Vi samarbetar med företag och organisationer

Samarbete ger nytta

Den kunskap som finns vid Linköpings universitet ska komma till nytta - lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Det skapar förutsättningar för en hållbar tillväxt. Samarbete med företag och organisationer är en viktig del i detta. Forskare och studenter får använda sin kunskap i praktiken och knyta värdefulla kontakter samtidigt som företagen utvecklas med den nya kompetensen. Vi kan hjälpa dig att hitta de forskare och studenter som du behöver.

Vilket samarbete passar ditt behov?

Hjälp att hitta rätt typ av samarbete

Väx med Linköpings universitet

Samverkan med det omgivande samhället är en grundpelare för Linköpings universitet. Här visar vi flera goda exempel på samverkan mellan forskare och studenter vid LiU och det omgivande samhället.

Nyheter om samverkan och innovation

Nätverk mellan akademi, näringsliv och samhälle

Nyhetsbrev som håller dig uppdaterad