anställning Sista ans. dag Anställningsform Diarienummer Ort Institution Yrkesområde Befattning URL
Universitetslektor i Religionsvetenskap med inriktning mot kristendomshistoriska studier 2024-09-01 Tillsvidareanställning LiU-2023-03293 Linköping IKOS - Institutionen för kultur och samhälle Universitetslektor Lärare och Forskare https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/22662
Universitetslektor i internmedicin, inriktning endokrinologi och diabetologi 2024-07-23 Tillsvidareanställning LiU-2024-01710 Linköping & Norrköping HMV - Institutionen för hälsa, medicin och vård Universitetslektor Lärare och Forskare https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/24096
Universitetslektor i tema Teknik och social förändring vid Institutionen för Tema 2024-06-27 Tillsvidareanställning LiU-2024-01817 Linköping TEMA - Institutionen för tema Universitetslektor Lärare och Forskare https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/24121
Doktorand inom Fluida och mekatroniska system 2024-06-25 Tidsbegränsad anställning IEI-2024-00247 Linköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Doktorand Doktorand https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/24204
Professor i Medier och kultur vid Institutionen för kultur och samhälle 2024-09-30 Tillsvidareanställning LiU-2024-02062 Linköping & Norrköping IKOS - Institutionen för kultur och samhälle Professor Lärare och Forskare https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/24212
Biträdande universitetslektor i Kultur och samhälle vid Institutionen för kultur och samhälle 2024-08-31 Tidsbegränsad anställning LiU-2024-02064 Linköping & Norrköping IKOS - Institutionen för kultur och samhälle Biträdande universitetslektor Lärare och Forskare https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/24213
Universitetslektor i pedagogik 2024-08-31 Tillsvidareanställning LiU-2024-02387 Linköping IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lära Universitetslektor Lärare och Forskare https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/24311
Amanuens till forskningsprojekt inom logopedi 2024-06-30 Tidsbegränsad anställning BKV-2024-00407 Linköping BKV - Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper Amanuens Student https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/24355
Amanuenser för uppdrag inom Byggingenjörsprogrammet 2024-08-15 Extrajobb LiU-2024-02475 Norrköping ITN - Institutionen för teknik och naturvetenskap Amanuens Student https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/24362
Postdoktor i modern historia med inriktning mot kultur och beredskap 2024-08-01 Tidsbegränsad anställning IKOS-2024-00181 Linköping IKOS - Institutionen för kultur och samhälle Postdoktor Lärare och Forskare https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/24366
Postdoktor inom organisk bioelektronik 2024-08-14 Tidsbegränsad anställning LiU-2024-02561 Norrköping ITN - Institutionen för teknik och naturvetenskap Postdoktor Lärare och Forskare https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/24417
Doktorand i Datalogi inom forskarskolan WASP 2024-08-30 Tidsbegränsad anställning IDA-2024-00145 Linköping IDA - Institutionen för datavetenskap Doktorand Doktorand https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/24435
Förste forskningsingenjör inom Halvledarmaterial 2024-06-25 Tidsbegränsad anställning IFM-2024-00272 Linköping IFM - Institution för fysik, kemi och biologi Förste forskningsingenjör Teknisk och Administrativ personal https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/24448
Doktorand i datalogi med inriktning mot cybersäkerhet 2024-06-25 Tidsbegränsad anställning IDA-2024-00160 Linköping IDA - Institutionen för datavetenskap Doktorand Doktorand https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/24483
Amanuens till forskningsprojekt inom datateknik 2024-08-06 Tidsbegränsad anställning IDA-2024-00166 Linköping IDA - Institutionen för datavetenskap Amanuens Student https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/24541
Doktorander i Statsvetenskap och Informationssystem till forskningsprogrammet Resilienta institutioner i en digital era 2024-09-16 Tidsbegränsad anställning IEI-2024-00341 Linköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Doktorand Doktorand https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/24565
Postdoktor inom experimentell psykiatri 2024-06-25 Tidsbegränsad anställning BKV-2024-00531 Linköping BKV - Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper Postdoktor Lärare och Forskare https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/24584
Postdoktor inom experimentell psykiatri 2024-06-25 Tidsbegränsad anställning BKV-2024-00532 Linköping BKV - Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper Postdoktor Lärare och Forskare https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/24585
