04 september 2014

Många äldre medicineras i åratal med läkemedlet bisfosfonat mot benskörhet. Men behandlingen riskerar att leda till en ovanlig typ av fraktur på lårbenet. Efter 4–5 år är den relativa risken över 100 gånger så hög som för obehandlade patienter.

Det är resultatet av en studie över 172 patienter med den ovanliga frakturen som nu publiceras i New England Journal of Medicine, världens högst rankade medicinska tidskrift. Genom att granska registerdata fann forskare vid Linköpings och Uppsala universitet ett starkt samband med bisfosfonat. Detta har tidigare ifrågasatts, men den nya studien bekräftar sambandet och utvidgar de resultat som samma forskargrupp tidigare visat.

I sitt ”letter to the editor” skriver författarna att risken för en så kallad atypisk fraktur ökar stadigt med användningstiden, och avtar snabbt när medicineringen upphör.

För den som har benskörhet, osteoporos, väger nyttan tyngre än risken under de första åren av behandling. Men sedan vänder det: vinsten av att förlänga behandlingen verkar vara mycket liten medan risken för atypisk fraktur ökar.

Användas till utvalda patientgrupper

Linköpingsprofessorn Per Aspenberg påpekar att läkemedlet bara bör användas till de patientgrupper som enligt vetenskapliga undersökningar har nytta av det. Andra patientgrupper kan få ökad risk till ingen nytta.

”Använd bisfosfonat bara om det finns en evidensbaserad indikation, som etablerad osteoporos, och bara några få år”, kommenterar han.

Artikel: Risk of atypical femoral fracture during and after biphosphonate use av Jörg Schilcher, Veronika Koeppen, Per Aspenberg och Karl Michaëlsson. New England Journal of Medicine 371;10 4 september 2014. DOI: 10.1056/NEJMc1403799