Lär känna oss

Linköpings universitet - med mod att tänka fritt och göra nytt.

Linköpings universitet - med mod att tänka fritt och göra nytt. Så lyder vår vision. Genom att tänka fritt och göra nytt tar vi oss an samtidens utmaningar. Vi är modiga på vår resa och är övertygade om att vi tillsammans, med stora och små handlingar, bidrar till en bättre värld. Möt några av alla oss som jobbar här och som på olika sätt bidrar till vår vision.

Anställda i siffror

4 300

Vi är 4 300 medarbetare vid LiU.

50/50

Vi är 50 procent kvinnor som arbetar här och 50 procent män.

45

Medelåldern är 45 år.

4 300

Vi är 4 300 medarbetare vid LiU.

50/50

Vi är 50 procent kvinnor som arbetar här och 50 procent män.

45

Medelåldern är 45 år.

1 681

1 681 lärare och amanuenser arbetar här. 

625

625 doktorander arbetar här. 

1 534

1 534 arbetar inom verksamhetsstödet.

1 681

1 681 lärare och amanuenser arbetar här. 

625

625 doktorander arbetar här. 

1 534

1 534 arbetar inom verksamhetsstödet.

Vilka vi är, vad vi gör och lite av det som gör oss stolta

Skapa framtiden med oss

Möt fyra av våra 323 professorer

Claes Lundström är adjungerad professor i medicinsk visualisering

Medicinska bilder är en central del av sjukvården

Diagnos och behandlingsval baseras ofta på bildundersökningar med röntgen eller mikroskopi. Dessa bilder är oerhört rika på information, vilket är en stor tillgång, men innebär också att det kan vara tidsödande och svårt att tolka dem. Medicinsk visualisering handlar om att stödja läkare och vårdpersonal i att använda stora datamängder som beslutsunderlag.

Anna Storm är professor i Tema teknik och social förändring

Post-industriella landskap och hur de förändras både fysiskt och i människors medvetande

Det kan handla om nedlagda fabriker som får ny användning, eller övergivna anläggningar som i sitt förfall kan förmedla såväl maktlöshet som en ruin-romantisk estetik. Det kan också handla om förorenade och farliga platser som visar på de ojämlika förutsättningar vi har att välja vår livsmiljö.

Lena Klasén är adjungerad professor i digital forensik

Analys av elektroniska data som bevis i rättsväsendet

Forensik är tillämpningen av vetenskapliga metoder för utredning av brott, och digital forensik handlar om att analysera elektroniska data i sin ursprungliga form där resultatet kan användas som bevis i rättsväsendet.

Neil Lagali är professor i experimentell oftalmologi

Med avancerad lasermikroskopi undersöker han patienter med ögonproblem för att upptäcka förändringar på cellnivå i hornhinnan

Ögonsjukdomar orsakar blindhet hos miljontals människor världen över. För god syn krävs att ljuset som kommer in i ögat passerar obehindrat genom hornhinnan, som är ögats yttre fönster. Bra optik och ett klart fönster är centralt för vår syn.

Välkommen att söka jobb på LiU, Sveriges mest attraktiva universitet