Doktorand inom Datalogi 2024-08-30 Tidsbegränsad anställning IDA-2024-00181 Linköping IDA - Institutionen för datavetenskap Doktorand Doktorand https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/24607
Amanuenser till undervisningsuppdrag som handledare och lektionsledare vid MAI hösten 2024 2024-08-15 Tidsbegränsad anställning MAI-2024-00071 Linköping MAI - Matematiska institutionen Amanuens Student https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/24609
Postdoktor inom Hållbar resursförvaltning 2024-07-10 Tidsbegränsad anställning IEI-2024-00361 Linköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Postdoktor Lärare och Forskare https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/24615
Doktorand i Miljövetenskap vid tema Miljöförändring 2024-08-20 Tidsbegränsad anställning TEMA-2024-00181 Linköping TEMA - Institutionen för tema Doktorand Doktorand https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/24625
Amanuenser i området tillämpad termodynamik och strömningslära 2024-06-25 Extrajobb IEI-2024-00372 Linköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Amanuens Student https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/24650
Amanuenser till avdelningen Produktrealisering 2024-08-12 Extrajobb IEI-2024-00378 Linköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Amanuens Student https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/24660
Forskningsassistent i informationskodning 2024-06-25 Tidsbegränsad anställning LiU-2024-03021 Linköping ISY - Institutionen för systemteknik Forskningsassistent Student https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/24667
Forskningsassistent, visstid 6 mån 2024-07-01 Tidsbegränsad anställning IMT-2024-00062 Linköping IMT - Institutionen för medicinsk teknik Forskningsassistent Lärare och Forskare https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/24681
Internationella studentambassadörer 2024-08-30 Tidsbegränsad anställning LiU-2024-02958 Linköping UF - Universitetsförvaltningen Studentmedhjälpare Student https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/24685
Institutionen för systemteknik på LiU söker en engagerad och tekniskt lagd forskningsingenjör 2024-08-18 Tillsvidareanställning LiU-2024-03059 Linköping ISY - Institutionen för systemteknik Forskningsingenjör Teknisk och Administrativ personal https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/24689
Amanuens för arbete som timarvoderad mentor i matematik 2024-08-15 Extrajobb MAI-2024-00076 Linköping MAI - Matematiska institutionen Amanuens Student https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/24694
Doktorander inom forskarskolan i Datavetenskap (CUGS) 2024-07-19 Tidsbegränsad anställning IDA-2024-00188 Linköping IDA - Institutionen för datavetenskap Doktorand Doktorand https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/24696
Postdoktor i hälso- och sjukvårdens prioriteringar 2024-09-30 Tidsbegränsad anställning LiU-2024-03071 Linköping HMV - Institutionen för hälsa, medicin och vård Postdoktor Lärare och Forskare https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/24697
Adjunkt inom industriell miljöteknik 2024-06-27 Extrajobb IEI-2024-00387 Linköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Universitetsadjunkt Lärare och Forskare https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/24710
Doktorand i pedagogik 2024-09-02 Tidsbegränsad anställning LiU-2024-03094 Linköping IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lära Doktorand Doktorand https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/24714
Forskningsingenjör inom cell- och neurobiologi 2024-06-27 Tidsbegränsad anställning BKV-2024-00556 Linköping BKV - Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper Forskningsingenjör Teknisk och Administrativ personal https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/24717
Doktorand inom bygglogistik 2024-08-14 Tidsbegränsad anställning LiU-2024-03117 Norrköping ITN - Institutionen för teknik och naturvetenskap Doktorand Doktorand https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/24732
Universitetslektor i tema Teknik och social förändring, visstidsanställning, 11 månader 2024-06-27 Tidsbegränsad anställning TEMA-2024-00192 Linköping TEMA - Institutionen för tema Universitetslektor Lärare och Forskare https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/24734
Forskningsassistent inom mekanisk värmeteori och strömningslära 2024-06-28 Tidsbegränsad anställning IEI-2024-00389 Linköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Forskningsassistent Lärare och Forskare https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/24737
Doktorand i datalogi med inriktning mot kunskapsgrafintegration 2024-07-09 Tidsbegränsad anställning IDA-2024-00191 Linköping IDA - Institutionen för datavetenskap Doktorand Doktorand https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/24744
