Tillsammans har vi världens möjligheter!

Stöd LiU

Privata donationer blir en allt viktigare finansieringskälla för att långsiktigt kunna bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet. Våra givare hjälper oss att göra just det. Tillsammans låter vi forskningen ta nya kliv, humanistiska värden bevara sin kraft och kunskapen befästa sin roll som samhällsutvecklingens grundpelare. 

En viktig nyckel till våra framgångar är att vi gör det tillsammans över ämnesgränserna och tillsammans med vår omgivning. Vi är modiga på vår resa och är övertygade om att det är tillsammans, med stora och små handlingar som vi bäst bidrar till att förändra världen till det bättre.

 

Stöd forskning och utbildning vid LiU – Vi har ofantligt mycket kvar att upptäcka!

 

Vill du också bli en möjliggörare?

Våra givare

Magnus Johansson

Vi stödjer LiU

Våra givares stöd och engagemang är avgörande för LiU:s förmåga att bidra till en positiv utveckling. Varje donation är en betydelsefull investering för i mänskligheten och universitetets framtid. Läs mer om våra givare här!

Foto: Anna Nilsen

Våra givare berättar

Framsteg kommer inte gratis. Framsteg kommer av hårt arbete, mod att lyssna till sina instinkter och passion förvandlad till drivkraft.
Du ger en del. Vi ger allt – Tillsammans gör vi det omöjliga möjligt!

Nyheter om donationer och stöd till LiU

29 november 2023

Värdig utdelning av Campus Norrköping stipendier

I år fick fler studenter än någonsin ta emot stipendier och inta en högtidlig lunch tillsammans med sina givare. De ärades för såväl exjobb utomlands som för sitt engagemang för studentlivet på Campus Norrköping.

Manlig och kvinnlig forskare vid bokhylla.

27 november 2023

Kraftsamling kring framtidens elsystem

Tänk dig elförsörjningen år 2050. Nu ska LiU-forskare analysera energisystemet utifrån dess egen förmåga att hantera störningar, efter en donation från Polar Structure Initiative Foundation.

15 november 2023

Qualcomms stipendier

Qualcomm har inrättat ett eget stipendium vid LiU. Nu vill de uppmuntra studenter från Tekniska fakulteten att utforska sina ingenjörskunskaper och genom stipendiet knyta till sig drivna studenter från universitetet.

Därför ska du stödja Linköpings universitet

Thor Balkhed

Förnyelse är vår enda tradition

Det krävs en förnyare för att göra människan förmögen att ta sig an samtidens utmaningar, då vi lever i en värld i ständig förändring. Vi har mod att tänka fritt och göra nytt. Mod att bryta ny mark och ifrågasätta normer. Allt sedan vår tillkomst har vi haft djupa samarbeten med vår omgivning och vi har en långa historia och vilja att arbeta över akademiska och disciplinära gränser. Det är det som utmärker oss. Genom tvärvetenskapliga metoder och gränsöverskridande samarbeten omsätter vi hela tiden nya idéer till resultat som blir verklighet.

Men framsteg kommer inte gratis. Framsteg kommer av hårt arbete, mod att lyssna till sina instinkter och passion förvandlad till drivkraft.
Vill du vara med och verka för fler framsteg tillsammans med oss?

Kontakta oss så berättar vi mer! 

Fundraising vid LiU genom tiderna