Välkommen som ny medarbetare och kollega!

Vi hälsar dig varmt välkommen till Linköpings universitet.

Vi hälsar dig varmt välkommen till Linköpings universitet. Den här sidan innehåller en del information till dig som snart ska börja, eller precis har påbörjat, ditt nya jobb hos oss.

Vi har delat in sidan i två delar. Del 1 innehåller information som du måste känna till och agera på snarast möjligt. Bland annat behöver du lämna in aktuellt skatteunderlag till Löneenheten och du måste registrera ditt kontonummer hos Swedbank för att vi ska kunna betala ut din första lön i tid.

del 2 får du lära känna din nya arbetsgivare. Vi ger vår förklaring till vad du blir en del av när du börjar jobba på Linköpings universitet.

En välkomsthälsning från vår HR-direktör Pia Rundgren

Del 1: Det här behöver du göra och veta innan din första arbetsdag

Skicka in

Det är viktigt att du skickar tillbaka ditt signerade anställningsavtal till din HR-partner för att löneutbetalning ska kunna ske.

För att du ska få rätt löneutbetalning, vill vi att du snarast skickar in:

  • Aktuellt skatteunderlag för innevarande år, se länk nedan för vad som gäller för dig
  • Beslut om stående skattejämkning, om du har sådan
  • Beslut om särskild skattejämkning, om du har sådan

Läs mer om skattsedel och skattejämkning (pdf)

Registrera kontonummer

Så snart du har påbörjat din anställning, och fått ditt LiU-id, kan du registrera ditt kontonummer hos Swedbank (LiU:s bank). För att löneutbetalningen ska gå till ditt lönekonto måste du registrera ditt kontonummer hos Swedbank. Detta gäller alla, även dig som redan är kund hos Swedbank.

Jag vill anmäla mitt kontonummer hos Swedbank

Om du har ett utländskt lönekonto kan du fylla i blanketten nedan:

Jag vill registrera mitt kontonummer på en blankett (pdf)

Blanketten lämnar du hos Löneenheten, D-huset, Campus Valla eller skickar till:

Linköpings universitet
Löneenheten
581 83 Linköping

Förmåner för anställda

Som anställd har du flera olika förmåner i din anställning. En av dem är att du får ett friskvårdsbidrag på 2 500 kr/kalenderår. En annan är tjänstepensionen och att du omfattas av olika försäkringar.

Läs om alla förmåner för anställda vid LiU

För att få förståelse för verksamheten och knyta kontakter

När du är på plats kommer du att bli inbjuden till en central introduktion. Då får du träffa LiU:s ledning och du kommer att få veta mer om vår organisation och vårt strategiska arbete.
Pia Rundgren, HR-direktör

Del 2: Lär känna din nya arbetsgivare

Vår historia. Vår berättelse.

Du kommer till ett universitet som har bestämt sig för: 

”Att göra människan förmögen att ta sig an samtidens utmaningar”.

I filmen får vi höra:

Vi brann för att utmana universitetsväsendet. Vi brann för att skapa en friare akademi, att sprida relevant kunskap, att reformera forskningen och att vara en naturlig del av både samhälle och näringsliv. Sida vid sida med våra studenter satte vi igång. Problem blev till möjligheter. Litenhet blev till storhet. Och öppenhet inför varandras ämnesområden gav våra idéer kraft att nå långt utanför leråkern vi slagit läger på.

Mod. Nytänkande. Genomförandekraft.

Redan då, när riksdagen i mitten av 1960-talet beslutade om ett universitet i Linköping, var vi modiga nog att bryta ny mark och ifrågasätta normer. Redan då tänkte vi nytt och drevs av nyfikenheten som främjade nya tankar och gränsöverskridande samarbeten. Redan då hade vi kraften att genomföra saker, att omsätta idéer och resultat till verklig nytta. Vårt arv har format oss till de vi är i dag. Ett universitet som bestämt sig för att göra människan förmögen att ta sig an samtidens utmaningar kan aldrig slå sig till ro. Vi är förnyare inom forskning, utbildning och samverkan. Tillsammans är vi LiU och förnyelse är vår enda tradition.

Vår position. Vi är förnyare.

Utbildning, forskning och samverkan är våra tre huvuduppgifter, vår kärnverksamhet.

Och med vårt gemensamma verksamhetsstöd, som på olika sätt stödjer kärnverksamhetens dagliga arbete, blir vi Linköpings universitet. Tillsammans skapar och sprider vi forskningsresultat med internationell genomslagskraft, vi attraherar och examinerar eftertraktade studenter och vi bidrar till samhällsutvecklingen genom kunskap till och tillsammans med det omgivande samhället.

Du behövs här.

Det är här du kommer in i bilden med all din kunskap, ditt engagemang, din nyfikenhet och dina erfarenheter för att vi ska kunna fortsätta vara i ständig rörelse, förnya och utveckla oss och ta oss an vår samtids utmaningar. Du behövs här. Vi behöver ditt driv och det som du tar med dig till oss – till din nya arbetsplats. 

Vi hoppas att du ska finna dig tillrätta och att du ska trivas här!

Junior Faculty - för forskare i sin tidiga karriär

Små gula kristaller på en rund glasskiva framför ett ansikte.
Anmäl dig till nätverket för framtida forskningsledare. Thor Balkhed

En plattform för karriärstöd.

Junior Faculty vid Linköpings universitet är nätverket för framtida forskningsledare. 

Det är en arena för kunskapsutbyte och information för postdoktorala forskare och lärare med sikte på docentskap.

Läs mer om Junior Faculty (pdf på engelska)

Tre bra-att-ha

Följ oss och få en inblick i allt som händer här