Tillsammans har vi världens möjligheter!

Stöd LiU

Privata donationer blir en allt viktigare finansieringskälla för att långsiktigt kunna bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet. Våra givare hjälper oss att göra just det. Tillsammans låter vi forskningen ta nya kliv, humanistiska värden bevara sin kraft och kunskapen befästa sin roll som samhällsutvecklingens grundpelare. 

En viktig nyckel till våra framgångar är att vi gör det över ämnesgränserna och tillsammans med vår omgivning. Vi är modiga på vår resa och är övertygade om att det är just tillsammans, med stora och små handlingar som vi bäst bidrar till att förändra världen till det bättre. Stöd forskning och utbildning vid LiU – Vi har ofantligt mycket kvar att upptäcka!

 

Så här kan du stödja LiU!

Det här vill vi möjliggöra

Donationsnyheter

grå tecknad bild av onkel adam.

26 juni 2024

Onkel Adams pris

Onkel Adams pris delas årligen ut som ett personligt pris till en väletablerad, välrespekterad och framgångsrik forskare med tydlig association till Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet.

Gruppbild med doktorander

25 juni 2024

Internat med plats för akademisk och personlig utveckling

Vivekas kunskapsinternat fortsätter att inspirera doktorander med en kombination av praktiska workshops, intellektuella samtal och en stark gemenskap.

Barn hoppar hage

05 juni 2024

Donation på 1,5 miljoner till Tema Barn

Högbom-Cocozzas Stiftelse donerar cirka 1,5 miljoner kronor till Tema Barn vid Linköpings universitet. Donationen är avsedd att finansiera en postdoktor under två år.

Våra givare

Våra givare berättar

Framsteg kommer inte gratis. Framsteg kommer av hårt arbete, mod att lyssna till sina instinkter och passion förvandlad till drivkraft. Du ger en del. Vi ger allt – Tillsammans gör vi det möjligt!

Förnyelse är vår enda tradition

Charlotte Perhammar

Det krävs en förnyare för att göra människan förmögen att ta sig an samtidens utmaningar, då vi lever i en värld i ständig förändring. Vi har mod att tänka fritt och göra nytt. Mod att bryta ny mark och ifrågasätta normer. Allt sedan vår tillkomst har vi haft djupa samarbeten med vår omgivning och vi har en långa historia och vilja att arbeta över akademiska och disciplinära gränser. Det är det som utmärker oss. Genom tvärvetenskapliga metoder och gränsöverskridande samarbeten omsätter vi hela tiden nya idéer till resultat som blir verklighet.

Men framsteg kommer inte gratis. Framsteg kommer av hårt arbete, mod att lyssna till sina instinkter och passion förvandlad till drivkraft.

Vill du också göra nya framsteg möjliga?

 

Kontakta oss så berättar vi mer! 

Framgångsrika kampanjer genom tiderna