Ta del av kunskapen vid Linköpings universitet
Visa/dölj innehåll

Det är viktigt att den kunskap som finns vid Linköpings universitet kommer till nytta lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Det skapar förutsättningar för en hållbar tillväxt. Därför är en viktig del att samarbeta med företag och organisationer. Forskare och studenter får använda sin kunskap i praktiken och knyta värdefulla kontakter samtidigt som företagen utvecklas med den nya kompetensen. Vi kan hjälpa dig att hitta de forskare och studenter som du behöver.

Vilket samarbete passar ditt behov?
Visa/dölj innehåll

Nätverk mellan akademi, näringsliv och samhälle
Visa/dölj innehåll

Hitta rätt typ av samarbete
Visa/dölj innehåll