Tillsammans har vi världens möjligheter!

Stöd LiU

Privata donationer blir en allt viktigare finansieringskälla för att långsiktigt kunna bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet. Våra givare hjälper oss att göra just det. Tillsammans låter vi forskningen ta nya kliv, humanistiska värden bevara sin kraft och kunskapen befästa sin roll som samhällsutvecklingens grundpelare. 

En viktig nyckel till våra framgångar är att vi gör det över ämnesgränserna och tillsammans med vår omgivning. Vi är modiga på vår resa och är övertygade om att det är just tillsammans, med stora och små handlingar som vi bäst bidrar till att förändra världen till det bättre. Stöd forskning och utbildning vid LiU – Vi har ofantligt mycket kvar att upptäcka!

 

Så här kan du stödja LiU!

Det här vill vi möjliggöra

Donationsnyheter

Barn hoppar hage

05 juni 2024

Donation på 1,5 miljoner till Tema Barn

Högbom-Cocozzas Stiftelse donerar cirka 1,5 miljoner kronor till Tema Barn vid Linköpings universitet. Donationen är avsedd att finansiera en postdoktor under två år.

Man berättar om en maskin för studenter på studiebesök

03 juni 2024

Studenter möter formgivare och producenter i möbelriket Småland

Stiftelsen Marianne och Hans Lund har ett gediget intresse för studenter vid Malmsten LiU. Nu har de tilldelat ett generöst stipendium till 19 studenter som fått uppfylla sin önskan om en studieresa till möbelriket Småland.

Professor Marie Cronqvist.

29 maj 2024

Historieprofessor på spaning efter framtidens Hesa Fredrik

Med ett intresse för det tvärvetenskapliga fält som kallas för "historical sound studies" tar Marie Cronqvist klivet från Lund till Linköping. Hon är professor i historia och ska fördjupa sig i hur larmsignalen VMA påverkar människan.

Våra givare

Våra givare berättar

Framsteg kommer inte gratis. Framsteg kommer av hårt arbete, mod att lyssna till sina instinkter och passion förvandlad till drivkraft. Du ger en del. Vi ger allt – Tillsammans gör vi det möjligt!

Förnyelse är vår enda tradition

Charlotte Perhammar

Det krävs en förnyare för att göra människan förmögen att ta sig an samtidens utmaningar, då vi lever i en värld i ständig förändring. Vi har mod att tänka fritt och göra nytt. Mod att bryta ny mark och ifrågasätta normer. Allt sedan vår tillkomst har vi haft djupa samarbeten med vår omgivning och vi har en långa historia och vilja att arbeta över akademiska och disciplinära gränser. Det är det som utmärker oss. Genom tvärvetenskapliga metoder och gränsöverskridande samarbeten omsätter vi hela tiden nya idéer till resultat som blir verklighet.

Men framsteg kommer inte gratis. Framsteg kommer av hårt arbete, mod att lyssna till sina instinkter och passion förvandlad till drivkraft.

Vill du också göra nya framsteg möjliga?

 

Kontakta oss så berättar vi mer! 

Framgångsrika kampanjer genom tiderna