Förste forskningsingenjör inom Växtbioteknik 2024-06-27 Tidsbegränsad anställning LiU-2024-03164 Norrköping ITN - Institutionen för teknik och naturvetenskap Förste forskningsingenjör Teknisk och Administrativ personal https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/24749
Doktorand i tillämpad fysik med inriktning Växtbioelektronik 2024-07-31 Tidsbegränsad anställning LiU-2024-03165 Norrköping ITN - Institutionen för teknik och naturvetenskap Doktorand Doktorand https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/24750
Postdoktor inom Växtbioelektronik 2024-07-31 Tidsbegränsad anställning LiU-2024-03166 Norrköping ITN - Institutionen för teknik och naturvetenskap Postdoktor Lärare och Forskare https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/24751
Forskningsassistent inom bygglogistik 2024-07-01 Tidsbegränsad anställning LiU-2024-03180 Norrköping ITN - Institutionen för teknik och naturvetenskap Forskningsassistent Teknisk och Administrativ personal https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/24763
Postdoktor inom tema Teknik och social förändring 2024-07-08 Tidsbegränsad anställning TEMA-2024-00174 Linköping TEMA - Institutionen för tema Postdoktor Lärare och Forskare https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/24766
Forskningsassistent 2024-07-11 Tidsbegränsad anställning BKV-2024-00564 Linköping BKV - Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper Forskningsassistent Teknisk och Administrativ personal https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/24767
Doktorand i visualisering och mediateknik med inriktning på kollaborativ visualiseringsdesign 2024-07-15 Tidsbegränsad anställning LiU-2024-03197 Norrköping ITN - Institutionen för teknik och naturvetenskap Doktorand Doktorand https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/24770
Amanuenser i reglerteknik 2024-08-07 Extrajobb LiU-2024-03198 Linköping ISY - Institutionen för systemteknik Amanuens Student https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/24771
Universitetsadjunkt i Ekologi 2024-07-16 Tillsvidareanställning LiU-2024-03200 Linköping IFM - Institution för fysik, kemi och biologi Universitetsadjunkt Lärare och Forskare https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/24772
Koordinator med enhetschefsuppdrag 2024-08-14 Tillsvidareanställning IEI-2024-00409 Linköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Koordinator Teknisk och Administrativ personal https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/24790
Administratör, vikariat 2024-08-07 Tidsbegränsad anställning IEI-2024-00410 Linköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Administratör Teknisk och Administrativ personal https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/24791
Forskningsassistent 2024-07-11 Tidsbegränsad anställning IDA-2024-00197 Linköping IDA - Institutionen för datavetenskap Forskningsassistent Lärare och Forskare https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/24792
Postdoktor i psykologi 2024-07-10 Tidsbegränsad anställning LiU-2024-03257 Linköping IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lära Postdoktor Lärare och Forskare https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/24796
Timanställd universitetsadjunkt vid Institutionen för Systemteknik 2024-07-05 Extrajobb LiU-2024-03262 Linköping ISY - Institutionen för systemteknik Universitetsadjunkt Lärare och Forskare https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/24800
Forskningsassistent inom iontroniskt läkemedelsleveranssystem 2024-07-02 Tidsbegränsad anställning LiU-2024-03272 Norrköping ITN - Institutionen för teknik och naturvetenskap Forskningsassistent Teknisk och Administrativ personal https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/24808
Postdoktor i pedagogik 2024-08-23 Tidsbegränsad anställning LiU-2024-03289 Linköping IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lära Postdoktor Lärare och Forskare https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/24817
Doktorand i medicinsk vetenskap 2024-07-16 Tidsbegränsad anställning BKV-2024-00576 Linköping BKV - Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper Doktorand Doktorand https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/24828
Doktorand i medicinsk vetenskap 2024-07-16 Tidsbegränsad anställning BKV-2024-00577 Linköping BKV - Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper Doktorand Doktorand https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/24829
Studentmedhjälpare för hantering av tillgodoräknanden 2024-08-20 Extrajobb LiU-2024-03315 Linköping TFK - Tekniska fakultetskansliet Studentmedhjälpare Student https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/24837